Інші завдання дивись тут...

Завдання 626
130  7 = 910 
13 дес.  7 = 91 дес.
2400  3 = 7200
24 сот.  3 = 72 сот.

Завдання 627, 628 Письмове множення

х 730
    4 
 2920
х 2900
    5  
 14500
х 830
    5 
 4980
х 6800
    2  
 13600
х 37000
    4    
 148000
х 123000
      5    
   615000

Завдання 629

Геологи на човні пропливли 30 км, що в 5 разів більше від тієї відстані, яку вони пройшли пішки. Яку загальну відстань подолали геологи?

Короткий запис

Пливли  30 км

Пройшли  ?, у 5 разів більше

Усього  ?

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (км) – відстань пройшли пішки.

2) 30 + 6 = 36 (км)

Відповідь: геологи подолали 36 км.

Геологи пройшли пішки меншу відстань, ніж пропливли човном.

 

Завдання 630
Автомобіль 320 км їхав зі швидкістю 80 км/год, а 180 км — зі швидкістю 60 км/год. Скільки всього часу автомобіль був у дорозі?
Швидкість

Час

Відстань

80 км/год

?

?

320 км

60 км/год ? 180 км

Розв'язання

1) 320 : 80 = 4 (год) – їхав автомобіль спочатку.

2) 180 : 60 = 3 (год) – їхав автомобіль потім.

3) 4 + 3 = 7 (год)

Відповідь: автомобіль був у дорозі 7 годин.

 

80 054 м = 80 000 м + 054 м = 80 км 54 м 
7605 см = 7600 см + 05 см = 76 м 5 см
19 210 кг = 19 000 кг + 210 кг = 19 т 210 кг
6536 ц = 6530 ц + 6 ц = 653 т 6 ц

 

Завдання 632
Відстань між турбазами А і В дорівнює 7 км. З кожної турбази вийшли туристи і пішли в одному напрямку (див. схему). За той самий час, за який туристи з бази А пройшли 2 км, туристи з бази В подолали утричі більшу відстань. На якій відстані одні від одних опинилися туристи з цих двох турбаз?
Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (км) – подолали туристи з бази В.

2) 7 – 2 = 5 (км) – залишилось пройти туристам з бази А до бази В.

3) 5 + 6 = 11 (км)

Відповідь: туристи опинилися на відстані 11 км одні від одних.

 

Завдання 633 Порядок дій
2030 – 180  4 + 225 = 1535
8000 : 2 – 1565 = 4000 – 1565 = 2435
х 180
    4 
  720
_ 2030
    720
  1310
+ 1310
    225
   1535
_4000
  1565
  2435

Завдання 634 

х 790
    4  
 3160
х 2300
    5  
 11500
х 54000
    7    
 378000
х 260000
    3     
  780000

Завдання 635

Автобус проїхав 350 км зі швидкістю 70 км/год. За цей самий час вантажівка проїхала 400 км. Яка швидкість вантажівки?
  Швидкість

Час

Відстань

Автобус

70 км/год

?, однаковий

350 км

Вантажівка ? 400 км

Розв'язання

1) 350 : 70 = 5 (год) – час руху.

2) 400 : 5 = 80 (км/год)

Відповідь: швидкість вантажівки 80 км/год.

 

Завдання 636
Фермер продав на овочеву базу 2 т 342 кг моркви, а картоплі— у 3 рази більше. Чому дорівнює маса картоплі, яку продав фермер на овочеву базу?
Розв’язання
2 т 342 кг = 2342 кг
х 2342
       3
  7026 (кг)
Відповідь: 7 т 26 кг картоплі.

 

Завдання 637
Воланчик коштує 18 грн 50 коп., що у 8 разів менше, ніж ціна ракетки. Яка ціна ракетки?
Розв’язання
18 грн 50 коп. = 1850 коп.
х 1850
      8 
 14800 (коп.)
Відповідь: ціна ракетки 14 грн.

 

Завдання 638
Для пошиття штор на одне вікно витрачали 7 м 65 см шовку одного кольору і 2 м 98 см шовку іншого кольору. Скільки всього шовку потрібно для пошиття таких штор на 4 вікна?
Короткий запис

1 в.  7 м 65 см і 2 м 98 см
4 в.  ?

Розв’язання

7 м 65 см = 765 см, 2 м 98 см = 298 см
1) 765 + 298 = 1063 (см) – шовку витрачали на 1 вікно.

2) 1063 • 4 = 4252 (см) – шовку витрачали на 4 вікна.

Відповідь: 42 м 52 см шовку.

 

3 км 643 м  2 = 3643 м • 2 = 7286 м = 7 км 286 м
42 грн 70 коп.  3 = 4270 коп. • 3 = 12810 коп. = 128 грн 10 коп.
15 км 806 м  4 = 15806 м • 4 = 63224 м = 63 км 224 м
8 т 37 кг  5 = 8037 кг • 5 = 40185 кг = 40 т 185 кг 
х 3643
       2
  7286
х 4270
     3  
 12810
х 15806
         4
  63224
х 8037
       5
 40185

Завдання 640

(2560 + 3780)  4 = 25360
(10 720 – 6503)  7 = 29519
46 052 – 7600  3 = 23252
3407  3 – 2094  2 = 6033
+ 2560
   3780
   6340
х 6340
     4  
 25360
_10720
   6503
   4217
х 4217
       7
 29519
х 7600
    3   
 22800
_46052
  22800
  23252
х 3407
       3
 10221
х 2094
       2
  4188
_ 10221
    4188
    6033

Завдання 641

Один садівник обробляє від хвороб за 4 год 20 яблунь, а другий за 3 год — 18 яблунь. Скільки яблунь разом оброблять садівники за 2 год, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?
Короткий запис
 4 год  20 ябл.
II  3 год  18 ябл.
Разом  2 год  ?

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (ябл.) – яблунь обробляє І садівник за 1 год.

2) 18 : 3 = 6 (ябл.) – яблунь обробляє ІІ садівник за 1 год.

3) 5 + 6 = 11 (ябл.) – яблунь обробляють разом за 1 год.

4) 11 • 2 = 22 (ябл.) – яблунь оброблять разом за 2 год.

Відповідь: 22 яблуні.

 

Завдання 642 Добери два такі значення букви, за яких нерівність буде істинною.
k : 3 < 8, якщо k = 15, 9

 

Завдання 643
Швидкість черепахи 3 м/хв, а швидкість слимака — 4 дм/хв. Черепаха проповзла 24 м, а слимак — 8 дм. У скільки разів довше рухалася черепаха, ніж слимак? Запиши розв’язання задачі виразом.
  Швидкість Час

Відстань

Черепаха

3 дм/хв

?

У скільки ?

24 м

Слимак 4 дм/хв ? 8 дм

Розв'язання

3 м/хв=30 дм/хв, 24 м = 240 дм

(240 : 30) : (8 : 4) = 8 : 2 = 4 (р.)

Відповідь: у 4 рази довше рухалася черепаха.

 

Завдання 644
Сашко за 2 дні підтягнувся на турніку 24 рази. Другого дня він підтягнувся на 6 разів більше, ніж першого. Скільки разів Сашко підтягнувся другого дня?
Короткий запис
 х р.
II  ?, на 6 разів більше
Разом  24 р.

Розв'язання

Нехай першого дня підтягнувся х разiв,тодi другого  х + 6 разів. Складаемо рiвняння.

х + (х + 6) = 24

2х + 6 = 24
2х = 24  6
2х = 18
x = 18 : 2
x = 9 (р.)  підтягнувся першого дня.  

9 + 6 = 15 (р.)  підтягнувся другого дня.

Відповідь: другого дня Сашко підтягнувся 15 разів.

 

Завдання 645
3 кг 615 г  4 = 3615 г • 4 = 14460 г = 14 кг 460 г
134 грн 64 коп.  3 = 13464 коп. • 3 = 40392 коп. = 403 грн 92 коп.
4 м 240 мм  5 = 4240 мм • 5 = 21200 мм = 21 м 200 мм
х 3615
       4
 14460
х 13464
        3
  40392
х 4240
     5  
 21200

Завдання 646

Відстань між Вінницею і Львовом 360 км. Автобус долає цю відстань за 6 год, а поїзд — за 4 год. На скільки більша швидкість поїзда від швидкості автобуса?
  Швидкість Час

Відстань

Автобус

?

На скільки ?

6 год

350 км

Поїзд ? 4 год 350 км

Розв'язання

1) 360 : 6 = 60 (км/год) – швидкість автобуса.

2) 360 : 4 = 90 (км/год) – швидкість поїзда.

3) 90 – 60 = 30 (км/год)

Відповідь: на 30 км/год більша швидкість поїзда.

 

Завдання 647 
х 73865
         6
 443190
х 32890
       3 
  98670
х 45074
         7
 315518

Завдання 648

35 • 2 = 70

2 • 35 = 70

150 • 4 = 600

4 • 150 = 600

300 • 3 = 900

3 • 300 = 900

11 • 2 • 3 = 66

3 • 11 • 2 = 66

Завдання 649

9 000 • 9 = 81 000

25 000 • 4 = 100 000

270 000 • 3 = 810 000

Завдання 650

На склад завезли 1407 дволітрових банок лаку. Скільки літрів лаку завезли на склад?

Розв'язання

 1407 = 2814 (л)

Відповідь: 2814 л лаку.

х 1407
       2
  2814 (л.)

Для виконання обчислення скористалися переставним законом множення.

 

Завдання 651
Два потяги рухалися з однаковою швидкістю. Перший потяг до місця призначення їхав 6 год, а другий — 8 год. Перший потяг проїхав 360 км. Скільки кілометрів проїхав другий потяг?
  Швидкість Час

Відстань

I

Однакова

6 год

360 км

II 8 год ?

Розв'язання

1) 360 : 6 = 60 (км) – швидкість.

2) 60 • 8 = 480 (км)

Відповідь: другий потяг проїхав 480 км.

 

Завдання 652
Океанський лайнер має 3278 пасажирських місць першого класу. Скільки пасажирів він перевезе в каютах першого класу за 5 рейсів, якщо кожного разу всі місця в них будуть зайняті?
Короткий запис

1 р.  3278 п.
5 р.  ?

Розв'язання
х 3278

       5

 16390 (п.)

Відповідь: за 5 рейсів лайнер перевезе 16390 пасажирів.

 

Завданняя 653
Брат вип’є 30 л води за 10 днів, а сестра — за 15 днів. На скільки днів вистачить цієї води, якщо вони питимуть її разом?
Короткий запис
Брат  10 дн.  30 л
Сестра  15 дн.  30 л
Разом  ? дн.  30 л

Розв'язання

1) 30 : 10 = 3 (л) – вип'є брат за 1 день.

2) 30 : 15 = 2 (л) – вип'єсестра за 1 день.

3) 3 + 2 = 5 (л) – вип'ють разом за 1 день.

4) 30 : 5 = 6 (дн.) – питимуть разом за 1 день.

Відповідь: вистачить на 6 днів.

 

Завдання 654 Накресли і заповни таблицю.
 n
6
24
48
120
360
720
n : 3
2
8
16
40
120
240

Якщо ділене збільшується в кілька разів, то частка теж збільшується у стільки ж разів.

 

Завдання 655
х 21709
        9 
  195381
х 68524
        5
 342620
х 306198
         3
  918594

Завдання 656

Пішохід за 7 год може пройти 28 км. Скільки кілометрів він подолає за 3 год, якщо йтиме з такою самою швидкістю?
Швидкість Час

Відстань

Однакова

7 год

28 км

3 год ?

Розв'язання

1) 28 : 7 = 4 (км/год) – швидкість.

2) 4 • 3 = 12 (км)

Відповідь: за 3 години пішохід подолає 12 км.