Інші завдання дивись тут...

Завдання 60

Номери фігур, на яких замальована їх 1/4 частина: 2, 4

Номери фігур із замальованою 1/6 частиною: 1, 5

Номери фігур, на яких замальована 1/3 частина: 3, 6

 

Завдання 61 Дроби

1/5 від 150 — це 150 : 5 = 30

1/2 від 360 — це 360 : 2 = 180

1/3 від 48 — це 48 : 3 = 16

1/4 від 100 — це 100 : 4 = 25

1/7 від 3 ц 50 кг — це 350 кг : 7 = 50 кг

1/10 від 1 км — це 1000 м : 10 = 100 м

 

Завдання 62

Бобер будував під водою хатку 1/4 години. Скільки хвилин він не дихав?

Короткий запис

1 год  60 хв
1/4 год  ?

Розв'язання

1 год = 60 хв

60 хв : 4 = 15 хв

Відповідь: бобер не дихав 15 хвилин.

 

Завдання 63

Радик задумав число 1/8, якого становить 80. Яке число задумав Радик?

Короткий запис

1/8 числа  80
Число  ?

Розв'язання

80 : 1 • 8 = 160

Відповідь: Радик задумав число 160.

 

Завдання 64

Яхта, долаючи океан, 2 доби боролася зі штормовими хвилями. Це 1/12 тривалості всієї подорожі. Скільки діб яхта долала шлях через океан?

Короткий запис

1/12 шляху  2 доби
Шлях  ?

Розв'язання

2 : 1 • 12 = 24 (доби)

Відповідь: через океан яхта долала шлях 24 доби.

 

Завдання 65 Римська система числення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

• Запиши значення виразів римськими цифрами.

VII + II = ІХ

X – VIII = ІІ

V + III = VІІІ

IX – VI = ІІІ

Завдання 66

Першого дня 8 вантажівок розвезли в кіоски 48 ц кавунів, порівну кожна. Другого дня на кожну вантажівку вантажили на 2 ц кавунів більше, ніж пер­шого. Чотири вантажівки з кавунами відправили в дитячі табори. Скільки центнерів кавунів відправили в табори?

  Маса на 1 вантажівці
Кількість вантажівок
Загальна маса
I
?
8
48 ц
II
?, на 2 ц більше
4
?
Розв'язання

1) 48 : 8 = 6 (ц.) – на вантажівці першого дня.

2) 6 + 2 = 8 (ц.) – на вантажівці другого дня.

3) 8 • 4 = 32 (ц.) 

Відповідь: у табори відправили 32 центнери кавунів.

 

Завдання 67 «Магічні» квадрати

24

21

36

 

60

160

140

 

100

240

140

39

27

15

200

120

40

200

160

120

18

33

30

100

80

180

180

80

220

Завдання 68

Маса гантелі b кг, а штанги — у 25 разів більша. Яка маса чотирьох таких штанг?

Короткий запис

1 г.  b кг

1 ш.  ?, у 25 разів більше

4 ш.  ?

Розв'язання

b • 25 (кг) – маса штанги.

b • 25 • 4 = 100 • b (кг)

Відповідь: маса чотирьох таких штанг 100 • b кілограмів.

 

Завдання 69

У чотрирьох однакових ящиках 60 кг яблук, а слив у кожному ящику на 3 кг більше, ніж яблук. Скільки кілограмів слив у трьох таких ящиках?

  Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
Яблук
?
4
60 кг
Слив
?, на 3 кг більше
3
?

Розв'язання

1) 60 : 4 = 15 (кг) – маса ящика з яблуками

2) 15 + 3 = 18 (кг) – маса ящика зі сливами

3) 18 • 3 = 54 (кг)

Відповідь: у трьох таких ящиках 54 кг слив.

 

Завдання 70

14 • 7 = 98

20 хв • 4 = 80 хв

50 • 5 = 250

50 кг • 2 = 100 кг

90 • 3 = 270

6 міс. • 6 = 36 міс.

Завдання 71

Для свята квітів приготували 8 букетів жоржин, по 5 квіток у кожному, і 9 букетів айстр, по 7 квіток у кожному. Скільки всього квіток у цих букетах?

Короткий запис

8 б. по 5 кв.  ?

9 б. по 7 кв.  ?

Разом  ?

Розв’язування задачі з записом плану

1) Скільки жоржин використали для букетів?
• 8 = 40 (ж.)
2) Скільки айстр використали для букетів?
7 • 9 = 63 (айстр)
3) Скільки всього квіток у цих букетах?
40 + 63 = 103 (кв.)
Відповідь: 103 квітки
Розв’язування задачі окремими діями з поясненням
1) 5 • 8 = 40 (ж.) — використали для букетів.
2) 7 • 9 = 63 (айстр) — використали для букетів.
3) 40 + 63 = 103 (кв.) — квітки в цих букетах.
Відповідь: 103 квітки.

Розв'язання задачі виразом

5 • 8 + 7 • 9 = 103 (кв.)

Відповідь: 103 квітки.

 

Завдання 72

Ширина кімнати 3 м, що становить 1/6 її периметра. Яка довжина кімнати?

Короткий запис

Ширина  3 м, це 1/6 периметра

Периметр  ?

Довжина  ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 3 • 6 = 18 (м.) – периметр кімнати

2) 18 : 2 = 9 (м) – довжина і ширина кімнати

3) 9  3 = 6 (м)

2-й спосіб

1) 3 • 6 = 18 (м.) – периметр кімнати

2) 18  (3 + 3) = 12 (м) – дві довжини

3) 12 : 2 = 6 (м)

Відповідь: довжина кімнати 6 метрів.

 

Завдання 73 Рівняння

72 – х = 15 + 6

72 – х = 21

х = 72 – 21

х = 51

72 – 51 = 21

15 + 6 = 21

21 = 21

80 : х = 4 • 5

80 : х = 20

х = 80 : 20

х = 4

80 : 4 = 20

4 • 5 = 20

20 = 20

16 + х = 90 : 2

16 + х = 45

х = 45 – 16

х = 29

16 + 29 = 45

90 : 2 = 45

45 = 45

Завдання 74

За 10 хв собака пробігає 1 км. Він вибіг за ворота і через 6 хв добіг до став­ка. На якій відстані від воріт розташований ставок?

Короткий запис

10 хв  1 км

6 хв  ?

Розв'язання

1 км = 1000 м

1) 1000 : 10 = 100 (м) – пробігає за хвилину.

2) 100 • 6 = 600 (м) 

Відповідь: від воріт до ставка 600 метрів.

 

Завдання 75 Порівняй іменовані числа

3 хв > 1/2 хв на 150 с

1/5 дм < 3 дм на 28 см

6 ц > 1/2 ц на 550 кг

Завдання 76

На таці було 42 пиріжки. Старший брат з'їв 1/6 всіх пиріжків, а сестра – 1/7 решти. Скільки пиріжків з'їла сестра?

Короткий запис

Усього  42 п.

Брат  ?, 1/6 усіх пиріжків

Сестра  ?, 1/7 решти

Розв'язання

1) 42 : 6 = 7 (п.) – з’їв пиріжків брат

2) 42 – 7 = 35 (п.) – решта пиріжків

3) 35 : 7 = 5 (п.)

Відповідь: сестра з’їла 5 пиріжків.

 

Завдання 77, 78

Скільки кнопок в одній коробці? 100 кнопок

Скільки коробок в одній упаковці? 10 коробок

Скільки кнопок в одній упаковці? 1000 кнопок

У двох? 2000 кнопок (1000 • 2 = 2000)

У п'яти? 5000 кнопок (1000 • 5 = 5000)

У восьми упаковках? 8000 кнопок (1000 • 8 = 8000)

 

Завдання 79

2 тис. + 3 тис. = 5 тис.

8 тис. + 4 тис. = 12 тис.

9 тис. – 6 тис. = 3 тис.

7 тис. – 3 тис. = 4 тис.

3 тис. + 5 тис. – 4 тис. = 4 тис.

8 тис. – 2 тис. + 1 тис. = 7 тис.

Завдання 80

Мобільний телефон коштує 3 тис. гривень, а планшет — 9 тис. На скільки тисяч гривень планшет дорожчий від мобільного телефона?

Короткий запис

Телефон  3 тис. грн

Планшет  9 тис. грн На скільки більше — ?

Розв'язання

9 тис. – 3 тис. = 6 тис. (грн)

Відповідь: на 6 тис. гривень планшет дорожчий від мобільного телефона.

 

Завдання 81 Порядок дій

820 – 120 : 2 = 820 – 60 = 720 + (100 – 60) = 760

190 + 230 – 50 = 190 – 50 + 230 = 140 + 230 = 370

52 – 8 • 3 + 7 = 52 – 24 + 7 = 52 + 7 – 24 = 59 – 24 = 35

140 + 60 • 4 – 50 = 140 + 240 – 50 = 380 – 50 = 330

400 : 100 • 3 = 4 • 3 = 12

600 : 10 : 10 = 60 : 10 = 6

 

Завдання 82

У шкільну бібліотеку завезли 420 книжок. 1/7 книжок — художня література, а решта — підручники. Скільки підручників завезли в бібліотеку?

Короткий запис

Усього  420 кн.

Література  ?, 1/7 усіх книг

Підручники  ?, решти

Розв'язання

1) 420 : 7 = 60 (кн.) – художня література.

2) 420 – 60 = 360 (п.)

Відповідь: у бібліотеку завезли 360 підручників.

 

Завдання 83

У трьох однакових ящиках 24 кг черешень, а полуниць у кожному ящику на 2 кг менше, ніж черешень. Скільки кілограмів полуниць у 5 таких ящиках?

  Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
Черешень
?
3
24 кг
Полуниць
?, на 2 кг менше
5
?

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (кг) – маса ящика з черешнями.

2) 8 – 2 = 6 (кг) – маса ящика з полуницями.

3) 6 • 5 = 30 (кг)

Відповідь: у п’яти таких ящиках 30 кілограмів полуниць.

 

Завдання 84

6 тис. + 3 тис. > 8 тис.

12 тис. – 5 тис. = 7 тис.

14 тис. – 6 тис. < 9 тис.

7 тис. + 4 тис. > 10 тис.

Завдання 85

У табір літнього відпочинку першого дня заїхало 90 дітей, а другого дня — у 5 разів менше. Скільки дітей заїхало в табір разом за 2 дні?

Короткий запис

I дня — 90 д.

II дня  ?, у 5 разів менше

Разом  ?

Розв'язання

1) 90 : 5 = 18 (д.) – заїхало дітей ІІ дня.

2) 90 + 18 = 108 (д.)

Відповідь: за два дні разом заїхало 108 дітей.

Інші завдання дивись тут...