Інші завдання дивись тут...

Завдання 86 Назви числа

1000 + 1 = 1001 одна тисяча один

1000 + 10 + 2 = 1012 одна тисяча дванадцять

1000 + 30 = 1030 одна тисяча тридцять

1000 + 100 + 20 = 1120 одна тисяча сто двадцять

1000 + 200 + 15 = 1215 одна тисяча двісті п'ятнадцять

 

Завдання 87 Натуральні числа

Числа від 998 до тисячі семи: 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007

Числа від тисячі сімдесяти п'яти до тисячі вісімдесяти двох: 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082

Числа від тисячі ста восьми до тисячі ста дванадцяти: 1108, 1109, 1110, 1111, 1112

 

Завдання 88 Принцип групування в розряди

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо число

1

0

0

0

1000

одна тисяча

4

0

0

0

4000

чотири тисячі

8

0

0

0

8000

вісім тисяч

Полічили тисячами до десяти тисяч:

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000

 

Завдання 89

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо число

1

0

0

0

0

10000

десять тисяч

2

0

0

0

0

20000

двадцять тисяч

6

0

0

0

0

60000

шістдесят тисяч

Полічили десятками тисяч до ста тисяч:

10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000

 

Завдання 90

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

число

1

0

0

0

0

0

100000

сто тисяч

3

0

0

0

0

0

300000

триста тисяч

7

0

0

0

0

0

700000

сімсот тисяч

Полічи сотнями тисяч до дев'ятиста тисяч:

100000, 200000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 900000

 

Завдання 91

На уроці гімнастики 6 учнів підтягуються на перекладині — це 1/4 всіх учнів, присутніх на занятті. Ще 12 учнів вправляються на брусах, а решта — на шведській стінці. Скільки учнів вправляються на шведській стінці?

Короткий запис

На перекладині  6 уч., це 1/4 всіх учнів

Усіх  ?

На бусах  12 уч.

На стінці  ?, решта

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (уч.) – усього учнів

2) 6 + 12 = 18 (уч.) – учнів займаються на перекладині і на брусах

3) 24 – 18 = 6 (уч.)

Відповідь: на шведській стінці вправляються 6 учнів.

 

Завдання 92

Перед літньою відпусткою сім'я придбала 3 однакові рюкзаки і 2 вудки. Вартість рюкзаків 600 грн. Яка вартість вудок, якщо відомо, що вудка у 2 рази дорожча за рюкзак?

  Ціна товару
Кількість товарів
Вартість
Рюкзаки
?
3
600 грн
Вудки
?, у 2 рази більша
2
?
Розв’язання

1) 600 : 3 = 200 (грн) – ціна рюкзака

2) 200 • 2 = 400 (грн) – ціна вудки

3) 400 • 2 = 800 (грн)

Відповідь: вартість вудок 800 гривень.

 

Завдання 93

3 тис. + 6 тис. = 9 тис.

10 тис. – 7 тис. = 3 тис.

20 тис. + 40 тис. = 60 тис.

90 тис. – 50 тис. = 40 тис.

300 тис. + 400 тис. = 700 тис.

800 тис. – 600 тис. = 200 тис.

Завдання 94

Маса 4 дитячих велосипедів 12 кг, а маса кожного дорослого велосипеда у 3 рази більша, ніж дитячого. Яка маса двох таких дорослих велосипедів?

Велосипеди  Маса 1 велосипеда
Кількість велосипедів
Загальна маса
Дорослий
?
4
12 кг
Дитячий
?, у 3 рази більша
2
?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (кг) – маса дитячого велосипеда

2) 3 • 3 = 9 (кг) – маса дорослого велосипеда

3) 9 • 2 = 18 (кг)

Відповідь: маса двох таких дорослих велосипедів 18 кілограмів.

 

Завдання 95

50 тис. – 30 тис. + 70 тис. = 90 тис.

40 тис. + (90 тис. – 70 тис.) = 60 тис.

600 тис. + 300 тис. = 900 тис.

800 тис. – 500 тис. = 300 тис.

Завдання 96

1 дес. тис. = 10 тис.

5 дес. тис. = 50 тис.

10 дес. тис. = 100 тис.

1 сот. тис. = 100 тис.

5 сот. тис. = 500 тис.

10 сот. тис. = 1000 тис.

Завдання 97

Клас тисяч, або другий клас

Клас одиниць, або перший клас

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

VI розряд

V розряд

IV розряд

III розряд

II розряд

I розряд

 

 

 

2

4

6

2

4

6

0

0

0

Назви першого і четвертого; другого і п'ятого; третього і шосто­го розрядів відрізняються назвою класу.

Лічильна одиницю першого класу – сотня; другого класу – тисяча.

246 = 2 сот. 4 дес. 6 од.     і      246 тис. = 2 сот. тис. 4 дес. тис. 6 од. тис.

 

Завдання 98

У селищі Яблуневе 5 тисяч населення, а в селищі Вишневе — на 2 тисячі менше. Яка кількість населення в селищі Вишневе?

Короткий запис

У Яблуневе  5 тис. осіб

У Вишневе  ?, на 2 тис. менше

Розв’язання

5 тис. – 2 тис. = 3 тис. (ос.)

Відповідь: у селищі Вишневе 3 тис осіб, або 3 000 осіб.

 

Завдання 99 Порядок дій

900 – 14 • 50 = 900 – 700 = 200

500 + 12 • 40 = 500 + 480 = 980

(24 • 3 – 12) : 6 = (72 – 12) : 6 = 60 : 6 = 10

72 • (5 • 6 – 20) = 72 • (30 – 20) = 72 • 10 = 720

(50 • 7 – 30) : 8 = (350 – 30) : 8 = 320 : 8 = 40

600 – (200 + 70 • 3) = 600 – (200 + 210) = 600 – 410 = 190

 

Завдання 100  Два автомати за 5 хв виготовляють 60 булочок

60 : 2 : 5 = 6 (б.) – виготовляє 1 автомат за 1 хвилину

6 • 3 = 18 (б.) – виготовляє 1 автомат за 3 хвилини

6 • 3 = 18 (б.) – виготовляють 3 автомати за 1 хвилину

 

Завдання 101

У трьох бочках 100 кг меду. В першій і другій разом 64 кг, а в другій і третій разом  72 кг. Скільки кілограмів меду в кожній бочці?

Короткий запис

Разом  100 кг

I i II  64 кг

II i III  72 кг

 ? II  ? III  ?

Розв’язання

1) 100 – 64 = 36 (кг) – меду в ІІІ бочці

2) 72 – 36 = 36 (кг) – меду в ІI бочці

3) 64 – 36 = 28 (кг) – меду в І бочці

Відповідь: у першій бочці 28 кг меду, у другій і третій бочках по 36 кг меду.

 

Завдання 102 Кругові приклади

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 2 = 24

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

96 : 8 = (80 + 16 ) : 8 = 10 + 2 = 12

12 • 9 = (10 + 2) • 9 = 90 + 18 = 108

108 : 3 = (90 + 18) : 3 = 30 + 3 = 36

36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 10 + 8 = 18

18 : 3 = 6

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 60 + 12 = 72

 

Завдання 103 Рівняння

х + 32 = 150 : 3

х + 32 = 50

х = 50 – 32

х = 18

18 + 32 = 50

150 : 3 = 50

50 = 50

х : 4 = 70 + 80

х : 4 = 150

х = 150 • 4

х = 600

600 : 4 = 150

70 + 80 = 150

150 = 150

Завдання 104 Порядок дій

(100 – 28) : 4 • 5 = 72 : 4 • 5 = 18 • 5 = 90

600 + 14 • 5 : 10 = 600 + 70 : 10 = 600 + 7 = 607

560 : (21 – 17) + 60 = 560 : 4 + 60 = 140 + 60 = 200

640 : 8 • 3 – 50 = 80 • 3 – 50 = 240 – 50 = 190

 

Завдання 105

Три швеї за 2 дні пошили 48 підковдр. Скільки підковдр за один день шила кожна швея, якщо продуктивність праці в них була однакова?

Короткий запис

3 ш., 2 дн.  48 п.

I ш., 1 дн.  ?

Розв’язання

1) 48 : 3 = 16 (п.) – підковдр шила одна швея за 2 дні

2) 16 : 2 = 8 (п.)

Відповідь: кожна швея за день шила 8 підковдр.

 

Завдання 106

Клас тисяч, або другий клас

Клас одиниць, або перший клас

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

 

1

7

0

1

7

0

0

0

0

 

 

 

4

6

8

4

6

8

0

0

0

9

1

6

0

0

0

170 – сто сімдесят.
170000 – сто сімдесят тисяч.
468 – чотириста шістдесят вісім.
468000 – чотириста шістдесят вісім тисяч.
916000 – дев'ятсот шістнадцять тисяч.
 

Завдання 107

Клас тисяч, або другий клас

Клас одиниць, або перший клас

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

 

 

7

8

 

 

 

1

6

5

 

4

9

0

0

0

8

7

3

0

0

0

2

1

5

0

0

0

6

0

4

0

0

0

3

8

0

0

0

0

Завдання 108

20 тис. + 50 тис. = 70 тис.

48 тис. – 40 тис. = 8 тис.

30 тис. + 4 тис. = 34 тис.

705 тис. + 20 тис. = 725 тис.

87 тис. – 7 тис. = 80 тис.

379 тис. – 70 тис. = 309 тис.

Завдання 109

Клас тисяч, або другий клас

Клас одиниць, або перший клас

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

5

0

0

0

0

0

 

1

8

0

0

0

 

 

4

0

0

0

 

7

0

0

0

0

Завдання 110

600 : 300 • 35 = 2 • 35 = 70

150 • 4 : 20 = 600 : 20 = 30

60 : 12 • 15 = 5 • 15 = 75

72 : 24 • 17 = 3 • 17 = 51

12 • 6 : 18 = 72 : 18 = 4

24 • 4 : 16 = 96 : 16 = 6

Завдання 111

На одному поромі за 1 рейс переправляють 80 людей. Скільки людей мо­жуть переправити 2 такі пороми за 5 рейсів?

Короткий запис

1 п., 1 р.  80 л.

2 п., 5 р.  ?

Розв’язання

1) 80 • 5 = 400 (л.) – на одному поромі можуть переправити за 5 рейсів
2) 400 • 2 = 800 (л.)
Відповідь: 2 такі пороми за 5 рейсів можуть переправити 800 людей.

Завдання 112

Грибник знайшов 7 білих грибів — це 1/12 усіх знайдених грибів. 1/4 усіх грибів — маслюки. У скільки разів більше маслюків, ніж білих грибів, знай­шов грибник?

Короткий запис

Білих  7 гр., це 1/12 усіх грибів

Усіх  ?

Маслюки  ?, 1/4 усіх грибів

У скільки разів більше  ?, решта

Розв’язання

1) 7 • 12 = 84 (гр.) – усіх грибів

2) 84 : 4 = 21 (гр.) – маслюки серед грибів

3) 21 : 7 = 3 (рази)

Відповідь: у 3 рази більше маслюків, ніж білих грибів.

Їстівні гриби…

 

Завдання 113 

Години роботи перукаря-стиліста.

Дні тижня

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

субота

неділя

Початок роботи

17 год

17 год

17 год

17 год

17 год

8 год

12 год

Кінець роботи

21 год

21 год

21 год

21 год

21 год

20 год

20 год

Тривалість роботи

4 год

4 год

4 год

4 год

4 год

12 год

8 год

• Скільки всього годин працює перукар-стиліст з понеділка по п’ятницю? 20 год

4 • 5 = 20 (год)

• Скільки всього годин він працює у вихідні дні? 20 год

18 + 12 = 20 (год)

• У скільки разів довше працює перукар у суботу, ніж у будній день? У 3 рази

12 : 4 = 3 (р.)

• У скільки разів менше годин він працює в будень, ніж у неділю? У 2 рази

8 : 4 = 2 (р.)

• Постав ще кілька запитань і дай на них відповіді. 

Скільки всього годин на тиждень працює перукар? 40 годин

20 + 12 + 8 = 40 (год)

На скільки довше працює перукар у суботу, ніж у будній день? На 8 год

12  4 = 8 (год)

На скільки менше годин він працює в будень, ніж у неділю? На 6 год

 4 = 6 (год)

 

Завдання 114

16 • 3 + 12 • 4 = 48 + 48 = 96

15 • 6 – 13 • 4 = 90 – 52 = 38

(14 • 6) : (7 • 6) = 84 : 42 = 2

(17 • 2) • (96 : 48) = 34 • 2 = 68

120 • 5 : 30 = 600 : 30 = 20

150 • 5 : 3 = 750 : 3 = 250

Завдання 115

У касі попереднього продажу за день на потяг продали 150 квитків – це 1/4 усіх місць у потягу. Скільки квитків ще не продали?

Короткий запис

Продали  150 кв., це 1/4 усіх місць

Усіх місць  ?

Не продали  ?

Розв’язання

1) 150 • 4 = 600 (кв.) – усіх місць

2) 600 – 150 = 450 (кв.)

Відповідь: ще не продали 450 квитків.

Інші завдання дивись тут...