Інші завдання дивись тут... 

Завдання 289

5 • 11 • 100 = 5 • (10 + 1) • 100 = (50 + 5) • 100 = 55 • 100 = 5500

45 • 2 • 50 = 2 • 50 • 45 = 100 • 45 = 4500

81 • 5 • 10 = (80 + 1) • 5 • 10 = (400 + 5) • 10 = 4000 + 50 = 4050

 

Завдання 290

х 897

      600

 538200

х 433

      400

 173200

х 428

      30

 12840

х 1341

        20

   26820

х 915

      300

 274500

х 648

      500

 324000

х 168

      50

  8400

х 2365

       30

   70950

Завдання 291 Усне множення чисел, що закінчуються нулями.

800 • 40 = 8 • 100 • 4 • 10 = 8 • 4 • 100 • 10 = 32 000

1400 • 500 = 14 • 100 • 5 • 100 = 14 • 5 • 100 • 100 = 700000

 

Завдання 292

Добутки обчислені правильно.

 

Завдання 293

х 2400

    90  

 216000

х 1460

      40

   58400

х 4360

     80 

 348800

х 54100

     60   

 3246000

х 340

   2100 

   34

 68     

 714000

х 520

  1300

 156

 52      

 676000

Завдання 294 Порівняй.

360 • 50 = 360 • 5 • 10

270 • 40 < 270 • 4 • 100

320 • 60 > 320 • 6 + 320 • 10

310 • 50 > 310 • 5 + 310 • 10

 

Завдання 295

Найменша пташка у світі — колібрі — за секунду робить до 80 помахів крилами. Скільки помахів крилами може зробити ця пташка за годину?

1 год = 3600 с

Короткий запис

1 с  80 п.

3600 с  ?

Розв'язання

80 • 3600 = 8 • 36 • 10 • 100 = 288 • 10 • 100 = 288000 (п.)

Відповідь: ця пташка може зробити 288000 помахів за годину.

 

Завдання 296

У скільки разів площа прямокутника ABCD біль­ша, ніж площа прямокутника KLMP? Знайди площу зафарбованої частини прямокутника ABCD.

Розв'язання

1) 8 • 4 = 32 (см2– площа прямокутника ABCD

2) 4 • 2 = 8 (см2– площа прямокутника KLMP

3) 32 : 8 = 4 (р.) – у стільки разів площа прямокутника ABCD більша

4) 32  8 = 24 (см2

Відповідь: у 4 рази площа прямокутника ABCD біль­ша, ніж площа прямокутника KLMP, площа зафарбованої частини прямокутника ABCD 24 см2.

 

Завдання 297

Пішохід ішов 120 хв зі швидкістю 50 м/хв. Скільки кілометрів пройшов пішохід?

Швидкість
Час
Відстань
50 м/хв
120 хв
?

Розв'язання

50 • 120 = 5 12 • 10 • 10 = 60 • 10 • 10 = 6000 (м) = 6 (км)

Відповідь: пішохід пройшов 6 кілометрів.

 

Завдання 298

х 1500

    300 

  450000

х 840

    200 

 168000

5600 • 40 – 7310 • 30 = 4700 

(2241 : 9) • 400 = 99600

 

х 5600

    40   

 224000

х 7310

     30  

 219300

_ 224000

   219300

      4700

_2241 |  9  

 18      249

 _44

   36

   _81

     81

       0

х 249

      400

   99600

Завдання 299

4200 : 100 = 42

3600 : 10 = 360

45960 : 10 = 4596

31700 : 100 = 317

55400 : 100 = 554

60000 : 1000 = 60

Завдання 300 Поясни, як знаходили кожну частку.

1) 27000 : 3000 = 27 тис. : 3 тис. = 9

2) 32000 : 8000 = 32000 : (8 • 1000) = 32 000 : 1000 : 8 = 32 : 8 = 4

3) 8400 : 70 = 8400 : (7 • 10) = 8400 : 10 : 7 = 120

 

Завдання 301

68000 : 400 = 68000 : (4 • 100) = 68000 : 100 : 4 = 680 : 4 = 170

4200 : 30 = 4200 : (3 • 10) = 4200 : 10 : 3 = 420 : 3 = 140

5700 : 300 = 57 сот. : 3 сот. = 19

7800 : 60 = 7800 : (6 • 10) = 7800 : 10 : 6 = 780 : 6 = 130

 

Завдання 302

24780 : 30 = 24780 : (3 • 10) = 24790 : 10 : 3 = 2479 : 3 = 826

_24780 |  30  

 240       826

  _78

    60

  _180

    180

       0

Завдання 303

_5520 |  60  

 540      92

 _120

   120

      0

_120650 |  50   

 100         2413

 _206

   200

     _65

       50

      _150

        150

           0

_192420 |  90  

 180        2138

 _124

    90

   _342

     270

     _720

       720

          0

_140400 |  80   

   80        1755

  _604

    560

    _440

      400

      _400

        400

           0

Завдання 304 

Знайди значення виразу (у – 1320) : 40, якщо y = 2000, у = 3280, у = 12600.

(2000 – 1320) : 40 = 17

(3280 – 1320) : 40 = 49

(12600 – 1320) : 40 = 282

_ 2000

  1320

   680

_680 |  40 

  40      17

 _280

   280

      0

_ 3280

   1320

   1960

_1960 |  40 

  160      49

  _360

    360

       0

_ 12600

    1320

   11280

_11280 |  40 

   80      282

  _328

    320

      _80

        80

          0

Завдання 305 

Назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомо час і швидкість. S = v • t

Склади й розв'яжи задачі за даними таблиці.

1) Олень пересувається зі швидкістю 10 км/год. Яку відстань він подолає за 3 год?

Розв'язання

10  3 = 30 (км)

Відповідь: олень подолає 30 кілометрів.

2) Акула пливе зі швидкістю 30 км/год. Яку відстань вона подолає за 3 год?

Розв'язання

30  3 = 90 (км)

Відповідь: акула подолає 90 кілометрів.

3) Ластівка летить зі швидкістю 60 км/год. Яку відстань вона подолає за 3 год? 

Розв'язання

60  3 = 180 (км)

Відповідь: ластівка подолає 180 кілометрів.

Хто подолає більшу відстань за три години? Ластівка

Чому? Має найбільшу швидкість руху.

 

Завдання 306

Розглянь на малюнку геометричні фігури. Зна­йди в них указані елементи:

а) гострі кути; FEH, EHF, LML, MON

б) прямі кути; ABC, BCD, CDA, DAB, HFE

в) тупі кути; запиши їхні назви в третьому рядку. MLN, LNO

 

Завдання 307

Потяг рухався зі швидкістю 65 км/год. До зу­пинки він був у дорозі 4 год. Решту шляху піс­ля зупинки він подолав з тією самою швидкістю за 2 год. Яку відстань подолав потяг? Зроби схематичний малюнок до задачі.

Розв'язання

1) 4 + 2 = 6 (год) – весь час

2) 6 • 65 = 390 (км)

Відповідь: потяг подолав 390 кілометри.

 

Завдання 308

Знайди значення виразу 8880 : а + 1234, якщо а = 20, а = 30, а = 60.

8880 : 20 + 1234 = 1678

8880 : 30 + 1234 = 1530

8880 : 60 + 1234 = 1382

_8880 |  20

 80      444

 _88

   80

   _80

     80

       0

+  444

   1234

   1678

_8880 |  3 

 60      296

_288

  270

  _180

    180

       0

+  296

   1234

   1530

_8880 |  60 

 60       148

_288

  240

   _480

     480

        0

+ 148

  1234

  1382

Інші завдання дивись тут...