Інші завдання дивись тут...

Завдання 526. 

125 • 6 ˃ 125 + 6 

88 • 10 ˃ 88 + 10

634 < 215 • 3

1000 ˃ 333 • 3

 

Завдання 527. 

274 • 3 = (200 + 70 + 4) • 3 = 200 • 3 + 70 • 3 + 4 • 3 = 600 + 210 + 12 = 822

478 • 2 = (400 + 70 + 8) • 2 = 400 • 2 + 70 • 2 + 8 • 2 = 800 + 140 + 16 = 956

 

Завдання 528. Один спортивний костюм коштує 483 грн. Скільки заплатили за 2 такі костюми?

Розв'язання.

483 • 2 = (400 + 80 + 3) • 2 = 400 • 2 + 80 • 2 + 3 • 2 = 800 + 160 + 6 = 966 (грн) – заплатили за 2 такі костюми.

Відповідь: за 2 костюми заплатили 966 грн.

 

Завдання 529. 1) Мама купила великий лоток яєць. Розглянь малюнок і дай відповідь, скільки яєць помістилося у такий лоток.

2) Поясни способи розв'язування задачі. 

1– й спосіб. 

6 • 5 = З0 (яєць)

2– й спосіб.

5 • 6 = З0 (яєць)

3) Поясни складання рівності 6 • 5 = 5 • 6.

Для будь-яких значень a i b правильна рівність a • b = b • a. 

Ця рівність виражає переставний закон множення: від переставляння множників значення добутків не змінюється.

 

Завдання 530. Порівняй вирази у кожному зі стовпчиків. Склади і запиши рівності.

2 • 37 = 37 • 2

3 • 31 = 31 • 3

4 • 22 = 22 • 4

5 • 15 = 15 • 5

 

Завдання 531. Обчисли, використовуючи, коли це зручно, перестановку множників.

125 • 7 = (100 + 20 + 5) • 7 = 100 • 7 + 20 • 7 + 5 • 7 = 700 + 140 + 35 = 875 

4 • 231 = 231 • 4 = (200 + 30 + 1) • 4 = 200 • 4 + 30 • 4 + 1 • 4 = 800 + 120 + 4 = 924

69 • 10 = 690

5 • 89 = 89 • 5 = (80 + 9) • 5 = 80 • 5 + 9 • 5 = 400 + 45 = 445

 

Завдання 532. Як знайти ціну, якщо відомі вартість і кількість предметів? Склади буквений вираз за таблицею.

Ціна Кількість Вартість
? Ь а

Розв'язання.

а : Ь – ціна товару.

 

Завдання 533. Склади і розв'яжи дві задачі.

Ціна Кількість Вартість
? 8 Однакова
8 грн 11
8 грн Однакова 96 грн
? 60 грн

Оленка купила 11 олівців по 8 грн кожен. Потім ще 8 ручок. Яка ціна ручки, якщо вартість олівців і ручок однакова? 

Розв'язання.

1) 8 • 11 = 88 (грн) – заплатила за олівці.

2) 88 : 8 = 11 (грн) – ціна ручки.

Відповідь: ціна ручки 11 грн.

Оленка купила ручки по 8 грн кожен та стільки ж олівців. За ручки заплатила 96 грн, за олівці 60 грн. Яка ціна олівця?

Розв'язання.

1) 96 : 8 = 12 (шт) – купила ручок, або олівців.

2) 60 : 12 = 5 (грн) – ціна олівця.

Відповідь: ціна олівця 5 грн.   

   

Завдання 534. Склади задачі. Запиши до кожної задачі вираз. Порівняй їх із попередніми задачами.

Маса одного ящика Кількість ящиків Загальна маса
15 кг 6 Однакова
10 кг ?

До магазину привезли 6 ящиків яблук по 15 кг у кожному та ящики огірків масою 10 кг кожен. Скільки привезли ящиків огірків, якщо загальна маса ящиків яблук та огірків однакова?  

Розв'язання.

1) 15 • 6 = 90 (кг) – маса ящиків яблук, або огірків.

2) 90 : 10 = 9 (ящ.) – привезли ящиків з огірками.

Відповідь: привезли 9 ящиків з огірками.

Назва виробу Норма витрати тканини на один виріб Кількість виробів Загальна довжина тканини
Підковдра 4 м Однакова 80 м
Простирадло ? 40 м

Кравчиня пошила однакову кількість ковдр та простирадл. На ковдри вона витратила 80 м тканини, на простирадла – 40 м. Скільки метрів тканини йде на 1 простирадло, якщо на 1 ковдру йде 4 м? 

Розв'язання.

1) 80 : 4 = 20 (шт.) – пошито ковдр, або простирадл.

2) 40 : 20 = 2 (м) – тканини йде на 1 простирадло.

Відповідь: на 1 простирадло йде 2 м тканини.

 

Завдання 535. 

+ 25138

   36249

   61387

(90 + 5) • 100 + 6053 – 1245 = 9500 + 6053 – 1245 = 15553 – 1245 = 14308 

+312179

    1945

 314124

80 + 2 • (100 –  84) : 8 = 80 + 2 • 16 : 8 = 80 + 2 • 2 = 84

 

 

Завдання 536. 

З • 72 + 1 587 = 1803

х 72

    3

 216

+ 1587

    216

   1803

7 • 129 + 3173 = 4076

х 129

     7

  903

+ 3173

    903

   4076

48 • 100 – 3 693 = 4800 – 3693 = 1107

_ 4800

  3693

  1107

8 424 – 308 • 3 = 7500

х 308

     3

  924

_ 8424

    924

   7500

 

Завдання 537. Для дитячого садка купили 5 упаковок фарб, по 42 грн за упаковку, і на таку саму суму купили альбомів, по 10 грн за один альбом. Скільки альбомів купили?

Розв'язання.

1) 42 • 5 = 210 (грн) – вартість фарб.

2) 210 : 10 = 21 (шт.) – штук альбомів.

Відповідь: купили 21 альбом. 

 

Завдання 538. 

1) Прочитай задачу. Туристи щодня долають відстань 8 км до привалу і 7 км після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів?

2) Поясни складання рівності.

(8 + 7) • 5 = 8 • 5 + 7 • 5

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 8 + 7 (км) – проходять відстань щодня.

2) (8 + 7) • 5 (км) – проходять відстань за 5 днів. 

2 спосіб.

1) 8 • 5 (км) – відстань до привалу за 5 днів.

2) 7 • 5 (км) – відстань після привалу за 5 днів.

 

Завдання 539. Розв'яжи задачу двома способами.

У класі 18 дівчаток і 12 хлопчиків. Кожний приніс для подарунка дитячому садку по 3 книжки. Скільки книжок подарував клас дитячому садку?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 18 • 3 = 54 (кн.) – подарували книжок дівчатка.

2) 12 • 3 = 36 (кн.) – подарували книжок хлопці.

3) 54 + 36 = 90 (кн.) – подарував книжок клас.

2 спосіб.

1) 18 + 12 = 30 (ос.) – дітей у класі або осіб.

2) 3 • 30 = 90 (кн.) – подарував книжок клас.

Відповідь: клас подарував дитячому садку 90 книжок.

 

Завдання 540. Перевір рівності. Зроби висновок.

(66 + 42) • 2 = 2 • (66 + 42) 

(58 + 37) • 3 = 3 • (58 + 37)

Використаний переставний закон множення.

 

Завдання 541. Обчисли, застосовуючи розподільний закон множення.

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 30 • 2 + 6 • 2 = 60 + 12 = 72

37 • 2 = (30 + 7) • 2 = 30 • 2 + 7 • 2 = 60 + 14 = 74

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 10 • 4 + 8 • 4 = 40 + 24 = 64

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

302 • 3 = (300 + 2) • 3 = 300 • 3 + 2 • 3 = 600 + 6 = 606

107 • 8 = (100 + 7) • 8 = 100 • 8 + 7 • 8 = 800 + 56 = 856

 

Завдання 542. Склади і розв'яжи задачу.

Дні збирання морквм Маса одного кошика Кількість кошиків Загальна маса моркви
1-й день 13 кг Однакова 91 кг
2-й день ? 84 кг

Розв'язання.

За 1-й день зібрали 91 кг моркви і розклали в ящики по 13 кг у кожен. За 2-ий день зібрали 84 кг моркви і розклали у таку саму кількість ящиків іншої місткості. Яка маса ящика, використаного другого дня?

Розв'язання.

1) 91 : 13 = 7 (ящ.) – використали ящиків першого, або другого дня.

2) 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 12 (кг) – маса ящика, використаного другого дня.

Відповідь: маса ящика, використаного другого дня, 12 кг.

 

Завдання 543. 

35 874 + 7057 – 8039 = 34892

+ 35874

    7057

   42931

_ 42931

   8039

  34892

99 777 + (70 500 – 7 230) = 163047

_ 70500

    7230

  63270

+ 99777

   63270

  163047

(200 –  74 : 2) + 76 : 38 = (200 – 37) + 2 = 163 + 2 = 165

(31 • 2 –  28 • 2) + 357 = (62 + 56) + 357 = 118 + 357 = 475

 

Завдання 544. Знайди площу прямокутника, якщо його ширина становить 5 дм, а довжина — на 3 дм більша.

Розв'язання.

1) 5 + 3 = 8 (дм) – довжина прямокутника.

2) 8 • 5 = 40 (дм2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 40 дм2.

 

Завдання 545. Розглянь два способи обчислення. Який із цих способів зручніший для тебе?

17 • 8 + 83 • 8 = 136 + 664 = 800

17 • 8 + 83 • 8 = (17 + 83) • 8 = 100 • 8 = 800

 

Завдання 546. Обчисли, застосовуючи зручний спосіб. 

121 • 5 – 79 • 5 = (121 – 79) • 5 = 42 • 5 = (40 + 2) • 5 = 200 + 10 = 210

_ 121

    79

    42

63 • 7 + 7 • 7 = (63 + 7) • 7 = 70 • 7 = 140

8 • 14 + 8 • 6 = 8 • (14 + 6) = 8 • 20 = 160

15 • 9 + 15 • 1 = 15 • (9 + 1) = 15 • 10 = 150

 

Завдання 547. На авіарейс зареєструвалося дві групи туристів. В одній групі було 23 туристи, а в іншій — 18. Кожний із туристів здав у багажне відділення по 2 валізи. Скільки всього валіз здали в багаж туристи?

Розв'язання.

1. спосіб.

1) 23 • 2 = 46 (в.) – здала валіз перша група.

2) 18 • 2 = 36 (в.) – здала валіз друга група.

3) 46 + 36 = 82 (в.) – здали валіз туристи.

2 спосіб.

1) 23 + 18 = 41 (т.) – всього туристів зареєструвалося.

2) 41 • 2 = 82 (в.) – здали валіз туристи.

Відповідь: туристи здали в багаж 82 валізи.

 

Завдання 548. 

57 • 3 + 143 • 3 = (57 + 143) • 3 = 200 • 3 = 600

15 • 7 + 85 • 7 = (15 + 85) • 7 = 100 • 7 = 700

 

Завдання 549. 1) Прочитай задачу. У двох будинках по 6 під'їздів. У першому будинку в кожному під'їзді по 28 квартир, а в другому — по 36. На скільки квартир у другому будинку більше, ніж у першому?

Поясни складання рівності. (36 – 28) • 6 = 36 • 6 – 28 • 6

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 36 – 28 (кв.) – на стільки більше квартир в одному під'їзді другого будинку, ніж першого.

2) (36 – 28) • 6 (кв.) – на стільки більше квартир у другому будинку, ніж у першому.

2 спосіб.

1) 28 • 6 (кв.) – квартир у першому будинку.

2) 36 • 6 (кв.) – квартир у другому будинку.

3) 36 • 6 – 28 • 6 (кв.) – на стільки більше квартир у другому будинку, ніж у першому.

 

Завдання 550. Склади задачі за однією умовою і різними запитаннями.

За день мати прополола 12 рядків картоплі, а дочка — 8 рядків.

1) Скільки рядків картоплі прополють мати з дочкою за два дні, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 + 8 = 20 (р.) – прополюють рядків за один день разом.

2) 20 • 2 = 40 (р.) – прополють рядків за два дні.

2 спосіб.

1) 12 • 2 = 24 (р.) – прополює рядків мама за два дні.

2) 8 • 2 = 16 (р.) – прополює рядків дочка за два дні.

3) 24 + 16 = 40 (р.) – прополють рядків за два дні разом.

Відповідь: за два дні дочка з мамою прополюють 40 рядків. 

2) На скільки більше рядків прополе за два дні мати, ніж дочка?

Розв'язання.

24 – 16 = 8 (р.) – на скільки більше рядків прополе за два дні мати, ніж дочка.

Інші завдання дивись тут...