Інші завдання дивись тут...

Завдання 182  Кількість цифр у частці

3240 : 3 ( 32 – перше неповне ділене, тому у частці 4 цифри)

175 340 : 4 (17 – перше неповне ділене, тому у частці 5 цифр)

900 270 : 9 (9 – перше неповне ділене, тому у частці 6 цифр)

72 856 : 8 (72 – перше неповне ділене, тому у частці 4 цифри)

 

Завдання 183, 184  Частка двох чисел дорівнює 80.

Якою стане частка, якщо дільник залишити без змін, а діле­не збільшити у 2 рази? Збільшиться у 2 рази

Якою стане частка, якщо дільник залишити без змін, а діле­не збільшити у 16 разів? Збільшиться у 16 разів

Якою стане частка, якщо дільник залишити без змін, а діле­не збільшити у k разів? Збільшиться у k разів

 

Завдання 185  Якщо ділене залишити без змін, а дільник збіль­шити (зменшити) в кілька разів, то частка зменшиться (збільшиться) у стільки ж разів

96 : 8 < 96 : 4     100 : 4 < 100 : 2   99 : 9 > 99 : 3    72 : 8 < 72 : 4    84 : 6 < 84 : 2

 

Завдання 186

1)

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

8 шт.

576 грн

4 шт.

?

Якщо кількість зменшиться у 2 рази, а ціна не зміниться, то вартість зменшиться у 2 рази.

2)

Довжина

Ширина

Площа

Однакова

8 м

320 м2

16 м

?

Якщо ширина прямокут­ника збільшиться у 2 рази, а його довжина не зміниться, то площа прямокутника також збільшиться у 2 рази

 

Завдання 187

За чотири однакові книжки заплатили 182 грн 40 коп. Яка ціна однієї книжки? Ознайомся

182 грн 40 коп : 4 = (180 грн + 2 грн 40 коп) : 4 = 180 грн : 4 + 240 коп. : 4 = 45 грн + 60 коп. = 45 грн 60 коп.

 

Завдання 188

3840 грн : 3 =

 

2928 грн 60 коп. : 9 =

486 грн : 4 =

2354 грн : 5 =

_3840 | 3

2928 грн 60 коп. = 292860 коп.

_292860 | 9

_486 | 4

_2354 | 5

Завдання 189

Вартість трьох однакових пар черевичків ста­новить 2311 грн 50 коп. Яка вартість двох пар чобітків, якщо їх ціна вдвічі більша, ніж ціна черевичків?

 

Завдання 190  Побудуй коло з центром у точці А й радіусом 2 см 5 мм. Проведи в ньому радіус і діаметр.

 

Завдання 191 Радіус кола із центром у точці А дорівнює 3 см 5 мм, а радіус кола із центром у точці О до­рівнює 5 см 7 мм. Яка відстань між точками А і K?

3 см 5 мм + 5 см 7 мм + 5 см 7 мм = 13 см 19 мм = 13 см + 1 см 9 мм = 14 см 9 мм

 

Завдання 192

Під час розпродажу ціна на побутову техніку зни­зилася на чверть. Визнач, скільки коштує мультиварка, якщо її початкова ціна була 3630 грн.

 

Завдання 193

Частку чисел 3240 і 2 зменшити на найбільше трицифрове число.

 

Частку чисел 1750 і 5 збільшити на їхню суму.

 

Найменше чотирицифрове число зменшити на найменше трицифрове число та знайти тре­тину результату.

 

Завдання 194 Одиниці вимірювання

1 т = 1000 кг      1 ц = 100 кг     1 т = 10 ц      1 кг = 1000 г

 

Завдання 195

1) 5 т = кг            

    10 ц = кг

     7 т 3 ц = кг

     8 ц 80 кг = кг

     1 т 40 кг = кг

2) 3000 кг = т

     50 ц = т

     30 000 кг = т

3) 7 кг = г

    12 кг 300 г = г

    3 кг 15 г = г

 

Завдання 196, 197  Дії з іменованими числами

11 м 7 дм : 3 = 3 м 9 дм

11 м 7 дм = 117 дм

_117 |  3

   9     39

 _27

   27

    0

39 дм = 3 м 9 дм

17 км 500 м : 7 = 2 км 500 м

17 км 500 м = 17500 м

_17500 |     7

  14        2500

  _35

    35

      0

2500 м = 2 км 500 м

150 м : 6 = 25 м

_150 |  6

  12    25

  _30

    30

      0

20 км 130 м : 3 = 6 км 710 м

20 км 130 м = 20130 м

_20130 |      3

  18        6710

  _21

    21

     _3

       3

       0

6710 м = 6 км 710 м

Завдання 198

Спортсмен на тренуванні пробіг 2 км за 5 хв. Скільки метрів пробігав спортсмен за одну хвилину?

 

Завдання 199

Стежка для прогулянок у парку проходить біля річки та поміж соснами. Стежка поділена на дві частини. Частина стежки, що розміщена поміж соснами, удвічі довша, ніж частина стежки, роз­міщена біля річки. Яка довжина всієї стежки?

 

Завдання 200

12 ц 30 кг : 6 = (12 ц + 30 кг) : 6 = 12 ц : 6 + 30 кг : 6 = 2 ц 5 кг

5 т 600 кг : 4 = (4 т + 1 т 600 кг) : 4 = (4 т + 1600 кг) : 4 = 1 т + 400 кг = 1 т 400 кг

34 кг : 8 = 4 кг (ост. 2 кг)

45 ц : 6 = 7 ц (ост. 3 ц)

 

Завдання 201

Для напування корів привезли цистерну з во­дою, маса води в якій становила 5 т. Усю воду розлили у 8 корит, порівну в кожне. Яка маса води в кожному кориті?

 

Завдання 202

2 т 4 ц : 3 = 24 ц : 3 = 8 ц

5 т 80 кг : 8 = 635 кг

5 т 80 кг = 5000 кг + 80 кг =

5080 кг

_5080 |     8

  48      635

  _28

    24

    _40

      40

        0

17 т 5 ц : 2 = 8 т 7 ц 50 кг

17 т 5 ц = 17 000 кг + 500 кг =

17 500 кг

_17500 |       2

  16        8750

  _15

    14

    _10

      10

      0

8750 кг = 8 т 7 ц 50 кг

1 кг 350 г : 3 = 475 г

1 кг 350 г = 1 350 г

_1350 |     3

  12      475

  _15

    14

    _10

      10

        0

3 км 300 м : 6 = 550 м

3 км 300 м = 3300 м

_3300 |    6

  30      550

 _30

   30

     0

17 км 500 м : 5 = 3 км 500 м

17 км 500 м = 17500 м

_17500 |      5

  15        3500

  _25

    25

      0

3500 м = 3 км 500 м

Завдання 203

Робітники за три дні зібрали 4 т 230 кг моркви. За перший день вони зібрали третину всієї маси моркви, за другий — на 265 кг більше. Яку масу моркви зібрали за третій день?

Інші завдання дивись тут...