Інші завдання дивись тут...

Завдання 94 Ділення з остачею

49 : 6 = 8 (ост. 1)

 

Завдання 95 Взаємозв'язок дій множення і ділення

15 • 5 = 75    75 : 5 = 15     75 : 15 = 5

14 • 6 = 84    84 : 6 = 14     84 : 14 = 6

 

Завдання 96 Проста задача на множення

У спортивних змаганнях брало участь 3 коман­ди, по 9 осіб у кожній. Скільки всього осіб брало участь у змаганнях?

Розв'язання

• 3 = 27 (ос.)

Відповідь: у змаганнях брало участь 27 осіб.

а) Обернена задача

У спортивних змаганнях брало участь 3 коман­ди, по декілька осіб порівно у кожній. Скільки осіб було в одній команді, якщо усіх спортсменів 27?

Розв'язання

27 : 3 = 9 (ос.)

б) Обернена задача

У спортивних змаганнях брало участь 27 спортсменів у декількох командах, по 9 осіб в кожній. Скільки було команд?

Розв'язання

27 : 9 = 3 (к.)

 

Завдання 97, 98 Ділення

100 : 2  (100 поділити на 2; 100 зменшити вдвічі; частка чисел 100 і 2)

0 : а = 0,  коли а ≠ 0          а : 1 = а           а : а = 1

 

Завдання 99

45 : 5 = 9         72 : 8 = 9        0 : 12 = 0       375 : 1 = 375

450 : 5 = 90      720 : 80 = 9    0 : 120 = 0      375 : 375 = 1

 

Завдання 100 Письмове ділення

_322 | 7   

  28      46

  _42

    42

      0  

_972 | 4    

  8       283

_17

  16

  _12

    12

      0

_909 | 9    

  9       101

    _9

      9

      0

_575 | 5    

  5       115

  _7

    5

   _25

     25

       0   

_848 | 8    

  8       106

  _48

    48

      0

Завдання 101  Ділення з остачею

73 : 10 = 7 (ост. 3)      329 : 10 = 32 (ост. 9)     1200 : 1000 = 1 (ост. 200)

517 : 2 = 258 (ост. 1)   208 : 3 = 69 (ост. 1)

 

Завдання 102

Для позакласного читання учневі треба про­читати книжку, у якій 128 сторінок. Чотири дні він читав по 18 сторінок, а потім став читати по 14 сторінок щодня. За скільки днів учень прочитав усю книжку?

Розв'язання

1) 18 • 4 = 72 (с.) – спочатку прочитав

2) 128 – 72 = 56 (с.) – залишилося прочитати

3) 56 : 14 = 4 (дн.) – потім прочитав

4) 4 + 4 = 8 (дн.)

Відповідь: учень прочитав всю книжку за 8 днів.

 

Завдання 103  Знайди площу фігури MCTK.

S = (6 – 3) • (4 – 2) = 3 • 2 = 6 (дм2)

 

Завдання 104

У супермаркеті встановлено 96 телекамер, які порівну розміщені у восьми торгових залах. Скільки телекамер розміщено в кожному залі? у шести залах? у трьох залах?

Короткий запис

У 8 залах - 96 телекамер

У 1 залі  ?, У 6 залах  ?, У 3 залах  ?

Розв'язання

1) 96 : 8 = 12 (к.)  – в кожній залі

2) 12 • 6 = 72 (к.) – у шести залах

3) 12 • 3 = 36 (к.) – у трьох залах

Відповідь: в кожній залі розміщено 12 камер, у шести — 72 камери, у трьох — 36 камер.

 

Завдання 105 Порядок дій

925 : 5 = 185

1788 – 916 : 4 = 1489

(1788 – 916) : 4 = 218

_925 | 5  

  5     185

 _42

   40

   _25

     25

      0 

_916 | 4   

  8      229

 _11

    8

   _36

     36

       0

_1788

   229

 1489 

_1788

   916

   872

_872 | 4   

  8      218

  _7

    4

   _32

     32

       0 

Завдання 106

6 : 1 = 6    39 : 1 = 39   130 : 1 = 130    1239 : 1 = 1239     11679 : 1 = 11679

 

Завдання 107

49 • 2 – 48 • 2 = (49 – 48) • 2 = 1 • 2 = 2

43 • 2 – 43 • 1 = 43 • (2  1) = 43

91 : 13 + 11 • 6 = 7 + 66 = 73

1000 + 1000 : 100 – 1 = 1000 + 10 – 1 = 1009

10000 – 100 : 100 + 1 = 10000 – 1 + 1 = 10000

80 : 16 + 18 : 2 = 5 + 9 = 14

 

Завдання 108

Ділене — 96, дільник — 4.

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

Ділене — 84, дільник виражений добутком чисел 21 і 2.

84 : (21 • 2) = 84 : 41 = 2

Число 96 зменшити у 2 рази.

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 48

Добуток суми чисел 154 і 326 та числа 7.

(154 + 326) • 7 = 480 • 7 = (400 + 80) • 7 = 2800 + 560 = 3360

 

Завдання 109

Ліна й Олеся знаходили частку чисел 647 і 6. Обидві отримали в остачі 5, а частки виявилися різними: у Ліни — 107, а в Олесі — 17. Як переві­рити, чи правильно виконали ділення з остачею? Хто з дівчаток зробив помилку? Яку помилку?

Ліна

Олеся 

Перевірка: 107 • 6 + 5 = 647

Правильно

Перевірка: 17 • 6 + 5 = 107

Помилка: ділене 647, а не 107

Завдання 110

_146 | 4          

  12    36 (ост. 2)

  _26

    24

      2

_789 | 8           

 72     98 (ост. 5)

 _69

   64

     5

_184 | 5           

  15    36 (ост. 4)

  _34

   30

     4

Перевірка

36 • 4 + 2 = 146

Перевірка

98 • 8 + 5 = 789

Перевірка

36 • 5 + 4 = 184

Завдання 111

На які числа ділиться без остачі число 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20

На які числа ділиться без остачі число 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24  

 

Завдання 112

Кухар приготував 100 млинців. На одну порцію подають 3 млинці. Скільки вийшло порцій млин­ців? Чи залишилися млинці? Якщо так, то скіль­ки млинців залишилося?

Короткий запис

1 порція  3 млинці

?   100 млинців

Розв'язання

100 : 3 = 33 (ост. 1) (п.)

Відповідь: вийде 33 порції млинців; залишиться один млинець.

 

Завдання 113

85 пасажирів розмістили в мікроавтобусах, по 8 у кожному. Скільки було повністю запов­нених мікроавтобусів? Скільки пасажирів було в незаповненому мікроавтобусі?

Розв'язання

85 : 8 = 10 (ост. 5)

Відповідь: повністю заповнених 10 мікроавтобусів; 5 пасажирів було в незаповненому мікроавтобусі.

 

Завдання 114 Рівняння

х • 4 = 12256 – 11720

х • 4 = 536

х = 536 : 4

х = 134

х – 178 : 2 = 34897

х – 89 = 34897

х = 34897 + 89

х = 34986

_12256

  11720

     536

_536 | 4    

  4      134

 _13

   12

   _16

     16

       0

_178 | 2   

  16     89

  _18

    18

      0

+34897

      89

  34986

Завдання 115  

За якого значення x правильна рівність?

х : 1 = 1 : x

х = 1

x : 1 = 0 • x

х = 0

x : x = 1 : x

х = 1

Завдання 116

_787 | 7            

  7     112 (ост.3)

  _8

    7

   _17

     14

       3

_999 | 4            

  8       249 (ост.3)

 _19

   16

   _39

     36

       3

_631 | 9         

  63    70 (ост.1)

    _1

      0

      1

_468 | 6         

  42    78 (ост.0)

  _48

    48

      0

Перевірка

112 • 7 + 3 = 787

Перевірка

249 • 4 + 3 = 999

Перевірка

70 • 9 + 1 = 631

Перевірка

78 • 6 + 0 = 468

Завдання 117

60 яблук розклали на тарілки, по 8 на кожну. Скільки тарілок знадобилося? Скільки яблук залишилося?

Короткий запис

На 1 тарілці  8 яблук

На ?  60 яблук

Розв'язання

60 : 8 = 7 (ост. 4) (т.)

Відповідь: знадобилося 7 тарілок, залишилося 4 яблука.

 

Завдання 118

На які числа ділиться без остачі число 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

На які числа ділиться без остачі число 21? 1, 3, 7, 21

 

Завдання 119

З 27 червоних і 18 жовтих тюльпанів зробили три букети так, щоб в усіх букетах тюльпанів було порівну. Скільки тюльпанів виявилося в кожному букеті?

Розв'язання

(27 + 18) : 3 = 27 : 3 + 18 : 3 = 9 + 6 = 15 (т.)

Відповідь: в кожному букеті 15 тюльпанів.

 

Завдання 120

(56 + 12) : 2 = 68 : 2 = 34

(56 + 12) : 2 = 56 : 2 + 12 : 2 = 28 + 6 = 34

(48 + 28) : 4 = 76 : 4 = 19

(48 + 28) : 4 = 48 : 4 + 28 : 4 = 12 + 7 = 19

(72 + 24) : 12 = 96 : 12 = 8

(72 + 24) : 12 = 72 : 12 + 24 : 12 = 6 + 2 = 8

 

Завдання 121

68 + (60 + 8) : 2 = 68 + (30 + 4) = 102

87 + (60 + 27) : 3 = 87 + (20 + 9) = 87 + 29 = 116

 

Завдання 122

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 40 + 8 = 48

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 10 + 2 = 12

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 123

На кожні 4 км шляху автомобіль витрачає 360 г бензину, а мотоцикл — 160 г бензину. На скільки грамів бензину більше витрачає на 1 км шляху автомобіль, ніж мотоцикл?

(360 – 160) : 4 = 360 : 4 – 160 : 4 = 90 – 40 = 50 (л)

Відповідь: на 50 літрів більше.

 

Завдання 124

(80 – 16) : 4 = 64 : 4 = 16

(80 – 16) : 4 = 80 : 4 – 16 : 4 = 20 – 4 = 16

(42 – 21) : 7 = 21 : 7 = 3

(42 – 21) : 7 = 42 : 7 – 21 : 7 = 6 – 3 = 3

(39 – 26) : 13 = 13 : 13 = 1

(39 – 26) : 13 = 39 : 13 – 26 : 13 = 3 – 2 = 1

 

Завдання 125

Один спосіб

Два способи

(61 – 33) : 14 = 28 : 14 = 2

(98 – 65) : 3 = 33 : 3 = 11

(150 – 50) : 100 = 100 : 100 = 1

(111 – 31) : 2 = 80 : 2 = 40

(85 – 5) : 5 = 80 : 5 = 16

(85 – 5) : 5 = 85 : 5 – 5 : 5 = 17 – 1 = 16

(500 – 50) : 10 = 450 : 10 = 45

(500 – 50) : 10 = 50 – 5 = 45

Завдання 126

1) 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобу­сах, по 33 учні в кожному. Скільки було великих автобусів?

Короткий запис

Всього  199 уч.

Невеликі  ?, 5 авт. по 20 уч.

Великі  ?, решта авт. по 33 уч.

Розв'язання

1) 20  5 = 100 (уч.) – у невеликих автобусах

2) 199 – 100 = 99 (уч.) – решта

3) 99 : 33 = 3 (авт.)

Відповідь: було 3 великих автобусів.

2) 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобу­сах, по 33 учні в кожному. У скількох автобусах учні поїхали на екскурсію?

Короткий запис

Всього  199 уч.

Невеликі  ?, 5 авт. по 20 уч.

Великі  ?, решта авт. по 33 уч.

Разом авт.  ?

Розв'язання

1) 20  5 = 100 (уч.) – у невеликих автобусах

2) 199 – 100 = 99 (уч.) – решта

3) 99 : 33 = 3 (авт.) – великих автобусів

4) 5 + 3 = 8 (авт.)

Відповідь: учні поїхали на екскурсію у 8 автобусах.

 

Завдання 127

(125 – 100) : 5 = 25 : 5 = 5

(125 – 100) : 5 = 125 : 5 – 100 : 5 = 25 – 20 = 5

(125 + 75) : 5 = 200 : 5 = 40

(125 + 75) : 5 = 125 : 5 + 75 : 5 = 25 + 15 = 40

(90 – 27) : З = 63 : 3 = 21

(90 – 27) : 3 = 90 : 3 – 27 : 3 = 30 – 9 = 21

(117 + 33) : 3 = 150 : 3 = 50

(117 + 33) : 3 = 117 : 3 + 33 : 3 = 39 + 11 = 50

(256 – 124) : 4 = 132 : 4 = 33

(256 – 124) : 4 = 256 : 4 – 124 : 4 = 64 – 31 = 33

(96 + 24) : 8 = 120 : 8 = 15

(96 + 24) : 8 = 96 : 8 + 24 : 8 = 12 + 3 = 15

 

Завдання 128

У магазин привезли 12 коробок зефіру, по 5 кг у кожній, та кілька коробок халви, по 7 кг у кож­ній. Усього привезли 109 кг солодощів. Скільки коробок халви привезли в магазин?

Короткий запис

Солодощів  109 кг

Зефір  ?, 12 к. по 5 кг

Халва  ?, решта к. по 7 кг

Розв'язання

1) 5  12 = 60 (кг) – зефіру привезли

2) 109 – 60 = 49 (кг) – халви привезли

3) 49 : 7 = 7 (к.) 

Відповідь: в магазин привезли 7 коробок халви.

Інші завдання дивись тут...

 • Матвій
  ☺️я задоволений
  8 лютого 2023 13:26
 • Игнат
  Задача 128 ошибка в ответе 7 коробок халвы --------------------- Дякуємо. Виправили.
  23 січня 2024 18:57
 • Серафим
  Все сподобалося і воно мене завжди виручає в трудні момент
  23 січня 2024 20:15
 • клим
  спасибо мне очень нравится я вами очень долго пользуюсь вы мне всегда помогаете спасибо вам большое
  1788-299=1489 а не 1559 ---------------------------- Дякуємо. Виправили.
  31 січня 2024 19:32
 • Валентин
  Я задоволений дякую вам великий
  7 лютого 2024 18:25
 • Авелія Кравцова
  А тут добре усе. Але ми по іншому розв'язуємо. Але спасибі)
  19 квітня 2024 07:58