Інші завдання дивись тут...

Завдання 94, 95 Взаємозв'язок дій множення і ділення

«Родина» чисел 5, 15, 75 при множенні:

15 • 5 = 75     5 • 15 = 75    75 : 5 = 15     75 : 15 = 5

«Родина» чисел 6, 14, 84 при множенні:

14 • 6 = 84     6 • 14 = 84    84 : 6 = 14     84 : 14 = 6

 

Завдання 96 Проста задача на множення

У спортивних змаганнях брало участь 3 коман­ди, по 9 осіб у кожній. Скільки всього осіб брало участь у змаганнях?

а) Обернена задача

27 : 3 = 9 (ос.)

 

б) Обернена задача

27 : 9 = 3 (к.).

 

Завдання 97, 98 Ділення

100 : 2  (100 поділити на 2; 100 зменшити вдвічі; частка чисел 100 і 2)

0 : а = 0,  коли а ≠ 0          а : 1 = а           а : а =1

 

Завдання 99

45 : 5 = 9         72 : 8 = 9        0 : 12 = 0       375 : 1 = 375

450 : 5 = 90      720 : 80 = 9    0 : 120 = 0      375 : 375 = 1

 

Завдання 100  Письмове ділення

_322 |  7

  28    46

  _42

    42

      0  

_972 |   4

  8      283

_17

  16

  _12

    12

       0

_909 |    9

  9      101

   _9

     9

      0

_575 |   5

 5      115

 _7

   5

 _25

   25

     0   

_848 |   8

  8     106

  _48

    48

      0

Завдання 101  Ділення з остачею

73 : 10 = 7 (ост. 3)      329 : 10 = 32 (ост. 9)     1200 : 1000 = 1 (ост. 200)

517 : 2 = 258 (ост. 1)   208 : 3 = 69 (ост. 2)

 

Завдання 102

Для позакласного читання учневі треба про­читати книжку, у якій 128 сторінок. Чотири дні він читав по 18 сторінок, а потім став читати по 14 сторінок щодня. За скільки днів учень прочитав усю книжку?

 

Завдання 103  Знайди площу фігури MCTK.

S = (6 – 3) • (4 – 2) = 2 • 2 = 4 (дм2)

 

Завдання 104

У супермаркеті встановлено 96 телекамер, які порівну розміщені у восьми торгових залах. Скільки телекамер розміщено в кожному залі? у шести залах? у трьох залах?

 

Завдання 105 Порядок дій

925 : 5 =

1788 – 916 : 4 =

(1788 – 916) : 4 =

 

 

 

 

 

Завдання 106

6 : 1 = 6    39 : 1 = 39   130 : 1 = 130    1239 : 1 = 1239     11 679 : 1 = 11 679

 

Завдання 107

49 • 2 – 48 • 2 = (49 – 48) • 2 = 2

43 • 2 – 43 • 1 = 43

91 : 13 + 11 • 6 = 3 + 66 = 69

1000 + 1000 : 100 – 1 = 1000 + 10 – 1 = 1009

10 000 – 100 : 100 + 1 = 10 000 – 1 + 1 = 10 000

80 : 16 + 18 : 2 = 5 + 9 = 14

 

Завдання 108

Ділене — 96, дільник — 4.

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

Ділене — 84, дільник виражений добутком чисел 21 і 2.

84 : (21 • 2) = 84 : 41 = 2

Число 96 зменшити у 2 рази.

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 40 + 8 = 48

Добуток суми чисел 154 і 326 та числа 7.

(154 + 326) • 7 = 480 • 7 = (400 + 80) • 7 = 2800 + 560 = 3360

 

Завдання 109

Ліна й Олеся знаходили частку чисел 647 і 6. Обидві отримали в остачі 5, а частки виявилися різними: у Ліни — 107, а в Олесі — 17. Як переві­рити, чи правильно виконали ділення з остачею? Хто з дівчаток зробив помилку? Яку помилку?

 

Завдання 110

_146 |            4

  12    36 (ост. 2)

  _26

    24

      2

_789 | 8

 72     98 (ост. 5)

 _69

   64

     5

_184 | 5

  15    36 (ост. 4)

  _34

   30

     4

Перевірка

36 • 4 + 2 = 146

Перевірка

98 • 8 + 5 = 789

Перевірка

36 • 5 + 4 = 184

Завдання 111

На які числа ділиться без остачі число 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20

На які числа ділиться без остачі число 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24  

 

Завдання 112

Кухар приготував 100 млинців. На одну порцію подають 3 млинці. Скільки вийшло порцій млин­ців? Чи залишилися млинці? Якщо так, то скіль­ки млинців залишилося?

 

Завдання 113

85 пасажирів розмістили в мікроавтобусах, по 8 у кожному. Скільки було повністю запов­нених мікроавтобусів? Скільки пасажирів було в незаповненому мікроавтобусі?

 

Завдання 114 Рівняння

х • 4 = 12 256 – 11 720

х – 178 : 2 = 34 897

Завдання 115  За якого значення x правильна рівність?

х : 1 = 1 : x

х = 1

x : 1 = 0 • x

х = 0

x : x = 1 : x

х = 1

Завдання 116

_787 | 7

_999 | 4

Перевірка

 

_631 | 9

_468 | 6

Перевірка

 

Завдання 117

60 яблук розклали на тарілки, по 8 на кожну. Скільки тарілок знадобилося? Скільки яблук залишилося?

 

Завдання 118

На які числа ділиться без остачі число 30?

На які числа ділиться без остачі число 21?

 

Завдання 119

З 27 червоних і 18 жовтих тюльпанів зробили три букети так, щоб в усіх букетах тюльпанів було порівну. Скільки тюльпанів виявилося в кожному букеті?

1 спосіб

(27 + 18) : 3 =

2 спосіб

27 : 3 + 18 : 3 =

 

Завдання 120 Розподільний закон ділення щодо додавання

(56 + 12) : 2 = 68 : 2 = 34

(56 + 12) : 2 = 56 : 2 + 12 : 2 = 28 + 6 = 34

(48 + 28) : 4 = 76 : 4 = 19

(48 + 28) : 4 = 48 : 4 + 28 : 4 = 12 + 7 = 19

(72 + 24) : 12 = 96 : 12 = 8

(72 + 24) : 12 = 72 : 12 + 24 : 12 = 6 + 2 = 8

 

Завдання 121

68 + (60 + 8) : 2 = 68 + (60 : 2 + 8 : 2) = 68 + (30 + 4) = 34

87 + (60 + 27) : 3 = 87 + (60 : 3 + 27 : 3) = 87 + (20 + 9) = 87 + 29 = 116

 

Завдання 122  Подай перше число як суму й застосуй правило ділення суми на число.

98 : 7 =

96 : 8 =

96 : 2 =

72 : 6 =

36 : 3 =

52 : 4 =

96 : 3 =

75 : 5 =

 

Завдання 123

На кожні 4 км шляху автомобіль витрачає 360 г бензину, а мотоцикл — 160 г бензину. На скільки грамів бензину більше витрачає на 1 км шляху автомобіль, ніж мотоцикл?

1 спосіб

(360 – 160) : 4 =

2 спосіб

360 : 4 – 160 : 4 =

 

Завдання 124

(80 – 16) : 4 =

(80 – 16) : 4 = 80 : 4 – 16 : 4 =

(42 – 21) : 7 =

(42 – 21) : 7 = 42 : 7 – 21 : 7 =

(39 – 26) : 13 =

(39 – 26) : 13 = 39 : 13 – 26 : 13 =

 

Завдання 125

Один спосіб

Два способи

(61 – 23) : 14 = 42 : 14 = 3

(98 – 65) : 3 = 33 : 3 = 11

(150 – 50) : 100 = 100 : 100 = 1

(111 – 31) : 2 = 80 : 2 = 40

(85 – 5) : 5 = 80 : 5 = 16

(85 – 5) : 5 = 85 : 5 – 5 : 5 = 17 – 1 = 16

(500 – 50) : 10 = 450 : 10 = 45

(500 – 50) : 10 = 50 – 5 = 45

Завдання 126

1) 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобу­сах, по 33 учні в кожному. Скільки було великих автобусів?

 

2) 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобу­сах, по 33 учні в кожному. У скількох автобусах учні поїхали на екскурсію?».

 

Завдання 127

(125 – 100) : 5 = 25 : 5 = 5

(125 – 100) : 5 = 125 : 5 – 100 : 5 = 25 – 20 = 5

(125 + 75) : 5 = 200 : 5 = 40

(125 + 75) : 5 = 125 : 5 + 75 : 5 = 25 + 15 = 40

(90 – 27) : З = 63 : 3 = 21

(90 – 27) : 3 = 90 : 3 – 27 : 3 = 30 – 9 = 21

(117 + 33) : 3 = 150 : 3 = 50

(117 + 33) : 3 = 117 : 3 + 33 : 3 = 39 + 11 = 50

(256 – 124) : 4 = 132 : 4 = 33

(256 – 124) : 4 = 256 : 4 – 124 : 4 = 64 – 31 = 33

(96 + 24) : 8 = 120 : 8 = 15

(96 + 24) : 8 = 96 : 8 + 24 : 8 = 12 + 3 = 15

 

Завдання 128

У магазин привезли 12 коробок зефіру, по 5 кг у кожній, та кілька коробок халви, по 7 кг у кож­ній. Усього привезли 109 кг солодощів. Скільки коробок халви привезли в магазин?

Інші завдання дивись тут...