CТОРІНКА 47
Завдання 1
Розв'яжи задачу двома способами. 12 літрів соку розлили в чотири однакові банки. Скільки літрів соку у восьми таких банках?
Короткий запис
4 б.  12 л
8 б.  ?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 12 : 4 = 3 (л) в 1 банці
2) 3 • 8 = 24 (л)
2-й спосіб
1) 8 : 4 = 2 (р.)  у стільки разів більше банок
2) 12 • 2 = 24 (л)
Відповідь: у восьми таких банках 24 літри соку.

 

724 = 700 + 20 + 4
360 = 300 + 60
829 = 800 + 20 + 9
4824 = 4000 + 800 + 20 + 4
45127 = 40000 + 5000 + 100 + 20 + 7

 

Завдання 3 Усне множення
243  2 = (200 + 40 + 3)  2 = 400 + 80 + 6 = 486
324  3 = (300 + 20 + 4)  3 = 900 + 60 + 12 = 972
275  5 = (200 + 70 + 5)  5 = 1000 + 350 + 25 = 1375
356  4 = (300 + 50 + 6)  4 = 1200 + 200 + 24 = 1424

 

×524
     2
1048
×673
     4
2692
×3527
      3
10581
×24625
        2
  49250
×67125
        4
 268500

Завдання 5

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14
56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14
52 : 2 = (40 + 12) : 2 = 40 : 2 + 12 : 2 = 20 + 6 = 26
34 : 2 = (20 + 14) : 2 = 20 : 2 + 14 : 2 = 10 + 7 = 17
78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 60 : 6 + 18 : 6 = 10 + 3 = 13
38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 20 : 2 + 18 : 2 = 10 + 9 = 19
96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12
65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 10 + 3 = 13
91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 70 : 7 + 21 : 7 = 10 + 3 = 13
84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 70 : 7 + 14 : 7 = 10 + 2 = 12
80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 50 : 5 + 30 : 5 = 10 + 6 = 16

 

_842 |  2   

 8       421

 _4

   4

   _2

     2

     0

_369 |  3   

 3       123

 _6

  6

  _9

    9

    0

_484 |  4   

 4        121

 _8

   8

   _4

     4

     0

_963 |  3   

 9       321

 _6

   6

   _3

     3

     0

_980 |  4   

 8       245

_18

  16

  _20

    20

      0

_625 |  5   

 5       125

_12

  10

  _25

    25

      0

_759 |  3  

 6       253

_15

  15

    _3

      3

      0

_876 |  6   

 6       146

_17

  16

  _16

    16

      0

Завдання 7
Довжина трьох відрізків — 85 мм. Довжина першого відрізка 26 мм, а другого — на 4 мм більша. Знайди довжину третього відрізка і накресли його.
Виконай письмове множення.
Короткий запис
Довжина — 85 мм
 26 мм
II  ?, на 4 мм більша, ніж I
III  ?
Розв'язання
1) 26 + 4 = 30 (мм) – довжина II відрізка
2) 26 + 30 = 56 (мм)  довжина I i II відрізків разом
3) 85 – 56 = 29 (мм)
Відповідь: довжина третього відрізка 29 мм.

 

×7282
      6
43692
×4236
      5
21180
×2084
      3
 6252
×8042
      4
32168
×40034
        5
200170
×20015
        4
 80060
×50084
        6
300504
×70036
        5
350180
 
CТОРІНКА 48
×4500
   7   
31500
×36000
   2    
 72000
×7200
   6   
43200
×9800
   4   
39200
Завдання 10 Іменовані числа
3 м 7 дм = 37 дм 
6 дм 5 см = 65 см 
3 год 15 хв = 195 хв 
5 ц 40 кг = 540 кг
2 км 120 м = 2120 м 
7 км 300 м = 7300 м 
4 год 25 хв = 265 хв 
2 кг 340 г = 2340 г 
7800 кг = 7 т 800 кг
5340 г = 5 кг 340 г
360 кг = 3 ц 60 кг
27 ц = 2 т 7 ц
5 м 46 см  4 = 21 м 84 см
5 км 325 м  5 = 26 км 625 м
7 кг 250 г  5 = 36 кг 250 г
8 ц 53 кг  7 = 59 ц 71 кг
4 дм 5 см • 6 = 27 дм
2 м 30 см  4 = 9 м 20 см
5 кг 250 г  3 = 15 кг 750 г
× 546
      4
  2184 (м)   
  21 м 84 см 
× 5325
       5
 26625 (м)   
 26 км 625 м
× 7250
      5 
 36250 (г)  
 36 кг 250 г
× 853
      7
 5971 (кг) 
 59 ц 71 кг
× 45
     6
 270 (см)
 27 дм
× 230
     4 
   920 (см)   
   9 м 20 см
× 5250
      3 
 15750 (г)  
 15 кг 750 г
Завдання 12
Дві вантажівки завезли на будівництво пісок по 9 ц 40 кг кожна, а три вантажівки — щебінь по 6 ц 50 кг кожна. Скільки разом щебеню й піску завезли всі вантажівки на будівництво?
Короткий запис
2 в.  ?, по 9 ц 40 кг
3 в.  ?, по 6 ц 50 кг
Разом  ?
Розв'язання
1)× 940
       2 
    1880 (кг) – привезли двома вантажівками 
2)× 650
       3 
    1950 (кг) – привезли трьома вантажівками
3)+ 1880
     1950
     3830 (кг)
     38 ц 30 кг
Відповідь: всі вантажівки завезли 38 ц 30 кг щебеню й піску.
Завдання 13 Письмове ділення

_20316 |  4   

 20        5079

   _31

     28

     _36

       36

         0

_20155 |  5   

 20        4031

   _15

     15

       _5

         5

         0

_16364 |  4   

 16         4091

   _36

     36

       _4

         4

         0

_16728 |  8   

 16          2091

   _72

     72

       _8

         8

         0

 

_21270 |  3   

 21         7090

   _27

     27

       0

_12208 |  4    

 12          3052

  _20

    20

      _8

        8

        0

_2454 |  6   

 24        409

   _54

     54

       0

Завдання 14 Усне ділення
420 : 10 = 42
360 : 10 = 36
7200 : 100 = 72
4800 : 100 = 48
34000 : 1000 = 34
56000 : 1000 = 56
37 : 10 = 3 (ост. 7)
375 : 100 3 (ост. 75)
486 : 10 48 (ост. 6)
4860 : 100 48 (ост. 60)
724 : 10 72 (ост. 4)
7245 : 100 72 (ост. 45)
97 : 10 9 (ост. 7)
978 : 100 9 (ост. 78)
Завдання 16
425  10 : 100 = 4250 : 100 = 42 (ост. 50)
348  100 : 10 = 34800 : 10 = 3480
7824  10 : 1000 = 78240 : 1000 = 78 (ост. 240)
6247 • 10 : 100 = 62470 : 100 = 624 (ост. 70)
 
CТОРІНКА 49
Завдання 17 Письмове ділення

_25200 |  3   

 24        8400

 _12

   12

     0

_16200 |  6   

 12        2700

 _42

   42

     0

_21270 |  3    

 21        7090

   _27

     27

       0

_16380 |  4   

 16        4095

   _38

     36

     _20

       20

         0

_20300 |  4   

 20        5075

   _30

     28

     _20

       20

         0

Завдання 18

Перевірка

267 : 50 = 5 (ост. 17) 
592 : 60 = 9 (ост. 92)
467 : 70 = 6 (ост. 47)
672 : 80 = 8 (ост. 32)
5 • 50 + 17 = 250 + 17 = 267
9 • 60 + 92 = 540 + 92 = 592
6 • 70 + 47 = 420 + 47 = 467
8 • 80 + 32 = 640 + 32 = 672

_267 |  50

 250     5

  17 (ост.)

_592 |  60

 540     9

  92 (ост.)

_467 |  70

 420     6

   47 (ост.)

_672 |  80

 640     8 

   32 (ост.)

Завдання 19
В одному мішку 72 кг борошна, а в другому — 54 кг. Борошно з обох мішків розсипали в однакові пакети. Із першого мішка отримали на шість пакетів більше, ніж із другого. Скільки пакетів борошна отримали з обох мішків разом?
Короткий запис
72 кг  ? п., на 6 п. більше
54 кг  ? п.
Разом  ? п. 
Розв'язання
1) 72  54 = 18 (кг) – різниця маси мішків
2) 16 : 6 = 3 (кг)  маса 1 пакета
3) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 4 = 24 (п.)  з першого мішка
4) 54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 10 + 6 = 16 (п.)  з другого мішка
5) 24 + 16 = 40 (п.)
Відповідь: з обох мішків разом отримали 40 пакетів.

 

24 м 15 см : 5 = 482 см = 4 м 83 см 
5 ц 46 кг : 2 = 273 кг = 2 ц 73 кг
7 ц 65 кг : 3 = 255 кг = 2 ц 55 кг
9 дм 6 см : 3 = 32 см = 3 дм 2 см
7 м 45 см : 5 = 149 см = 1 м 49 см

_2415 |  5  

 20      483 

 _41

   40

   _15

     15

       0

_546 |  2  

 24     273 

 _12

   12

     0

_765 |  3   

 6       255

_16

  15

  _15

    15

      0

_96 |  3 

 9     32

 _6

   6

   0

_745 |  5  

 5      149

_24

  20

  _45

    45

      0

Завдання 21
6 ц 42 кг : 2 кг = 642 кг : 2 кг = 321
8 ц 64 кг : 4 кг = 864 кг : 4 кг = 216
7 дм 2 см : 3 см = 72 см : 3 = 24
9 м 45 см : 9 см = 945 см : 9 см = 105

_642 | 2  

 6     321 

 _4

   4

   _2

     2

     0

_864 |  4  

 8       216 

 _6

   4

  _24

    24

     0

_72 |  3  

 6      24

_12

  12

   0

_945 |  9  

 9       105

 _45

   45

    0

4 дм2 = 400 см2 
500 мм2 = 5 см2 
200 дм2 = 2 м2
6 м2 = 600 дм2 
300 м2 = 3 а (сотки) 
600 м2 = 6 а (соток) 
4 а = 400 м2
5 а = 500 м2
6 га = 60000 м2
Завдання 23
Площа прямокутної ділянки 300 м2, а її довжина 20 м. На скільки метрів ширина цієї ділянки менша від її довжини?
Короткий запис
Площа  300 м2
Довжина  20 м
Ширина  ?. На скільки м менша — ?
Розв'язання
1) 300 : 20 = 15 (м) – ширина ділянки
2) 20 – 15 = 5 (м)
Відповідь: на 5 метрів ширина ділянки менша від її довжини.

 

Завдання 24
Ширина дороги 15 м, а довжина — 3 км. Яка площа дороги?
Короткий запис
Ширина  15 м
Довжина  3 км
Площа  ?
Розв'язання
3 км = 3000 м
15 • 3000 = 15 • 3 • 1000 = 45000 (м2)
Відповідь: площа дороги 45000 м2.

 

Завдання 25
Вікно, яке має форму прямокутника, заввишки 150 см і завширшки 12 дм. Яка площа вікна?
Короткий запис
Довжина  150 см
Ширина  12 дм
Площа  ?
Розв'язання
150 см = 15 дм
15 • 12 = 180 (дм2)
Відповідь: площа вікна 180 дм2.

 

Завдання 26
Площа підлоги прямокутної кімнати 40 м2, а ширина кімнати 5 м. Яка довжина кімнати?
Короткий запис
Площа  40 м2
Ширина  5 м
Довжина  ?
Розв'язання
40 : 5 = 8 (м)
Відповідь: довжина кімнати 8 м.

 

Завдання 27
Довжина прямокутного саду 40 м, а ширина становить п'яту частину довжини. Яблунями засаджено 210 м2 площі, решту саду займають сливи. Яка площа саду, зайнята під сливи?
Короткий запис
Довжина  40 м
Ширина  ?, 1/5 довжини
Площа  ?
Яблунями  210 м2 
Сливи  ?, решта площі
Розв'язання
1) 40 : 5 • 1 = 8 (м) – ширина
2) 40 • 8 = 320 (м2 площа саду
3) 320 – 210 = 110 2)
Відповідь: площа саду, зайнята сливами, 110 м2.
 
CТОРІНКА 50  51
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. А
2. В
3. Б (80 : 2 : 4 • 3 = 30 (т.))
4. В
5. Б
6. А
7. Б (4200 • 5 = 21000)
8. В
9. А
10. В
11. Б
12. А
13. В