Інші завдання дивись тут...

Сторінка 27 - 36.

Завдання 151. Зі складу відвантажили 154 вантажівки цементу по 3 т в кожній. Після цього на складі залишилося ще 67 т цементу. Скільки тонн цементу було на складі спочатку?

Розв'язання.

1) 154 • 3 = 462 (т) – відвантажили цементу.

2) 462 + 67 = 529 (т) – було на складі спочатку.

х154

     3

  462 

+462

   67

  529

Відповідь: на складі було спочатку 529 тон цементу.  

 

Завдання 152. 

Прямий кут у трикутниках NOP, ABC

Перевіряють за допомогою косинця.

 

Завдання 153. 

х 176

      5

   880

х 318

      3

   954

х 109

      9

   981

х 226

      4

   904

 

Завдання 154.

174 • 3 + 560 : 8 – (56 • 4 – 145) = 513

х174

     3

  522

560 : 8 = 70

х56

   4

224

_224

  145

    79

+522

   70

  592

_592

   79

  513 

 

Завдання 155. 

63 : 7 – □ = 64 : 8

9 – □ = 8

9 – 1 = 8 

40 : 5 : □ = 25 : 5 – □ 

8 : □ = 5 - □

8 : 4 = 5 - 3

 

Завдання 156. Перша бригада за 4 год прокладає 24 м труби, а друга за 1 год — на 1 м більше, ніж перша бригада за 1 год. За скільки годин прокладуть 130 м труби обидві бригади, попрацювавши разом?

Розв'язання.

1) 24 : 4 = 6 (м) – прокладає трубу перша бригада за 1 год.

2) 6 + 1 = 7 (м) – прокладає трубу друга бригада за 1 год.

3) 6 + 7 = 13 (м) – прокладають трубу дві бригади за 1 год.

4) 130 : 13 = 10 (год) – треба годин.

Відповідь: дві бригади прокладуть трубу за 10 годин.

 

Завдання 157. Бабуся за годину прополює 9 рядків картоплі, а мама за цей час — на 3 рядки більше. Скільки рядків картоплі прополюють мама та бабуся разом за 2 год? Склади план розв'язування задачі, скориставшись схемою. Розв'яжи задачу.

1) Скільки прополює рядків мама за 1 год?

9 + 3 = 12 (р.) – прополює рядків мама за 1 год.

2) Скільки рядків прополюють разом за 1 год?

9 + 12 = 21 (р.) – рядків прополюють разом за 1 год.

3) Скільки рядків прополють разом за 2 год?

21 • 2 = 42 (р.) – рядків прополють разом за 2 год.

Відповідь: за 2 години разом прополють 42 рядки.

 

Завдання 158. Знайди периметр кожного трикутника.

 

 

Завдання 159. 

х 163

      4

   652

х 387

      2

   774

х 105

      8

   840

х 217

      3

   651

 

Завдання 160. Накресли трикутник. Обчисли його периметр.

Р = 3 см + 4 см + 5 см = 12 см – периметр трикутника.

 

Завдання 161. 

У числі 263 всього 26 десятків.

У числі 125 всього 12 десятків.

У числі 748 всього 74 десятки.

 

Завдання 162

60 • 4 = 240

240 : 4 = 60

240 : 60 = 240 : (10 • 6) = 240 : 10 : 6 = 24 : 6 = 4

 

21 • 4 = (20 + 1) • 4 = 20 • 4 + 1 • 4 = 84

84 : 21 = (4 • 21) : 21 = 21 : 21 • 4 = 1 • 4 = 4

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21 

 

100 • 7 = 700

700 : 7 = 100

700 : 100 = 7

 

Завдання 163.

26 : 2 = (20 + 6) : 2 = 20 : 2 + 6 : 2 = 10 + 3 = 13

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12

648 : 2 = (600 + 40 + 8) : 2 = 600 : 2 + 40 : 2 + 8 : 2 = 300 + 20 + 4 = 324 

276 : 3 = (270 + 6) : 3 = 270 : 3 + 6 : 3 = 90 + 2 = 92

 

Завдання 164. 

Під час письмового ділення для спрощення записів і обчислень ділення записують не в ря­док, а в стовпчик. Ділення позначають не двома крапками, а спеціальним значком для письмо­вого ділення. Вертикальна риска означає поді­лити. Праворуч від неї записують дільник. Його підкреслю­ють горизонтальною рискою, під якою записують частку.

_48 | 4

  4    12

    8

    8

    0

 

Визначаємо перше неповне ділене і кількість цифр у частці. 4 десятки ділять­ся на 4. Отже, 4 — перше неповне ділене. Оскільки після першого неповного діле­ного залишається ще одна цифра, то в частці буде дві цифри (ставимо дві крап­ки під горизонтальною рискою).

Спочатку ділимо десятки. 4 десятки поділити на 4 до­рівнює 1. У частці на місці першої крапки записуємо 1. 4 помножимо на 1 дорівнює 4. Під 4 десятками діленого за­писуємо 4. Ліворуч між цими числами ставимо знак відні­мання і підкреслюємо цю різницю рискою. Від 4 віднімаємо 4 — остачі немає. Ділимо одиниці. Зносимо 8 одиниць під риску праворуч. 8 — це друге неповне ділене. 8 поділити на 4 дорівнює 2. У частці на місці другої крапки записуємо цифру 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Під 8 одиницями другого неповного діленого записуємо 8. Ліворуч між цими числами ставимо знак віднімання і підкреслюємо різницю. Від 8 від­німаємо 8 — остачі немає. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 48 та 4 — двоцифрове число 12.

 

Завдання 165. 

_96

 9     32

   6

   6

   0

_84 | 4 

     21

   4

   4

   0

_33 | 3 

 3     11

   3

   3

   0

_68 |  2 

 6      34

   8

   8

   0   

 

Завдання 166. 

_693 | 3    

 6       231

  9

  9

    3

    3

    0

 

Перше неповне ділене — 6 со­тень. Отже, у частці буде три цифри (ставимо 3 крапки). 6 поділити на З дорівнює 2. У частці на місці першої крапки записуємо 2. 2 помножити на З дорівнює 6. Під 6 сотнями першо­го неповного діленого записуємо 6. Від 6 віднімаємо 6 — остачі немає. Друге неповне ділене

— 9 десятків. 9 поділити на 3 дорівнює 3. У частці на місці другої крапки записуємо 3. З помножити на 3 дорівнює 9. Під 9 десятками другого неповного діленого записуємо 9. Від 9 віднімаємо 9 — остачі немає. Третє неповне ділене

— З одиниці. З поділити на 3 дорівнює 1. У частці на місці третьої крапки записуємо 1.1 помножити на 3 дорівнює 3. Під 3 одиницями третього неповного діленого запису­ємо 3. Від 3 віднімаємо 3 — остачі немає. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 693 та 3 — трицифрове число 231.

 

Завдання 167. 

_396 | 3   

 3       132

   9

   9

     6

     6

     0

_484 | 4    

 4        121

   8

   8

     4

     4

     0

_555 |5    

 5        111

   5

   5

      5

      5

      0

_628 | 2    

 6        314

   2

   2

     8

     8

     0

 

Завдання 168. На стадіоні у двох рядах — 448 місць, а в одному ряду відкритого павільйону театру — у 2 рази менше місць, ніж в одному ряду на стадіоні. Скільки місць в одному ряду відкритого павільйону театру?

Розв'язання.

1) 448 : 2 = 224 (м.) – місць в 1  ряду на стадіоні.

2) 224 : 2 = 112 (м.) – місць в 1 ряду павільйону.

_448 | 2    

  4       224

    4

    4

      8

      8

      0  

_224 | 2    

 2        112

   2

   2

     4

     4

     0

Відповідь: в одному ряду павільйону 112 місць.

 

Завдання 169. Нові серії мультфільму «Фіксики» переглянули за одну годину в «Ютубі» 684 користувачі. Це у два рази більше від користувачів, які переглянули старі серії. Скільки користувачів переглянули за одну годину старі серії мультфільму «Фіксики»?

Розв'язання.

1) 684 : 2 = 342 (к.) – користувачів переглянули старі серії.

_684 | 2    

 6        342

   8

   8

     4

     4

     0 

Відповідь: старі серії переглянуло 342 користувачі.

 

Завдання 170. 

_936 | 3    

 9        312

   3

   3

     6

     6

     0

_884 | 4    

 8        221

   8

   8

     4

     4

     0

_666 | 6   

 6       111

   6

   6

     6

     6

     0

_248 | 2   

 2        124

  4

  4

    8

    8

    0  

 

Завдання 171. Із трьох ділянок поля зібрали 696 т цукрових буряків, порівну з кожної ділянки. Скільки тонн цукрових буряків зібрали з однієї ділянки?

Розв'язання.

1) 696 : 3 = 232 (т) – буряків зібрали з однієї ділянки.

_696 | 3   

 6       232

   9

   9

     6

     6

     0

Відповідь: з однієї ділянки зібрали 232 тони буряків.

 

Завдання 172. 

7 : 2 = 3 (ост. 1) 

13 : 6 = 2 (ост. 1)

32 : 5 = 6 (ост. 2)

68 : 8 = 8 (ост. 4)

Остача завжди менша від дільника.

 

Завдання 173. 

_256 | 4

  24     64

    16

    16

      0

 

Ділене — 256, дільник — 4. Визна­чаємо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого — сотні. 2 сотні не мо­жемо поділити на 4 так, щоб у частці одержати сотні. Замінюємо 2 сотні де­сятками і додаємо ще 5 десятків — одержуємо 25 десятків. Це перше неповне ділене. Отже, вищий розряд частки — десятки. Тому в частці буде дві цифри (ставимо дві крапки).

25 десятків ділимо на 4 — одержуємо 6 десятків. За­писуємо цифру 6 у частці на місці першої крапки. Визнача­ємо. скільки всього десятків поділили. Множимо 6 десят­ків на 4 — одержуємо 24 десятки. Записуємо 24 десятки під 25 десятками діленого, тобто під першим неповним діленим, і підводимо риску. Віднімаємо 24 десятки від 25 десятків — одержуємо 1 десяток. 1 десяток не можемо по­ділити на 4 так, щоб одержати десятки. Отже, цифру 6 зна­йдено правильно. Утворюємо друге неповне ділене. 1 де­сяток — це 10 одиниць. 10 одиниць та ще 6 одиниць — це 16 одиниць. Це друге неповне ділене. Ділимо 16 одиниць на 4 — одержуємо 4 одиниці. Записуємо цифру 4 в частці на місці другої крапки. Визначаємо, скільки одиниць поді­лили. Множимо 4 одиниці на 4 — одержуємо 16 одиниць. Записуємо 16 одиниць під другим неповним діленим. Від­німаємо 16 від 16 — одержуємо 0. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 256 та 4 дорівнює 64.

 

Завдання 174. 

_168 | 3  

  15     56

    18

    18

      0

_736 |8  

 72     92

   16

   16

     0

_549 | 9  

  54     61

      9

      9

      0

_425 | 5  

  40     85

    25

    25

      0 

 

Завдання 175. У кондуктора було 172 квитки. За годину він продав 1/4 всіх квитків. Скільки квитків продав кондуктор за годину?

Розв'язання.

1) 172 : 4 = 43 (кв.) – продав квитків.

_172 | 4  

 16      43

   12

   12

     0

Відповідь: кондуктор продав 43 квитки.

 

Завдання 176. На швейній фабриці за тиждень використали 258 м тканини для пошиття халатів і 158 м тканини для пошиття блузок. На один халат використовували 3 м тканини, а на одну блузку — 2 м. Чого більше пошили за тиждень — халатів чи блузок? На скільки?

Розв'язання.

1) 258 : 3 = 86 (шт.) – пошили халатів.

2) 158 : 2 = 79 (шт.) – пошили блузок.

3) 86 – 79 = 7 (шт.) – на стільки більше пошили халатів, ніж блузок.

_258 | 3  

 24      86 

   18

   18

     0 

_158 | 2  

  14     79

    18

    18

      0 

Відповідь: пошили на 7 халатів більше, ніж блузок.

 

Завдання 177. Школярі за 3 дні посадили 282 саджанці кущів і дерев, причому кожного дня вони висаджували однакову кількість дерев і кущів. Скільки окремо кущів і дерев висаджували школярі кожного дня, якщо кущів кожного дня висаджували на 4 менше, ніж дерев? 

Розв'язання.

І спосіб 

1) 282 : 3 = 94 (с.) – посадили саджанців за 1 день.

2) 94 – 4 = 90 (с.) – посадили порівну саджанців кущів та дерев за 1 день.

3) 90 : 2 = 45 (с.) – посадили саджанців кущів за 1 день.

4) 45 + 4 = 49 (с.) – посадили саджанців дерев за 1 день.

ІІ спосіб.

1) 4 • 3 = 12 (с.) – на стільки більше посадили саджанців дерев за 3 дні.

2) 282 – 12 = 270 (с.) – посадили порівну саджанців за 3 дні.

3) 270 : 3 = 90 (с.) – посадили порівну саджанців за 1 день.

4) 90 : 2 = 45 (с.) – посадили саджанців кущів за 1 день.

5) 45 + 4 = 49 (с.) – посадили саджанців дерев за 1 день.

 

_282 | 3   

  27      94

    12

    12

      0

Відповідь: за один день школярі посадили 45 саджанців кущів та 49 саджанців дерев.

 

Завдання 178. Тарасик назбирав 50 монет по 10 к. і по 25 к. загальною вартістю 9 грн 50 к. Скільки окремо монет по 10 к. і по 25 к. назбирав Тарасик?

Розв'язання.

Нехай х – кількість копійок номіналом 25 к, тоді (50 – х)  – кількість копійок номіналом 10 к.

Отже, 25 • х – вартість монет номіналом 25 к, а 10 • (50 – х) – вартість монет номіналом 10 к. Складемо рівняння

25 • х + 10 • (50 – х) = 950

25 • х + 500 – 10 • х = 950 

25 • х – 10 • х + 500 = 950

х • (25 – 10) + 500 = 950 

х • 15 + 500 = 950

15 • х = 950 – 500

15 • х = 450

х = 450 : 15

х = 30 (шт.) – монет номіналом 25 к.

50 – х = 50 – 30 = 20 (шт.) – монет номіналом 10 к.

Відповідь: Тарас назбирав 30 монет по 25 копійок і 20 монет по 10 копійок. 

 

Завдання 179. 

_177 | 3   

  15      59

    27

    27

      0

_ 203 | 7  

   14     29

     63

     63

       0

_438 | 6  

  42      73

    18

    18

      0  

_264 | 4  

  24     66

    24

    24

      0

 

Завдання 180. У мотку було 185 м дроту. Монтер використав 1/5 всього дроту. Скільки метрів дроту залишилося в мотку?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 185 : 5 = 37  (м) – використав дроту.

2) 185 – 37 = 148 (м) – метрів дроту залишилося в мотку.

_185 | 5   

  15     37

    35

    35

      0

_185

   37

  148 

2 спосіб.

1) 5 – 1 = 4 (частин) – залишилося частин дроту в мотку.

2) 185 : 5 = 37 (м) – припадає метрів дроту на 1 частину.

3) 37 • 4 = 148 (м) – метрів дроту залишилося в мотку.

_185 | 5   

  15      37 

   35

   35 

     0

х37

   4

148 

Відповідь: в мотку залишилося 148 метрів дроту.

 

Завдання 181. 

_216 | 3   

  21     72

     6

     6

     0

_576 |8   

  56     72

    16

    16

      0

_387 |9   

  36     43

    27

    27

      0

_168 | 4   

  16     42

     8

     8

     0   

 

Завдання 182. 

_918 | 3      

 9         306

   1

   0

   18

   18

     0

 

Ділене — 918, дільник — 3. Ви­значаємо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого — сотні. 9 сотень діляться на 3, тому вищим розрядом частки будуть сотні. Отже, у частці буде три цифри (ставимо три крапки). 9 сотень — перше неповне ділене. Ділимо 9 сотень на 3 — одержуємо 3 сотні. Записуємо цифру 3 в частці на місці першої крапки. Перевіряємо, скільки со­тень ми поділили. Множимо 3 сотні на 3 — одержуємо

9 сотень. Записуємо цифру 9 під сотнями діленого. Віднімаємо 9 сотень від 9 сотень — одержуємо 0. Усі сотні поділено. 1 десяток — це друге неповне ділене. 1 деся­ток не можна поділити на 3 так, щоб одержати десятки. Тому в частці на місці другої крапки записуємо 0. Визна­чаємо третє неповне ділене. 1 десяток — це 10 одиниць.

10 одиниць та ще 8 одиниць — це 18 одиниць. Ділимо 18 одиниць на 3 — одержуємо 6 одиниць. Записуємо циф­ру 6 у частці на місці третьої крапки. Визначаємо, скіль­ки одиниць поділили. Множимо 6 одиниць на 3 — одер­жуємо 18 одиниць. Записуємо 18 під третім неповним діленим. Віднімаємо 18 від 18 — одержуємо 0. Записуємо 0 під рискою. Ділення закінчено. Частка чисел 918 та 3 до­рівнює 306.

 

Завдання 183. 

_621 | 3    

 6      207

   2

   0

   21

   21

     0 

_816 | 4    

 8      204

    1

    0

    16

    16

      0

_642 | 6   

 6      107

   4

   0

   42

   42

     0

_525 | 5   

 5      105

   2

   0

   25

   25

     0

 

Завдання 184. 

_218 | 2   

 2       109

   1

   0

   18

   18

     0

х109

     2

  218

_756 |7    

 7      108 

  5

  0

  56

  56

    0

х108 

     7

  756

_832 | 8

 8       104

  3

  0

  32

  32

    0

х104

     8

  832

_927 | 9    

 9       103

  2

  0

  27

  27

   0

х103

     9

  927

 

 

Завдання 185. Знайди значення виразів, виконуючи кожну дію окремо. 

450 : 6 + 251 • 3 – 216 : 8 = 801

_450 | 6   

  42     75

    30

    30

      0 

х251

     3

  753

_216 | 8  

 16     27

   56

   56

     0

+753

    75

  828

_828

   27

  801 

453 • 2 – 441 : 7 + 216 : 9 = 867

х453 

     2

  906

_441 | 7  

  42     63

    21

    21

      0 

_216 | 9  

  18     24

    36

    36

      0

_906

   63

  843

+843

   24

  867

 

Завдання 186. Три ткалі за 7 днів роботи разом виткали 315 м лляного полотна, порівну кожна. Скільки метрів лляного полотна витче одна ткаля за день, якщо продуктивність праці всіх ткаль однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 315 : 7 = 45 (м) – метрів полотна витчуть 3 ткалі за 1 день.  

2) 45 : 3 = 15 (м) – метрів полотна витче 1 ткаля за 1 день.

_315 | 7   

 28      45 

   35

   35

     0

_45 | 3  

  3     15 

  15

  15

    0

2 спосіб.

1) 315 : 3 = 105 (м.) – метрів полотна витче 1 ткаля за 7 днів.

2) 105 : 7 = 15 (м) – метрів полотна витче 1 ткаля за 1 день.

_315 | 3   

 3       105 

  1

  0

  15

  15

    0

_105 | 7  

   7     15 

   35

   35

     0 

Відповідь: за один день одна ткаля витче 15 метрів полотна.

 

Завдання 187. Периметр трикутника SQR дорівнює 210 мм, а його сторона SR — 60 мм. Визнач довжину кожної з двох інших сторін трикутника, якщо вони рівні. Розв'яжи задачу за допомогою виразу. Скористайся схемою-підказкою.

Розв'язання.

(210 – 60) : 2 = 75 (см) – довжина іншої сторони.

_150 |2   

  14    75

    10

    10

      0  

 

Завдання 188. 

А = 8 : 2 = 4

Б = 4 + 2 = 6

С = 4 + 5 = 9

+444

  452

  896

 

Завдання 189. 

_814 |2      

 8       407 

   1

   0

   14

   14

     0 

_424 | 4    

  4      106

   2

   0

   24

   24

     0

_742 | 7   

  7     106

   4

   0

   42

   42

     0 

_615 | 3    

 6       205

   1

   0

   15

   15

     0

 

Завдання 190. Двоє дорослих людей, які ведуть активний спосіб життя за 3 дні споживають 480 г жирів. Скільки грамів жирів за день споживає одна доросла людина, яка веде активний спосіб життя?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 480 : 3 = 160 (г) – споживають жирів двоє дорослих людей за 1 день.

2) 160 : 2 = 80 (г) – споживає жирів 1 доросла людина за 1 день.

 

_480 | 3   

  3      160 

  18

  18

    0

2 спосіб.

1) 480 : 2 = 240 (г) – споживає жирів 1 доросла людина за 3 дні.

2) 240 : 3 = 80 (г) – споживає жирів 1 доросла людина за 1 день.

 

_480 | 2   

  4      240 

   8

   8

   0 

Відповідь: одна доросла людина за 1 день споживає 80 грамів жирів.

 

Завдання 192. Перевір, чи правильно знайдено частку, виконавши ділення письмово.

608 : 8 = 67, 812 : 4 = 23, 783 : 3 = 261, 106 : 2 = 52

_608 | 8  

 56      76

   48 

   48

     0

_812 | 4   

 8       203

   1

   0

   12

   12

     0

_783 | 3    

 6       261

 18

 18

     3

     3

     0

_106 | 2  

 10      53

     6

     6

     0

 

Завдання 193. Склади та розв'яжи рівняння.

• Невідоме число зменшили в 3 рази й отримали 46. Знайди невідоме число.

• Невідоме число зменшили в 5 разів й отримали 27. Знайди невідоме число.

• Число 204 зменшили в кілька разів й отримали 51. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

х : 3 = 46

х = 46 • 3

х = 138

138 : 3 = 46

х : 5 = 27 

х = 27 • 5

х = 135

135 : 5 = 27

204 : х = 4

х = 204 : 4

х = 51

204 : 51 = 4

х 46       _138 | 3    

    3         12       46

 138           18

                 18

                   0

х 27      _135 | 5    

    5       10       27

 135         35

               35

                 0

_204 | 4  

 20       51

     4

     4

     0 

 

Завдання 194. 

х : 6 = 49 + 14 

х : 6 = 63

х = 63 • 6 

х = 378

378 : 6 = 63

49 + 14 = 63

63 = 63 

+49

  14

  63

х 63

    6

 378

_378 |

 36       63

   18

   18

     0

 

870 : у = 96 – 93

870 : у = 3

у = 870 : 3

у = 290

870 : 290 = 870 : (10 • 29) = 870 : 10 : 29 = 87 : 29 = (29 • 3) : 29 = 29 : 29 • 3 = 1 • 3 = 3

96 – 93 = 3

3 = 3 

 

_870 | 3   

 6      290

 27

 27

  0 

 

z : 7 = 104 : 8

z : 7 = 13

z = 13 • 7

z = 91

91 : 7 = 13

104 : 8 = 13

13 = 13

_104 | 8   

   8      13

   24

   24

     0

х 13

     7

    91

_91 | 7  

  7      13

  21

  21

    0

 

Завдання 195. Із міста А до міста В, відстань між якими становить 424 км, вирушив поїзд. Він уже подолав ¼ шляху. На скільки кілометрів більше йому залишилося проїхати, ніж він проїхав?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 424 : 4 = 106 (км) – проїхав відстань.

2) 424 – 106 = 318 (км) – залишилось проїхати.

3) 318 – 106 = 212 (км) – на стільки більше кілометрів йому треба проїхати, ніж він проїхав.

_424 | 4    

 4      106

   2

   0

   24

   24

     0

_424

  106 

  318 

_318

 106

 212 

2 спосіб.

1) 424 : 4 = 106 (км) – припадає кілометрів на 1 частину.

2) 4 – 1 = 3 (частин) – залишилося проїхати.

3) 3 – 1 = 2 (частини) – на стільки більше залишилося проїхати, ніж проїхав.

4) 106 • 2 = 212 (км) – на стільки більше кілометрів йому треба проїхати, ніж він проїхав.

_424 | 4   

  4       106

   2

   0

   24

   24

     0 

х 106

      2

   212 

Відповідь: поїздові залишилось проїхати на 212 км більше, ніж він уже проїхав.

    

Завдання 196. Виноградарі зібрали 622 кг винограду. На продаж відвезли 350 кг винограду, а решту — розклали в ящики по 8 кг у кожний. Скільки ящиків наповнили виноградом?

Розв'язання.

1) 622 – 350 = 272 (кг) – залишилось винограду.

2) 272 : 8 = 34 (ящ.) – наповнили ящиків.

_622

  350

  272 

_272 | 8  

 24      34 

   32

   32

     0

Відповідь: виноградом наповнили 34 ящики.

 

Завдання 197. Побудуй геометричні фігури в зошиті за зразком. Познач їх вершини буквами латинського алфавіту. Назви кожну фігуру. Назви їх одним словом. Яка з фігур є прямокутником? Чому?

Розв'язання.

Трапеція, паралелограм, прямокутник.

Чотирикутники.

Третя фігура є прямокутником, бо має прямі кути і протилежні сторони рівні.

 

Завдання 198. Учням потрібно посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду — З0 м, а відстань між двома сусідніми яблунями — 3 м. Скільки саджанців потрібно підготувати для посадки?

Розв'язання.

1) 30 : 3 + 1 = 11 (с.) – треба підготувати саджанців.

Відповідь: треба підготувати 11 саджанців.

 

Завдання 199. 

х • 3 = 324

х = 324 : 3

х = 108

108 • 3 = 324

_324 | 3   

 3       108

   2

   0

   24

   24

     0 

х108

     3

  324

 

 

у : 4 = 734 – 608 

у : 4 = 126

у = 126 • 4

у = 504

504 : 4 = 126

734 – 608 = 126

126 = 126

_734

  608

  126

х126

     4

  504

_504 | 4     

 4       126

 10

   8

   24

   24

     0 

 

516 : z = 48 : 8

516 : z = 6

z = 516 : 6

z = 86

516 : 86 = 6

48 : 8 = 6

6 = 6

_516 | 6

 48     86

   36

   36

     0 

 

Завдання 200. На овочевому складі було 812 ц моркви. ¼  всієї моркви відвезли до магазину. Скільки центнерів моркви залишилося на овочевому складі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 812 : 4 = 203 (ц) – відвезли моркви.

2) 812 – 203 = 609 (ц) – залишилося моркви на складі.

_812 | 4    

 8       203 

   1

   0

   12

   12

    0

_812

 203

 609 

2 спосіб.

1) 812 : 4 = 203 (ц) – припадає на 1 частину.

2) 4 – 1 = 3 (частини) – залишилось частин на складі.

3) 203 • 3 = 609 (ц) – залишилось центнерів на складі.

Відповідь: на складі залишилося 609 центнерів моркви.

Інші завдання дивись тут...