Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 138

Суму розрядних доданків 800 + 30 + 1 записано числом

В 831
800 + 30 + 1 = 631

 

Завдання  139
Різниця двох чисел дорівнює 74. Від’ємник дорівнює 26, зменшуване дорівнює
Б 100
х  26 = 74
х = 74 + 26
х = 100

 

Завдання  140
Добуток чисел 17 і 4 дорівнює
А 68
17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

 

Завдання  141
Частка чисел 219 і 3 дорівнює
В 97
219 : 3 = (210 + 9) • 3 = 70 + 27 = 97

 

Завдання  142 6 год — це
Б 360 хв
60 хв • 6 = 360 хв

 

Завдання  143 Порядок дій
720 : 8 + 28 • 5 = 90 + 140 = 230
800  (34 + 19) • 4 = 800  53 • 4 = 800 – 212 = 588
310 • 3  45 • 0 = 930  0 = 930

 

+ 489

   372

   861

_ 904

  386

  518

+318

  593

  911

_1000

   581

   419

Завдання 145 Порівняй іменовані числа (>; <; = )

900 г < 3 кг, бо 3 кг = 3000 г
3 ст. > 100 р., бо 3 ст. = 300 р.
4 дм < 60 см, бо 4 дм = 40 см
350 кг < 1 т, бо 1 т = 1000 кг
48 год = 2 доби, бо 2 доби = 48 год
100 мм < 1 км, бо 1 км = 1000 м = 10000 см = 100000 мм

 

Завдання  146 Ділення з остачею

17 : 3 = 5 (ост. 2)

58 : 8 = 7 (ост. 2)
107 : 10 10 (ост. 7)
801 : 100 8 (ост. 1)

Завдання 147

Сторона першого квадрата дорівнює 8 см, другого — на 3 см довша. На скільки сантиметрів периметр другого квадрата більший за периметр першого?

Короткий запис

Сторона I кв.  8 см

Сторона II кв.  ?, на 3 см більше

Периметр I кв.  ?

Периметр II кв.  ? На скільки більший  ?

Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (см) – сторона II квадрата

2) 8  4 = 32 (см) – периметр I квадрата

3) 11  4 = 44 (см) – периметр II квадрата

4) 44  32 = 12 (см)

Відповідь: на 12 см периметр другого квадрата більший.

 

Завдання  148
Перший майстер працював 5 год, а другий  4 год. Скільки іграшок виготовив кожен майстер окремо, працюючи з однаковою продуктивністю праці, якщо разом вони виготовили 189 іграшок?
 
Продуктивність праці
Час виконання
Кількість іграшок
I майстер 
?, однакова
5 год ?  189 ігр. 
II майстер
4 год ?
Розв’язання
1) 5 + 4 = 9 (год) – весь час
2) 189 : 9 = 21 (ігр.) – виготовляє кожний майстер за 1 год
3) 21  5 = (20 + 1) • 5 = 100 + 5 = 105 (ігр.) – виготовив I майстер
4) 21  4 = (20 + 1) • 4 = 80 + 4 = 84 (ігр.) – виготовив II майстер
Відповідь: перший майстер виготовив 105 ігор, другий  майстер — 84 ігор.

 

Завдання  149
5 термометрів показують 20 градусів тепла. Яку температуру показуватиме один термометр? 20 градусів.

 

§ 16 Завдання 150
Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся висоту (у метрах) монумента Батьківщина-мати, розташованого в Києві на березі Дніпра.
20  5  4 : 5  10  5 : 25  58 = 160 – 58 = 102 (м)
Висота статуї від п’єдесталу до вістря меча — 62 м. Скористайтеся попередніми обчисленнями й визначте висоту п’єдесталу.
102 – 62 = 40 (м)

 

Завдання 151 Множення чисел
 43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 40 • 2 + 3 • 2 = 80 + 6 = 86

 

Завдання 152, 153 Письмове множення

х 43

    2

  86

х 32

    3

  96

х 22

    4

  88

х 33

    3

  99

х 42

    2

  84

Завдання 154

У касі зоопарку до обіду продали 23 квитки, а після обіду — у 3 рази більше. Скільки квитків продали в касі зоопарку за весь день?

Короткий запис

До обіду  23 кв.

Після обіду  ?, у 3 рази більше

За день  ?

Розв’язання

1) 23  3 = 69 (кв.) – продали після обіду

2) 23 + 69 = 92 (кв.)

Відповідь: за весь день продали 92 квитки.

 

Завдання 155 Практична робота
Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см. Проведи в ньому відрізок, який з’єднає протилежні вершини прямокутника. Виміряй довжину цього відрізка. На які фігури він поділив прямокутник? На два рівні трикутники
Обчисли периметр одного з трикутників.
6 см + 3 см + 6 см 7 мм = 15 см 7 мм – периметр кожного утвореного трикутника

 

Завдання 156
Діти отримали завдання накреслити 5 відрізків. Перший відрізок завдовжки 2 см, а кожний наступний у 2 рази довший за попередній. Яка довжина п’ятого відрізка?
Короткий запис
 2 cм
II  ?, у 2 рази більше, ніж I
III  ?, у 2 рази більше, ніж II
IV  ?, у 2 рази більше, ніж III
 ?, у 2 рази більше, ніж IV

Розв’язання

1) 2  2 = 4 (см) – довжина II відрізка

2)  2 = 8 (см) – довжина III відрізка

3)  2 = 16 (см) – довжина IV відрізка

4) 16  2 = 32 (см) – довжина V відрізка

Відповідь: довжина п'ятого відрізка 32 сантиметрів.

 

Завдання 157

х 23

    3

  69

х 32

    3

  96

х 34

    2

  68

х 41

    2

  82

Завдання 158

Бригада робітників першого дня відремонтувала 12 м дороги, а другого — у 4 рази більше. Скільки метрів дороги відремонтувала бригада за 2 дні?

Короткий запис

 12 м

II  ?, у 4 рази більше

Разом  ?

Розв’язання

1) 12  4 = 48 (м) – відремонтували за II день

2) 12 + 48 = 60 (м)

Відповідь: бригада відремонтувала 60 метрів дороги.

 

§ 17 Завдання 159
Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся довжину (у кілометрах) Оптимістичної печери — найдовшої гіпсової печери на Землі, яка знаходиться в Тернопільській області.
60  3 :  9  7 : 2  3 + 80  30 = 210 + 80 – 30 = 260 (км)

 

Завдання 160

х 36

    2

  72

 

Завдання 161
42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 40 • 3 + 2 • 3 = 120 + 6 = 126
54 • 3 = (50 + 4) • 3 = 50 • 3 + 4 • 3 = 150 + 12 = 172

 

Завдання 162

х 27

    3

  81

х 28

    3

  84

х 62

    6

 372

х 33

    5

 165

х 18

    4

  72

х 53

    8

 424

х 43

    5

 215

х 19

    6

 114

Завдання 163

Матері 38 років, а дідусь удвічі старший за неї. Скільки років дідусеві?

Короткий запис

Матір  38 р.

Дідусь  ?, у 2 рази більше

Розв’язання

х 38

    2

  76 (р.) 

Відповідь: дідусеві 76 років.

 

Завдання 164
Олена прочитала 28 сторінок, що становить четверту частину книжки. Скільки сторінок у книжці?

Короткий запис

Прочитала  28 с., що становить 4 частину

Усього  ?

Розв’язання

х 28

    4

 112 (с.) 

Відповідь: у книжці 112 сторінок.

 

Завдання 165
Чотирикутник ABCD
Діагоналі AC i DB
На цьому рисунку 8 трикутників.
Трикутники, які мають прямі кути: AOD, DOC, COB, BOA

 

Завдання 166

х 43

    7

 301

х 33

    5

 165

х 24

    4

  96

х 92

    4

 368

Завдання 167

У глеку було 6 кг меду. Продали 27 таких глеків. Скільки кілограмів меду продали?

Короткий запис

1 гл.  6 кг

27 гд.  ?

Розв’язання

 27 = 162 (кг)

Відповідь: продали 162 кілограмів меду.

Інші завдання дивись тут...