Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

І варіант.

Завдання 1. Цифра числа 409 751 у розряді сотень тисяч.

А 9     

Б 0

В 4

Міркуємо так.

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

4

0

9

7

5

1

 

Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Усі дроби рівні числу 1.

А 3/3, 2/2, 7/8

Б 3/3, 5/5, 4/4

В 2/7, 5/9, 3/4

Міркуємо так.

Дріб дорівнює числу 1, якщо його чисельник дорівнює знаменнику. 

 

Завдання 3. Периметр геометричної фігури. Обчисли периметр прямокутника зі сторонам 11 і 7 см.

А 11 + 7 • 2

Б (11 + 7) • 2

В 11 + 7 + 7 

Міркуємо так.

Р = (11 см + 7 см) • 2  

 

Завдання 4. Правильний порядок дій у виразі 164 : 4 – 24 • 5 + 160.

А

164 : 4 – 24 • 5 + 160    (:, +, •, –)

Б

164 : 4 – 24 • 5 + 160    (:, •, –, +)

В

164 : 4 – 24 • 5 + 160    (:, •, +, –)

Міркуємо так.

Оскільки нема дужок, то спочатку виконуємо в порядку запису ділення і множення, потім виконуємо в порядку запису віднімання і додавання.

 

Завдання 5. Добуток чисел 5203 і 26.

А 41 624 

Б 135 278 

В 41 678

Розв'язання.

 х 5203

        26

  31218

10406  

135278

 

Завдання 6. Площа геометричної фігури.Поле прямокутної форми має площу 240 км2. Знайди довжину поля, якщо його ширина 12 км.

Розв'язання.

240 : 12 = 20 (км) – довжина поля.

Відповідь: 20 км.

 

Завдання 7. 

якщо b = 1071, тоді 82127 – b : 63 • 90 = 82127 – 1071 : 63 • 90 = 80597

_1071 | 63  

   63       17

   441

   441

      0

х 17

     90

 1530 

 

_ 82127

     1530

   80597

 

Дії з величинами.  

53 к. • 7 = (50 к. + 3 к.) • 7 = 50 к. • 7 + 3 к. • 7 = 350 к. + 21 к. = 371 к. = 3 грн 71 к. 

х 53

     7

 371

Скільки грн у 371 к.? Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. У 371 к. стільки гривень, скільки сотень у числі 371, тобто 3, тому 371 к. = 3 грн 71 к.

 

Завдання 8. Рух назустріч. Із селища до міста виїхав рейсовий автобус зі швидкістю 60 км/год. Одночасно з міста назустріч йому виїхав інший рейсовий автобус, швидкість якого на 12 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між селищем і містом становить 396 км?

Розв'язання.

1 спосіб

60 + 12 = 72 (км/год) – швидкість другого автобуса.

60 + 72  = 132 (км/год) – швидкість зближення автобусів.

396 : 132 = 3 (год) – час зустрічі автобусів.

2 спосіб

60 + 12 = 72 (км/год) – швидкість другого автобуса.

60 + 72  = 132 (км) – відстань, яку долають автобуси за 1 год. 

396 : 132 = 3 (год) – час зустрічі автобусів. 

Відповідь: рейсові автобуси зустрінуться через 3 години.

 

ІІ варіант.

Завдання 1. Цифра числа 987 503 у розряді одиниць тисяч.

А 9 

Б 7 

В З

Міркуємо так.

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

9

8

7

5

0

3

 

Завдання 2Ознайомлення з дробами. Усі дроби дорівнюють числу 1.

А 2/3, 2/2, 3/2

Б 3/5, 1/5, 5/5

В 2/2, 5/5, 3/3

Міркуємо так.

Дріб дорівнює числу 1, якщо його чисельник дорівнює знаменнику. 

 

Завдання 3. Периметр геометричної фігури. Обчисли периметр прямокутника зі сторонами 13 см і 6 см.

А 13 • 6 

Б 13 • 2 + 6 • 2 

В 13 + 6 • 2

Міркуємо так.

Р = (13 см + 6 см) • 2 = 13 см • 2 + 6 см • 2

 

Завдання 4. Правильний порядок дій у виразі 516 + 250 : 50 – 13 • 8

А

516 + 250 : 50 – 13 • 8     (+,– , :, •)

Б

516 + 250 : 50 – 13 • 8     (:,– , •, +)

В

516 + 250 : 50 – 13 • 8     (:, •, +, –)

Міркуємо так.

Оскільки нема дужок, то спочатку виконуємо в порядку запису ділення і множення, потім виконуємо в порядку запису додавання і віднімання.

 

Завдання 5. Добуток чисел 3106 і 42.

А 18 622

Б 130 452

В 18 636

Розв'язання.

х   3106

       42

    6212

 12424  

 130452

 

Завдання 6. Площа геометричної фігури. Прямокутна ділянка має площу 420 м2. Яку довжину має ця ділянка, якщо її ширина 14 м?

Розв'язання.

420 : 14 = 420 : (7 • 2) = 420 : 7 : 2 = 30 (м) – довжина прямокутної ділянки.

Відповідь: 30 м.

 

Завдання 7

Якщо b = 1008, тоді 71 418 – b : 56 • 80 = 71 418 – 1008 : 56 • 80 = 69978

_1008 | 56  

   56       18

   448

   448

      0

х 18

     80

  1440

 

_71418

    1440

  69978

 

Дії з величинами. 

86 к. • 6 = (80 к. + 6 к.) • 6 = 80 к. • 6 + 6 к. • 6 = 480 к. + 36 к. = 516 к. = 5 грн 16 к.

х 86

    6

 516

Скільки грн у 516 к.? Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. У 516 к. стільки гривень, скільки сотень у числі 516, тобто 5, тому 516 к. = 5 грн 16 к. 

 

Завдання 8. Рух назустріч. Відстань між двома портами 424 км. Із них одночасно назустріч один одному вирушили два катери. Швидкість одного з них 56 км/год, а іншого — на 6 км/год менша. Через скільки годин вони зустрінуться.

Розв'язання.

1 спосіб

56 – 6 = 50 (км/год) – швидкість другого катера.

56 + 50 = 106 (км/год) – швидкість зближення катерів.

424 : 106 = 4 (год) – час зустрічі катерів.

2 спосіб

56 – 6 = 50 (км/год) – швидкість другого катера.

56 + 50 = 106 (км) – відстань, яку долають катери за 1 год. 

424 : 106 = 4 (год) – час зустрічі катерів.

Відповідь: катери зустрінуться через 4 години.

Інші завдання дивись тут...