Інші завдання дивись тут...

Завдання 393 Круглі числа

120  700 = (12 • 10) • (• 100) = (12 • 7) • (10 • 100) = 84 • 1000 = 84000

 

Завдання 394

х 35

    700

 24500

х 57

    800

 45600

х 440

    30

 13200

х 2800

    20  

  56000

Завдання 395

Швидкість велосипедиста 20 км/год, а швидкість літака в 40 разів більша. Чому дорівнює швидкість літака?

Розв'язання

20 • 40 = 800 (км/год)

Відповідь: 800 км/год.

 

Завдання 396

Земля рухається навколо Сонця по орбіті. Середня швидкість руху Землі навколо Сонця 30 км/с. Яку відстань подолає Земля за 1/2 хв? За 2 хв? За 20 хв? За 45 хв?

Короткий запис

v = 30 км/с

t1 = 1/2 хв, t2 = 2 хв, t3 = 20 хв, t4 = 45 хв

S1  ?, S2  ?, S3  ?, S4  ?

Розв'язання

1/2 хв = 60 хв : 2 = 30 с, 2 хв = 120 с, 20 хв = 1200 с, 45 хв = 2700 с

1) 30 • 30 = 900 (км) – відстань за 1/2 хв

2) 30 • 120 = 3600 (км) – відстань за 2 хв

3) 30 • 1200 = 36000 (км) – відстань за 20 хв

4) 30 • 2700 = 81000 (км) – відстань за 45 хв

 

Завдання 397

З пунктів B та A, відстань між якими 240 км, одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і автомобіль. Швидкість велосипедиста 13 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка швидкість автомобіля? Розв'яжи задачу за запитаннями.

Розв'язання

1) 13 • 3 = 39 (км) – проїхав велосипедист

2) 240  39 = 201 (км) – проїхав автомобіль

3) 201 : 3 = 67 (км/год)

Відповідь: швидкість велосипедиста 67 км/год.

Вираз буде розв'язком задачі:  240 – (13 • 3) : 3

 

Завдання 398

З табору відпочинку одночасно в протилежних напрямках вийшли два загони школярів. Швидкість загону молодших школярів була 3 км/год, а швидкість загону старшокласників — 5 км/год. На скільки кілометрів віддалився від табору за 1 год перший загін? Другий загін? Яка відстань буде між загонами через 1 год від початку руху? Через 2 год?

Розв'язання

1-й спосіб

1) на 3 км віддалився від табору перший загін за 1 год.

2) на 5 км віддалився від табору другий загін за 1 год.

3) 5 + 3 = 8 (км) – відстань між загонами буде через 1 год.

4) 8 • 2 = 16 (км) – відстань між загонами буде через 2 год.

2-й спосіб

1) 5 + 3 = 8 (км/год) – швидкість віддалення

2) 8 • 1 = 8 (км) – відстань через 1 год

3) 8 • 2 = 16 (км) – відстань через 2 год

Відповідь: за 1 год перший загін віддалився на 3 км, а другий загін віддалився на 5 км; за 1 год відстань між ними буде 8 км, а через 2 год відстань між ними буде 16 км.

 

Завдання 399

а) Письмове множення

х 30

  80 

2400

х 350

    80

  28000

х 350

    800 

 280000

х  420

   330

  126

 126    

 138600

20  70 + 32700 – 12700 = 1400 + 32700 – 12700 = 21400 

45  300 – 13200 + 270  10 = 11800 + 2700 = 3000

17890 – 37  30 – 13890 = 2890

(15  15 – 13  13) : 8 – 7 = 56 : 8 – 7 = 7 – 7 = 0

+1400

32700

34100

_34100

  12700

  21400

х 45

    300

 13500

_13500

  13200

     300

+300

 2700

 3000

х 37

    30

 1110

_17890

   1110

 16780

_16780

  13890

   2890

х 15

   15

   75

  15 

  225

х 13

   13

   39

  13 

  169

_225

  169

    56

Завдання 400

Яка відстань була між лисицею і зайцем до початку їх руху, якщо вони зустрілися через 10 хв після того, як почали одночасно бігти назустріч одне одному? Швидкість зайця 300 м/хв, а лисиці — 500 м/хв.

Розв'язання
1-й спосіб
1) 300 + 500 = 800 (м/хв) – швидкість зближення
2) 800  10 = 8000 (м)

2-й спосіб

1) 300 • 10 = 3000 (м) – пробігла лисиця

2) 500 • 10 = 5000 (м) – пробіг заєць

3) 5000 + 3000 = 8000 (м)

Відповідь: між ними була відстань 8000 метрів.

 

Завдання 401

Порівнюючи доданки, визнач, яка сума більша і на скільки:

1) 325 + 795 + 20 300 + 125 800 + 75 018

2) 400 + 800 + 20 320 + 125 000 + 75 000

Розв'язання

1 спосіб

Доповнимо перше число до другого

325 + 795 + 20300 + 125800 + 75018 = 

= (400 – 75) + (800  5) + (20320  20) + (125000 + 800) + (75 000 + 18) =

= 800 + 18 – 75 – 5 – 20 = 718 – на стільки більша перша сума.

2 спосіб

1) 325 + 795 + 20300 + 125800 + 75018 = 222238 – перше число

2) 400 + 800 + 20320 + 125000 + 75000 = 221520 – друге число

3) 222238 – 221520 = 718 – на стільки більша перша сума.

Інші завдання дивись тут...