Інші завдання дивись тут...

Завдання 170 Одиниці вимірювання довжини

1 м, 1 км, 1 см,  1 мм, 1 дм

 

Завдання 171, 172

2 м2  = 200 дм2

2 м2  = 20000 см2

2 м2  = 2000000 мм2

 

Завдання 173

За даними таблиці знайди невідомі сторони, периметр і площу п’яти прямокутників.

Довжина

16 см

16 дм

9 м

15 мм

2 км

Ширина

10 см

8 дм

4 м

2 мм

1 км

Периметр

52 см 

48 дм

26 м

34 мм

6 км

Площа

160 см2

128 дм2

36 м2

30 мм2

2 км2

(16 + 10) • 2 = 52 см, 16 • 10 = 160 см2
48 : 2 – 8 = 16 дм, 16 • 8 = 128 дм2
36 : 9 = 4 м, (9 + 4) • 2 = 26 м

30 : 2 = 15 мм, (15 + 2) • 2 = 34 мм

(1 + 2) • 2 = 6 км, • 1 = 2 км2

 
Завдання 174

Визнач за таблицею, яка з перелічених областей України має найбільшу площу, а яка — найменшу. Знайди суму площ цих областей.

Найбільша площа: 26517 км2  Донецька область 

Найменша площа: 12777 км2  Закарпатська область

+ 26517

   12777

   39294 (км2) – сума площ Донецької і закарпатської областей. 

 

Завдання 175

Площа Київської області 28 131 км2, а площа Хмельницької — 20 629 км2. Площа якої області більша й на скільки?

Розв'язання

_28131

 20629

  7502 (км2)

Відповідь: на 7502 км2 більша площа Київської області, ніж Хмельницької. 

 

Завдання 176

а) Сума, у якої перший доданок 24675, другий доданок частка чисел 36000 і 9.

24675 + 36000 : 9 = 24675 + 4000 = 28675

б) Різниця, у якої зменшуване — добуток чисел 873 і 9, а від'ємник — число 1000.

873 • 9 – 1000 = 7857 – 1000 = 6857

х 873

     9

 7857

Завдання 177 Порядок дій

10000  308 • 8 = 7536

32 • 23 + 264 = 1000

1368 : 3 – 456 • 0 = 456

х 308

     8

 2464

_10000

   2464

   7536

х 32

   23

   96

  64 

  736

+736

  264

1000

_1368 |  3  

 12       456

 _16

   15

   _18

     18

       0

Завдання 178

Площа Чернівецької області 8097 км2, а площа Одеської області на 25213 км2 більша. Яка площа двох областей (найменшої і найбільшої в Україні) разом?

Короткий запис

Площа Ч. обл. — 8097 км2

Площа Од. обл.  ?, на 25213 км2 більша, ніж площа Ч. обл.

Разом площа  ?

Розв’язання

1) +25213

       8097

     33310 (км2) – площа Одеської області.

2) +33310

       8097

     41407 (км2)

Відповідь: площа цих областей разом 41407 км2

Завдання 179

Довжина саду прямокутної форми 60 м, ширина — на 20 м менша. Деревами засаджена 1/3 частина саду, а решта — кущами. Яку площу займають кущі?

Короткий запис

Довжина  60 м

Ширина  ?, на 20 м менша

Дерева  ?, 1/3 площі саду

Кущі  ?, решта

Розв'язання

1) 60  20 = 40 (м)  ширина саду

2) 60 • 40 = 2400 (м2) = 24 (а) – площа саду

3) 24 : 3 = 8 (а) – площа під деревами.

4) 24  8 = 16 (а)

Відповідь: кущі займають 16 а.

 

Завдання 181

Довжина класної кімнати 10 м, ширина на 4 м коротша. У класі навчається 30 дітей. Яка площа класної кімнати припадає на одного учня/ученицю?

Розв'язання

1) 10 – 4 = 6 (м) – ширина класної кімнати.

2) 10 • 6 = 60 (м2) – площа класної кімнати.

3) 60 : 30 = 2 (м2)

Відповідь: 2 м2 площі класної кімнати припадає на 1 учня.

Довжина моєї класної кімнати 10 м, ширина 7 м. У класі навчається 35 дітей. Яка площа класної кімнати припадає на одного учня/ученицю?

Розв'язання

1) 10 • 7 = 70 (м2) – площа класної кімнати.

2) 70 : 35 = 2 (м2)

Відповідь: 2 м2 площі класної кімнати припадає на 1 учня.

 

Завдання 182

Площу невеликої поверхні фігури будь-якої форми можна знайти за допомогою палетки.

 

Завдання 183 Практична робота.

За допомогою палетки знайти площу восьмикутника.

2. Цілих квадратів 5.

3. Полічили половини квадратів. Їх  4, ці 4 половини утворюють 2 ці­лих квадрата.

4. Додаю 5 + 2 = 7 (см2)

Відповідь: площа восьмикутника  7 см2

 

Завдання 184

Міліметровий папір містить квадрати площею 1 мм2.

 

Завдання 185

Визнач самостійно площу тканини, яку використали, щоб виготовити один круг для квітки маку.

 

Завдання 186

(1800 + 305) • 7 = 14735

(1800 + 305) • 7 = 1800 • 7 + 305 • 7 = 14735

+ 1800

     305

   2105

х 2107

       7

 14735

х 1800

    7  

 12600

х 305

     7

 2135

+12600

    2135

  14735

(700 + 1400) : 7 = 2100 : 7 = 300

(700 + 1400) : 7 = 700 : 7 + 1400 : 7 = 100 + 200 = 300

(4213 – 974) • 6 = 3239 • 6 = 19434

(4213 – 974) • 6 = 4213 • 6 – 974 • 6 = 19434

_ 4213

    974

   3239

х 3239

       6

 19434

х 4213

       6

 25278

х 974

     6

 5844

_ 25278

    5844

  19434

(3582 – 462) : 6 = 520

(3582 – 462) : 6 = 3582 : 6 – 462 : 6 = 597 – 77 = 520

_ 3582

    462

  3120

_3120 |  6  

 30        520

 _12

   12

     0

_3582 |  6  

 30        597

 _58

   54

   _42

     42

       0

_462 |  6  

 42      77

 _42

   42

     0

_ 597

    77

   520

(215 + 451) • З = 666 • 3 = 1998

(215 + 451) • 3 = 215 • 3 + 451 • 3 = 645 + 1353 = 1998

+ 215

   451

   666

х 666

     3

 1998

х 215

     3

  645

х 451

     3

 1353

+ 645

 1353

 1998

(216 + 351) : З = 567 : 3 = 189

(216 + 351) : 3 = 216 : 3 + 351 : 3 = 72 + 117 = 189

+ 216

   351

   567

_567 |  3  

 3      189

_26

  24

  _27

    27

      0

_216 |  3  

 21      72

   _6

     6

     0

_351 |  3  

 3       117

 _5

   3

  _21

    21

      0

+ 117

    72

   189

Завдання 187

Склади за таблицями задачі. Розв’яжи їх.

Ціна

Кількість

Вартість

однакова

3 шт.

120 грн

6 шт.

?

Розв'язання

1) 120 : 3 = 40 (грн) – ціна товару.

2) 40 • 6 = 240 (грн)

Відповідь: за товар заплатять 240 гривень.

Довжина прямокутника

Ширина

Площа

Однакова

5 дм

350 дм2

10 дм

?

Розв'язання

1) 350 : 5 = 70 (дм) – площа паперу в рулоні шириною 5 дм.

2) 70 • 10 = 700 (дм2) – площа паперу в рулоні шириною 10 дм.

Відповідь: 700 дм2.

 

Завдання 188

Зазвичай площа фігури, виміряна палеткою, є приблизною. Знайди площі фігур за допомогою палетки (дві неповні клітинки вважай за одну цілу).

a) У кожному рядку приблизно 5 квадратів (дві неповні клітинки вважаємо за одну цілу), а таких рядків є 5, тому

4 • 5 = 20 (квадратів) = 20 (см2) – площа жовтої фігури.

b) 4 • 4 = 16 – цілих квадратів. 4 половини квадратів, що дорівнює 2 квадратам.

16 + 2 = 18 (квадратів) = 18 (см2) – площа рожевої фігури.

 

Завдання 189

Побудуй квадрат зі стороною 5 см і прямокутник зі сторонами 7 см і 3 см. Знайди периметр і площу цих фігур. Порівняй їх

Р = 5 см • 4 = 20 см – периметр квадрата

S = 5 см • 5 см = 25 см2 – площа квадрата

Р = (7 см + 3 см) • 2 = 20 см – периметр прямокутника.

S = 7 • 3 = 21 см2 – площа прямокутника.

Периметри фігур рівні, площа квадрата більша.

 

Завдання 190

Власники квартири за січень використали 4000 л гарячої води, а за лютий — 3000 л. Вартість гарячої води за січень була на 110 грн більша, ніж за люти. Яка вартість гарячої води за січень і лютий разом?

Короткий запис

Вартість 4000 л  ?, на 110 грн більша, ніж за 3000 л

Вартість 3000 л  ?

Загальна вартість  ?

Розв'язання

1) 3000 + 4000 = 7000 (л) – за два місяці.

2) 4000  3000 = 1000 (л) – на стільки менше використали в січні.

3) 7000 : 1000 = 7 (разів) – у стільки разів більше за два місяці

4) 110 • 7 = 770 (грн)

Відповідь: вартість гарячої води за два місяці 770 гривень.

Дізнайся, яка кількість і вартість використаної води за 2 місяці у твоїй квартирі чи будинку. Склади подібну задачу, округлюючи числа.

За січень моя сім'я використала 4000 л гарячої води, а за лютий — 2000 л. Вартість гарячої води за січень була на 220 грн більша, ніж за лютий. Яка вартість гарячої води за січень і лютий разом? 

 

Завдання 191

6000 : 3 = 200 (хибна), бо (6 • 1000) : 3 = 6 : 3 • 1000 = 2 • 1000 = 2000

3000 : 6 = 50 (хибна), бо (30 • 100) : 6 = 30 : 6 • 100 = 5 • 100 = 500

1500 • 30 = 4500 (хибна), бо 15 • 30  100  = 450 • 100 = 45000

2300 • 20 = 460 (хибна)бо 23 • 20  100 = 460 • 100 = 46000

15700 – 8800 = 6900 (істина)

14890 + 8914 = 22804 (хибна)бо 14890 + 8914 = 23804

 

Завдання 192

На пасовищі фермерського господарства пасеться 128 кіз і 86 страусів. Скільки ніг топчуть траву на пасовищі?

Розв'язання

Беремо до уваги, що коза має 4 ноги, а страус  2 ноги.

1) х 128

        4

     512 (н.) – ніг у кіз

1) х 86

       2

    172 (н.) – ніг у страусів

2) + 512

      172

      684 (н.)

Відповідь: траву на пасовищі топчуть 684 ноги.

Інші завдання дивись тут...