Інші завдання дивись тут...

Завдання 399 Ділення чисел

Як називають кожне число в рівності 72 : 3 = 24? ділене : дільник = частка

 

Завдання 400 Чи є правильною рівність:

1) 75 : 5 = 15; Правильна

2) 36 : 6 = 9; Неправильна (36 : 6 = 6)

3) 0 : 19 = 0; Правильна

4) 36 : 0 = 0? Не правильна (на нуль ділити не можна!)

 

Завдання 401 Обчисліть:

1) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 10 + 6 = 16

3) 27 : 27 = 1

2) 0 : 45 = 0

4) 8 : (15 – 14) = 8 : 1 = 8

Завдання 402 Знайдіть частку:

1) 2800 : 100 = 28
3) 72 000 : 9000 = 8
2) 450 000 : 1000 = 450
4) 800 000 : 40 000 = 20

Завдання 403 Рівняння

1) 5 • x = 55

    x = 55 : 5

    x = 11

2) x : 10 = 8

   x = 8 • 10

   x = 80

3) 28 : x = 7

    x = 28 : 7

    x = 4

4) x : 75 = 0

    x = 0 • 75

    x = 0

Завдання 404 Виконайте письмове ділення і зробіть перевірку:

_91 | 7  

  7    13

 _21

   21

     0

Перевірка:

х 13

    7

  91

_132 | 12 

  12    11

  _12

    12

      0

 

Перевірка:

х 11

  12

  22

 11 

 132

_625 | 25 

  50     25

 _125

   125

      0

 

Перевірка:

х 25

   25

 125

 50  

 625

Завдання 405 Обчисліть частку:

_37760 | 8     

  32       4720

  _57

    56

    _16

      16

        0

_3456 | 96  

  288     36

  _576

    576

       0

_5282 | 139  

  417      38

 _1112

   1112

        0

 

_65024 | 64    

  64        1016

  _102

     64

    _384

      384

         0

_154240 | 128  

  128       1205

  _262

    256

      _640

        640

           0

_1614432 | 804   

  1608        2008

     _6432

       6432

            0

_36000 | 480  

  3360     75

  _2400

    2440

         0

_204800 | 3200

  19200      64

  _12800

    12800

          0

_3696000 | 1200 

  3600        3080

    _9600

      9600

           0

Завдання 406

_11684 | 92  

   92      127

  _248

    184

    _644

      644

         0

_26208 | 112  

  224      234

  _380

    336

    _448

      448

         0

_41006 | 58   

  406      707

   _406

     406

        0

 

_4480448 | 56     

  448         80008

      _448 

        448

           0

_668800 | 6080

  6080      110

  _6080

    6080

        0

_41403600 | 1800  

  3600         23002

  _5403

    5400

       _3600

         3600

              0

Завдання 407 Порядок дій

1) 420 : 7 + 64 = 60 + 64 = 124

2) (102 – 38) : 16 = 64 : 16 = 4

3) 6180 : 412 – 15 = 15 – 15 = 0

4) 122 : 18 = 8

5) 360 – 3120 : 15 = 360 – 208 = 152

6) 3024 : (100 – 16) = 3024 : 84 = 36

_6180 | 412

  412     15

 _2060 

   2060

        0

х 12

   12

   24

  12 

  144

_144 | 18 

  144    8

     0

_3120 | 15  

  30      208

  _120

    120

       0

_3024 | 84 

  252    36

  _504

    504

       0

Завдання 408

1) 67 + 864 : 36 = 67 + 24 = 91

2) 5880 : (211 – 106) = 56

3) (7566 + 84) : 90 = 85

_864 | 36 

  72     24

 _144 

   144

      0

_ 211

   106

   105

_5880 | 105 

  525     56

  _630

    630

       0

+ 7566

      84

   7650

_7650 | 90 

  720     85

  _450

    450

       0

Завдання 409

У скільки разів число 16 менше від числа 144? У 9 разів

144 : 16 = 9

 

Завдання 410

У скільки разів число 75 більше за число 15? У 15 разів

75 : 5 = 15

 

Завдання 411

Добуток двох чисел дорівнює 945, а один із множників — 63. Знайдіть другий множник.

х • 63 = 945

х = 945 : 63

х = 15

Відповідь: другий множник 15

_945 | 63 

  63    15

 _315 

   315

      0

Завдання 412

Добуток двох чисел дорівнює 810, а один із множників — 54. Знайдіть другий множник.

х • 54 = 810

х = 810 : 54

х = 15

Відповідь: другий множник 15

_810 | 54 

  54    15

 _270 

   270

      0

Завдання 413 Заповніть таблицю:

Ділене

145

630

1260

2000

Дільник

5 15 12 8

Частка

29

42 105 250

 

_145 | 5  

  10    29

  _45 

    45

      0

_630 | 42 

  42     15

 _210 

   210

      0

х 105

    12

   210

  105 

  1260

_2000 | 250

  2000    8

       0

Завдання 414

1) Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 14, а частка — 7.

14  7 = (10 + 4) • 7 = 70 + 28 = 98

2) Знайдіть дільник, якщо ділене дорівнює 287, а частка — 41.

287 : 41 = 7

 

Завдання 415 Знайдіть невідоме число і зробіть перевірку:

1) x • 12 = 108

    x = 108 : 12

    x = 9

    9 • 12 = 108

    108 = 108

2) 8 • x = 240

   x = 240 : 8

   x = 30

   8 • 30 = 240

   240 = 240

3) x : 14 = 6

   x = 6 • 14

   x = 84

   84 : 14 = 6

   6 = 6

4) 135 : x = 9

    x = 135 : 9

    x = 15

    135 : 15 = 9

    9 = 9

5) x : 256 = 0

   x = 256 • 0

   x = 0

   0 : 256 = 0

   0 = 0

6) 8 300 : x = 100

   x = 8 300 : 100

   x = 83

   8 300 : 83 = 100

   100 = 100

Завдання 416

1) 7 • x = 84

    x = 84 : 7

    x = 12

    7 • 12 = 84

    84 = 84

2) x : 16 = 5

    x = 5 • 16

    x = 80

    80 : 16 = 5

    5 = 5

3) 120 : x = 5

    x = 120 : 5

    x = 24

    120 : 24 = 5

    5 = 5

Завдання 417

Вугілля, маса якого дорівнює 576 т, потрібно перевезти залізницею одним потягом. Скільки вагонів повинен мати потяг, якщо в кожний вагон завантажувати по 32 т вугілля?

Короткий запис

 

576 т  ? в. по 32 т
Розв'язання 

_576 | 32   

  32     18 (в.) – потрібно вагонів

 _256

   256

      0

Відповідь: 18 вагонів.

 

Завдання 418

Автобус проїхав 292 км, рухаючись зі швидкістю 73 км/год. Знайдіть час руху автобуса.

Розв'язання 

292 : 73 = 4 (год) – час руху автобуса

Відповідь: 4 години.

 

Завдання 419

За книжку Мирон заплатив 63 грн, а за ручку — у 9 разів менше. Знайдіть вартість покупки.

Короткий запис

Книжка  63 грн

Ручка  ?, у 9 разів менше

Усього  ?

Розв'язання 

1) 63 : 9 = 7 (грн) – вартість ручки

2) 63 + 7 = 70 (грн) – вартість покупки

Відповідь: 70 гривень.

 

Завдання 420

Тетяна прочитала оповідання за два дні. За перший день вона прочитала 36 сторінок, а за другий — утричі менше. Скільки сторінок має оповідання?

Короткий запис

 36 с.

II  ?, у 3 рази менше

Усього  ?

Розв'язання 

1) 36 : 3 = 12 (с.) – прочитала сторінок за другий день

2) 36 + 12 = 48 (с.) – сторінок має оповідання

Відповдіь: 48 сторінок.

 

Завдання 421

Три однакові пакети містять 18 кг борошна. Скільки кілограмів борошна в 5 таких пакетах?

Короткий запис

3 п.  18 кг

5 п.  ?

Розв'язання 

1) 18 : 3 = 6 (кг) – маса одного пакета

2) 6 • 5 = 30 (кг)  борошна в 5 таких пакетах

Відповідь: 30 кілограмів.

 

Завдання 422

Складіть задачу, використовуючи рисунок 23, і розв’яжіть її. Чотири однакові сувої тканини містять 120 м. Скільки метрів тканини в 3 таких сувоях?

Короткий запис

4 с.  120 м

3 с.  ?

Розв'язання 

1) 120 : 4 = 30 (м) – в одному сувої тканини

2) 30 • 3 = 90 (м) – в трьох таких сувоях

Відповідь: 90 метрів.

 

Завдання 423

П'ять однакових пачок кольорових олівців коштують 60 грн. Скільки гривень будуть коштувати 2 такі пачки?

Короткий запис

5 п.  60 грн

2 п.  ?

Розв'язання 

1) 60 : 5 = 12 (грн) – ціна 1 пачки олівців

2) 12 • 2 = 24 (грн) – вартість 2 пачок олівців

Відповідь: 24 грн.

 

Завдання 424

Для перевезення зерна на елеватор потрібно виконати 16 рейсів автомобілем, завантажуючи щоразу по 5 т. Скільки потрібно виконати рейсів для перевезення того самого зерна, якщо щоразу завантажувати по 4 т?

Розв'язання 

1) 16 • 5 = 80 (т) – усього зерна

2) 80 : 4 = 20 (р.)  рейсів потрібно виконати

Відповідь: 20 рейсів.

 

Завдання 425

Мама купила 6 однакових тарілок за ціною 56 грн. Скільки тарілок за ціною 84 грн вона могла купити за ті самі гроші?

Короткий запис

6 т.  56 грн

 84 грн

Розв'язання 

1) 56 • 6 = 336 (грн) – грошей у мами

2) 336 : 84 = 4 (т.)  тарілок могла купити мама

Відповідь: 4 тарілки.

 

Завдання 426

1) 6  190 – 97 716 : 479 = 936

2) (321 792 : 64 – 4815)  4 = 852

3) 33 320 : 28 + 3735 : 9 – 72 = 1556

х 190

    6 

 1140

_97716| 479

  958    204

  _1916 

    1916

         0

_1140

   204

   936

_321792| 64   

  320      5028

   _179 

     128

      _512

        512

           0

_5028

  4815

   213

х 213

     4

  852

_33320| 28  

  28     1190

  _53

    28

   _252

     252

        0

_3735| 9  

  36    415

  _13

     9

    _45

      45

        0

+1190

    415

  1605

_1605

     49

  1556

4) 7513 – (302 719 – 7837) : 98 = 4504

5) (705 – 699)3 : 12 + 7382 = 7400

6) 1620 : (30  27) + 18 = 2 + 18 = 20

 

 

 

_ 302719

     7837

  294882

_294882| 98   

  294      3009

     _882 

       882

          0

 

_ 7513

   3009

   4504

_ 705

   699

      6

63 = 216

_216| 12 

  12   18

  _96 

    96

      0

х 27

    30

   810

_1620| 810 

  1620    2

       0

 

Завдання 427

1) 43 475 + 98 888 : 376 = 43738

2) (8000 – 690) : 215 + 9000 : 6 = 1534

_98888 | 376 

  752      263

 _2368 

   2256

   _1128

     1128

          0

+ 43475

      263

   43738

_ 8000

    690

  7310

_7310 | 215

  645     34

  _860

    860

       0

_9000 | 6    

  6       1500

 _30

   30

     0

+ 1500

      34

   1534

3) 7  (7035 – 12 936 : 308) = 48951

4) 10 530 : (26  32) + 662 = 707

_12936 | 308 

  1232     42

    _616

      616

         0

_ 7035

     42

  6993

х 6993

      7

 48951

х 26

    9

  234

_10530 | 234

   936      45

  _1170

    1170

        0

+ 662

    45

   707

1) 6 км 900 м : 3 = 6900 м : 3 = 2300 м = 2 км 300 м

2) 2 кг 800 г : 5 = 2800 г : 5 = 560 г

3) 5 год : 4 = 300 хв : 4 = 75 хв = 1 год 15 хв

 

Завдання 429 Одиниці вимірювання

1) 5 м 60 см : 4 = 560 см : 4 = 140 см = 1 м 40 см

2) 3 кг 600 г : 3 = 3 600 г : 3 = 1200 г = 1 кг 200 г

3) 3 год 20 хв : 2 = (180 хв + 20 хв) : 2 = 200 хв : 2 = 100 хв = 1 год 40 хв

 

Завдання 430

Щоб підв’язати помідори, господиня розрізала мотузку завдовжки 42 м 40 см на частини завдовжки 80 см кожна. Скільки частин вона одержала?

Короткий запис
42 м 40 см  ? ч. по 80 см
Розв'язання 

42 м 40 см = 4240 см

_4240 | 80 

  400    53 (ч.) — частин отримала господиня.

  _240

    240

       0

Відповідь: 53 частини.

 

Завдання 431

Маса 6 однакових пакетів крупи дорівнює 4 кг 500 г. Знайдіть масу одного пакета.

Короткий запис
4 кг 500 г  6 п. по ? г
Розв'язання 

4 кг 500 г = 4 500 г

_4500 | 6    

  42        750 (г) — маса одного пакета.

  _30

    30

      

Відповідь: 750 г.

 

Завдання 432 Дано частку 40 : 10. Як зміниться частка, якщо:

1) збільшити у 2 рази ділене; дільник; ділене і дільник; 

Збільшиться у 2 рази; зменшиться у 2 рази; не зміниться.

2) зменшити у 2 рази ділене; дільник; ділене і дільник?

Зменшиться у 2 рази; збільшиться у 2 рази; не зміниться

 

Завдання 433

Автомобіль доставив вантаж з міста А в місто В за 4 год, рухаючись зі швидкістю 66 км/год. За скільки годин він проїде зворотний шлях, збільшивши швидкість на 22 км/год?

Розв'язання 

1) 66 • 4 = 264 (км) – відстань між містами

2) 66 + 22 = 88 (км/год) – швидкість на зворотному шляху

3) 264 : 88 = 3 (год) — час на зворотній шлях.

Відповідь: 3 год.

 

Завдання 434
Шлях між двома станціями товарний потяг пройшов за 6 год, рухаючись зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю мав би рухатися потяг, щоб пройти цей шлях на 1 год швидше?

Розв'язання 

1) 6 • 60 = 360 (км) – весь шлях

2) 6 – 1 = 5 (год) – менший час

3) 360 : 5 = 72 (км/год) – швидкість потяга

Відповідь: 72 км/год.

 

Завдання 435

Щоб викачати воду з басейну, одночасно ввімкнули два насоси. Перший насос за хвилину викачував 150 л води, а другий — 120 л. Скільки часу працювали насоси, якщо перший викачав води на 2250 л більше, ніж другий? Скільки літрів води викачав кожний насос?

Розв'язання 

1) 150 – 120 = 30 (л) – на стільки більше викачував насос за 1 хв

2) 2250 : 30 = 75 (хв) – час роботи кожного насоса

3) 150 • 75 = 11 250 (л) — викачав води І насос

4) 120 • 75 = 9 000 (л) — викачав води ІІ насос

Відповідь: 75 хв, 11 250 л, 9 000 л.

 

Завдання 436

З міста A до міста B, відстань між якими 420 км, одночасно виїхали автобус і легковий автомобіль. Швидкість автобуса дорівнює 70 км/год, а автомобіля — 84 км/год. Через певний час автомобіль прибув до міста B. На якій відстані від міста B перебував у цей час автобус?

Розв'язання

1) 420 : 84 = 5 (год) – в дорозі легковий автомобіль

2) 5 • 70 = 350 (км) – проїхав автобус

3) 420 – 350 = 70 (км) – на такій відстані від міста В перебував у цей час автобус

Відповідь: 70 км.

 

Завдання 437 Запишіть замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:

1) 174 : 3 = 58; 2) 480 : 40 = 12.

 

Завдання 438 Запишіть замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:

96 : 6 = 36

 

Завдання 439 Чи можна двома купюрами, одна з яких не 5 грн, заплатити за морозиво, яке коштує 15 грн? Можна.

Двома купюрами номіналом 10 грн.

 

Вправи для повторення

Завдання 440 Обчисліть зручним способом:

1) 174 • 35  74 • 35 = 35 • (174  74) = 35 • 100 = 3 500

2) 125 • 3 • 21 • 8 = (125 • 8) • (3 • 21) = 1000 • 63 = 63 000

 

Завдання 441 Порівняйте значення виразів.

1026  804 < 202  4084, (824904 < 824968)

 

Завдання 442

Третина зросту Сергія становить 38 см, і він на 24 см нижчий від свого брата Володі. Знайдіть зріст Володі.

Розв'язання

1) 38 • 3 = (30 + 8) • 3 = 90 + 24 = 114 (см) – зріст Сергія

2) 114 + 24 = 138 (см) — зріст Володі

Відповідь: 138 сантиметрів.

 

Завдання 443

Чи встигне Оксана прочитати за 2 години 50 сторінок книжки, якщо за 5 хв вона читатиме 2 сторінки?

Короткий запис
5 хв  2 с.
 50 с.

Розв'язання

2 год = 120 хв

1) 50 : 2 = 25 (р.) – у стільки разів більше сторінок

2) 25 • 5 = 125 (хв) – потрібно часу

120 < 125

Відповідь: ні, не встигне.

Інші завдання дивись тут...