Інші завдання дивись тут...

Завдання 1283 Обчисліть:
1) 4,8 : 2 = 2,4
2) 0,6 : 3 = 0,2
3) 4,28 : 2 = 2,14 
4) 0,48 : 4 = 0,12

Завдання 1284

217,5 : 10 = 21,75
217,5 : 100 = 2,175
217,5 : 1000 = 0,217

Завдання 1285

1) 15,8 : 10 = 1,58
4) 0,07 : 10 = 0,007
2) 15,8 : 100 = 0,158
5) 0,011 : 100 = 0,00011
3) 15,8 : 1000 = 0,0158
6) 24 : 1000 = 0,024

Завдання 1286

1) 28,2 : 10 = 2,82
4) 286 : 100 = 2,86 
2) 28,2 : 100 = 0,282
5) 2 : 100 = 0,02
3) 28,2 : 1000 = 0,0282
6) 0,06 : 1000 = 0,00006

Завдання 1287, 1288 Обчисліть частку:

1) 8,4 : 4 = 2,1 
2) 43,4 : 7 = 6,2
3) 11,22 : 3 = 3,74
4) 5,76 : 8 = 0,72
5) 3,06 : 4 = 0,765 
6) 10,2 : 30  = 0,34
7) 11 : 2 = 5,5 
8) 23 : 8 = 2,875 
9) 10 : 16 = 0,625
10) 0,18 : 9 = 0,02 
11) 0,02 : 4 = 0,005 
12) 0,034 : 5 = 0,0068 
1) 9,81 : 3 = 3,27 
2) 6,05 : 5 = 1,21 
3) 158,4 : 12 = 13,2
4) 1,84 : 8 = 0,23
5) 0,9 : 6 = 0,15 
6) 9 : 4 = 2,25
7) 4 : 16 = 0,25 
8) 0,41 : 5 = 0,082 
9) 0,045 : 3 = 0,015

Завдання 1289, 1290 Запишіть у вигляді десяткового дробу:

8/5 = 1,67/8 = 0,87517/4 = 4,25 
15/2 = 7,5; 3/12 = 0,25; 24/5 = 4,8
Завдання 1291, 1292 Рівняння
1) 4х = 19
    х = 19 : 4
    х = 4,75  
2) 5х = 2,8
    х = 2,8 : 5
    х = 0,56
3) 6х = 0,81
    х = 0,81 : 6
    х = 0,135
1) 5х = 17
    х = 17 : 5
    х = 3,4
2) 3х = 0,45
    х = 0,45 : 3
    х = 0,15
3) 4х = 2,1
    х = 2,1 : 4
    х = 0,525
Завдання 1293
Із 14 м тканини пошили 5 однакових костюмів. Скільки метрів тканини витратили на пошиття одного костюма?
Розв'язання
14 : 5 = 2,8 (м) – тканини витрачають на 1 костюм.
Відповідь: 2,6 м.

 

Завдання 1294
Костя за 4 хв проїхав на велосипеді 910 м. Знайдіть швидкість, з якою він їхав.
Розв'язання
910 : 4 = 227,5 (м/хв) – швидкість.
Відповідь: 227,5 м/хв.

 

Завдання 1295
У Насті є 48 однакових намистин, загальна маса яких дорівнює 103,2 г. Знайдіть масу 10 таких намистин.
Розв'язання
1) 103,2 : 48 = 2,15 (г) – маса 1 намистини.
2) 2,15  10 = 21,5 – маса 10 намистин.
Відповідь: 21,5 г.

 

Завдання 1296
Із поля, площа якого дорівнює 8 га, зібрали 21,6 т жита. Знайдіть урожайність жита на цьому полі.
Розв'язання
21,6 : 8 = 2,7 (т/га) – урожайність жита на цьому полі.
Відповідь: 2,7 т/га.

 

Завдання 1297
Периметр ділянки квадратної форми дорівнює 42 м. Знайдіть площу ділянки.
Розв'язання
1) 42 : 4 = 10,5 (м) – сторона ділянки.
2) 10,5  10,5 = 110,25 2– площа ділянки.
Відповідь: 110,25 м2.

 

Завдання 1298
Площа прямокутника дорівнює 78 см2, а одна його сторона — 12 см. Знайдіть периметр прямокутника.
Розв'язання
1) 78 : 12 = 6,5 (см) – інша сторона.
2) (12 + 6,5)  2 = 18,5 • 2 = 37 (см– периметр прямокутника.
Відповідь: 37 см.

 

Завдання 1299
Швидкість катера в стоячій воді дорівнює 22,5 км/год, а швидкість течії річки — 2,5 км/год. За скільки годин катер пройде 30 км за течією річки? Проти течії?
Розв'язання
1) 22,5 + 2,5 = 25 (км/год) – швидкість за течією річки.
2) 30 : 25 = 1,2 (год) – час руху за течією річки.
3) 22,5  2,5 = 20 (км/год) – швидкість проти течії річки.
4) 30 : 20  = 1,5 (год) – час руху проти течії річки.
Відповідь: 1,2 год, 1,5 год.

 

Завдання 1300
Із двох пунктів, відстань між якими 18 км, вийшли одночасно назустріч один одному два туристи. Один іде зі швидкістю 4,2 км/год, а другий — зі швидкістю 3,8 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?
Розв'язання
1) 4,2 + 3,8 = 8 (км/год) – швидкість зближення.
2) 18 : 8 = 2,25 (год) – час зустрічі.
Відповідь: через 2,25 години.

 

Завдання 1301
Овес містить крохмаль, маса якого становить 0,6 маси вівса. Скільки кілограмів крохмалю міститься у 36 кг вівса?
Розв'язання
36  0,6 = 21,6 (кг) – крохмалю міститься у 36 кг вівса.
Відповідь: 21,6 кг.

 

Завдання 1302
З молока одержують вершки, маса яких становить 0,23 маси молока. Скільки кілограмів вершків одержують з 10 кг молока?
Розв'язання
10  0,23 = 2,3 (кг) – вершків одержують з 10 кг молока.
Відповідь: 2,3 кг.

 

Завдання 1303 Порядок дій
1) 1,65 : 12 + 1,2  0,03 = 0,1375 + 0,036 = 0,1735
2) 0,7 : 14 – 0,27 : 6 = 0,05 – 0,045 = 0,005
3) (21,8 – 1,28) : 20 + 0,074 = 20,52 : 20 + 0,074 = 1,026 + 0,074 = 1,1
4) (4,05 + 8,65) : 8 – 1,2 = 12,7 : 8 – 1,2 = 1,5875 – 1,2 = 0,3875

 

Завдання 1304
1) (4,8 – 0,96) : 16 + 0,12 = 3,84 : 16 + 0,12 = 0,24 + 0,12 = 0,36
2) 24,5 – (8,3 – 4,8) : 50 = 24,5 – 3,5 : 50 = 24,5 – 0,07 = 24,43

 

Завдання 1305, 1306
1) 5х + 3,7 = 5,2
    5х = 5,2  3,7 
    5х = 1,5
    х = 1,5 : 5
    х = 0,3 
2) 8х – 11 = 5,4
    8х = 5,4 + 11
    8х = 16,4
    х = 16,4 : 8
    х = 2,05
1) 2х – 6,2 = 4,3
    2х = 4,3 + 6,2
    2х = 10,5
    х = 10,5 : 2
    х = 5,25
2) 23 + 6х = 50
    6х = 50 – 23
    6х = 27
    х = 27 : 6
    х = 4,5
Завдання 1307
Поле, площа якого дорівнює 75 га, засіяли пшеницею, житом і просом. Пшеницею засіяли 0,4 усього поля, житом — на 5,2 га менше, ніж пшеницею. Скільки гектарів поля засіяли просом?
Розв'язання
1) 75  0,4 = 30 (га) – засіяли пшеницею.
2) 30  5,2 = 24,8 (год) – засіяли житом.
3) 75  (30 + 24,8) = 75 – 54,8 = 20,2 (га) – засіяли просом.
Відповідь: 20,2 га.

 

Завдання 1308
Довжина стільниці прямокутної форми дорівнює 1,25 м, а ширина становить 0,4 довжини. Знайдіть площу стільниці.
Розв'язання
1) 1,25  0,4 = 0,5 (м) – довжина стільниці.
2) 1,25  0,5 = 0,625 2– площа стільниці.
Відповідь: 0,625 м2.

 

Завдання 1309
У заповіднику ліси займають площу 52,2 га — 0,9 усієї території заповідника. Знайдіть площу заповідника.
Розв'язання
52,2 : 0,9 = 58 (га) – площа заповідника.
Відповідь: 58 га.

 

Завдання 1310
Олені 12 років, що становить 0,8 віку її старшого брата. На скільки років Олена молодша від брата?
Розв'язання
1) 12 : 0,8 = 15 (р.) – років братові.
2) 15 – 12 = 3 (р.) – на стільки років Олена молодша.
Відповідь: на 3 роки.

 

Завдання 1311
За два дні велосипедист проїхав 234 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня він був у дорозі 7 год, а другого — 5 год. На скільки кілометрів менше проїхав велосипедист другого дня, ніж першого?
Розв'язання
1) 7 + 5 = 12 (год) – весь час в дорозі.
2) 234 : 12 = 19,5 (км/год) – швидкість велосипедиста.
3) 19,5  7 = 136,5 (км) – проїхав першого дня.
4) 19,5  5 = 97,5 (км) – проїхав другого дня.
5) 136,5 – 97,5 = 39 (км) – на стільки менше проїхав другого дня.
Відповідь: на 39 км.

 

Завдання 1312
Вадим і Дарина йдуть до школи: Вадиму залишилося пройти 224 м, а Дарині — 204 м. Хто з них раніше дійде до школи, якщо Вадим рухається зі швидкістю 64 м/хв, а Дарина — 60 м/хв?
Розв'язання
1) 224 : 64 = 3,5 (хв) – час руху Вадима.
3) 204 : 60 = 3,4 (хв) – час руху Дарини.
3,4 < 3,5
Відповідь: Дарина.

 

Завдання 1313, 1314
1) 4(х + 2,4) + 5,8 = 20
    (4х + 9,6) + 5,8 = 20
    4х + 9,6 = 20  5,8
    4х + 9,6 = 14,2
     4х = 14,2 – 9,6
     4х = 4,6
     х = 4,6 : 4
     х = 1,15
2) 9,15 – 2(2х – 1) = 5,35
    9,15 – (4х – 2) = 5,35

    4х – 2 = 9,15 – 5,35

    4х – 2 = 3,8

    4х = 3,8 + 2

    4х = 5,8

    х = 5,8 : 4

    х = 1,45

25 – 4(х + 1,8) = 9,8
25 – (4х + 7,2) = 9,8
4х + 7,2 = 25 – 9,8
4х + 7,2 = 15,2
4х = 15,2  7,2
4х = 8
х = 8 : 4
х = 2
Завдання 1315
Маса колібрі (найменшої пташки на Землі) дорівнює 1,8 г, що становить 0,00002 маси страуса. Знайдіть масу страуса в кілограмах.
Розв'язання
1,8 : 0,00002 = 90000 (г) = 90 (кг) – маса страуса.
Відповідь: 90 кг.

 

Завдання 1316
Водопровідну трубу завдовжки 3,55 м майстер розпиляв на дві частини так, що перша частина виявилася на 0,75 м довшою за другу. Знайдіть довжину кожної частини труби.
Розв'язання
Нехай друга частина труби завдовжки х м, тоді перша чвастина — (х + 0,75) м. Складаємо рівняння.
1) х + (х + 0,75) = 3,55
   2х = 3,55 – 0,75
   2х = 2,8
   х = 2,8 : 2
   х = 1,4 (м) – довжина другої частини труби.
2) 1,4 + 0,75 = 2,15 (м) – довжина першої частини труби.
Відповідь: 2,15 м; 1,4 м.

 

Завдання 1317
Із двох вуликів пасічник зібрав 23,3 кг меду, до того ж з першого — на 1,7 кг менше, ніж із другого. Скільки кілограмів меду зібрав пасічник з кожного вулика?
Розв'язання
Нехай з першого вулика зібрав х кг меду, тоді з другого — (х + 1,7) кг. Складаємо рівняння.
1) х + (х + 1,7) = 23,3
   2х = 23,3 – 1,7
   2х = 21,6
   х = 21,6 : 2
   х = 10,8 (кг) – зібрав з першого вулика.
2) 10,8 + 1,7 = 12,5 (кг) – зібрав з другого вулика.
Відповідь: 10,8 кг; 12,5 кг.

 

Завдання 1318
З міста в одному напрямку одночасно виїхали автобус і легковий автомобіль. Швидкість автобуса дорівнює 64 км/год, що становить 0,8 швидкості автомобіля. Через скільки годин відстань між ними дорівнюватиме 20 км?
Розв'язання
1) 64 : 0,8 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.
2) 80  64 = 16 (км/год) – швидкість зближення.
3) 20 : 16 = 1,25 (год) – через стільки годин.
Відповідь: через 1,25 год.

 

Завдання 1319
У поході Віка йде зі швидкістю 50 м/хв, а слідом за нею Юрко — зі швидкістю 70 м/хв. В Юрка є собака. Коли відстань між Юрком і Вікою дорівнювала 60 м, собака побіг до Віки, потім повернувся до господаря і знову побіг до Віки. Так він бігав між ними, доки Юрко не наздогнав Віку. Скільки метрів пробіг собака, якщо його швидкість дорівнювала 250 м/хв?
Розв'язання
1) 70  50 = 20 (м/хв) – швидкість зближення.
2) 60 : 20 = 3 (хв) – час руху собаки.
3) 250  3 = 750 (м) – пробіг собака.
Відповідь: 750 м.

 

Вправи для повторення
Вправа 1320 Знайдіть число в останньому кружечку:
360  100 : 100  10 : 10 = 360

 

Завдання 1321 
2,8 м2 = 280 дм2
200 см2 = 2 дм2
Запишіть усі двоцифрові числа за допомогою цифр 0, 2 і 4, якщо в записах чисел цифри можуть повторюватися. 20, 22, 24, 40, 42, 44

 

Завдання 1323
У вазі лежить 4 різні цукерки. Скількома різними способами із вази можна взяти 2 цукерки? 6 способами.