Інші завдання дивись тут...

Завдання 272, 273

Округлили до десятків:  

434 ≈ 430, 5237 ≈ 5240, 803 422 ≈  803 420, 5 648 297 ≈ 5 648 300

Округлили до сотень:

643 ≈ 600, 971 ≈ 1000, 3512 ≈ 3500, 654 351 ≈ 654 400

Округлили до тисяч:

7301 ≈ 7000, 14 623 ≈ 15 000, 324 023 ≈  324 000, 7 004 524 ≈ 7 005 000

Округлили до десятків тисяч:

325 145 ≈  330 000, 808 400 ≈ 810 000, 3 127 406 ≈ 3 130 000

 

Завдання 274 Округли подані числа до найвищого розряду .

4 921 698 ≈ 5 000 000

32 007 856 ≈ 30 000 000

461 888 ≈ 500 000

 2734 ≈ 3000

Завдання 275

8567 ≈ 9000          123 809 ≈ 124 000              7 004 562 ≈ 7 004 560

 

Завдання 276

Загальна довжина річки Дунай становить 2961 км. Очеретом покриті 1560 км2 дельти Дунаю. Округли кожне число до десятків; до сотень; до тисяч.

2961 ≈ 2960

2961 ≈ 3000

2961 ≈ 30000

1560 ≈ 1560

1560 ≈ 1600

1560 ≈ 2000

Завдання 277 Мандруючи Україною, родина подолала автомобілем 1675 км, катером — 235 км, літаком — 2736 км. Дізнайся, яку відстань подолала родина за всю мандрівку, попередньо округливши подані в умові числа до розряду сотень.

Розв’язання

1675 ≈ 1700, 235 ≈ 200, 2736 ≈ 2700 

1700 + 200 + 2700 = 4600 (км) - відстань подолала родина за всю мандрівку. 

Відповідь: 4600 кілометрів.

 

Завдання 278 Подай величини в більших одиницях вимірюван­ня, попередньо округливши числа до розряду тисяч.

12 670 кг ≈ 13 т

75 632 мм ≈ 76 м

234 123 м ≈ 234 км

856 г ≈ 1 кг

34 582 г ≈ 35 кг

56 732 м ≈ 57 км

Завдання 279 Письмове множення

36 • 77 = 2772

76 • 23 = 1748

58 • 245 = 14210

327 • 84 = 27468

435 • 287 = 124845

762 • 532 = 405384

х 36

  77

 252

252 

2772

х 76

  23

 228

152 

1748

х  58

  245

  290

 232

116   

14210

х 327 

    84 

 1308

2616  

27468

х 435

   287

  3045

 3480

 870   

124845

х  762

    532

  1524

 2286

3810   

405384

Завдання 280

484 ≈ 480

632 ≈ 630

509 ≈ 510

828 ≈ 830

1007 ≈ 1010

324 ≈ 320

Завдання 281

Відстань від Сонця до планет Сонячної системи

Назва планети

Середня відстань (км)

Округлили число 

Венера

108 000 000

110 000 000

Сатурн

1 426 000 000

 

Земля

149 500 000

150 000 000

Марс

228 000 000

230 000 000

Уран

2 900 000 000

 

Юпітер

778 000 000

 

Нептун

4 496 000 000

 

Меркурій

58 000 000

60 000 000

Завдання 282

Назва річки

Загальна довжина (км)

Округлили число 

Амазонка

6992

7000

Ніл

6650

6700

Міссісіпі

3730

3700

Янцзи

6300

6300

Завдання 283 

Досліди, як добираються до школи твої однокласники й од­нокласниці. Перенеси таблицю до зошита, заповни її.

 

Завдання 284

Досліди витрати твоєї ро­дини на харчові продукти за тиж­день. Перенеси таблицю до зошита, заповни її.

 

Завдання 285

Першого дня туристка йшла 4 год, рухаючись зі швидкістю 5 км/год, другого дня — 3 год зі швид­кістю 7 км/год, третього дня — 5 год зі швидкістю 6 км/год 

 

Швидкість

Час

Відстань

I

5 км/год

4 год

?

II

7 км/год

3 год

?

III

6 км/год

5 год

?

Розв'язання

1) 5 • 4 = 20 (км) – пройшла туристка I дня;

2) 7 • 3 = 21 (км) – пройшла туристка II дня;

3) 6 • 5 = 30 (км) – пройшла туристка III дня.

Відповдіь: 20 км, 21 км, 30 км. 

 

Завдання 286

У межах Херсонської та Миколаївської областей розташований Кінбурнський півострів загальною площею понад 2 156 000 000 м2

Попереднє до нього число: 2 156 000 000  1 = 2 155 999 999

Наступне за ним число: 2 156 000 000 + 1 = 2 156 000 001

Числа, менші від цього числа:  2 155 999 999,  2 154 000 000

Числа більші за це число:  2 156 000 100,  2 156 100 000,  2 157 000 000

 

Завдання 287

У 1992 році був створений перший в Україні Регіональний ланд­шафтний парк «Кінбурнська коса» площею 1 789 020 а, з яких 563 100 а — акваторія. 

1 789 020 > 563 100

1 789 020 ≈ 1 789 000

1 789 020 ≈ 1 790 000

1 789 020 ≈ 1 800 000

563 100 ≈ 563 000

563 100 ≈ 560 000

563 100 ≈ 600 000

Завдання 288

Ковалівська сага — ділянка Регіонального ланд­шафтного парку «Кінбурнська коса» площею 120 000 м2. Запиши числа, які більші за 120 000, але менші від 120 012. 120 000 < a < 120 012. Погоджуюся з хлопчиком.

 

Завдання 289

У Ковалівській сазі росте до 50 видів рослин, зокрема вільха чорна, папороть, ожина та ін Запиши числа, які не більші за 50. 0 < a < 50

 

Завдання 290

У парку «Кінбурнська коса» налічується 465 видів рослин; понад 4700 видів тварин, із яких 132 віднесені до Червоної книги України; понад 240 видів птахів, зокрема пелікани, чаплі, а на островах Довгий і Круглий — гаги

1) Заміни сумою розрядних доданків.

465 = 400 + 60 + 5

132 = 100 + 30 + 2

240 = 200 + 40

2) Округли кількість видів рослин, тварин і птахів до сотень.

465  500

132  100

240  200

Завдання  291

Протягом певного часу місцеві жителі здали до фар­мацевтичної компанії, що спеціалізується на лікарських рослинах, 2 458 300 г ромашки лікарської, 40 067 500 г зві­робою звичайного, 670 800 г вероніки лікарської, 32 600 г кульбаби лікарської.

Числа в порядку зростання: 32 600, 670 800, 2 458 300, 40 067 500

 

Завдання 292

З Покровських озер один підприємець виловив 8527 кг кефалі, а інший — 7987 кг. Який підприємець виловив більше кефалі? На скільки більше?

Короткий запис

— 8527 кг

II — 7987 кг

На скільки більше — ?

Розв'язання
8527 – 7987 = 540 (кг) 

Відповдіь: на 540 кг більше кефалі виловив перший підприємець.

8527 кг ≈ 85 ц, 7987 кг ≈ 80 ц

 

Завдання 293 Підприємець видобув 3450387 кг солі.

1) 3 450 387 = 3 000 000 + 400 000 + 50 000 + 300 + 80 + 7

2) 3 450 387 ≈ 3 450 400, 3 450 387 ≈ 3 450 000, 3 450 387 ≈ 3 450 000, 

3 450 387 ≈ 3 500 000, 3 450 387 ≈ 3 000 000

 

Завдання 294

Покровське орхідне поле площею 8 га є одним із найбільших у Європі. Орхідеї тут цвітуть у травні. На 1 м2 поля виростає 30–60, а іноді й 100 орхідей.

Визнач загальну кількість орхідей на полі за умови, що на 1 м2 виросте 30; 50; 60; 100 квіток. Склади та­блицю.

Квітів На 1 м2

Квітів на 8 га

30

2 400 000

50

4 000 000

60

4 800 000

100

5 000 000

Завдання 295

Сума всіх одноцифрових чисел більша за їх добуток.

 

Завдання 297 Порівняй числа

4567 > 4067 на 500

343 006 < 343 206 на 200

42 235 > 40 235 на 2 000

Завдання 298

(40 032 + 4561) + 5076 > 40 032 + (4561 + 5076)

869 438 + 115 007 = 115 007 + 869 438

207 932 + 0 < 207 933

643 027 >  64326 + 1

839 377 > 839 377 – 1

348 601 + 4567 = 4567 + 348 601

 

Завдання 299 Додавання і віднімання виразів.

38 + 43 + 7 = 43 + 7 + 38 = 50 + 38 = 88                        

(39 + 24) – 19 = 39 – 19 + 24 = 20 + 24 = 44

328 – (13 + 28) = 328 – 28 – 13 = 300 – 13 = 287

(34 + 47) – 37 = 47 – 37 + 34 = 10 + 34 = 44

(471 + 246) – 46 = 246 – 46 + 471 = 200 + 471 = 671

96 – (17 + 26) = 96 – 26 – 17 = 70 – 17 = 53

 

Завдання 300

Маса двох ялинових шишок і одного жолудя ста­новить 152 г, а маса двох жолудів і однієї ялинової шиш­ки — 94 г Що важче — одна ялинова шишка чи один жолудь? На скільки важче? Шишка важча на 58 грам (152 – 94 = 52).

Інші завдання дивись тут...