Інші завдання дивись тут...

Завдання 271

567 747 < 567 801                  876 508 403 < 876 508 503

234 251 > 234 156                  7 658 934 < 7 660 000

4 083 401 > 4 083 399             6 289 065 > 6 289 115

 

Завдання 272, 273

Округлили до десятків: 434 ≈ 430, 5237 ≈ 5240, 803 422 ≈  803 420, 5 648 297 ≈ 5 648 300

Округлили до сотень: 643 ≈  600, 971 ≈  1000, 3512 ≈ 3600, 654 351 ≈  654 300

Округлили до тисяч: 7301 ≈  7300, 14 623 ≈ 14600, 324 023 ≈  324 000, 7 004 524 ≈ 7 004 500

Округлили до десятків тисяч: 325 145 ≈  330 000, 808 400 ≈ 810 000, 3 127 406 ≈ 3 130 406

 

Завдання 274 Округли подані числа до найвищого розряду .

4 921 698 ≈ 5 000 000      32 007 856 ≈ 30 000 000       461 888 ≈ 500 000        2734 ≈ 3000

 

Завдання 275

8567 ≈ 9000          123 809 ≈ 124 000              7 004 562 ≈ 7 004 560

 

Завдання 276

Загальна довжина річки Дунай становить 2961 км . Очеретом покриті 1560 км2 дельти Дунаю . Округли кожне число до десятків; до сотень; до тисяч

 

Завдання 277 Мандруючи Україною, родина подолала автомобілем 1675 км, катером — 235 км, літаком — 2736 км . Дізнайся, яку відстань подолала родина за всю мандрівку, попередньо округливши подані в умові числа до розряду сотень

 

Завдання 278 Подай величини в більших одиницях вимірюван­ня, попередньо округливши числа до розряду тисяч .

12 670 кг ≈ 13 т          234 123 м ≈ 234 км           34 582 г ≈ 35 кг

75 632 мм ≈ 76 м         856 г ≈ 1 кг                     56 732 м ≈ 57 км

 

Завдання 279

36 • 77 = *772

76 • 23 = *748

58 • 245 = *4210

327 • 84 = *7468

435 • 287 = *24845

762 • 532 = *05384

24 845 05 384

 

Завдання 280

Міжнародний комерційний центр, КНР (2010) 484 м

Тайбей 101, Тайвань (2009) 509 м

Бурдж Халіфа, ОАЕ (2010) 828 м

Вежа Джидда, Саудівська Аравія (бу­дується) 1007 м

 

Завдання 281

Відстань від Сонця до планет Сонячної системи

Назва планети

Середня відстань (км)

Венера

108 000 000

Сатурн

1 426000000

Земля

149500000

Марс

228000000

Уран

2900000000

Юпітер

778000000

Нептун

4496000000

Меркурій

58 000 000

Завдання 282

Назва річки

Загальна довжина (км)

Амазонка

6992

Ніл

6650

Міссісіпі

3730

Янцзи

6300

Завдання 283

 Досліди, як добираються до школи твої однокласники й од­нокласниці . Перенеси таблицю до зошита, заповни її За даними та­блиці побудуй стовпчасту діаграму

 

Завдання 284

Досліди витрати твоєї ро­дини на харчові продукти за тиж­день Побудуй діаграму за одержа­ними даними

 

Завдання 285

Першого дня туристка йшла 4 год, рухаючись зі швидкістю 5 км/год, другого дня — 3 год зі швид­кістю 7 км/год, третього дня — 5 год зі швидкістю 6 км/год Побудуй стовпчасту діаграму, що ілюструє від­стань, яку долала туристка щодня

 

Завдання 286

У межах Херсонської та Миколаївської областей розташований Кінбурнський півострів загальною площею понад 2 156 000 000 м2 . Визнач розрядний склад зазначеного числа . Назви попереднє до нього число; наступне за ним число . Утвори подане число різними способами . Назви кіль­ка чисел, менших від цього числа; більших за це число

 

Завдання 287

У 1992 році був створений перший в Україні Регіональний ланд­шафтний парк «Кінбурнська коса» площею 1 789 020 а, з яких 563 100 а — акваторія. Порівняй подані числа . Ви­знач розрядний склад кожного числа Округли кожне число до розряду ти­сяч; десятків тисяч; сотень тисяч.

 

Завдання 288

Ковалівська сага — ділянка Регіонального ланд­шафтного парку «Кінбурнська коса» площею 120 000 м2. Запиши числа, які більші за 120 000, але менші від 120 012 .

 

Завдання 289

У Ковалівській сазі росте до 50 видів рослин, зокрема вільха чорна, папороть, ожина та ін Запиши числа, які не більші за 50.

 

Завдання 290

У парку «Кінбурнська коса» налічується 465 видів рослин; понад 4700 видів тварин, із яких 132 віднесені до Червоної книги України; понад 240 видів птахів, зокрема пелікани, чаплі, а на островах Довгий і Круглий — гаги

1) Розбий подані в тексті числа на групи За якою ознакою це можна зробити? Заміни хоча б одне трицифрове число сумою розрядних доданків.

2) Округли кількість видів рослин, тварин і птахів до сотень і побудуй стовпчасту діаграму.

 

Завдання 291

Протягом певного часу місцеві жителі здали до фар­мацевтичної компанії, що спеціалізується на лікарських рослинах, 2 458 300 г ромашки лікарської, 40 067 500 г зві­робою звичайного, 670 800 г вероніки лікарської, 32 600 г кульбаби лікарської . Визнач розрядний склад кожного з поданих чисел Розташуй числа в порядку зростання

 

Завдання 292

З Покровських озер один підприємець виловив 8527 кг кефалі, а інший — 7987 кг . Який підприємець виловив більше кефалі? На скільки більше? Подай зазначені в умові задачі величини в центнерах, по­передньо округливши подані числа до сотень.

 

Завдання 293

Підприємець видобув 3450387 кг солі.

1) Подай це число у вигляді суми роз­рядних доданків; у вигляді суми чи­сел різних класів

2) Округли подане число до розряду сотень; тисяч; десятків тисяч; сотень тисяч; мільйонів.

 

Завдання 294

Покровське орхідне поле площею 8 га є одним із найбільших у Європі. Орхідеї тут цвітуть у травні. На 1 м2 поля виростає 30–60, а іноді й 100 орхідей.

Визнач загальну кількість орхідей на полі за умови, що на 1 м2 виросте 30; 50; 60; 100 квіток . Склади та­блицю . Округли загальну кількість орхідей у кожному випадку до тисяч і побудуй стовпчасту діаграму

 

Завдання 295

Що більше — сума всіх одноцифрових чисел чи їх добуток?

 

Завдання 296, 297

4567 > 4067 на 500

343 006 < 343 206 на 200

42 235 > 40 235 на 2 000

 

Завдання 298

(40 032 + 4561) + 5076      40 032 + (4561 + 5076)

869 438 + 115 007             115 007 + 869 438

207 932 + 0              207 933

643 027                     64326+ 1

839 377                    839 377 – 1

348 601 + 4567         4567 + 348 601

 

Завдання 299

38 + 43 + 7         328 – (13 + 28)                (471 + 246) – 46

(39 + 24) – 19      (34 + 47) – 37                  96 – (17 + 26)

 

Завдання 300

Маса двох ялинових шишок і одного жолудя ста­новить 152 г, а маса двох жолудів і однієї ялинової шиш­ки — 94 г Що важче — одна ялинова шишка чи один жолудь? На скільки важче?

Інші завдання дивись тут...