Інші завдання дивись тут... § 33. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Що таке гідравлічна машина? Гідравлічні машини (з грец. гідравлікос - водяний) - це машини, для роботи яких використовується рідина (їх будова і дія ґрунтується на законі Паскаля). Гідравлічна машина дає змогу
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 32. ТИСК РІДИН І ГАЗІВ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ. Дослід 1. Візьмемо три циліндричні посудини: в одну покладемо дерев'яний брусок, у другу насиплемо вівсяних пластівців або піску, а в третю наллємо води. 7f_s_u2015_321 Дерев'яний брусок унаслідок дії на нього сили тяжіння
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 31. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ. Що більша площа поверхні опори, тим менший тиск на одиницю площі.  Дослід 1.  а) Заповнимо скляну посудину піском; на пісок поставимо столик ніжками вгору і на нього - гирю масою 2 кг; столик майже не вгрузає
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 30. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА СИЛ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Що називають рівнодійною силою? На будь-яке рухоме тіло діє не одне, а одразу кілька оточуючих тіл (коли тягнемо брусок по лінійці, то брусок взаємодіє з рукою (сила тяги), із Землею (сила тяжіння), з
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 29. ТЕРТЯ. СИЛИ ТЕРТЯ. КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ. Точка прикладання сили тертя завжди є на тілі, на яке вона діє. Сила тертя виникає під час взаємодії між твердими тілами в місцях їх дотику і перешкоджає їх відносному переміщенню, вона напрямлена протилежно до
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 28. ДИНАМОМЕТРИ. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ. Будова динамометра (з грец. динаміс - сила; метрео - вимірюю) ґрунтується на тому, що сила пружності пружини за законом Гука прямо пропорційна видовженню (деформації) пружини. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Які прилади призначені
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 27. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ. У давні часи пружні властивості деяких матеріалів (зокрема, такого дерева, як тис) дали змогу нашим пращурам винайти лук - ручну зброю, призначену для метання стріл за допомогою сили пружності натягнутої
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 26. СИЛА ТЯЖІННЯ. Крім планет з їх супутниками, навколо Сонця рухаються маленькі планети, які ще називають астероїдами. Церера - карликова планета, яка найбільша серед астероїдів, радіус якої майже в 20 разів, а маса в 7500 разів менша від Землі (тому сила тяжіння
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 25. СИЛА. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Що таке сила?  Сила — це фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їх частин (якісно і кількісно описує взаємодію тіл). 2. Від чого залежить дія одного тіла на інше?
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 24. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ. Якщо маси тіл різних речовин однакові, то їх об'єми завжди різні (візьмемо 6 циліндрів з різних речовин однакового об'єму (діаметр - 18 мм, висота - 50 мм), вони будуть мати різні маси: дерево - 8,1 г; пластмаса - 15,0 г; алюміній - 34,8 г;
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 23. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА ТІЛА. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Що таке інертність?  Спостереження 1. М'яч падає на поверхню Землі; а потім відскакує від неї майже з такою самою швидкістю, але у зворотному напрямі (у стані Землі практично не помітно ніяких змін,
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... Розділ 3. Взаємодія сил § 22. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ. За швидкістю рух може бути рівномірний (тіло рухається зі сталою за значенням і напрямом швидкістю) і нерівномірний (швидкість змінюється із часом), кожен з яких за траєкторією може бути прямолінійним і
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Варіант 1 1. Які з наведених частин велосипеда, що спускається з гори, перебувають у русі від­носно його рами? А педалі під час їх обертання Б педалі під час «вільного ходу» велосипеда В осі коліс Г ланцюг під час обертання педалей 2.
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 21. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ. АМПЛІТУДА КОЛИВАНЬ. ПЕРІОД КОЛИВАНЬ. МАЯТНИКИ. Коливальний рух (коливання) - один з найпоширеніших процесів у природі й техніці (знання про коливальні процеси потрібні суднобудівникам і літакобудівникам, фахівцям промисловості й транспорту,
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 20. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ. ШВИДКІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПІД ЧАС РУХУ ПО КОЛУ. У природі й техніці часто відбуваються складніші рухи тіл - криволінійні, коли траєкторією тіла є крива лінія (будь-яку криву лінію завжди можна
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015