Інші завдання дивись тут... СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ  А Аеростат - апарат для повітроплавання, легший за повітря, наповнюється воднем або гелієм. Амплітуда коливань А - це найбільше відхилення тіла від положення рівноваги під час коливань. Одиницею амплітуди коливань в СІ с один метр (1 м).
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 47. «ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО» МЕХАНІКИ. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Чи дають прості механізми виграш у силі? У роботі? Прості механізми, застосовують під час виконання роботи в тих випадках, коли треба меншою силою зрівноважити
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 46. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Назвіть основні характеристики важеля. Важіль – тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори. Його застосовують для зміни напряму й значення сили, наприклад для зрівноваження
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 45. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Назвіть прості механізми, які людина використовує у своїй діяльності. Пристрої, призначені для зміни сили, називають простими механізмами (вони змінюють силу й використовуються для виконання механічної роботи). Котки,
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 44. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Що називають механізмом? Машиною? Механізм (у перекладі зі старогрецької слово «механізм» означає знаряддя, пристрій) — це пристрій, що передає рух або перетворює один вид руху в інший. Коли
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 43. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ. Суму потенціальної і кінетичної енергій тіла називають повною механічною енергією. У природі, техніці й побуті можна спостерігати взаємний перехід потенціальної і кінетичної енергій тіл. Дослід 1.
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 42. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ ТА її ВИДИ Пальне є джерелом енергії для роботи двигунів, які надають руху автомобілям, тракторам, тепловозам, літакам; вода, яка падає з висоти, обертає гідротурбіни, які з'єднані з електричними машинами, що виробляють електричний струм. Для
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 41. ПОТУЖНІСТЬ. Швидкість виконання роботи характеризують фізичною величиною, яку називають потужністю. Потужність серця у спокої в різних людей має межі від 0,7 до 1,8 Вт, тобто співрозмірна з потужністю електричного дзвінка, під час навантаження вона може
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... Розділ 4. § 40. МЕХАНІЧНА РОБОТА У повсякденному житті слово «робота» вживається дуже часто (роботою називають будь-яку корисну працю робітника, ученого, учня). У фізиці поняття роботи значно вужче: насамперед розглядають механічну роботу. ЗАПИТАННЯ ДО
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 39. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ. Підводні апарати. Водолазні костюми мають масу до і більше 50 кг (їх підошви роблять свинцевими, щоб збільшити вагу водолаза і надати йому більшої стійкості під час роботи у воді), завдяки значному об'єму костюма (виштовхувальна сила води
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 38. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА. Сила Архімеда зумовлена тим, що тиск рідини збільшується з глибиною (на нижню поверхню зануреного в рідину тіла рідина тисне з більшою силою, ніж на верхню, унаслідок цього рівнодійна сил тиску рідини на всі ділянки
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 37 РІДИННІ НАСОСИ. Серце людини є дивним насосом, який працює упродовж життя людини; воно перекачує за одну хвилину 6 л крові, за добу - 8600 л. за 1 рік - близько 3 млн л. а за 70 років життя - близько 220 млн л. Якби серце не переганяло кров по замкнутій
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 36. МАНОМЕТРИ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Як називають прилади для вимірювання тисків, більших або менших за атмосферний? Для вимірювання атмосферного тиску слугують барометри, для вимірювання інших тисків, що створює рідина або газ, застосовують манометри.
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 35. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК. БАРОМЕТРИ. • Висновок про існування атмосферного тиску незалежно від Е. Торрічеллі зробив німецький фізик Отто фон Геріке (1602-1686). Відкачуючи повітря з тонкостінної металевої кулі, він побачив, що куля сплющилася. Аналізуючи причини
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 34. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. Прикладом сполучених посудин с шлюзи. Шлюзи (з лат. шлеузе - утримую, відокремлюю) - це гідротехнічна споруда для переведення суден на річці або каналі з одного рівня на інший (яскравий приклад застосування сполучених посудин у техніці).
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Назад Вперед