Інші завдання дивись тут... ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ. Розв'язуємо разом. 1. Якщо велосипедист за перші 5 хв проїхав 5 км, а за наступні 10 хв - 10 км, то чи можна вважати такий рух рівномірним? Відповідь: так, тому що велосипедист рухався з однаковою швидкістю - 1 км/хв.   2. Легковий автомобіль долає
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 19. НЕРІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Який рух називають нерівномірним? Наведіть приклади нерівномірного руху. Рух називається нерівномірним, якщо упродовж кожного інтервалу часу змінюється швидкість
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 18 РІВНЯННЯ РУХУ. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. Нехай перших 5 секунд велосипедист рухався зі швидкістю 10 м/с, а наступних 5 с - зі швидкістю 5 м/с. Спочатку складемо таблицю руху.  Час t, с 0 5 10 Шлях l, м 0 50 75
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 17. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. Усі тіла природи перебувають у механічному русі, вони можуть рухатися рівномірно або нерівномірно по безлічі різних траєкторій, які можуть бути дуже складними.  Прямолінійний рух
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 16. ТРАЄКТОРІЯ. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Що таке траєкторія? Траєкторія - це уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху (якщо безперервно фіксувати в просторі положення певної матеріальної точки рухомого тіла, то отримаємо лінію).
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут...  § 15. ТІЛО ВІДЛІКУ. СИСТЕМА ВІДЛІКУ. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Яке тіло називають тілом відліку?  Тіло, відносно якого розглядають рух, називають тілом відліку (його обирають довільно, це може бути Земля, пароплав, будинок, поїзд або
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. § 14. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ. Спостереження 1. Визначення чи рухається, чи перебуває у спокої тіло. Автомобіль на дорозі відносно якогось нерухомого предмета (дерева на узбіччі). Якщо відстань від автомобіля до предмета із часом
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. Варіант 1 1. Що належить до поняття «фізичне тіло»? А гума, олія, автомобіль, стіл, ручка Б гума, автомобіль, стіл, ручка В автомобіль, стіл, ручка, цвях   2. Які з наведених слів означають фізичне явище? А сяйво блискавки, хуртовина, повінь, гуркіт грому Б
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ. Контрольні запитання. 1. Чим відрізняються дослід і науковий експеримент від спостереження? Дослід і науковий експеримент виконують у штучно створених умовах, за наперед продуманим планом, за допомогою приладів. 2. Назвіть, які фізичні процеси
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ. Розв'язуємо разом. 1. Виміряйте товщину аркуша книжки, на якому надруковано цю задачу. Розв'язання. Виміряти товщину одного окремо взятого аркуша не вдасться - ця товщина надто мала. Можна, наприклад, виміряти загальну товщину аркушів з 1-ї по 100-ту
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 13. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Назвіть фізичні явища, на основі яких ґрунтується дія побутових приладів. Усі побутові прилади (праска, тостер, кавоварка, мікрохвильова піч, ваги, пилосос, чайник, швейна машинка, лампа,
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 12. ВИДАТНІ ВЧЕНІ-ФІЗИКИ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ. Вчений Досягнення Демокріт (460-370 рр. до н.е.) Висунув ідею про атомну будову П'єр Гассенді (1592-1655) Вперше ввів поняття «молекула» Амадео
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Сформулюйте основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини: 1. Усі тіла
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... §10. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ. Те, що молекули всіх тіл безперервно і безладно рухаються, підтверджується спостереженнями та дослідами. Спостереження 1. Броунівський рух ніколи не припиняється. У краплі води (якщо не давати їй висохнути) рух частинок можна
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 9. АТОМИ. ЯДЕРНА МОДЕЛЬ АТОМА. ЙОНИ. Фізики й хіміки зображають атоми речовини у вигляді кольорових кульок. Речовини мають атомну будову (залізо, мідь, золото), молекулярну (кілька атомів об'єднуються в одне ціле і утворюють найдрібнішу частинку нової речовини
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015