Інші завдання дивись тут... § 8. МОЛЕКУЛИ. Англійський фізик Майкл Фарадей (1791-1864) для визначення розмірів молекул розплющував шматочки золота на такі тоненькі пластинки, що їх товщину було неможливо виміряти безпосередньо, але можна було обчислити її, знаючи об'єм шматочка золота і площу
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 7. БУДОВА РЕЧОВИНИ. Про будову речовини можна дізнатися з деяких явищ й дослідів. Механічна дія на тіло : стиснути руками м'яч, то об'єм повітря, що заповнює м'яч, зменшиться; приклавши зусилля, можна зменшити і об'єм шматка гуми, воску.  Теплова дія на
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 6. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Яке походження слова «атом»? Термін «атом» (у перекладі із грец. atomos - неподільний) ввів Демокріт, він писав про атомну будову «все складається з атомів, а речі
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 5. ПОХИБКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. У різних літературних творах нам трапляються ті чи інші одиниці об'єму. Наприклад, 1 відро (12,299л) ділилось на 4 чверті (3,0748 л), або на 10 штофів (1.2299 л), або на 100
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 4 ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. Основними характеристиками вимірювальних засобів є такі. Позначка шкали - знак на шкалі (риска, зубець, крапка тощо), що відповідає деякому значенню фізичної величини. Числова позначка шкали - позначка шкали,
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 3. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА.  ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Що у фізиці називають тілами? У фізиці будь-який предмет, що має форму і об'єм, називають тілом (човен, вода, лампа, лід, дерево, фізичний прилад, сонце). Форма тіла та об'єм може змінюватися під
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... § 2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ТЕОРІЯ. Процес розвитку знань: спостереження, досліди, науковий експеримент, теорія (абстрактне мислення), практика. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Як людина здобуває знання про навколишній світ? Знання про навколишній
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... Розділ 1 Фізика як природнича наука § 1. ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА.  ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО. 1. Що таке фізика? Хто вперше увів це поняття? Фізика - наука про природу та найзагальніші закони природи. Світ, природа - фізис (у перекладі з грецької). Так назвав її грецький
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Інші завдання дивись тут... ВСТУП. Фізика є природничою наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу явищ навколишнього світу. ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО 1. Для чого потрібно вивчати фізику? Фізику треба вивчати, щоб вміти пояснити фізичні явища і процеси та застосувати на практиці. 2. Що
Категорія : Фізика 7 клас Сиротюк 2015

Назад Вперед