Інші завдання дивись тут...

§ 12. Значення дихання. Система органів дихання.

Сторінка 57.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1.  З'ясуйте, яким є біологічний сенс кожної складової дихання: клітинне дихання — утворення енергії; газообмінпостачання кисню клітині.

Завдання 2.  Перевірте, чи є неточності у визначеннях дихання: дихання — процес надходження кисню до організму й видалення з організму вуглекислого газу; клітинне дихання — це використання кисню в реакціях енергетичного обміну в клітинах.

Завдання 3. За мал. 12.1 простежте шлях повітря від носових порожнин до капілярів, що обплітають легені. Проконтролюйте, чи може ваш товариш назвати органи дихальної системиГлотка, гортань, трахея, бронхи, легені. 

Завдання 4. Запропонуйте товаришеві вимовити слово «книга». Використовуючи текст, поясніть, яку роботу під час вимовляння цього слова виконує голосовий апаратГолосові м’язи скорочуються, збільшується натяг голосових зв'язок, при видиху вони коливаються, утворюючи звук.  

Контролюємо себе.

Завдання 1. Які органи утворюють фізіологічну систему дихання, якою є функція кожного з них? Носова порожнина, глотка, гортань, трахея, бронхи, легені.

Завдання 2. Де розташована глотка, з якими органами вона сполучена? Глотка розташована на перехресті травних та дихальних шляхів. Ротоглотка з’єднує глотку з ротовою порожниною, носоглотка – з носовою порожниною. Від глотки починаються дві трубки: дихальна (гортань) та травна позаду (стравохід).

Завдання 3. Що таке кашель і що спричиняє цю реакцію? Різкий рефлекторний видих через рот у разі випадкового подразнення гортані, трахеї або бронхів шматочками їжі, різними твердими або рідкими речовинами та газовими сумішами, запальним процесом, щоб порожнина гортані очистилась від сторонніх часток, захищаючи наступні органи дихання.

Завдання 4. Яку будову має поверхня газообміну в організмі людини? Альвеоли – це легеневі пухирці діаметром 0,2 – 0,3 мм.

Завдання 5. Розкажіть про складові голосового апарату людиниГолосовий апарат утворюють голосові складки, дві голосові зв’язки, голосова щілина, голосові та гортанні м’язи.

Завдання 6*. Як виникають високі звуки людського мовлення? Висота голосу зумовлена товщиною і довжиною голосових зв'язок та ступенем їхньої напруги: що довші голосові зв'язки, то менша частота їх коливання і нижчий голос, а що коротші голосові зв'язки, то більша частота коливань і вищий голос. 

 

§ 13.  Газообмін у легенях і тканинах.

Сторінка 59.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1.  У тексті наведено простий доказ того, що в легенях відбувається газообмін. Знайдіть його. Змінюється вміст кисню та вуглекислого газу ц вдихуваному та видихуваному повітрі.

Завдання 2.  Сформулюйте п'ять запитань, на які можна знайти відповідь у тексті цього параграфа. Наприклад: яке фізичне явище є основою газообміну в легенях; чому кисень проникає в клітини? Поставте свої запитання товаришеві, перевірте його відповіді.

Контролюємо себе.

Завдання 1. Поясніть, чому вуглекислого газу у видихуваному повітрі більше, ніж у вдихуваному. Кисень вдихуваного повітря використовується в енергетичному обміні, утворений вуглекислий газ видихуваним повітрям виводиться назовні.

Завдання 2. Розкажіть, як відбувається газообмін у легенях. Шляхом дифузії кисень з альвеол проникає у кров, вуглекислий газ з крові дифундує до альвеол. Венозна кров перетворюється на артеріальну.

Завдання 3. Які показники відрізняють венозну кров від артеріальної? Артеріальна кров насичена киснем, а венозна кров насичена вуглекислим газом та збіднена на кисень.

Завдання 4. У чому відмінність між газообміном у легенях і тканинах? У процесі газообміну в легені надходить не лише кисень, а й усі інші гази, що містяться в повітрі, проте вони не беруть участі в тканинному газообміні, не затримуються в організмі й під час видиху повертаються в навколишнє середовище. Під час газообміну в легенях венозна кров перетворюється на артеріальну, під час газообміну в тканинах артеріальна кров перетворюється на венозну.

Завдання 5*. Чому під час роботи в закритому приміщенні його необхідно періодично провітрювати? Забезпечити надходження кисню.

Завдання 6*. Кисень є необхідною умовою життєдіяльності тканин, проте вільний кисень у них практично відсутній. Чому? Кисень використовується в енергетичному обміні клітин, транспортується в основному в складі гемоглобіну.

 

§ 14. Дихальні рухи. Нервова й гуморальна регуляція дихальних рухів.

Сторінка 62.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Знайдіть на мал. 14.1 діафрагму, міжреберні м'язи, грудну порожнину. Визначте, як змінюється її об'єм під час вдиху й видихуПід час вдиху грудна порожнина збільшується, під час видиху – зменшується.

Завдання 2. Доповніть короткий опис механізму спокійного вдиху й видиху. Вдих: міжреберні м'язи й діафрагма скорочуються, об'єм легенів збільшується,  тиск у легенях зменшується. Видих: міжреберні м'язи й діафрагма розслаблюються.

Завдання 3.  За мал. 14.2 і текстом складіть декілька завдань на визначення показників об'єму легенів. Наприклад, розрахуйте, якою може бути загальна ємність легенів (ЗЄЛ) у людини, яка займається спортом. ЖЄЛ = 7л., ЗОЛ = 1,5 л. ЗЄЛ = ЖЕЛ + ЗОЛ = 7 л + 1,5 л = 8,5 л

Завдання 4.  Складіть план частини тексту «Регуляція дихання». Запропонуйте товаришеві розповісти за ним про регуляцію вдиху й видиху.

1. Перший вдих.

2. Що спричиняє видих.

3. Що спричиняє вдих.

4. Гуморальний чинник дихальних рухів.

Контролюємо себе.

Завдання 1. Чому під час вдиху повітря надходить до легенів? Розширюються легені, тиск у них зменшується, входить повітря. 

Завдання 2. Як працюють у вашому організмі дихальні м'язи під час вдиху? Під час вдиху скорочуються зовнішні міжреберні м’язи та піднімають ребра, діафрагма опускається.

Завдання 3. Що спричиняє видихРозслаблення зовнішніх міжреберних м'язів та діафрагми.

Завдання 4. Чим загальна ємність легенів (ЗЄЛ) відрізняється від їх життєвої ємності легень (ЖЄЛ)? ЗЄЛ = ЖЄЛ + ЗОЛ. Завжди залишається залишковий об’єм легень (ЗОЛ), що перешкоджає повному спаданню легень.

Завдання 5. Який гуморальний фактор бере участь у регуляції диханняКонцентрація вуглекислого газу в крові, гормон адреналін впливає на центр дихання, молочна кислота, яка утворюється під час роботи м'язів, може викликати стимулюючу дію на дихальний центр.

Завдання 6. Чому дихальні рухи ритмічні? Безумовно-рефлекторна діяльність завдяки автоматії дихального центру.

Завдання 7. Коли тиск повітря в легенях більший за атмосферний — під час вдиху чи під час видиху? Під час видиху, після чого вирівнюється до атмосферного.

 

Сторінка 64.

Працюємо разом

Завдання 1. Підготуйте вікторину «Що ми знаємо про дихання?». Нехай кожний складе п'ять запитань па цю темі. Оберіть журі, яке визначить найцікавіші запитання. Проведіть командні змагання, нагородіть тих, чиї запитання були найкращими, й тих, хто переміг у вікторині.

1. Що таке дихання?

2. Назви етапи та процеси дихання?

3. Чим відрізняється газообмін у альвеолах від газообміну в тканинах?

4. Чому важливо, щоб новонароджена дитина закричала?

5. Чому легені мають різну кількість часток?

Завдання 2. Разом з товаришем зробіть модель голосового апарата. Спробуйте досягти того, щоб за її допомогою можна було видавати звуки. Дві пластинки з'єднати тонкою резинкою. При коливанні резинки можна почути звук.

Інші завдання дивись тут...