Інші завдання дивись тут...

УРОК 1. КЛІТИНИ І ТКАНИНИ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ.

Сторінка 10.

Завдання 1. Назвіть складові частини клітиниПлазматична мембрана, цитоплазма, ядро, мітохондрії, лізосоми, рибосоми, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, клітинний центр, мікротрубочки.

Завдання 2. Дайте визначення поняттю «тканина». Тканина – подібні за будовою й функціями та спільним походженням клітини разом з міжклітинною речовиною.

Завдання 3. Яка тканина має здатність до відновлення? Епітеліальна та сполучна.

Завдання 4. У яких тканин міжклітинна речовина перебуває у рідкому стані? Сполучна (кров, лімфа).

Завдання 5. До складу якої тканини входять допоміжні клітини? До складу нервової системи входить нейроглія.

Завдання 6. Які функції виконують аксони? Провідну функцію.

 

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Ознайомлення з мікропрепаратами тканин людини.

2. За наявності мікроскопа і мікропрепаратів налаштуйте мікроскоп, забезпечте достатнє освітлення поля зору.

4. У висновку вкажіть, до якого типу належить досліджена тканина. Якщо вивчаються не мікропрепарати, а ілюстративні матеріали, таблицю заповніть так само. Опишіть побачене наступним чином:

  Стан міжклітинної речовини Форма клітин Розташування клітин Висновок
Тканина 1 Майже відсутня кубічна Декілька пластів Багатошаровий покривний епітелій
Тканина 2 Майже відсутня Клітини мають війки Один шар Одношаровий війчастий епітелій
Тканина 3 Багато міжклітинної  речовини Клітини дископодібної форми, округлі, неправильної форми Мало клітин в рідкій міжклітинній речовині Кров
Тканина 4 Значна кількість Овальні клітини Клітини занурені міжклітинну речовину з волокнами Хрящова сполучна тканина
Тканина 5 Незначна кількість міжклітинної речовини Зірчасті клітини Клітини рідко розкидані, волокна міжклітинної речовини безладно розкидані Пухка волокниста сполучна тканина

 

УРОК 2. ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ

Сторінка 13.

Завдання 1. Дайте визначення поняттю «орган». Орган — це частина організму, певним чином відокремлена від інших частин, яка виконує спеціальні функції.

Завдання 2. Що таке «система органів»? Сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції. 

Завдання 3. Які функції опорно-рухової системи? Опорна (скелет є опорою для всіх органів); захисна (обмежує разом із м'язами порожнини, у яких містяться внутрішні органи); рухова (скелет і м'язи забезпечують різноманітні рухи тіла, завдяки скороченню м'язів, прикріплених до кісток); терморегуляційна (вироблення тепла); кровотворна (кісткова тканина кісток); дихальна (скорочення діафрагми, дихальні рухи). 

Завдання 4. Назвіть елементи будови травної системи. Травний тракт і травні залози.

Завдання 5. Які органи дихальної системи належать до повітроносних? Носова порожнина, ротова порожнина, глотка, гортань, трахея, бронхи.

Завдання 6. Що спільного у нервової та ендокринної систем? Забезпечують регуляцію організму.

 

УРОК 3. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ.

Сторінка 15.

Завдання 1. Які особливості має нервова регуляція функцій? Діє завдяки електричній природі нервових імпульсів; передається спеціальними провідними шляхами – рефлекторними дугами; відповідь прицільно локалізована та наступає миттєво, має конкретний вплив, невелика тривалість дії, потребує багато енергії, відбувається як усередині організму, так і за його межами.

Завдання 2. Що таке синапс? Синапс — місце контакту нейронів між собою або нейрона з клітинами робочого органу

Завдання 3. Які особливості має гуморальна регуляція? Діє біологічно-активними хімічними сполуками – гормонами та іншими речовинами; відповідь залежно від типу гормону може бути повільна чи швидка; поширюються до клітин  в організмі рідинами внутрішнього середовища (кров, лімфа, тканинна рідина); менш чіткі межі дії, дистанційний та загальний характер; триваліша дія; відповідає переважно на зміни у внутрішньому середовищі; вимагає менше енергетичних затрат. 

Завдання 4. Що таке гормон? Гормони – біологічно активні речовини, що синтезуються клітинами залоз внутрішньої секреції ендокринної системи й виділяються у їх внутрішнє середовище, потім кров і тканинна рідина доставляють ці хімічні сигнали до клітин — мішеней. 

Завдання 5. Чи може гормон вплинути на будь-яку клітину організму? Впливає на клітини, які мають рецептори до даного гормону.

• Завдання 6. Які процеси відбуваються у організмі людини, котра має квиток на потяг, але авто, яким вона прямує до вокзалу, застрягло у автомобільній пробці? Людина хвилюється, збільшується частота дихання, прискорюється пульс, настає потовиділення.

• Завдання 7. Чому прискорюється пульс після того, як людина певну відстань долає бігом? Витрачається багато енергії, підвищується  концентрація вуглекислого газу,  збільшується частота дихання, підвищується пульс. 

• Завдання 8. Чому в людини, що сидить в очікуванні бажаного подарунку, прискорюється пульс? Вона думає про подарунок, мозок потребує більше кисню, більше виділяється вуглекислого газу, збільшується частота дихання, прискорюється пульс.

 

УРОК 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Сторінка 19.

Завдання 1. Що таке здоров'яЗдоров'я — це стан організму, при якому усі органи та системи виконують свої функції у повному обсязі, при цьому людина перебуває у повному фізичному, психічному та соціальному благополуччі.

Завдання 2. Що може призвести до захворюваньСпадковий фактор, шкідливі звички, неправильне харчування, недостатня фізична активність, недотримання санітарно — гігієнічних вимог, забруднення навколишнього середовища, стреси, розумове й фізичне перенапруження, травми, вплив хвороботворних організмів, відсутність режиму праці й відпочинку.

Завдання 3. Які хвороби називають спадковими? Спадковими називають хвороби, які передаються дітям від батьків через спадковий матеріал (наявність порушень у генах або хромосомах).

Завдання 4. Назвіть збудників інфекційних захворювань. Віруси, бактерії, мікроскопічні гриби.

Завдання 5. Що таке профілактика? Профілактика — система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на уникнення і запобігання розвитку захворювань та зміцнення стану здоров'я.

• Завдання 6. Людина з'їла консервовану рибу, у якої давно закінчився термін придатності. До яких наслідків це може призвести? Отруєння, ботулізму.

• Завдання 7. У школяра, що пише, лікоть руки, у якій він тримає ручку, звисає над краєм стола, не впираючись. До яких наслідків це може призвести? Викривлення осанки.

• Завдання 8. У кого, найімовірніше, може виникнути кишкове захворювання: у людини, яка їсть яблука після ретельного миття, чи у людини, яка просто витерла поверхню яблука пальцями? Овочі та фрукти треба ретельно мити перед вживанням.

Інші завдання дивись тут...