Інші завдання дивись тут...

§ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН І ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які функції лізосом у клітині? Внутрішньоклітинне травлення.

 

2. Яка роль неорганічних та органічних речовин у клітині? 

 

 

3. Які функції епітеліальних тканин

Епітелій Функції
Одношаровий війчастий епітелій покривна, захисна, усмоктувальна
Одношаровий залозистий епітелій покривна, захисна, секреторна
Одношаровий покривний епітелій покривна, захисна, усмоктувальна
Багатошаровий покривний епітелій Покривна, захисна

 

4. Які тканини внутрішнього середовища ви знаєте? Які їхні функції? 

Сполучна тканина Функції
Пухка волокниста сполучна тканина Структурно-пластична (будівельна), трофічна, теплоізоляційна
Щільна волокниста сполучна тканина Структурно-пластична
Жирова тканина Запасальна, теплоізоляційна
Кісткова тканина Опорна, захисна
Хрящова тканина Опорна, захисна
Кров Транспортна, трофічна, захисна
Лімфа Транспортна, трофічна, захисна

 

5. Які тканини належать до скелетних? Які їхні функції? До скелетних належать кісткова тканина (розміщена в кістках, зубах), хрящова тканина (покриває деякі кістки скелета, з'єднує хребці, утворює суглобові поверхні кісток, міститься в міжхребцевих дисках, з неї побудована вушна раковина, гортань). 

Вони утворюють скелет.

 

6. Які ви знаєте м'язові тканини? Непосмугована м’язова тканина, посмугована скелетна тканина, посмугована серцева тканина.

 

7. У чому полягає особливість нервової тканини? Який її склад? Властивості нервової тканини: збудливість та провідність. Склад нервової  тканини: клітини-нейрони з короткими відростками (дентрити) та довгим відростком (аксон) та міжклітинна речовина (нейроглія). 

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть тканину, яка є складовою верхнього шару шкіри: 

а) епітеліальна; 

б) сполучна; 

в) м'язова; 

г) нервова.

 

2. Виберіть тканину, якій властиві збудливість і провідність: 

а) епітеліальна; 

б) сполучна; 

в) скелетна; 

г) нервова.

 

3. Виберіть властивість, притаманну м'язовій тканині: 

а) збудливість і скоротливість; 

б) збудливість і здатність утворювати секрети; 

в) здатність утворювати гормони; 

г) здатність транспортувати кисень.

 

4. Укажіть тканини, які переважають у складі опорно-рухової системи: 

а) м'язові та сполучні; 

б) кісткова та хрящова; 

в) епітеліальна та нервова; 

г) епітеліальна та сполучна.

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Органи людини зазвичай складаються з різних типів тканин. Назвіть органи, у яких переважає певний тип тканин. Вухо (вушна раковина побудована з хрящової тканини), гортань (багато хрящової тканини), кістки (переважає кісткова тканина), серцевий м’яз, або міокард (переважає посмугована м’язова тканина), м’язи скелету (переважає посмугована скелетна м’язова тканина), кров, лімфа, шкіра (верхній шар епітелій), залози (залозистий епітелій), мозок (нервова тканина).   

 

ПОМІРКУЙТЕ. Людина належить до еукаріотів, тобто організмів, клітини яких мають ядра. Разом з тим в організмі людини трапляються деякі види клітин (еритроцити), позбавлені ядер. Чим можна пояснити це явище? Пригадайте клітини рослин, які також позбавлені ядер. Еритроцити продукує кровотворний орган – червоний кістковий мозок, еритроцити транспортують кисень, не здатні до поділу, тривалість життя 100 – 120 діб. Будова клітини пояснюється функцією, яку вона виконує.

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте функції і будову тканин організму людини з функціями і будовою тканин рослин. Виявіть тканини людини і рослин, які виконують подібні функції. Відповідь оформіть у вигляді таблиці. 

 

Тканина тварин

Тканина рослин

Характеристика

Одношаровий покривний епітелій

Шкірка

Тонкі плівки

Кісткова сполучна тканина

Корок

Тверда, міцна

Жирова сполучна тканина

Основна запасаюча тканина

Відкладаються речовини про запас

Кров, лімфа

Ситоподібні трубки, судини

Транспорт речовин

 

 

Завдання. Поясніть, чому в клітині високий вміст води. Які ще функції може виконувати вода в клітині? Вода в клітині необхідна для підтримання водно-сольового балансу, забезпечує пружність (тургор) клітини, процес дифузії та транспортування речовин, є розчинником речовин для хімічних реакцій.  

 

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ознайомлення з препаратами тканин людини.

1. Повторіть правила роботи зі світловим мікроскопом та мікропрепаратами.

2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати епітеліальної тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини, базальної мембрани. Циліндричні клітини розміщені щільно в один шар, майже відсутня міжклітинна речовина, між клітинами розташована базальна мембрана.

3. Розгляньте мікропрепарати тканин внутрішнього середовища (крові, сполучної тканини), виявіть їхні характерні особливості. Зверніть увагу на розміщення міжклітинної речовини в тканині. У крові багато міжклітинної речовини, клітини дископодібної, овальної  форми тощо, міжклітинна речовина – рідкий розчин плазма.

4. Розгляньте мікропрепарати м'язової тканини. Порівняйте будову м'язової, епітеліальної та сполучної тканин.

Характеристика Епітеліальна тканина Сполучна тканина М’язова тканина
Форма клітин Овальна, кубічна, циліндрична, плоска тощо Різноманітна (зірчаста, куляста,  дископодібна, веретеноподібна, багатогранна, подовгаста тощо) Видовжені,  веретеноподібні
Кількість міжклітинної речовини Майже відсутня Багато Невеликий вміст
Особливості тканини Клітини щільно прилягають. Між клітинами розташована базальна мембрана. Склад міжклітинної речовини залежить від функцій. Клітини здатні скорочуватися.

 

5. Розгляньте мікропрепарат нервової тканини, зазначте її особливості. Клітини-нейрони мають відростки, аксон оточений мієліновою оболонкою, багато міжклітинної речовини (глії).

Інші завдання дивись тут...

  • Макс
    Сделайте пожалуйста на все параграфы, чисто не знаю что дальше делать... ----->
    Тисніть на посилання "Інші завдання дивись тут..."
    22 січня 2019 21:47