Інші завдання дивись тут...

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Дихання»

Виберіть одну правильну відповідь.

Завдання 1. Укажіть речовину, що переносить кисень по організму: 

а) гемоглобін; 

б) трипсин; 

в) протромбін; 

г) пепсин.

 

Завдання 2. Виберіть вид тканини, яка переважає у складі гортані

а) кісткова; 

б) хрящова; 

в) жирова; 

г) епітеліальна.

 

Завдання 3. Укажіть положення діафрагми під час вдиху

а) опускається; 

б) не змінює свого положення; 

в) піднімається.

 

Завдання 4. Кисень, що надходить в організм людини під час дихання, використовується для: 

а) транспорту поживних речовин через клітинні мембрани; 

б) захисту від хвороботворних мікроорганізмів; 

в) окиснення органічних сполук; 

г) виведення продуктів обміну.

 

Завдання 5. Атмосферне повітря має такий склад газів (%): 

а) кисню - 14,2, вуглекислого газу - 5,2, азоту - 80,6; 

б) кисню - 20,9, вуглекислого газу - 0,03, азоту - 79,0; 

в) кисню - 16,3, вуглекислого газу - 4,0, азоту - 79,7.

 

Завдання 6. Вдих забезпечується скороченням: 

а) діафрагми та внутрішніх міжреберних м'язів; 

б) діафрагми та зовнішніх міжреберних м'язів; 

в) як зовнішніх, так і внутрішніх міжреберних м'язів; 

г) внутрішніх міжреберних м'язів та м'язів черевного преса.

 

Завдання 7. У стані спокою людина за хвилину здійснює дихальних рухів

а) 5-8; 

б) 10-12;

в) 16-20; 

г) 30-40.

 

Завдання 8. Дихати треба через ніс тому, що: 

а) у такий спосіб повітря легше проходить до легень; 

б) у носовій порожнині вдихуване повітря знезаражується; 

в) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на кисень; 

г) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на вуглекислий газ.

 

Завдання 9. Голосові зв'язки розташовані в: 

а) ротоглотці; 

б) гортані; 

в) трахеї; 

г) бронхах.

 

Завдання 10. Хрящ, який закриває під час ковтання їжі вхід до гортані, називають: 

а) кадик; 

б) надгортанник; 

в) щитоподібний; 

г) під'язиковий.

 

Завдання 11. Відсутність хрящів у задній стінці трахеї забезпечує: 

а) вільне проходження частинок їжі по стравоходу; 

б) утворення звуків; 

в) проштовхування повітря до легень;

г) знезараження повітря, що надходить до легень.

 

Завдання 12. Тиск у порожнині між листками плеври (плевральній порожнині): 

а) дорівнює атмосферному; 

б) вище атмосферного; 

в) нижче атмосферного; 

г) тиску немає.

 

Завдання 13. Газообмін у легенях відбувається через стінки: 

а) бронхіол; 

б) альвеолярних ходів; 

в) альвеол; 

г) плеври.

 

Завдання 14. Кількість повітря, яку можна вдихнути після спокійного вдиху, називають: 

а) дихальний об'єм; 

б) резервний об'єм вдиху; 

в) залишковий об'єм; 

г) життєва ємність легень.

 

Завдання 15. Кількість повітря, яку можна видихнути після спокійного видиху, це: 

а) резервний об'єм вдиху; 

б) резервний об'єм видиху; 

в) життєва ємність легень; 

г) дихальний об'єм.

 

Завдання 16. Життєва ємність легень - це: 

а) дихальний об'єм та резервні об'єми вдиху та видиху; 

б) дихальний об'єм та об'єм мертвого простору; 

в) дихальний та залишковий об'єми; 

г) дихальний об'єм, об'єм мертвого простору та резервний об'єм вдиху.

 

Завдання 17. Прилад, за допомогою якого визначають життєву ємність легень, називають: 

а) флюорограф; 

б) манометр; 

в) спірометр; 

г) стетоскоп.

 

Виберіть три правильні відповіді

Завдання 18. Схарактеризуйте будову та функції трахеї.

А Входить до складу

Б Функції

В До складу стінок входять

1 органів нижніх дихальних шляхів

2 органів верхніх дихальних шляхів

3 легень

1 проведення повітря

2 газообмін

3 знезараження повітря

1 повні хрящові кільця

2 хрящові напівкільця

3 хрящові утвори у вигляді спіралі

 

Завдання 19. Розташуйте процеси в порядку, який відповідає акту видиху

а) об'єм грудної порожнини зменшується (2)

б) повітря з носової порожнини видихається (4)

в) легені звужуються і повітря з них виштовхується (3)

г) зовнішні міжреберні м'язи розслаблюються (1).

 

Завдання 20. Укажіть правильну послідовність розташування органів, з яких складаються верхні дихальні шляхи

а) носова порожнина (1)

б) глотка (3)

в) носоглотка (2).

 

Завдання 21. Розв'яжіть задачу. Під час спокійного вдиху дорослої людини до легень надходить близько 500 мл повітря. У вдихуваному повітрі міститься 21 % кисню, а видихуваному - 16 %. Полічіть, скільки кисню (мл) при цьому споживає організм людини.

Розв’язання. 

1) 21 – 16 = 5 (%) – кисню споживає організм.

2) 500 • 0,05 = 25 (мл) – кисню споживає організм.

Виберіть правильну відповідь: 

а) 20; 

б) 25; 

в) 30; 

г) 35.

 

 

Завдання 22. Робота з діаграмою. На малюнку позначено склад повітря, яке людина вдихає і яке видихає. Поясніть, уміст яких речовин змінився і чому. У видихуваному повітрі зменшився вміст кисню, а збільшився вміст вуглекислого газу, водяної пари. Різний вміст кисню та вуглекислого газу у вдихуваному й видихуваному повітрі пояснюється обміном газів у легенях.

 

Завдання 23. Розкрийте взаємозв'язок розвитку органів дихання з фізичними навантаженнями. Здоровий спосіб життя, заняття спортом сприяють розвитку органів дихання і підвищують ефективність їхньої роботи. У нетренованих людей під час фізичного навантаження підвищені потреби в кисні забезпечуються переважно за рахунок зростання частоти дихання. У тренованих людей не виникає задишки навіть під час виконання важкої роботи, бо завдяки великій життєвій ємності легенів організм забезпечує себе достатньою кількістю кисню, за рахунок глибини дихання, не збільшуючи частоти дихання. 

 

Завдання 24. Складіть схему «Залежність частоти дихання від вмісту СО2 у крові»Збільшення СО2 −> збудливість дихального центру зростає −> частота дихання посилюється. Зменшення СО2 −> збудливість дихального центру гальмується −> частота дихання зменшується

Інші завдання дивись тут...