Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 37. Самостійна робота. БУДОВА СЕРЦЯ Завдання 2 Упиши назви структур серця. 1 – праве передсердя 2 – правий шлуночок 3 – ліве передсердя 4 – лівий шлуночок 5 – стулкові клапани (тристулковий та двостулковий) 6 – півмісяцеві
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 32 Опорний конспект. ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ. Забезпечує: • перенесення О2 від легень до тканин і СО2 від тканин до легень (еритроцити); • перенесення рідких продуктів від тканин до нирок (плазма); • перенесення поживних речовин від кишечнику
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 28. Опорний конспект. ФУНКЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ: ПОМІРКУЙ. Яке фізіологічне значення має такий факт: у легеневих капілярах міститься 33% усієї крові організму? Швидкий газообмін у альвеолах.   Сторінка 29. Самостійна робота. БУДОВА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 25.  Завдання для повторення теми. Перша сходинка Завдання 1. Наведи означення тканини, органа, фізіологічної системи. Тканина – група клітин, які подібні будовою й походженням і виконують однакову функцію. Орган – частина організму,
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 6.  Опорний конспект. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПОСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ПОМІРКУЙ Завдання 1. У чому полягають відмінність і подібність між нервовою та гуморальною регуляціями функцій організму? ВІДМІННІСТЬ: Гуморальна регуляція діє гормонами
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінки 21 – 24  Контроль навчальних досягнень. ВАРІАНТ І.  Перша сходинка. Завдання 1. Наведи означення обміну речовин (1 бал). Сукупність процесів хімічного перетворення (хімічні  реакції) різноманітних сполук в організмі з моменту
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 15. Дослідницький практикум.  САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ВАГИ ТА РОСТУ ТІЛА. Завдання 1. Визнач свій зріст та масу тіла. Запиши показники в таблицю (пункт 1). № Показники Зріст, см Маса, кг 1 Власні 154 48,0 2 Стандарт
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 11.  Самостійна робота. КОМПОНЕНТИ ЇЖІ. Речовини Кінцеві продукти розщеплення в кишечнику Функціональне значення для організму Вода   Підтримує водно-сольовий баланс, забезпечує пружність (тургор) клітини, процес дифузії та
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Вихренко Андерсон 2016 рік