Інші завдання дивись тут... Сторнка 25 Вправа 1. Від яких чинників залежить радіус атома? Залежить від заряду ядра атома (кількості електронів) і кількості енергетиних рівнів електронної обололонки атома.   Вправа 2. Розмістіть елементи в порядку зростання їх атомних радіусів: a) S, Na,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 22 Вправа 1. За допомогою схем будови атомів та електронних формул поясніть: а) на яку частинку перетвориться атом Магнію, якщо він віддасть свої два зовнішніх електрони; Mg° (+12) ))) 1s22s22p63s2 -2е Mg2+ (+12) )) 1s22s22р6 [10Ne] атом  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 21 Вправа 1. 1. Використовуючи схему 1, опишіть будову електронної оболонки атомів елементів №1-20 за зразком. Пам'ятайте, що кожний електрон намагається заповнити вакантну орбіталь останнього підрівня, а в разі відсутності вакантної орбіталі
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 8 Вправа 1. Запишіть рівняння реакцій взаємодії металів з указаними речовинами: Ме- тал з водою з киснем з сіркою Li 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 4Li + O2 = 2Li2O 2Li + S = Li2S  Na 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 4Na+O2 = 2Na2O 2Na + S = Na2S K 2K + 2H2O =
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та електронів — атом. Хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра. Якщо атом втрачає або приєднує електрони, то він перетворюється на заряджені частинки —
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Назад Вперед