Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Знайдіть та виправте помилку в схемі генетичного ряду неметалічного елемента: Неметал -> Оксид неметалічного елемента -> Кислота -> Сіль   Вправа 2. Із наведених формул речовин побудуйте генетичні ряди: а) S -> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 S +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень: Li -> Li2O -> LiOH -> Li3PO4 4Li + O2 = 2Li2O Li2O + H2O = 2LiOH 3LiOH + K3PO4 = Li3PO4↓+ 3KOH   P -> P2O5 -> H3PO4 -> Ca3(PO4)2 4P + 5O2 = 2P2O5 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 2H3PO4
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть колір, у який забарвлюється лакмус у І варіант розчині калій гідроксиду;  Відповідь: Г синій II варіант хлоридній кислоті Відповідь: А червоний    Вправа 2. У результаті реакцій І варіант основ з кислотами утворюються: Відповідь: Г солі
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Закінчіть речення, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика. Оксиди — це бінарні сполуки, які містять атоми Оксигену Кислоти — це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Виберіть правильні твердження щодо властивостей солей («так» або «ні»): а) сіль, утворена слабкою кислотою, реагує із сильною кислотою; так б) дві розчинні солі взаємодіють між собою, якщо продуктом реакції є осад; так в) реагують з
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ Вправа 1. Підкресліть ознаки, які характеризують дані кислоти:  а) має різкий запах; б) вбирає воду з повітря; в) змінює забарвлення лакмусу з фіолетового на червоний; г) димить на повітрі; д) добре розчинна у воді І варіант Хлоридна кислота
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння: а) РbО + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + H2O Рb(ОН)2 + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O Al2O3 + 3H2SO4 =Al2(SO4)3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] - у розчині Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O - у розплаві    
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

 Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Сірим кольором позначений розв'язок, а
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ Вправа 1 Укажіть групу речовин, яка містить: А СO2, CaO, SO2 В SO2, SO3, Р2O5 Б Н2O, СO2, SO3 Г К2О, ВаО, Сu2O I варіант, лише кислотні оксиди Відповідь: В II варіант, лише основні оксиди Відповідь: Г    Вправа
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Впишіть формули оксидів у відповідні клітинки таблиці згідно з їх типом: Основний оксид Відповідає основа кислотний оксид відповідає кислота амфотерний оксид відповідає основа, або кислота K2O   MgO   FeO KOH   Mg(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Закінчіть речення, вписавши потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика в лівий.  1 До складу основ обов’язково входять ... одна або кілька гідроксогруп ОН   2 Кислотний залишок є складовою ... кислот і солей  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторінка 73 (СОЛІ) Вправа 1.  Назвіть солі за хімічними формулами Складіть формули за назвами солей  Li2CO3  літій карбонат Кальцій бромід   CaBr2  Mg(NO3)2  магній нітрат Ферум (ІІ) сульфіт  FeSO3  PbSO4 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Cторінка 69  (ОСНОВИ) Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, випишіть по 3 формули розчинних та нерозчинних основ і назвіть їх за українською хімічною номенклатурою:  Розчинні основи: NaOH - натрій гідроксид , KOH - калій гідроксид, Ba(OH)2 - барій
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут...  Сторінка 65  (основні класи неорганічних сполук) Вправа 1 Розподіліть хімічні сполуки за класами: Оксиди: Na2O, СO2, Н2O, Р2O5, NO2 Основи: Мg(ОН)2, Fе(ОН)2, КОН, Ва(OН)2, LiОН Кислоти: Н2СO3, Н2S, Н2SO3, НNO2 Солі: FеСl3,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1.Закінчіть речення в лівому стовпчику, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика. 1. Кількість речовини — це фізична величина, яка визначається в певній порції речовини числом структурних частинок 2. 1
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Назад Вперед