Інші завдання дивись тут...   Вправа 1 Виберіть правильне твердження щодо властивостей основ: б) взаємодіють з кислотними сполуками.   Вправа 2 Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння. І варіант Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O 2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O Fe(OH)2 = FeO + H2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 43 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.
Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 44 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.
Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 30 Вправа 1.  Укажіть найактивнішій лужний елемент (І варіант);  A Na Б Cs В Аl Г Fr Д Mg Відповідь: Г Укажіть найактивнішій металічний елемент 3-го періоду (II варіант): A Na Б Cs В Аl Г Fr Д Mg Відповідь: А   Вправа
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 20-22 Вправа 1. За допомогою схем будови атомів та електронних формул поясніть: б) на яку частинку перетвориться атом Сульфуру, якщо він приєднає два електрони; S° (+16) ))) 1s22s22p63s23p4 +2е S2- (+16) ))) 1s22s22p63s23p4[18Ar] атом
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Знайдіть та виправте помилку в схемі генетичного ряду неметалічного елемента: Неметал -> Оксид неметалічного елемента -> Кислота -> Сіль   Вправа 2. Із наведених формул речовин побудуйте генетичні ряди: а) S -> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 S +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень: Li -> Li2O -> LiOH -> Li3PO4 4Li + O2 = 2Li2O Li2O + H2O = 2LiOH 3LiOH + K3PO4 = Li3PO4↓+ 3KOH   P -> P2O5 -> H3PO4 -> Ca3(PO4)2 4P + 5O2 = 2P2O5 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 2H3PO4
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть колір, у який забарвлюється лакмус у І варіант розчині калій гідроксиду;  Відповідь: Г синій II варіант хлоридній кислоті Відповідь: А червоний    Вправа 2. У результаті реакцій І варіант основ з кислотами утворюються: Відповідь: Г солі
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Закінчіть речення, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика. Оксиди — це бінарні сполуки, які містять атоми Оксигену Кислоти — це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Виберіть правильні твердження щодо властивостей солей («так» або «ні»): а) сіль, утворена слабкою кислотою, реагує із сильною кислотою; так б) дві розчинні солі взаємодіють між собою, якщо продуктом реакції є осад; так в) реагують з
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ Вправа 1. Підкресліть ознаки, які характеризують дані кислоти:  а) має різкий запах; б) вбирає воду з повітря; в) змінює забарвлення лакмусу з фіолетового на червоний; г) димить на повітрі; д) добре розчинна у воді І варіант Хлоридна кислота
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння: а) РbО + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + H2O Рb(ОН)2 + 2НNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O Al2O3 + 3H2SO4 =Al2(SO4)3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] - у розчині Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O - у розплаві    
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

 Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Сірим кольором позначений розв'язок, а
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ Вправа 1 Укажіть групу речовин, яка містить: А СO2, CaO, SO2 В SO2, SO3, Р2O5 Б Н2O, СO2, SO3 Г К2О, ВаО, Сu2O I варіант, лише кислотні оксиди Відповідь: В II варіант, лише основні оксиди Відповідь: Г    Вправа
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Впишіть формули оксидів у відповідні клітинки таблиці згідно з їх типом: Основний оксид Відповідає основа кислотний оксид відповідає кислота амфотерний оксид відповідає основа, або кислота K2O   MgO   FeO KOH   Mg(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Назад Вперед