Інші завдання дивись тут... 1. Схарактеризуйте різні види хімічного звязку на конкретних прикладах. Заповніть таблицю. Варіант утворен- ня зв'язку між ато- мами Між атомами одного й того самого неме- талічного елемента Між атомами різних неметалічних елементів
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут...  Сторінка 42 Вправа 1. Заповніть таблицю Зв'язок між будовою та властивостями речовин Тип криста- лічних ґратків Структурна частинка   Вид хімічного зв'язку Міцність зв'язку   t0пл   Приклади   молекулярна молекули ковален-
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторінка 35 Вправа 1. Розташуйте елементи в порядку збільшення електронегативності: a) Sn, Si, Pb, C: Pb, Sn, Si, С. У головній підгрупі електронегативність атомів елементів зростає зі зменшенням зарядів ядра (порядкових № елементів). б) Se, Ge, Br, As: Ge, As, Se, Br.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 3 електрони. A 3 В 1З В 23 Г ЗЗ Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома елемента дорівнює номеру групи, в якій елемент перебуває.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторнка 25 Вправа 1. Від яких чинників залежить радіус атома? Залежить від заряду ядра атома (кількості електронів) і кількості енергетиних рівнів електронної обололонки атома.   Вправа 2. Розмістіть елементи в порядку зростання їх атомних радіусів: a) S, Na,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторінка 22 Вправа 1. За допомогою схем будови атомів та електронних формул поясніть: а) на яку частинку перетвориться атом Магнію, якщо він віддасть свої два зовнішніх електрони; Mg° (+12) ))) 1s22s22p63s2 -2е Mg2+ (+12) )) 1s22s22р6 [10Ne] атом  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторінка 21 Вправа 1. 1. Використовуючи схему 1, опишіть будову електронної оболонки атомів елементів №1-20 за зразком. Пам'ятайте, що кожний електрон намагається заповнити вакантну орбіталь останнього підрівня, а в разі відсутності вакантної орбіталі
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Сторінка 8 Вправа 1. Запишіть рівняння реакцій взаємодії металів з указаними речовинами: Ме- тал з водою з киснем з сіркою Li 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 4Li + O2 = 2Li2O 2Li + S = Li2S  Na 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 4Na+O2 = 2Na2O 2Na + S = Na2S K 2K + 2H2O =
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та електронів — атом. Хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра. Якщо атом втрачає або приєднує електрони, то він перетворюється на заряджені частинки —
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016