Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Наведіть приклади дисперсних систем, які трапляються в природі та побуті. У природі: туман, дим, смог. У побуті: молоко, запарена кава, кисіль, зубна паста, шампуні, креми.    Вправа 2. Установіть відповідність між назвами груп дисперсних систем
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: «хімічний зв’язок», «ковалентний неполярний і полярний зв’язок», «йонний зв’язок». Хімічний зв’язок — зв’язок, утворений на основі взаємодії між частинками
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Випишіть формули кислот, основ і амфотерних гідроксидів з поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, HNO3, СrО, Zn(OH)2, HCl, K2O, H2SO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4, Ca(OH)2, CaO, Fe(OH)3, H3PO4, Ba(OH)2, CaCO3, H2S, H2CO3, KOH, Fe(OH)2, NaCl, LiOH,
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: а) «оксиди»; б) «кислоти»; в) «основи»; г) «солі». Наведіть приклади.  а) оксиди — складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул етену й етину. Що в них подібне, а що — відмінне? У складі етену (етилену), порівняно з насиченим вуглеводнем етаном, є на два атоми Гідрогену менше, тому атоми Карбону утворюють хімічні
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть перші десять представників гомологічного ряду метану. Назви гомологів метану Молекулярні формули сполук Етан C2H6 Пропан C3H8 Бутан C4H10 Пентан C5H12 Гексан C6H14 Гептан C7H16 Октан C8H18 Нонан C9H20 Декан C10H22
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекули метану. До складу молекули метану входять один атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Хімічна формула — СН4. У органічних речовинах атом Карбону перебуває у збудженому стані: після отримання додаткової енергії й
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, звідки пішла назва «органічна хімія» і чи відповідає вона сучасним уявленням про органічні речовини.     На початку ХІХ століття шведський учений Є.Я. Берцеліус запропонував називати органічними речовини, які містяться
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Назад Вперед