Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Визначте, між якими попарно взятими речовинами реакції йонного обміну відбудуться:  а) ZnCl2 i AgNO3;  ZnCl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓ б) KCl i HNO3; реакція не відбувається, бо всі продукти реакції - розчинні. в) FeCl3 i NaOH; FeCl3 +
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть процеси, що відбуваються під час розчинення безводного кальцій хлориду й амоній нітрату. Під час розчинення безводного кальцій хлориду розчин нагрівається. Це пояснюється тим, що на руйнування структури кристала витрачається менше енергії, ніж її
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин, поданих формулами: а) Na2SО3, NaOH, H2S, HF; Na2SO3 = 2Na+ + SO32- NaOH = Na+ + OH- H2S ↔ H+ + HS- - перша стадія HS- ↔ H+ + S2-  - друга стадія H2S ↔ 2H+ +
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть йони, що утворюються під час розчинення у воді речовин, поданих формулами:  а) Fe(NO3)3, H3PO4, Ba(OH)2;  Катіон Феруму Fe3+ й нітрат-аніон NO3-, катіон Гідрогену Н+ й дигідрогенортофосфат-аніон Н2РО4-, гідрогенортофосфат-аніон НРО42-,
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, на які групи поділяють речовини за ознакою електропровідності їхніх розчинів. За здатністю проводити електричний струм речовини поділяються на електроліти та неелектроліти.   Вправа 2. Сформулюйте визначення понять «електроліти»,
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, виокремте з поданого переліку формули розчинних, малорозчинних і нерозчинних речовин. Розчинні речовини: КОН, AgNO3, K2CO3, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Малорозчинні речовини: HgI2, Mg3(PO4)2, CaSO3. Нерозчинні
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «розчин», «розчинник», «розчинена речовина». Розчин — однорідна (гомогенна) система, що складається з двох або більше компонентів і продуктів їхньої взаємодії. Розчинник —
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 2. Поясніть будову молекули води щодо електронної будови атомів, які входять до її складу.  Будову зовнішнього енергетичного рівня атома Оксигену відображає електронна формула 2s22p4, відповідно до якої із шести електронів атома є 2s і 2р спарених і 2р
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Наведіть приклади дисперсних систем, які трапляються в природі та побуті. У природі: туман, дим, смог. У побуті: молоко, запарена кава, кисіль, зубна паста, шампуні, креми.    Вправа 2. Установіть відповідність між назвами груп дисперсних систем
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: «хімічний зв’язок», «ковалентний неполярний і полярний зв’язок», «йонний зв’язок». Хімічний зв’язок — зв’язок, утворений на основі взаємодії між частинками
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Випишіть формули кислот, основ і амфотерних гідроксидів з поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, HNO3, СrО, Zn(OH)2, HCl, K2O, H2SO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4, Ca(OH)2, CaO, Fe(OH)3, H3PO4, Ba(OH)2, CaCO3, H2S, H2CO3, KOH, Fe(OH)2, NaCl, LiOH,
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: а) «оксиди»; б) «кислоти»; в) «основи»; г) «солі». Наведіть приклади.  а) оксиди — складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул етену й етину. Що в них подібне, а що — відмінне? У складі етену (етилену), порівняно з насиченим вуглеводнем етаном, є на два атоми Гідрогену менше, тому атоми Карбону утворюють хімічні
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть перші десять представників гомологічного ряду метану. Назви гомологів метану Молекулярні формули сполук Етан C2H6 Пропан C3H8 Бутан C4H10 Пентан C5H12 Гексан C6H14 Гептан C7H16 Октан C8H18 Нонан C9H20 Декан C10H22
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекули метану. До складу молекули метану входять один атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Хімічна формула — СН4. У органічних речовинах атом Карбону перебуває у збудженому стані: після отримання додаткової енергії й
Категорія : Хімія 9 клас Савчин 2017

Назад Вперед