Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть місце хімії серед наук про природу. Усі природничі науки вивчають природу, але з різних боків, тому хімія серед наук про природу посідає місце між фізикою і біологією, водночас тісно пов'язана з іншими природничими науками: астрономією, екологією,
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть класифікацію речовин за походженням і будовою. Усі речовини за походженням поділяються на природні і синтетичні. За будовою, залежно від складу й видів хімічних зв’язків, розрізняють речовини молекулярні та немолекулярні.   
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, як класифікують органічні речовини за їх походженням. На природні, що існують у природі або їх добуто з природних речовин, і синтетичні, що виготовленІ синтетичним шляхом за допомогою хімічних перетворень з інших органічних чи неорганічних
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад молекул білків. Білки - це біополімери,мономерами яких у складі полімерних молекул є залишки α-амінокислот. Через те, що карбоксильна й аміногрупи α-амінокислот мають різну хімічну природу, вони можуть взаємодіяти. Зокрема,
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть основних представників класу сполук «вуглеводи». Глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.   Вправа 2. Порівняйте склад і будову молекул крохмалю та глюкози. Крохмаль відноситься до полісахаридів, мономерами в макромолекулі крохмалю є
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть походження назви класу речовин «вуглеводи». У перших відомих представників цих речовин співвідношення кількості атомів Гідрогену й Оксигену в молекулах становило 2:1 (як і в молекулі води), а третім хімічним елементом є Карбон. Саме
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул жирів. До складу жирів входять залишки молекул гліцеролу (гліцерину) і вищих карбонових кислот.  Тверді жири - тваринного походження, до складу яких входять залишки молекул насичених вищих карбонових кислот -
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть молекулярну формулу пальмітинової кислоти. А С17Н35–СООН Б С15Н31–ОН В С15Н31–СООН Г С17Н33–СООН Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть скорочену структурну формулу олеїнової кислоти. А
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть групу карбонових кислот. А –СООН Б –ОН В –СОН Г –С=О Відповідь: А   Вправа 2. Укажіть назву класу речовин, до якого належить етанова кислота. А одноатомні спирти  В багатоатомні спирти Б насичені вуглеводні
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Позначте молекулярну формулу етанолу. А С2Н6О2 Б С2Н4О В С2Н6О Г С3Н8О3 Відповідь: В. СН3-СH2-ОН, або С2H6O   Вправа 2. Позначте формулу спирту з характерним запахом. А С3Н8О3 Б С2Н5ОН В С3Н8О Г С4Н9О Відповідь: Б.  
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть природні джерела вуглеводневої сировини. Нафта, природний газ, супутний нафтовий газ,  кам’яне вугілля.   Вправа 2. Охарактеризуйте склад найпоширеніших джерел вуглеводнів: а) природного газу; До складу природного газу входить
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть мономерну ланку поліетилену. А (—СН=СН—) Б (—СН=СН—)n В (—СН2—СН2—) Г (—СН2—СН2—)n Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть назву мономеру поліетилену. А пропан Б етан В етин Г етен
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Обчисліть і позначте об’єм кисню (н.у.), що витратиться в реакції з воднем, якщо утворилася водяна пара об’ємом 360 л. А 180 л Б 360 л В 200 л Г 280 л Відомо: V(H2O)=360 л. Знайти: V(O2)-? Напишемо рівняння реакції: O2 +
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... І варіант Завдання 1. У двох пробірках під шифрами містяться хлоридна кислота й розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально кожну з цих речовин. Хід роботи І пробірка ІІ пробірка додали 1-2 краплі  лакмусу синій колір червоний колір
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть чинник, який узято за основу класифікації хімічних реакцій на оборотні й необоротні. Напрям хімічної реакції.   Вправа 2. Сформулюйте визначення реакцій:  а) необоротних; Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямі й завершуються
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Назад Вперед