Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, як ви розумієте поняття «швидкість хімічної реакції». Це зміна концентрації реагента або продукту реакції за одиницю часу в одиниці об'єму.   Вправа 2. Наведіть приклади реакцій, що відбуваються з різною швидкістю за певний проміжок
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення екзо- й ендотермічних реакцій.  Екзотермічні — реакції, під час яких виділяється тепло.  Ендотермічні — реакції, під час яких поглинається тепло.   Вправа 2. Позначте екзотермічні реакції серед запропонованих.
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Пропонуються два алгоритми складання  електронного балансу. Сірим кольором даються відповіді, а зеленим кольором ― пояснення. Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним: 1. Реакції, які відбуваються зі зміною ступеня
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції. 1) зміна кількості та складу реагентів і продуктів реакції;  2) зміна ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовини;  3) тепловий ефект реакції;  4) напрям перебігу.  
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду Реагенти         Результати спостере- жень Молекулярні та йонні рівняння            
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах Реактиви: хлоридна кислота, розчин сульфатної кислоти, розчини калій і натрій гідроксиду, індикатори: лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор.     ЗАВДАННЯ 1. кислота
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:  а) BaCl2 і AgNO3;  BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl↓ Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + 2AgCl↓ 2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓ Ag+ + Cl- = AgCl↓ б) MgI2
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Визначте, між якими попарно взятими речовинами реакції йонного обміну відбудуться:  а) ZnCl2 i AgNO3;  ZnCl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓ б) KCl i HNO3; реакція не відбувається, бо всі продукти реакції - розчинні. в) FeCl3 i NaOH; FeCl3 +
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть процеси, що відбуваються під час розчинення безводного кальцій хлориду й амоній нітрату. Під час розчинення безводного кальцій хлориду розчин нагрівається. Це пояснюється тим, що на руйнування структури кристала витрачається менше енергії, ніж її
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин, поданих формулами: а) Na2SО3, NaOH, H2S, HF; Na2SO3 = 2Na+ + SO32- NaOH = Na+ + OH- H2S ↔ H+ + HS- - перша стадія HS- ↔ H+ + S2-  - друга стадія H2S ↔ 2H+ +
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть йони, що утворюються під час розчинення у воді речовин, поданих формулами:  а) Fe(NO3)3, H3PO4, Ba(OH)2;  Катіон Феруму Fe3+ й нітрат-аніон NO3-, катіон Гідрогену Н+ й дигідрогенортофосфат-аніон Н2РО4-, гідрогенортофосфат-аніон НРО42-,
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, на які групи поділяють речовини за ознакою електропровідності їхніх розчинів. За здатністю проводити електричний струм речовини поділяються на електроліти та неелектроліти.   Вправа 2. Сформулюйте визначення понять «електроліти»,
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, виокремте з поданого переліку формули розчинних, малорозчинних і нерозчинних речовин. Розчинні речовини: КОН, AgNO3, K2CO3, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Малорозчинні речовини: HgI2, Mg3(PO4)2, CaSO3. Нерозчинні
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «розчин», «розчинник», «розчинена речовина». Розчин — однорідна (гомогенна) система, що складається з двох або більше компонентів і продуктів їхньої взаємодії. Розчинник —
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 2. Поясніть будову молекули води щодо електронної будови атомів, які входять до її складу.  Будову зовнішнього енергетичного рівня атома Оксигену відображає електронна формула 2s22p4, відповідно до якої із шести електронів атома є 2s і 2р спарених і 2р
Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017