Інші завдання дивись тут...

§ 26 БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПАГОНА.

Основні частини пагона:

 

На верхівці пагона розташовується конус наростання, утво­рений верхівковою твірною тканиною. В основі його виникають зачатки майбутніх листків. Молоді листки збільшуються у розмірах і загинаються над ко­нусом наростання, вони захищають ніжну верхівкову твірну тканину пагона від ушкоджень, створюють довкола неї темну і вологу камеру, формую­чи бруньку – зачатковий пагін.

 

Пагін, як і корінь, є осьовим органом, який наростає за допомо­гою верхівкової твірної тканини. Від кореня він відрізняється наявністю верхівкової бруньки, листків, а також тим, що точки росту бічних пагонів виникають на його поверхні.

 

1. Як поділ пагона на стебло і листки пов'язаний із виконанням ним своїх

функцій?

Пагін — це складний надземний орган із верхівковим ростом, який складається із осьового органа — стебла, та розташованих на ньому бічних органів — листків. Пагін забезпечує ріст надземної частини рослини та утворення нових пагонів, а також транспорт речовин. Фотосинтез, газообмін та випаровування води в основному відбувається у листках.

 

2. Що таке брунька, яке її призначення?

Вегетативні бруньки містять зачатковий звичайний (вегетативний) пагін з листками. Квіткові бруньки містять за­чатки квітки або декількох квіток.

 

3. Які типи бруньок ви знаєте?

На кінці будь - якого пагона розташована верхівкова брунька, коли пагін росте, в бруньці утворю­ються нові молоді листки. Пробудження пазушних бруньок (розміщені у листкових пазухах) призводить до розвитку бічних пагонів (галуження пагона). У рослин сезонного клімату зимуючі бруньки (формуються на верхівці пагона та листкових пазухах) пристосовані до переживання несприятливих для росту рослини періодів року (вкриті лускою для захисту від висихання, низьких температур, наприкінці періоду росту формуються на верхівці пагона і в пазухах стебла). Сплячі бруньки, вони наростають, але не розгортаються, пробуджуються лише після сильного ушкодження пагонів.

За розміщенням на стеблі розрізняють верхівкові та пазушні бруньки.

 

За внутрішньою будовою бруньки поділяють на веге­тативні і квіткові.

 

4. Які бувають пагони за положенням в просторі й напрямком росту?

Прямостоячі пагони ростуть вертикально вверх (стовбур ялини), горизонтальні — у горизонтальній площині (бічні пагони ялини); виткі пагони закручуються довкола опо­ри своїм стеблом (квасоля); чіпкі пагони чіпляються за опору до­датковими коренями (плющ), вусиками (горох); сланкі паго­ни лежать на ґрунті; повзучі ще й вкорінюються додатковими коренями (суниця).

 

  

ЗАВДАННЯ.

1. Які подібності й відмінності у будові пагона і кореня?

характерні для кореня

характерні для пагона

б) галузиться із зовнішніх тканин централь­ного циліндра (на його межі з корою);

в) здійснює мінеральне живлення;

е) розвивається переважно у ґрунті;

е) верхівка покрита чохликом;

к) напрям росту — переважно від світла до центру Землі.

 

а) поділяється на вузли і міжвузля;

г) здійснює повітряне живлення (фотосинтез);

д) розвивається переважно у повітряному середовищі;

ж) на верхівці є верхівкова брунька, що містить конус на­ростання;

з) галузиться завдяки бічним брунькам;

і) напрям росту — пере­важно до світла;

 

2. Виправте помилки у твердженнях;

а) конус наростання пагона складений покривною тканиною; б) галуження  па­гона вибувається завдяки бічним твірним тканинам; в) зимуючі бруньки мають щільні покриви, передусім для захисту від морозів; г) листковий рубець утво­рюється на листку, ушкодженому шкідниками; д) бічні корені, як і бічні стебла, розвиваються з пазушних бруньок; є) усі пагони ростуть вертикально вгору.

Виправлені помилки:

а) конус наростання пагона складений твірною тканиною; б) галуження  па­гона вибувається завдяки пазушним брунькам; в) зимуючі бруньки мають брунькові луски, передусім для захисту від висихання; г) листковий рубець утво­рюється на листку, після опадання; д) бічні стебла розвиваються з пазушних бруньок; є)  пагони ростуть не тільки вертикально вгору. 

Інші завдання дивись тут...