Інші завдання дивись тут...  5 Органели клітини Завдання 1  Рибосоми синтезують А Білки            В жири Б вуглеводи        Г ДНК   Завдання 2 Клітинний сік містять А ядра             В
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Повторення теми «Гриби» Варіант 1 Завдання 1 Грибом є А амеба        Б пеніцил     В евглена       Г хламідомонада   Завдання 2 Основою клітинної оболонки більшості
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Задорожний

 Інші завдання дивись тут... 3 Клітина. Оптичні прилади для дослідження клітин Завдання 1 Термін клітина запропонував  А А.Р.Броун       Б Б.Р.Гук (1665 р.)       В В.Я.Пуркінье    Г Г.А.Левенгук   Завдання 2
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Вступ 1 Основні властивості живого. Різноманітність життя Завдання 1 Характерною ознакою живого є здатність до процесу  А розмерзання                      В розчинення  Б розмноження     
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... TEMA4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН 21 Водорості Завдання 1 Систему подвійних назв видів запропонував А Арістотель      Б Теофраст      В К. Лінней      Г А. Левенгук   Завдання 2 Пшениця
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Задорожний

Назад Вперед