Інші завдання дивись тут...

Завдання 173 Порядок дій

3 • 4 : 2 = 12 : 2 = 6

3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

(67 – 43) : 3 : 2 = 24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

(73 – 55) : 3 : 2 = (73 – 53 – 2) : 3 : 2 = 18 : 3 : 2 = 6 : 2 = 3

2 • (45 – 39) : 3 = 2 • (45 – 35 – 4) : 3 = 2 • 6 : 3 = 12 : 3 = 4

2 • (82 – 73) : 3 = 2 • (82 – 72 – 1) : 3 = 2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 174  Замінили додавання множенням.

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 7 = 28

До отриманої рівності склали рівність на ділення 4:  28 : 4 = 7

 

Завдання 175 Таблиця множення числа 4 і ділення на число 4

20 : 4 + 24 = 5 + 24 = 29

32 : 4 – 8 = 8 – 8 = 0

4 • 4 – 14 = 16 – 14 = 2

4 • 9 – 18 = 36 – 18 = 36 – 20 + 2 = 18

4 • 2 + 42 = 8 + 42 = 40 + 10 = 50

20 : 4 – 0 = 5 – 0 = 5

36 : 4 + 1 = 9 + 1 = 10

4 • 8 – 1 = 32 – 1 = 31

28 : 4 • 0 = 7 • 0 = 0

4 • 7 + 55 = 28 + 55 = 28 + 2 + 53 = 83

24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3

4 • 6 + 0 = 24 + 0 = 24

Завдання 176

Електрокар завозив на склад контейнери, по 4 ц картоплі у кожному. Він уже зробив 8 заїз­дів, і залишилося завезти ще 28 ц. Скільки центнерів картоп­лі треба було завезти на склад?

Короткий запис

Було — ?

Завозив — ? б., 8 заїздів по 4 ц

Залишилось — 28 ц

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (ц) – картоплі завіз електрокар;

2) 28 + 32 = 60 (ц) – картоплі треба було завезти на склад.

Відповідь: на склад треба було завезти 60 ц картоплі.

За скільки заїздів електрокар завезе всю картоплю?

60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15 (з.) – за стільки заїздів електрокар завезе всю картоплю.

 

Завдання 177  Дібрали по два числа, щоб нерівності були істинні

4 • х > 67

4 • 18 > 68

4 • 19 > 68

Відповідь: 18, 19

(46 – х) : 4 < 9

(46 – 11) : 4 < 9, 7 < 9

(46 – 14) : 4 < 9, 8 <9 

Відповідь: 11, 14

4 • х < 28

4 • 5 < 28, 20 < 28

4 • 6 < 28, 24 < 28

Відповідь: 5, 6

Завдання 178 Рівняння

Невідоме число помножили на 4 і отримали 28. Знайди невідоме число. Склади і розв'яжи рівняння.

Розв’язання

х • 4 = 28

х = 28 : 4

х = 7

Відповідь: невідоме число 7.

 

Завдання 179

Накресли два трикутники, щоб їхньою спіль­ною частиною був п'ятикутник.

Завдання 180

Сума двох чисел дорівнює 26, а різниця — 8. Знайди ці числа.

Розв’язання

26 - 8=18 - подвійне друге число;
18 : 2 = 9 - друге число;
9 + 8 = 17 - перше число.

Відповідь: 17 і 9.

 

Завдання 181

На зиму заготували 8 пакетів по 4 кг зеле­них яблук і 3 однакових пакети червоних яблук. Загальна маса яблук 59 кг. Яка маса пакета із червоними яблуками? На скільки кілограмів маса пакета із черво­ними яблуками більша за масу пакета із зеленими яблуками?

Короткий запис

Усього — 59 кг

Зелених  ? кг, 8 п. по 4 кг 

Червоних  ? кг, 3 п. по ? кг

На скільки  ? кг

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (кг) – заготували зелених яблук;

2) 59 – 32 = 27 (кг) – заготували червоних яблук;

3) 27 : 3 = 9 (кг) – маса пакета із червоними яблуками;

4) 9 – 4 = 5 (кг) – на стільки більша маса пакета із червоними яблуками.

Відповідь: маса пакета із червоними яблуками на 5 кілограмів більше, ніж маса пакета із зеленими яблуками.

 

Завдання 182

4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8
32 : 4 + 92 = 8 + 92 = 100
(47 – 19) : 4 = 28 : 4 = 7

(19 + 17) : 4 = 36 : 4 = 9
(63 – 59) • 7 = 4 • 7 = 28
36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 183

х – 4 = 27
х = 27 + 4
х = 31
31 – 4 = 27
27 = 27

х : 4 = 8
х = 8 • 4
х = 32
32 : 4 = 8
8 = 8

х • 4 = 28
х = 28 : 4
х = 7
7 • 4 = 28
28 = 28

х + 4 = 28
х = 28 – 4
х = 24
24 + 4 = 28
28 = 28

Завдання 184

Добуток чисел 4 і 6 зменш у 3 рази.

4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8

Різницю чисел 45 і 17 зменш у 4 рази.

(45 – 17) : 4 = 28 : 4 = 7

Частку чисел 32 і 4 збільш на 3.

32 : 4 + 3 = 8 + 3 = 11

Суму чисел 32 і 4 зменш у 4 рази.

(32 + 4) : 4 = 36 : 4 = 9

 

Завдання 185

1) Таблиця множення числа 5 і таблиця ділення на 5.

2) Перевір істинність рівності 5 • 7 = 35. 35 : 7 = 5 і 35 : 5 = 7

3) Обчисли, користуючись таблицями.

5 • (8 : 4) = 5 • 2 = 10
5 • 2 + 42 = 10 + 42 = 52
25 : 5 • 7 = 5 • 7 = 35
15 : 5 • 9 = 3 • 9 = 27

30 : 5 + 45 = 6 + 45 = 51

40 : 5 – 8 = 8 – 8 = 0
5 • 9 – 9 = 45 – 9 = 36
40 : 5 : 4 = 8 : 4 = 2

Завдання 186

На полі працювало 5 кар­топлезбиральних комбайнів, а машин для перевезення картоплі — у 3 рази біль­ше. Скільки одиниць техні­ки працювало на полі?

Короткий запис

Комбайнів  5 од.
Машин  ? од., у 3 рази більше, ніж комбайнів
Всього  ? од.

Розв’язання 
1) 5 • 3 = 15 (м.)  – всього комбайнів;
2) 5 + 15 = 20 (од.)  – всього машин для перевезення картоплі.
ВідповідЬ: на полі процювало 20 одиниць техніки.
Зміни запитання, щоб останньою дією було віднімання. Чи легко тобі було це зробити? На скільки більше машин працювало на полі для перевезення картоплі, ніж картоплезбиральних камбайнів? 15 – 5 = 10 (м.)

 

Завдання 187

З поля зібрали 5 ц цибулі, моркви у 6 разів більше, ніж цибулі, а буряків на 16 ц більше, ніж цибулі і моркви разом. Скільки центнерів буряків зібрали з поля?

Короткий запис

Цибулі — 5 ц

Моркви — ?, у 6 разів більше, ніж цибулі

Буряків — ?, на 16 ц більше більше, ніж моркви

Розв’язання 
1) 5 • 6 = 30 (ц) – зібрали моркви;
2) 5 + 30 = 35 (ц) – зібрали цибулі і моркви разом;
3) 35 + 16 = 51 (ц)
– зібрали буряків.

Відповідь: зібрали 51 ц буряків.

 

Завдання 188

Накресли два трикутники, щоб їхньою спіль­ною частиною був шестикутник. Постав точки так, щоб у шестикутнику було 4 точки, в одному трикутнику 5 точок, а в другому — 8 точок.

Скільки всього точок ти поставив(–ла)? 4 + (5  4) + (8  4) = 4 + 1 + 4 = 9 точок 

Завдання 189 Вирази

Якщо а = 2, тоді 40 – а • 8 = 40 – 2 • 8 = 40 – 16 = 24

Якщо а = 3, тоді 40 – а • 8 = 40 – 3 • 8 = 40 – 24 = 16

Якщо а = 4, тоді 40 – а • 8 = 40 – 4 • 8 = 40 – 32 = 8

Якщо а = 5, тоді 40 – а • 8 = 40 – 5 • 8 = 40 – 40 = 0

 

Завдання 190

45 : х = 5
х = 45 : 5
х = 9
45 : 9 = 5
5 = 5

45 – х = 5
х = 45 – 5
х = 40
45 – 40 = 5
5 = 5

45 + х = 5
х = 45 – 5
х = 40
45 – 40 = 5
5 = 5

45 = х • 5

х = 45 : 5
х = 9
45 = 9 • 5
45 = 45

Завдання 191

Яка маса кавуна, якщо вона дорівнює масі половини кавуна і гирі на 5 кг?

Короткий запис

Кавун = половина кавуна + 5 кг

Розв’язання 
5 + 5 = 10 (кг)

Відповідь: маса кавуна 10 кг.

 

Завдання 192

5 • 7 – 18 = 35 – 18 = 17
20 : 4 • 9 = 5 • 9 = 45
96 – 45 : 5 = 96 – 9 = 87

72 – 35 : 5 = 72 – 7 = 65
5 • (64 – 58) = 5 • 6 = 30
(84 – 39) : 5 = 45 : 5 = 9

Завдання 193

Зібрали 5 мішків часнику, а картоплі — у 9 разів більше. На скільки більше мішків зібрали картоплі, ніж часнику?

Короткий запис

Часнику — 5 м.

Картоплі — ?, у 9 разів більше, ніж часнику

На скільки більше — ?

Розв’язання

1) 5 • 9 = 45 (м.) – зібрали картоплі;
2) 45 – 5 = 40 (м.) – на стільки більше зібрали картоплі.

Відповідь: на 40 мішків більше зібрали картоплі, ніж часнику.

 

Завдання 194

90 – 45 : 5 = 90 – 9 = 81

90 – 5 • 7 = 90 – 35 = 55

90 – 36 : 4 = 90 – 9 = 81

90 – 5 • 3 = 90 – 15 = 75

90 – 35 : 5 = 90 – 7 = 83

90 – 4 • 8 = 90 – 32 = 58

Завдання 193 Днів у кожному місяці

1) Рік має 12 місяців.

2) 7 місяців мають по 31 день.

4) Літо триває 31 + 31 + 30 = 92 дні. Осінь триває 30 + 31 + 30 = 91 день.

1) Рік має 4 пори року.

2) Кожна пора року триває 3 місяці.

 

Завдання 194 Одиниці вимірювання від найбільшої до найменшої:

століття (100 років), рік (365 / 366 днів), місяць (31 / 32 / 29 / 28 днів), тиждень (7 діб), доба (24 год), година (60 хв), хвилина (60 сек.), секунда.   

 

Завдання 197 Доба

1) Час визначають за допомогою годинника.

1 тиждень = 7 діб, 1 доба = 24 год, 1 год = 60 хв, 1 хв = 60 с

2) Годинна стрілка робить 24 оберти за добу.

3) Повний оберт хви­линна стрілка годинника робить за 1 год.

 

Завдання 198

Запиши, котру годину показує кожний го­динник:

у першу

половину доби

1 год 50 хв

5 год 30 хв

5 год 45 хв

8 год

у другу

половину доби

1 год 50 хв + 12 год =

13 год 50 хв

5 год 30 хв + 12 год =

17 год 30 хв

5 год 45 хв + 12 год =

17 год 45 хв

8 год + 12 год =

20 год

через 10 хв

1 год 50 хв + 10 хв =

2 год

5 год 30 хв + 10 хв =

5 год 40 хв

5 год 45 хв + 10 хв =

6 год 55 хв

8 год + 10 хв =

8 год 10 хв

через 20 хв

1 год 50 хв + 20 хв =

2 год 10 хв

5 год 30 хв + 20 хв =

5 год 50 хв

5 год 45 хв + 20 хв =

6 год 5 хв

8 год + 20 хв =

8 год 20 хв

Завдання 199 

Урок триває 40 хв. Коли закінчиться перший урок, який розпочався о 8–й год 30 хв?

8 год 30 хв + 40 хв = 8 год + 70 хв = 8 год + 60 хв + 10 хв = 9 год 10 хв

Коли закінчиться другий урок, якщо перерва між першим і другим уроками становила 10 хв? 

9 год 10 хв + 10 хв + 40 хв = 9 год 60 хв = 10 год

 

Завдання 200 

Коли батькові було 27 років, синові було 5 років. Тепер батькові 35 років. Скільки років тепер синові?

Розв’язання

1) 27 – 5 = 22 (р.) – на стільки років батько старший;

2) 35 – 22 = 13 (р.) – років синові тепер.

Відповідь: тепер синові 13 років.

 

Завдання 201

Через 3 роки Марійка буде в 2 ра­зи старша, ніж 3 роки тому. Скільки років їй тепер?

Розв’язання

Нехай три роки тому Марійці було х років, тоді через шість років стане х • 2 роки. Складемо рівняння. 

х • 2 – х = 6

х = 6 (р.) – років три тому;

Отже, х + 3 = 6 + 3 = 9 (р.) – років тепер.

Відповідь: 9 років.

 

Завдання 202

Якщо а = 5, тоді а + а • 6 = 5 + 5 • 6 = 5 + 30 = 35

Якщо а = 5,  тоді 32 – 45 : а = 32 – 45 : 5 = 32 – 9 = 23

Якщо а = 5, b = 4, тоді а + b • 7 = 5 + 4 • 7 = 5 + 28 = 33

Якщо а = 5, b = 4, тоді b • 8 – 3 • а = 4 • 8 – 3 • 5 = 32 – 15 = 17

 

Завдання 203

Хлопчик склав машинку з деталей конструк­тора за 25 хв, двоповерховий гараж — на 7 хв швидше (затратив на 7 хв. менше), а робота–поліцейського — у 2 рази швидше (затратив часу в 2 рази менше), ніж складав гараж. Скільки часу витратив хлопчик на складання робота?

Короткий запис

Машинку — 25 хв.

Гараж — ?, на 7 хв менше, ніж на машинку

Робота — ?, у 2 рази менше, ніж гараж

Розв’язання

1) 25 – 7 = 18 (хв.) – час на складання гаража.

2) 18 : 2 = 9 (хв.) – час на складання робота.

Відповідь: на складання робота хлопчик витратив 9 хвилин.

 

Завдання 204

Котру годину показує кожний годинник у першу і другу половину доби? Скільки годин залишається до кінця доби на кожному годиннику?

у першу

половину доби

4 год 35 хв

2 год 55 хв

8 год

8 год 30 хв

у другу  

половину доби

13 год 35 хв

14 год 55 хв

20 год

20 год 30 хв

до кінця доби в

першу половину

24 год - 4 год 35 хв =

19 год 25 хв

24 год - 2 год 55 хв =

21 год 5 хв

24 год - 8 год =

16 год

24 год - 8 год 30 хв =

15 год 30 хв

до кінця доби в

другу половину

24 год - 13 год 35 хв =

10 год 25 хв

24 год - 14 год 55 хв =

9 год 5 хв

24 год - 16 год =

8 год

24 год - 20 год 30 хв =

3 год 30 хв

Завдання 205 

Дівчинці до школи треба йти 25 хв. О котрій годині вона повинна вийти, щоб до шко­ли дійти за 5 хв до початку уроків о 8 год 30 хв?

Розв’язання

8 год 30 хв – 25 хв – 5 хв = 8 год – повинна вийти.

Відповідь: дівчинка повинна вийти о 8 годині.

 

Завдання 206

Заняття секції з декоративно– ужиткового мистецтва почалось о 14 год 30 хв і тривало 1 год 20 хв. О котрій годині закінчи­лося заняття, якщо перерва три­вала 20 хв?

Розв’язання

14 год 30 хв + 1 год 20 хв + 20 хв = 15 год 70 хв = 16 год 10 хв – закінчилося заняття.

Відповідь: заняття закінчилося о 16 годині 10 хвилин.

 

Завдання 207

2 год > 10 хв (2 год = 60 хв • 1 = 120 хв)

2 доби > 36 год (2 доби = 24 год • 2 = 48 год)       

72 с < 2 хв (2 хв = 60 с • 2 = 120 с)

3 год 50 хв > 90 хв (90 хв = 60 хв + 30 хв = 1 год 30 хв)
95 хв = 1 год 35 хв (95 хв = 60 хв + 35 хв = 1 год 35 хв)
80 хв < 2 год (80 хв = 60 хв + 20 хв = 1 год 20 хв)

 

Завдання 208

Побудуй трикутник і чотирикутник, щоб їхньою спільною частиною був трикутник. Постав 8 точок так, щоб у чотирикутнику було 8 точок, а у трикутнику — 6 точок.

Завдання 209

1) 27 : х = 3
х = 27 : 3
х = 9
27 : 9 = 3
3 = 3

х • 5 = 30
х = 30 : 5
х = 6
6 • 5 = 30
30 = 30

2) х + 5 = 30
х = 30 – 5
х = 25
25 + 5 = 30
30 = 30

2) х : 5 = 4

х = 4 • 5
х = 20
20 : 5 = 4
4 = 4

Завдання 210

Заняття на гуртку розпочинається о 14 год 25 хв, а закінчується о 15 год 15 хв. Скільки часу триває заняття?

Короткий запис

Розпочинається — 14 год 25 хв

Закінчується — 15 год 15 хв

Триває — ?

Розв’язання
15 год 15 хв – 14 год 25 хв = 14 год 75 хв – 14 год 25 хв = 50 хв

Відповідь: заняття на гуртку триває 50 хв.

 

Завдання 211

Синові 6 років, донька на 2 роки старша за брата і на 28 років молодша за тата. У скільки разів тато старший за сина?

Короткий запис

Синові  6 р.
Донька  ?, на 2 р. більше, ніж синові 
Тато  ?, на 25 років більше, ніж доньці
Тато старший за сина  у ? разів

Розв’язання
1) 6 + 2 = 8 (р.) – років доньці;
2) 8 + 28 = 36 (р.) – років татові;
3) 36 : 6 = 6 (р.) – у стільки разів тато старший за сина;
Відповідь: у 6 разів тато старший за сина.

 

Завдання 212

29 + 15 : 5 = 29 + 3 = 32
40 – 35 : 5 = 40 – 7 = 33
30 : 5 + 64 = 6 + 64 = 70

(90 – 75) : 5 = 15 : 5 = 3

25 : 5 • 7 = 5 • 7 = 35
50 – 20 : 5 = 50 – 4 = 46
4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8
(50 – 20) : 5 = 30 : 5 = 6 

Завдання 213

Сестрі 9 років, брат на 2 роки молодший від неї. Через скільки років їм разом буде 34 роки?

Короткий запис

Сестрі — 9 р.
Братові — ?, на 2 р. менше, ніж сестрі
Разом — 34 р.

Розв’язання

1) 9 – 2 = 7 (р.) – років братові;

2) 9 + 7 = 16 (р.) – років сестрі і братові разом;

3) 34  16 = 18 (р.) – років мине сестрі і братові разом;
4) 18 : 2 = 9 (р.) – років мине кожному з них;

Відповідь: через 9 років їм буде разом 34 роки.

Інші завдання дивись тут...