Інші завдання дивись тут...

Завдання 51°.

1) В Андрійка 32 журнали «Пізнайко» і 44 жур­нали «Стежинка», а в Юрка всього 23 журнали. На скільки менше журналів у Юрка?

Розв’язання:

32 + 44 = 76 - (ж.) було журналів в Андрійка.

76 – 23 = 53 - (ж.) на стільки менше журналів у Юрка, ніж в Андрійка.

Відповідь: 53 журнали.

2) В Андрійка 32 журнали «Пізнайко» і 44 жур­нали «Стежинка», а в Юрка — на 23 журнали менше, ніж усього в Андрійка. Скільки журналів у Юрка?

Розв’язання:

32 + 44 = 76 - (ж.) було журналів у Андрійка.

76 – 23 = 53 - (ж.) було журналів у Юрка.

Відповідь: 53 журнали.

 

 Завдання 52

38 + 2 = 30 + (8 + 2) = 30 + 10 = 40

80 - 4 = 70 + (10 - 4) = 70 + 6 = 76

 

 Завдання 53.

15+14=29     33+33=66     55+5=60    77+7=84     90-8=82

27+3=30       66+6=72      14-7=7       90-2=88       50-3=47

Вирази зі значеннями: 30, 47, 60, 88:

27 + 3 = 30

50 – 3 = 47

55 + 5 = 60

90 – 2 = 88      

 

Завдання 54. Розглянь малюнки. Склади і порівняй задачі та їх розв'язання. Як називають такі задачі?

Розв’язання:

У банці було 3 л води, у самоварі – 5 л. Скільки всього було води?

3 + 5 = 8 (л) - всього було води.

Відповідь: 8 л.

 

Треба розлити 8 л води у самовар та банку. У самовар налили 5 л води. Скільки води уміщається в банці?

8 – 5 = 3 (л) - води уміщається в банці. 

Відповідь: 3 л.

Такі задачі називаються оберненими.

 

Склади ще одну задачу, обернену до розв'язаних.

Розв’язання:

Треба розлити 8 л води у самовар та банку. У банку налили 3 л води. Скільки води уміщається у самоварі?

8 – 3 = 5 (л) - води уміщається у самоварі. 

Відповідь: 5 л.

 

 Завдання 55. Дві бригади проклали 95 м шосе. Перша брига­да проклала 42 м. Яка з бригад проклала більше і на скільки метрів?

Розв’язання:

95 – 42 = 53 (м) - проклала шляху друга бригада.

Друга бригада проклала більше шляху.

53 – 42 = 11 (м) - на стільки більше проклала шляху друга бригада, ніж перша.

Відповідь: друга бригада, 11 м.

 

Склади подібну задачу про роботу учнів.

Учні 3-А та 3-Б  класів витерли 28 парт. Учні 3-А класу витерла 13 парт. Учні котрого класу витерли парт більше і на скільки.

 

 Завдання 56.

х + 7 = 70

х = 70 – 7

х = 63

63 + 7 = 70

х – 7 = 70

х = 70 + 7

х = 77

77 – 7 = 70

42 + х = 82

х = 82 – 42

х = 40

42 + 40 = 82

10 – х = 3

х = 10 – 3

х = 7

10 – 7 = 3

 

 Завдання 57*. Задачі-жарти.

1) Сестра старша за брата на 5 років. На скільки років вона буде старша за брата через 6 років?

Через 6 років сестра буде старша на 5 років від брата.

2) Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6 кг. Якою буде маса чаплі, коли вона стане на дві ноги? Коли чапля стане на дві ноги маса чаплі не зміниться і дорівнюватиме 6 кг.

 

 Завдання 58°.

25+5=30      100-8=92     8+8+4=20      89-(7+6)=76

70-7=63       83+7=90     14+6-2=18      60-(13-9)=56

 

 Завдання 59°. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її окремими діями.

У парку росло 20 кленів. Беріз росло на 7 менше від кленів. Скільки дерев росло у парку?

Розв’язання:

20 – 7 = 13 (д.) - росло беріз у парку.

20 + 13 = 33 (д.) - всього дерев росло у парку.

Відповідь: 33 дерева.

 

 Завдання 60. (Усно.) Назви, на скільки одиниць перше число більше або менше від другого.

15>9 на 6            30<50 на 20         12>6 на 6

14<19 на 5          20 > 7 на 13         12 < 96 на 84

 

 Завдання 61. Поясни, які властивості дій використано.

36 + 7 = (36 + 4) + 3 = 40 + 3 = 43

36 + 7 = 30 + (6 + 7) = 30 + 13 = 43

73 - 8 = (73 - 3) - 5 = 70 - 5 = 65

73 - 8 = 60 + (13 - 8) = 60 + 5 = 65

 

 Завдання 62.

65-8=57          57-9=48              44-5=39             25+40=65

51-7=44          39-9=30              48+3=51           30–5=25

65-8=57  57-9=48   48+3=51   51-7=44  44-5=39  39-9=30  30–5=25   25+40=65                 

 

Завдання 63. Для приготування консервованого малинового компоту взяли 65 кг ягід, води — на 50 кг менше, ніж ягід, а цукру — на 5 кг більше, ніж води. Скіль­ки кілограмів цукру взяли?

Розв’язання:

65 – 50 = 15 (кг) - взяли води для приготування компоту.

15 + 5 = 20 (кг) - взяли цукру для приготування компоту.

Відповідь: 20 кг.

 

 Завдання 64. Щоб побувати в гостях у Ведмедика, Лисеня мо­же пройти стежинкою або навпростець через лужок. Який шлях коротший? На скільки метрів?

Розв’язання:

Шлях навпростець коротший.

50 – 16 = 34 (м) - на стільки коротший шлях навпростець, ніж стежинкою.

Відповідь: 34 м.

 

 Завдання 65.

7+7+9=23     78-22=56      (18-9)+3=12       47-9=38

13-4+8=17     43+36=79     90-(11-9)=88      55+5=60

 

Завдання 66. Обчисли, перевір правильність результатів відні­манням.

83+8=91      18+3=21       66+6=72        57+4=61

91-83=8        21-18=3        72-6=66         61-57=4

91-8=83        21-3=18        72-66=6         61-4=57

 

 Завдання 67*. Є червоні та білі троянди. Скількома способами можна скласти букет із 5 троянд?

Нехай  @ - червона троянда, а @ - біла троянда.

Букет з 5 троянд можна скласти такими способами:

@@@@@

@@@@@

@@@@@

@@@@@

@@@@@

@@@@@

Отже, букет із 5 троянд можна скласти 6 способами.

Відповідь: 6 способів.

 

Завдання 68°. Довжина першої смужки 23 см. Друга смужка на 8 см коротша. Від другої смужки відрізали 6 см. Якою завдовжки стала друга смужка? Накресли від­різок такої довжини.

Розв’язання:

23 – 8 = 15 (см) - довжина другої смужки.

15 – 6 = 9 (см) - стала довжина другої смужки

 

 Завдання 69°.

25+8=33     60-4=56    42-2+33=73       40-(17-9)=32

92-8=84      57+3=60    33+46-7=72      9+(12-8)=13

 

 Завдання 70. (Усно.)

1) Як називаються числа в рівності 62 - 7 = 55?

62 – зменшуване

7 – відємник

55 – різниця.

 

2) Склади задачі різного виду за виразом 15 - 8.

Оленка мала 15 кольорових олівців. На уроці малювання вона дала 8 олівців Софійці. Скільки кольорових олівців залишилось у Оленки?

 

Андрій має 15 зошитів у клітинку та 8 зошитів у лінійку. Котрих зошитів було більше і на скільки?

 

 Щоб перевірити дію віднімання, можна до різниці додати від'ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то обчислення виконано правильно.

 

Завдання 71. З кожного виразу на віднімання та його значен­ня склади рівність з додаванням. Зразок. 12 - 7 = 5, 5 + 7 = 12.

Розв’язання:

74 - 26 = 48,  48 + 26 = 74

28 - 5 = 23,   23 + 5 = 28

68 - 12 = 56, 56 + 12 = 68

15 - 6 = 9, 9 + 6 = 15

Коли до різниці додамо від'ємник, дістанемо зменшуване.

 

 Завдання 72. Перевір правильність віднімання дією додавання. Зразок. 85 - 21 = 64, 64 + 21 = 85.

Розв’язання:

25 - 9 = 16, 16 + 9 = 25

63 - 8 = 55, 55 + 8 = 63

80 - 7 = 73, 73 + 7 = 80

 

Завдання 73.

63 – 9 = 54, 54 + 9 = 63

78 – 25 = 53, 53 + 25 = 78

84 – 37 = 47, 47 + 37 = 84.

 

Завдання 74. Якщо а = 7, тоді

а + 48 = 7 + 48 = 55

65 – а = 65 – 7 = 58

100 - (13 - а) = 100 – (13 – 7) = 94

 

Завдання 75.Склади задачі за короткими записами, розв'яжи їх.

 1) Було — 24 і 9                          2) Було — ?

     Використали — 13                      Відрізали — 4 м і 5 м

     Залишилось — ?                         Залишилося — 12 м

Розв’язання:

У Софійки було 24 зошити у клітинку і 9 зошитів у косу лінійку. За перший семестр Софійка списала 13 зошитів. Скільки зошитів залишилося у Софійки для другого семестру?

24 + 9 = 33 (з.) - було зошитів у Софійки.

33 – 13 = 20 (з.) - залишилось зошитів у Софійки для другого семестру.

Відповідь: 20 зошитів.

 

Після того, коли від сувою відрізали 4м і 5м тканини на декорації, у сувою залишилося 12м тканини. Скільки тканини було у сувою?

4 + 9 = 13 (м) - всього тканини відрізали на декорації.

12 + 13 = 25 (м) - було тканини у сувою спочатку.

Відповідь: 25м

Інші завдання дивись тут...