Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Назаренко А. до підручника Лишенка Г. (частина 2)"

Сторінка 12

Завдання 1

Числа збільшили у 7 разів (помножили на число 7):

9 • 7 = 63    5 • 7 = 35      8 • 7 = 56      6 • 7 = 42

Числа зменшили у 6 разів (поділили на число 6):

36 : 6 = 6     54 : 6 = 9      12 : 6 = 2       48 : 6 = 8

Завдання 2

Письмове віднімання

Перевірка додаванням

_783

  239

  544

_829

 267

 562

_756

  528

  228

_687

  359

  328

_529

 265

 264

+544

  239

  783

+562

  267

  829

+228

  528

  756

+328

  359

  687

+264

  265

  529

Завдання 3 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У шкільній їдальні зліпили 680 вареників. З них: із кар­топлею — 145 вареників, з м'ясом — на 130 варени­ків більше, а решта — з капустою. Скільки вареників з капустою зліпили у шкільній їдальні?

Короткий запис

З картоплею — 145 вареників

З м’ясом — ?, на 130 вареників більше, ніж з картоплею

Всього (З картоплею і м’ясом) — ?

З капустою — ?

Всього — 680 вареників

Розв’язання

1) 145 + 130 = 275 (в.) – вареників з м’ясом.

2) 145 + 275 = 300 + 110 + 10 = 420 (в.) – всього вареників з картоплею і м’ясом.

3) 680 – 420 = 260 (в.) – вареників з капустою зліпили у шкільній їдальні.

Відповідь: у шкільній їдальні зліпили 260 вареників з капустою.

Завдання 4 Одиниці вимірювання

7 дм 2 см < 80 см   (72 см < 80 см)

18 мм < 18 см

7 м 30 см > 7 м 3 см

4 дм 9 см > 50 мм   (49 см > 50 мм) 

Сторінка 13

Завдання 1 Порівняння чисел

4 сот. 3 дес. 2 од. = 432      4 сот. 2 дес. 3 од. = 423         432 > 423

6 од. 7 дес. 3 сот. = 376       5 од. 9 дес. 2 сот. = 295        376 > 295

5 од. III р. 8 од. I р. = 508    5 од. III р. 8 од. II р. = 580   508 < 580

3 од. 2 сот. = 203                 3 дес. 2 сот. = 230                203 < 230

Завдання 2

Письмове додавання

Перевірка відніманням

+278

  364

  642

+459

  176

  635

+356

  548

  904

+294

  679

  973

+568

  285

  853

_642

 364

 278

_635

 176

  459

_904

  548

  356

_973

  679

  294

_853

 285

 568

Завдання 3

2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

(7 – 2) • 4 = 5 • 4 = 20

18 : 3 + 9 = 6 + 9 = 15

(8 + 8) – 7 = 16 – 7 = 9 

7 • 9 – 3 = 63 – 3 = 60

(15 + 25) : 8 = 40 : 8 = 5

9 • 4 : 6 = 36 : 6 = 6

100 – 64 : 8 = 100 – 8 = 92

Сторінка 14

Завдання 1

_435

  157

  278

_561

 274

 287

_328

 139

 189

_743

 458

 285

_618

 349

 269

Завдання 2

Від невідомого числа відняли 375, отримали 296.

До числа 548 додали невідоме число, отримали 921.

х – 375 = 296

х = 296 + 375

х = 671

548 + х = 921

х = 921 – 548

х = 373

Завдання 3  Складена задача на ділення на вміщення

Господар розфасував 48 кг моркви у 8 кошиків. Ящик вміщує моркви на 3 кг більше, ніж кошик. Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати 72 кг моркви?

Товар

Маса 1 пакування (кг)

Кількість пакувань

Загальна маса (кг)

У кошиках

?

8

48

У ящиках

?, на 3 кг більше

?

72

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (кг) – маса 1 кошика з морквою.

2) 6 + 3 = 9 (кг) – маса 1 ящика з морквою.

3) 72 : 9 = 8 (ящ.) – потрібно ящиків.

Відповідь: потрібно 8 ящиків.

 

Сторінка 15

Завдання 1

Довжина найбільшої у світі багатоніжки – 6 м

8 • 8 = 64   64 – 24 = 40   40 : 8 = 5   5 • 7 = 35   35 – 17 = 35 – 15 – 2 = 18    18 : 9 = 2

2 • 1 = 2    2 + 46 = 48    48 : 6 = 8    8 • 7 = 56   56 – 14 = 42     42 : 7 = 6

Завдання 2

+744

  180

  924

+169

  349

  518

+550

  350

  900

_716

 426

 290

_924

 180

 744

_518

  349

  169

_900

  350

  550

+290

  426

  716

4 – 4 = 0

12 – 8 = 4

5 – 1 – 3 = 1

18 – 9 = 9

11 – 1 – 6 = 4

5 – 1 – 3 = 1

0 = 0 + 0

10 – 5 = 5

9 – 1 – 3 = 5

6 – 6 = 0

11 – 2 = 9

7 – 1 – 2 = 4

Перевірка

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми

З першої ділянки зібрали 250 кг полуниці, з другої — на 155 кг більше, а з третьої — на 220 кг менше, ніж із другої. Скільки кілограмів полуниці зібрали з трьох ділянок разом?

Короткий запис

І ділянка — 250 кг

ІІ ділянка — ?, на 155 кг більше, ніж І

ІІІ ділянка — ?, на 220 кг менше, ніж з ІІ

Всього — ?

Розв’язання

1) 250 + 155 = 300 + 100 + 5 = 405 (кг) – зібрали з ІІ ділянки.

2) 405 – 220 = 405 – 300 + 80 = 185 (кг) – зібрали з ІІІ ділянки.

3) 250 + 405 + 185 = 700 + 130 + 10 = 840 (кг) – кілограмів полуниці зібрали з трьох ділянок разом.

Відповідь: з трьох ділянок разом зібрали 840 кілограмів полуниць.

 

Сторінка 16

Завдання 1

Зменш 700 на 20:  700 – 20 = 680

На стільки 290 більше за 40:  290 – 40 = 250

Зменш 400 на 150:    400 – 150 = 400 – 200 + 50 = 250

Сума чисел 380 і 120:  380 + 120 = 400 + 100 = 500

Різниця чисел 270 і 80:  270 – 80 = 270 – 70 – 10 = 190

Сума трьох доданків дорівнює 400, причому перший – 140, другий — 200, знайди третій:

400 – 140 – 200 = 400 – 200 – 140 = 200 – 140 = 60 

Завдання 2

7 • (56 – 47) = 7 • 9 = 63

(32 + 40) : 9 = 72 : 9 = 8

(68 – 32) : 9 = 36 : 9 = 4

46 + (54 : 6) = 46 + 9 = 55

(84 – 39) : 5 = 45 : 5 = 9

28 + 8 • 6 = 28 + 48 = 76  

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми

До хлібного магазину привезли 240 хлібин із пшенич­ного борошна, із житнього — на 126 хлібин менше, а батонів — стільки, скільки хлібин із пшеничного і житнього борошна разом. Скільки всього хліба привезли до магазину?

Короткий запис

Пшеничний — 240 хлібин

Житній — ?, на 126 хлібин менше

Батонів — ?, житнього і пшеничного разом

Всього — ?

Розв’язання

1) 240 – 126 = 114 (хл.) – хлібин із житнього борошна.

2) 240 + 114 = 354 (б.) – батонів.

3) 240 + 114 + 354 = 600 + 100 + 8 = 708 (хл.) – всього хлібин привезли до магазину.

Відповідь: до магазину привезли 708 хлібин.

 

Сторінка 17

Завдання 1

Різницю чисел 300 і 60 збільшили на добуток чисел 6 і 7:

(300 – 60) + 6 • 7 = 240 + 42 = 282

Суму чисел 310 і 560 зменшили на 290:

(310 + 560) – 290 = 870 – 290 = 870 – 300 + 10 = 580

Частку чисел 81 і 9 збільшили на суму чисел 840 і 90:

81 : 9 + (840 + 90) = 9 + 930 = 939

Завдання 2  Складена задача на ділення на вміщення

Із сувою тканини можна пошити 9 дитячих сарафанів, використовуючи на кожний по 2 м. Скільки жіночих сарафанів вийде із цього сувою, якщо на кожний використовувати по 3 м тканини?

Сарафани

Довжина на 1 сарафан (м)

Кількість сарафанів

Загальна довжина (м)

Дитячі

2

9

?

Жіночі

3

?

однаково

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини у сувої? 2 • 9 = 18 (м)

2) Скільки жіночих сарафанів вийде із цього сувою? 18 : 3 = 6 (с.)

Розв’язання

(2 • 9) : 3 = 6 (с.)

Відповідь: із цього сувою вийде 6 сарафанів. 

Завдання 3  Складена задача на множення

Катруся за 4 дні виготовила 36 листівок. Тарас за день виготовляє на 3 листівки менше. Скільки листівок виготовить Тарас за 3 дні?

Працівник

Листівок за 1 день (продуктивність праці)

Час

Загальна кількість листівок (виробіток)

Катруся

?

4 дні

36 листівок

Тарас

?, на 3 листівки менше

3 дні

?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (л.) – листівок виготовляє Катруся за 1 день.

2) 9 – 3 = 6 (л.) – листівок виготовить Тарас за 1 день.

3) 6 • 3 = 18 (л.) – листівок виготовить Тарас за 3 дні.

Відповідь: за три дні Тарас виготовить 18 листівок.

 

Сторінка 18  Перевір себе

Завдання 1

_786

  395

  391

+682

  298

  980

_769

  567

  202

+277

  388

  665

_900

  493

  407

Завдання 2  Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати:

250 + 360 < 710 – 80

250 + 360 = 360 + 40 + 210 = 610

710 – 80 = 710 – 10 – 70 = 630

600 – 120 < 260 + 240

600 – 120 = 600 – 200 + 80 = 480

260 + 240 = 400 + 100 = 500

410 – 340 = 560 – 490

410 – 340 = 410 – 310 – 30 = 70

560 – 490 = 560 – 460 – 30 = 70

390 + 90 = 600 – 120

390 + 90 = 390 + 10 + 80 = 480

600 – 120 = 600 – 200 + 80 = 480

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми

У художній галереї виставили 35 картин із зображен­ням дітей, портретів дорослих — у 5 разів менше, а картин на казкові сюжети — на 24 більше, ніж портретів дорослих. Скільки всього робіт виставили в галереї?

Короткий запис

З дітьми — 35 робіт

Портретів — ?, у 5 разів менше, ніж з дітьми

Казкові сюжети  — ?, на 24 роботи більше, ніж портретів

Всього — ?

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (п.) – портретів виставили.

2) 7 + 24 = 24 + 6 + 1 = 31 (к.) – картин на казкові сюжети.

3) 35 + 7 + 31 = 60 + 13 = 73 (р.) – всього робіт виставили в галереї.

Відповідь: у галереї виставили 73 роботи.

Завдання 4

х + 210 = 600

х = 600 – 210

х = 600 – 300 + 90

х = 390

390 + 210 = 500 + 100 = 600

600 = 600

580 – х = 250

х = 580 – 250

х = 330

580 – 330 = 250

250 = 250

Сторінка 19

Завдання 1  Планета має два супутники — Фобос і Демос – 400 Марс.

80 : 10 = 8    8 • 1 = 8   8 • 0 = 0   0 + 1 = 1   1 • 9 = 9   9 • 8 = 72   

72 + 400 = 472   472 • 1 = 472    472 : 1 = 472    472 – 72 = 400    400 • 1 = 400

Завдання 2

7 ц – 200 кг = 700 кг – 200 кг = 500 кг

3 м 9 см – 20 см = 309 см – 20 см = 289 см

1 км – 340 м = 1000 м – 340 м = 660 м

Завдання 3

46 • 0 < 46 • 1

0 < 46

16 + 1 > 16 : 1

17 > 16

1 + 7 > 1 • 7

8 > 7

32 : 1 > 31 • 1

32 > 31

14 : 14 < 14 : 1

1 < 14

12 : 4 < 4 • 1

3 < 4

Завдання 4 Складена задача на множення

До кондитерського відділу привезли 6 ящиків печива і 8 таких самих ящиків цукерок. Маса привезеного печива — 24 кг. Скільки кілограмів цукерок привезли до кондитерського відділу?

Товар

Маса 1 ящика (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса (кг)

Печиво

?

6

24

Цукерки

однаково

8

?

Розв’язання

1) 24 : 6 = 4 (кг) – маса 1 ящика з товаром.

2) 4 • 8 = 32 (кг) – кілограмів цукерок привезли.

Відповідь: привезли 32 кілограми цукерок.

 

Сторінка 20

Завдання 1

7 • 10 = 70    70 : 1 = 70   70 – 40 = 30   30 : 10 = 3   3 • 0 = 0

Завдання 2 Множення і ділення на розрядну одиницю

а

90

300

80

600

400

b

40

9

70

10

5

а : 10

9

30

8

60

40

b • 10

400

90

700

100

50

Завдання 3

9 • 100 = 900

2 • 100 = 200

800 : 100 = 8

10 • 60 = 600

100 • 7 = 700

600 : 100 = 6

700 : 100 = 7

500 : 10 = 50

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння часток

Майстер різьби по дереву за 6 год вирізає 48 де­рев'яних ложок, а його учень за 3 год — 12 таких са­мих ложок. На скільки більше ложок вирізає за 1 го­дину майстер, ніж його учень?

 

Ложок за 1 год (продуктивність праці)

Кількість годин (час)

Загальна кількість ложок (виробіток)

Майстер

?, на ? ложок більше

6

48

Учень

?

3

12

Розв’язання

1) 48 : 6 = 8 (л.) – ложок вирізає майстер за 1 год.

2) 12 : 3 = 4 (л.) – ложок вирізає учень за 1 год.

3) 8 – 4 = 4 (л.) – на стільки більше ложок вирізає за 1 го­дину майстер, ніж його учень.

Відповідь: на 4 ложки більше вирізає за 1 го­дину майстер, ніж його учень.

 

Сторінка 21

Завдання 1

0 • 18 = 0         27 • 10 = 270    1 • 9 = 9     36 • 10 = 360    1 • 0 =  0     0 • 25 = 0

15 : 1 = 15       40 : 10 = 4        13 : 1 = 13     8 : 1 = 8     240 : 10 = 24     1 : 1 = 1

Завдання 2 Порядок дій

74 • 10 – 320 = 740 – 320 = 420

8 • 100 + 200 = 800 + 200 = 1000

(524 – 500) : 3 = 24 : 3 = 8

65 + 100 • 4 + 1 = 65 + 400 + 1 = 466

100 • 6 – 50 • 0 = 600 – 0 = 600

900 : 100 • 10 = 9 • 10 = 90

Завдання 3  Складена задача на віднімання

У підвалі було 30 кг моркви, у ящиках по 6 кг кожний, і 24 кг буряків у ящиках, по 6 кг кожний. Використали 7 ящиків. Скільки ящиків з овочами залишилося?

Було

Використали

Залишилось

30 кг — ? ящиків по 6 кг

24 кг — ? ящиків по 6 кг

Всього — ?

7 ящиків

?

 

1) 30 : 6 = 5 (ящ.) – ящиків з морквою.

2) 24 : 6 = 4 (ящ.) – ящиків з буряків.

3) 5 + 4 = 9 (ящ.) – всього ящиків було.

4) 9 – 7 = 2 (ящ.) – ящиків залишилося.

Відповідь: залишилося 2 ящики з овочами.

1) 30 + 24 = 54 (кг) – всього кілограмів овочів було.

2) 54 : 6 = 9 (ящ.) – ящиків було.

3) 9 – 7 = 2 (ящ.) – ящиків залишилося.

Відповідь: залишилося 2 ящики з овочами.

 

Сторінка 22

Завдання 1 Множення

9 • 10 = 90    16 • 10 = 160    10 • 80 = 800   10 • 37 = 370   4 • 100 = 400   100 • 9 = 900

Завдання 2

До числа 487 додали частку чисел 400 і 100:

487 + 400 : 100 = 487 + 4 = 487 + 3 + 1 = 491

Суму чисел 450 і 450 зменшили у 9 разів:

(450 + 450) : 9 = 900 : 9 = 100

Різницю чисел 1000 і 400 зменшили у 6 разів:

(1000 – 400) : 6 = 600 : 6 = 100

Завдання 3  Спосіб укрупнення розрядів

60 • 7 = 6 дес. • 7 = 42 дес. = 420

900 : 3 = 9 сот. : 3 =  3 сот. = 300

800 : 4 = 8 сот. : 4 = 2 сот. = 200

7 • 40 = 7 • 4 дес. = 28 дес. = 280

50 • 9 = 5 дес. • 9 = 45 дес. = 450

700 : 7 = 7 сот. : 7 = 1 сот. = 100

Завдання 4  Ціна, кількість, вартість

Ціна льодяника 8 грн, а пиріжка – 10 грн. Купили 10 льодяників і 9 пиріжків. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Льодяники

8 грн

10

?

?

Пиріжки

10 грн

9

?

Розв’язання

1) 8 • 10 = 80 (грн) – вартість льодяників.

2) 10 • 9 = 90 (грн) – вартість пиріжків.

3) 80 + 90 = 170 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 170 гривень.

 

Сторінка 23

Завдання 1  Комахи мають охоронців – 4 мурахи

90 : 10 = 9         9 • 7 = 63         63 • 10 = 630     630 – 600 = 30    30 : 5 = 6   

6 • 100 = 600     600 : 6 = 100    100 – 80 = 20     20 : 5 = 4

Завдання 2

810 : 9 = 81 дес. : 9 = 9 дес. = 90

70 • 5 = 7 дес. • 5 = 35 дес. = 350

480 : 6 = 48 дес. : 6 = 8 дес. = 80

50 • 9 = 5 дес. • 9 = 45 дес. = 450

800 : 8 = 8 сот. : 8 = 1 сот. = 100

20 • 7 = 2 дес. • 7 = 14 дес. = 140

300 – 40 • 2 = 300 – 80 = 220

250 + 360 : 9 = 250 + 40 = 290

520 – 60 : 3 = 520 – 20 = 500

Завдання 3 Прості задачі

1) Проста задача на множення

За годину майстриня виготовила 20 деталей для м'якої іграшки. Скільки деталей виготовить майст­риня за 4 год?

Деталей за 1 год (продуктивність праці)

Кількість годин (час)

Загальна кількість деталей (виробіток)

20

4

?

Розв’язання

20 • 4 = 80 (д.)

Відповідь: майстриня виготовить 80 деталей.

2) Проста задача на ділення

Майстер виготовив 160 деталей для конструктора. Скільки часу знадобилося майстрові, якщо за годину він виготовляє 8 деталей?

Деталей за 1 год (продуктивність праці)

Кількість годин (час)

Загальна кількість деталей (виробіток)

8

?

160

Розв’язання

160 : 8 = 20 (г.)

Відповідь: майстрові знадобилося 20 годин.

Інші завдання дивись тут...