Інші завдання дивись тут...

Завдання 176. Купили чотири іграшки за ціною 6 грн. Усього заплатили 24 грн. Поясни, про яку величину дізна­ємося, коли обчислимо кожний вираз.

Розв'язання:

6 • 4  - вартість покупки

24 : 6 – кількість іграшок

24 : 4 – ціна іграшки

 

Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість.

Завдання 177. Купили 4 м синьо-жовтої стрічки за ціною 3 грн за 1 м. Скільки одержали здачі з 20 грн?

Розв'язання:

3 • 4 = 12 (грн.) - вартість покупки.

20 – 12 = 8 (грн.) - одержали здачі.

Відповідь:  8 грн.

 

Завдання 178.

56 + х = 84

х = 84 – 56

х =28

56 + 28 = 84

84 = 84

48 – х = 22

х = 48 – 22

х = 26

48 – 26 = 22

22 = 22

47 – х = 18

х = 47 – 18

х = 29

47 – 29 = 18

18 = 18

х – 53 = 38

х = 38 + 53

х = 91

91 – 53 = 38

38 = 38

х + 24 = 63

х = 63 – 24

х = 39

39 + 24 = 63

63 = 63

х – 47 = 18

х = 18 + 47

х = 65

65 – 47 = 18

18 = 18

 

Нагадаємо, що     1м = 100см

                                1м = 10 дм

                                1дм = 10см

Завдання 179°.

24 дм : 8 дм = 3                            

24 дм : 6 = 4 дм  

 

6 м - 3 дм = 60 дм - 3 дм = 57дм   

5 дм • 8 = 40 дм               

3 дм - 2 см = 30 см - 2 см = 28см   

3 см + 6 дм = 3см + 60 см = 63 см

 

Завдання  180°. Купили три пачки печива «Орео» по 4 грн і цукерок на 39 грн. Яка вартість усієї покупки?

Розв'язання:

4 • 3 = 12 (грн.) - вартість печива «Орео».

12 + 39 = 51 (грн.) - вартість усієї покупки.

Відповідь: 51 грн.

 

Завдання 181. (Усно.) 1) Яка вартість п'яти олівців по 3 грн?

2)    Яку кількість пар шкарпеток за ціною 6 грн можна купити на 30 грн?

3)   На 12 грн купили 4 кг картоплі. Яка ціна 1 кг картоплі?

Розв'язання:

5 • 3 = 15 (грн.) - вартість олівців.

30 : 6 = 5 (п.) - можна купити пар шкарпеток.

12 : 4 = 3 (грн.) - ціна 1 кг картоплі. 

 

Завдання  182. За 5 кг яблук заплатили 30 грн. Скільки гро­шей треба заплатити за 8 кг таких яблук?

Ціна

Маса

Вартість

однакова

5 кг

8 кг

30 грн

?

План розв'язування:

1)  Яка ціна яблук?

2)  Яка вартість 8 кг яблук?

Розв'язання:

30 : 5 = 6 (грн.) - ціна 1 кг яблук.

8 • 6 = 48 (грн.) - треба заплатити грошей за вісім кг яблук.

Відповідь: 48 грн.

 

Завдання 183. Петрик купив собі і товаришу чотири булоч­ки і заплатив 12 грн. Скільки гривень коштують дві такі булочки? За коротким записом розв'яжи задачу і запиши дії.

4 б. — 12 грн

2 б. — ?

Розв'язання:

12 : 4 = 3 (грн.) - ціна булочки.

2 • 3 = 6 (грн.) - коштують дві булочки.

Відповідь: 6 грн.

 

Завдання 184.   

78-24:6=78-4=74         24+18:6=24+3=27         24:3+42:6=8+7=15

24+30:6=24+5=29       6•8+46=48+46=94        36:6+6•9=6+54=60

 

Завдання 185.

46 + 36 > 46 – 23                         45 : 5 < 45 - 5

18 : 6 < 3 • 8                            35 : 5 = 42 : 6

 

Завдання 186*. Сума трьох чисел дорівнює 75. Різниця пер­шого і другого чисел дорівнює 11. Сума першого і тре­тього — 56. Знайди ці числа.

Розв'язання:

75 – 56 = 19 - друге число.

11 + 19 = 30 - перше число.

19 + 30 = 49 - сума першого і другого числа.

75 – 49 = 26 - третє число

Відповідь: 30, 19, 26.

 

Завдання 187°.

21-35:5=21-7=14           (55-19):6=36:6=6        81+48:6=89        

4•5-10:2=20-5=15          40-18:3=40-6=34        40-18:6=40-3=37

 

Завдання 188°. Восени біля дороги посадили 42 тополі, лип посадили у 6 разів менше, ніж тополь, а дубів — на 5 більше, ніж лип. Скільки посадили дубів?

Розв'язання:

42 : 6 = 7 (д.) - посадили лип.

7 + 5 = 12 (д.) - посадили дубів.

Відповідь: 12 дерев.

 

Завдання 189. (Усно.) Виконай першу дію кожного виразу.

30 - 42 : 6               30 : 6 – 5              48 - (13 - 6)

(90 - 42) : 6            24 : 6 - 2               24 : (6 - 2)

Розв'язання:

42 : 6 = 7               30 : 6 = 5              13 – 6 = 7

90 – 42 = 48            24 : 6 = 4               6 – 2 = 4

 

Завдання 190.Маса гуски 5 кг. Яка маса чотирьох таких гусок?

Розв'язання:

4 • 5 = 20 (кг) - маса чотирьох гусок.

Відповідь: 20 кг.

 

Завдання 191.Маса шести однакових посилок 18 кг. Яка маса чотирьох таких посилок?

Розв'язання:

18 : 6 = 3 (кг) - маса одної посилки.

3 • 4 = 12 (кг) - маса чотирьох таких посилок.

Відповідь: 12 кг.

 

Завдання 192. У шести однакових бідонах 24 л води. Скільки літрів води в семи таких бідонах? Розглянь короткий запис задачі й розв'яжи її. Запиши дії.

6 б. — 24 л

7 б. — ?

Розв'язання:

24 : 6 = 4 (л) - води у одному бідоні.

4 • 7 = 28 (л) - води у семи таких бідонах.

Відповідь: 28 літрів

 

Завдання 193.

Вираз 2 • (4 + 3). 2 — перший множник, (4 + 3) — другий множник, 14 — добуток.

Вираз 6 • (24 : 3). 6 — перший множник, (24 : 3) — другий множник, 48 — добуток.

Вираз (51 - 45) • 4. (51 – 45) — перший множник, 4  — другий множник, 24 — добуток.

Вираз  (12 : 2) • 5.  (12 : 2) — перший множник, 5  — другий множник, 30 — добуток.

 

Завдання 194.

х – 40 = 60

х = 60 + 40

х = 100

100 – 40 = 60

60 = 60

х + 4 = 6

х = 6 – 4

х = 2

2 + 4 = 6

6 = 6

х – 16 = 25

х = 25 + 16

х = 41

41 – 16 = 25

25 = 25

 

Завдання 195. У виразі 12 : 2 + 2 • 2 постав дужки так, щоб після обчислення вийшло: а) 6; б) 2.

Розв'язання:

а) 12 : (2 + 2) • 2 = 6

б) 12 : (2 + 2 • 2) = 2

 

Завдання 196*. Батькові, сину й дочці разом 45 років. Скіль­ки років їм буде разом через 7 років?

Розв'язання:

3 • 7 = 21 (р.) - збільшиться років батькові, сину й дочці за сім років.

45 + 21 = 66 (р.) - буде років разом через сім років.

Відповідь: 66 років.

 

Завдання 197°. Батько купив 18 кг картоплі в шести однако­вих сітках. Син допоміг йому нести дві сітки. Скільки кілограмів картоплі ніс син?

Розв'язання:

18 : 6 = 3 (кг) - важить одна сітка картоплі.

2 • 3 = 6 (кг)  - кілограмів картоплі ніс син.

Відповідь: 6 кг.

 

Завдання  198°. За даними таблиці склади та обчисли вирази.

Зменшуване

6 • 7

36 : 4

42 : 6

45

Від'ємник

6 : 3

18 : 6

24 - 18

81 - 57

Зразок. 6 • 7 - 6 : 3 = 42 - 2 = 40.

Розв'язання:

6 • 7 - 6 : 3 = 42 - 2 = 40.

36 : 4 – 18 : 6 = 9 – 3 = 6

42 : 6 – (24 – 18) = 7 – 6 = 1

45 – (81 – 57) = 45 – 24 = 21 

 

Завдання 199. (Усно.)

73 – 42 : 6 = 66                       45 : 5 + 35 = 44

73 – 54 : 6 = 64                       6 • 7 + 35 = 77

73 – 40 : 5 = 65                       4 • 7 + 35 = 63

 

Завдання 200. Батькові 40 років, а мати на 4 роки молодша від нього. Скільки років їхньому сину, який у 4 рази молодший від матері? На скільки років син молодший від батька?

Розв'язання:

40 – 4 = 36 (р.) - років матері.

36 : 4 = 9 (р.) - років синові.

40 – 9 = 31 (р.) - на стільки років син молодший від батька.

Відповідь: 9 років; 31 рік.

Інші завдання дивись тут... 

  • юля
    у №187 опечатка 40-18:3=40-6=54 должно быть34 ------------ Спасибо. Исправлено.
    10 жовтня 2017 18:16