Інші завдання дивись тут...

Завдання 201. За 5 год роботи двигуна було витрачено 30 л пального. Скільки літрів пального потрібно для 8 год роботи цього двигуна?

Розв’язання:

30 : 5 = 6 (л) - витрачено пального за 1 год роботи двигуна. 

6 • 8 = 48 (л) - потрібнопального для 8 год роботи цього двигуна.

Відповідь: 48 л

 

Нагадаємо, що 1м = 100 см

                    1м = 10дм

                    1дм = 10см

Завдання 202.

1 м - 5 дм = 10 дм – 5 дм = 5 дм                     

1 м - 5 см = 100 см – 5 см = 95 см                     

6 м 4 дм : 8 дм = 64 дм : 8 дм = 8 дм   

5 см • 5 = 25 см

15 см : 5 = 3 см

3 дм : 6 = 30 см : 6 = 5 см

3 дм 5 см : 5 = 55 см : 5 = 11 см

1 дм 2 см : 3 = 12 см : 3 = 4 см

1 м 6 дм - 8 дм = 16 дм – 8 дм = 8 дм 

 

Завдання 203.

35 – х = 12

х = 35 – 12

х = 23

35 – 23 = 12

12 = 12

х + 13 = 57

х = 57 – 13

х = 44

44 + 13 = 57

57 = 57

43 + х = 81

х = 81 – 43

х = 38

43 + 38 = 81

81 = 81

х – 15 = 37

х = 37 + 15

х = 52

52 – 15 = 37

37 = 37

х • 6 = 42

х = 42 : 6

х = 7

7 • 6 = 42

42 = 42

х : 4 = 8

х = 8 • 4

х = 32

32 : 4 = 8

8 = 8

 

Завдання 204*. Постав між цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 знаки додавання і віднімання, щоб значення одержа­ного виразу було 100.

Розв’язання:

123 - 45 - 67 + 89 = 100 

 

Завдання 205°. Запиши вирази та обчисли їх.

1) Частку чисел 48 і 8 зменшити у 2 рази.

2) Добуток чисел 3 і 8 збільшити на 27.

3) Суму чисел 25 і 57 зменшити на частку 54 : 6.

4) Число 70 зменшити на різницю чисел 67 і 39.

Розв’язання:

1)  48 : 8 : 2 = 3

2)  3 • 8 + 27 = 51

3)  25 + 57 – 54 : 6 = 73

4)  70 – (67 – 39) = 42 

 

Завдання 206°. У шести однакових ящиках 30 кг лимонів. Яка маса лимонів у чотирьох таких ящиках?

Розв’язання:

30 : 6 = 5 (кг) - лимонів у одному ящику.

4 • 5 = 20 (кг) - маса лимонів у чотирьох ящиках.

Відповідь: 20 кг.

 

Завдання 207. З кожного виразу на множення та його значен­ня склади рівність з діленням на 7.

7 • 3                7 • 6              7 • 9

Розв’язання:

21 : 7 = 3             42 : 7 = 6       63 : 7 = 9

 

Завдання 208. Поясни, як одержали результати таблиць мно­ження числа 7 і ділення на 7.

7 • 2 = 14                              14 : 7 = 2

7 • 3 = 21                              21 : 7 = 3

7 • 4 = 28                              28 : 7 = 4

7 • 5 = 35                              35 : 7 = 5

7 • 6 = 42                              42 : 7 = 6

7 • 8 = 56                              56 : 7 = 8

7 • 9 = 63                              63 : 7 = 9 

 

Завдання 209.

7 • 4 = 28 

4 • 7 = 28 

 

Завдання 210.

7 • 6 + 7 • 4 = 42 + 28 = 70

(35 - 28) • 5 = 7 • 5 = 35

(68 - 26) : 7 = 42 : 7 = 6

 

21 : 3 • 6 = 7 • 6 = 42

7 • (6 : 2) = 7 • 3 = 21

35 - 14 : 7 = 35 – 2 = 33

 

60 - 63 : 7 = 60 – 9 = 51

81 - 56 : 7 = 81 – 8 = 73

50 + 42 : 7 = 50 + 6 = 56 

 

Завдання 211. Трактор за 6 год роботи витрачає 42 л пально­го. Скільки літрів пального витратить цей трактор за 8 год роботи?

Розв’язання:

42 : 6 = 7 (л) - пального витрачає трактор за одну годину роботи.

7 • 8 = 56 (л) - пального витратить цей трактор за 8 год роботи.

Відповідь: 56 л. 

 

Завдання 212. У місяці лише повних 4 тижні. Скільки днів у цьому місяці? Як він називається?

Розв’язання:

4 • 7 = 28 (д.) - днів у цьому місяці. Він називається лютий.

Відповідь: 28 днів. 

 

Завдання 213*. Використовуючи кожну із цифр 2, 3, 4, 5 лише раз, запиши два двоцифрових числа, сума яких буде найбільшою з можливих.

Розв’язання:

52 + 43 = 95

53 + 42 = 95 

 

Завдання 214°.

24 : 6 = 4

(40 + 9) : 7 = 49 : 7 = 7

(17 +18) : 7 = 35 : 7 = 5

45 : (13 – 8) = 45 : 5 = 9

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9 

 

Завдання 215°. Будівельна бригада може змонтувати чотири дачних будинки за 28 днів. Скільки таких будинків може змонтувати ця бригада за 63 дні?

Розв’язання:

28 : 4 = 7 (д) - днів монтує бригада один дачний будиночок.

63 : 7 = 9 (б.) - дачних будиночків може змонтувати бригада за 63 дні.

Відповідь: 9 будиночків. 

 

Завдання 216.  (Усно.)

7•4=28           7•8=56        7•5=35        7•9=63        45-15=30

28-14=14        56-26=30    35+10=45    63+16=79    30:6=5

14:2=7            30:6=5        45:5=9        79-23=56      5•7=35 

 

Завдання 217. Обчисли вираз k: 7, якщо kнабуває таких зна­чень: 28, 42, 49, 56.

Розв’язання:

28 : 7 = 4

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8 

 

Завдання 218. 54 зменшили на невідоме число і дістали 32. Знайди невідоме число. (Склади і розв'яжи рівняння.)

Розв’язання:

Нехай х – невідоме число, тоді

54 – х = 32

х = 54 – 32

х = 22 - шукане число.

Відповідь: 22. 

 

Завдання 219. Розглянь розв'язання двох задач, кожна з яких містить буквене дане.

1)  З однієї грядки зібрали 6 гарбузів, а з другої — а гарбузів. Усі гарбузи поклали у два ящики, порівну в кожний. Скільки гарбузів поклали в один ящик?

6 + а — зібрали всього гарбузів;

(6 + а) : 2 — поклали гарбузів в один ящик.

Відповідь: (6 + а) : 2 гарбузів.

2)  З однієї грядки зібрали kгарбузів, а з другої — в 3 рази більше. Усі гарбузи поклали у два ящики по­рівну. Скільки гарбузів поклали в один ящик?

k• 3 — зібрали гарбузів з другої грядки;

k+ k• 3 — зібрали гарбузів з двох грядок;

(k+ k• 3) : 2 — поклали гарбузів в один ящик.

Відповідь: (k+ k• 3) : 2 гарбузів.

Якщо умова задачі містить буквене дане, відповідь записують у вигляді виразу. 

 

Завдання 220. У мішку а кілограмів яблук, а в кошику — у 6 разів менше. Скільки всього кілограмів яблук ра­зом у мішку й кошику?

Розв’язання:

а : 6 – кілограмів яблук у кошику,

а + а : 6 – всього кілограмів яблук разом у мішку й кошику.

Відповідь: а + а : 6 кілограмів.

 

Завдання 221. Столяр повинен робити одну рамку 50 хв, а він витрачає на це 43 хв. Скільки часу зекономить сто­ляр, зробивши 9 таких рамок?

Розв’язання:

50 – 43 = 7 (хв.) економить часу столяр на одній рамці.

7 • 9 = 63 (хв.) зекономить столяр, зробивши 9 таких рамок.

Відповідь: 63 хвилини.

 

Завдання 222*. Використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4 лише раз, запиши два двоцифрових числа, різниця яких буде найменшою з можливих.

Розв’язання:

31 – 24 = 7 

 

Завдання 223°.

(17 + 7) : 6 = 24 : 6 = 4

7 • (11 – 7) = 7 • 4 = 28

7 • 5 – 28 : 4 = 35 – 7 = 28 

 

Завдання 224°. 1) У чотирьох однакових ящиках 24 кг печи­ва. Скільки печива в семи таких ящиках?

Розв’язання:

24 : 4 = 6 (кг.) - печива у одному ящику.

6 • 7 = 42 (кг) - печива в семи таких ящиках

Відповідь: 42 кг. 

2) Склади і розв'яжи обернену задачу, відповіддю якої буде число 24.

Розв’язання: 

Печиво розклали у чотири ящики. У кожному ящику 6 кг печива. Скільки кілограмів печива разом у всіх ящиках ?

6 • 4 = 24 (кг) - печива у всіх ящиках.

Відповідь: 24 кг.

 

Завдання 225. (Усно.)

(65 - 58) • 4 = 28           (84 - 42) : 7 = 6            57 - 7 • 8 = 1

7 + 28 = 35                     7 • 6 = 42                 1 • 6 = 6

35 : 7 = 5                     42 + 24 = 66                 6 + 10 = 16

Інші завдання дивись тут...     

  • дима
    завданя 453
    --------------
    http://8next.com/gdz3klas_bogdan/345-gdz_mat_3_bogd451_472.html
    29 листопада 2014 18:55