Інші завдання дивись тут...

Завдання 247 

1) Одиниці масиграм, кілограм, центнер, тонна

2) Олег купив 4 пундики і заплатив 24 грн. Скільки коштують 3 пундики?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (грн) – ціна пундика;

2) 6  3 = 18 (грн) – вартість 3 пундиків.

Відповідь: 3 пундики коштують 18 гривень.

3) Склади за таблицею 3 задачі про овочі та фрукти.

Маса

Кількість

Загальна маса

2 кг

8

5 кг

?

30 кг

?

4

28 кг

1) Купили 8 однакових кабачків масою 2 кг кожен. Яка загальна маса кабачків?
2) Купили 30 кг борошна, по 5 кг в кожному пакеті. Скільки таких пакетів борошна купили?
3) Маса 4 однакових пакетів борошна 28 кг. Яка маса одного такого пакета?

 

3авдання 248

Загальна маса чотирьох динь 12 кг. Яка маса шести таких динь, якщо маса дині однакова?

Маса дині

Кіль­кість

Загальна маса

Однакова

4 д.

6 д.

12 кг

?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (кг) – маса 1 дині;

2) 3  6 = 18 (кг) – маса 3 таких динь.

Відповідь: маса шести таких динь 18 кг.

Вираз: (12 : 4) • 6 = 3 • 6 = 18 (кг)

 

3авдання 249

Маса 6 однакових посилок 18 кг. Яка маса чотирьох таких посилок?

Короткий запис

6 посилок — 18 кг

4 посилки — ?

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (кг) – маса 1 посилки;

2) 3  4 = 12 (кг) – маса 4 таких посилок.

Відповідь: маса чотирьох таких посилок 12 кг.

Вираз: (18 : 6) • 4 = 3 • 4 = 12 (кг)

 

3авдання 250 Назви множники в кожному виразі, а потім знайди добутки.

• (4 + 3) =  7 = 14

 (24 : 3) =  8 = 48

(51 – 45)  4 =  4 = 24

(12 : 2)  5 =  5 = 30

Завдання 251

У виразі 12 : 2 + 2 • 2 постав дужки так, щоб після обчислення вийшло

а) 6; 12 : (2 + 2) • 2 = 12 : 4 • 2 = 3 • 2 = 6

б) 2. 12 : (2 + 2 • 2) = 12 : (2 + 4) = 12 : 6 = 2

 

3авдання 252 Рівняння

х : 6 = 9
х = 9 • 6
х = 54
54 : 6 = 9
9 = 9

х • 6 = 54
х = 54 : 6
х = 9
9 • 6 = 54
54 = 54

х + 6 = 9
х = 9 – 6
х = 3
3 + 6 = 9
9 = 9

х – 6 = 9
х = 9 + 6
х = 15
15 – 6 = 9
9 = 9

6 • х = 42
х = 42 : 6
х = 7
6 • 7 = 42
42 = 42

30 : х = 6
х = 30 : 6
х = 5
30 : 5 = 6
6 = 6

Завдання 253

Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см. Поділи його на 2 рівних трикутники.

Знайди периметр одного трикутника.

Розв’язання

4 + 3 + 5 = 12 (см) – периметр трикутника.

 

3авдання 254

Маса повного бідона з молоком 40 кг. Маса молока в бідоні, наповненому наполовину, ста­новить 19 кг. Яка маса порожнього бідона?

Короткий запис
Повний бідон 40 кг
Молока  ?, 2 р. по 19 кг
Порожній бідон  ?

Розв’язання
1) 19 + 19 = 38 (кг)  маса молока в бідоні;

2) 40 – 38 = 2 (кг)

Відповідь: маса порожнього бідона 2 кг.

 

3авдання 255

Купили 18 кг картоплі та цибулі в 6 однакових за масою сітках. У двох сітках була цибуля. Скільки було кілограмів картоплі?

 

Маса сітки

Кіль­кість

Загальна маса

Картопля

Цибуля

Однакова

? с.

2 с.

6 с.

? кг

? кг

18 кг

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (кг) – маса однієї сітки;

2)  2 = 4 (с.) – сіток з картоплею.

3) 3 • 4 = 12 (кг)

Відповідь: було 12 кг картоплі.

 

3авдання 256 Порядок дій

36 : 4 – 18 : 6 = 9 – 3 = 6
42 : 6 – (24 – 18) = 7 – 6 = 1
45 – (81 – 57) = 45 – 24 = 21

 

3авдання 257

73 – 42 : 6 = 73 – 7 = 66

73 – 54 : 6 = 73 – 9 = 64

73 – 40 : 5 = 73 – 8 = 65

73 + 45 : 5 = 73 + 9 = 84

73 + 6 • 4 = 73 + 24 = 97

73 + 4 • 5 = 73 + 20 = 93

Завдання 258

З кожного виразу та його значен­ня склади рівність на ділення на 7.

7 • 3 = 21
21 : 7 = 3

7 • 6 = 42
42 : 7 = 6

7 • 9 = 63
63 : 7 = 9

7 • 8 = 56
56 : 7 = 8

7 • 4 = 27
28 : 7 = 4

 

3авдання 260

7 • 6 + 7 • 4 = 42 + 28 = 70

(35 – 28) • 5 = 7 • 5 = 35

21 : 3 • 6 = 7 • 6 = 42

7 • (6 : 2) = 7 • 3 = 21

60 – 63 : 7 = 60 – 9 = 51

81 – 56 : 7 = 81 – 8 = 73

3авдання 261

У місяці лише 4 повних тижні. Скільки днів у місяці28 днів.

Назви за календарем такий місяць. Лютий

Чи завжди в ньому стільки днів?  Ні, може бути 29 днів.

 

3авдання 262

1) У 6 однакових пляшках 18 л соняшникової олії. Яка місткість пляшки?

18 : 6 = 3 (л)

2) Місткість банки з оливковою олією 6 л. Скільки потрібно таких банок, щоб розлити 30 л олії?

30 : 6 = 3 (б.)

3) Привезли 8 бутлів води по 6 л. Скільки всього літрів води привезли?

6 • 8 = 48 (л)

 

3авдання 263

Закупили 7 бутлів кукурудзяної олії. Усього 35 л. Скільки олії у двох таких бутлях?

Місткість 1 6.

Кількість

Загальна місткість

Однакова

7 б.

2 б.

35 л

?

Розв’язання

1) 35 : 7 = 5 (л) – місткість 1 банки;

2) 5 • 2 = 10 (л)

Відповідь: у двох бутлях 10 літрів олії.

Вираз: 35 : 7 • 2 = 5 • 2 = 10 (л)

 

3авдання 264

Периметр рівностороннього шестикутника 24 см. Побудуй квадрат зі стороною, завдовжки на 1 см меншою від довжини сторони шести­кутника, і знайди периметр квадрата.

Розв’язання

1) 24 : 6 = 4 (см) – довжина сторони шестикутника або сторони квадрата;

2) 4  1 = 3 (см) – довжина сторони меншого квадрата;

3) 3 • 4 = 12 (см)

Відповідь: периметр квадрата.

3авдання 265

У дволітрових і трилітрових пляшках при­везли 21 л соку. Скільки було дволітрових пляшок, якщо всього було 8 пляшок?

Місткість пляшки

Кіль­кість

Загальна місткість

2 л

3 л

? пл.

? пл.

8 пл.

21 л

 

Розв’язання

Нехай було дволітрових х пляшок, тоді трилітрових буде (8 - х) пляшок. Складаємо рівняння.

2х + 3(8  х) =  21

2х + 24 – 3х = 21

3х – 2х = 24 – 21

х = 3 (пл.) 

Відповідь: було 2 дволітрові пляшки.

 

3авдання 266

У 7 однакових пляшках міститься 14 л олії. Скільки літрів олії міститься у 4 таких пляшках?

Короткий запис

7 пл.  14 л

4 пл.  ?

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (л) – місткість 1 пляшки олії.

2) 2 • 4 = 8 (л)

Відповідь: у 4 пляшках міститься 8 л олії.

Постав запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія. У скільки разів більше олії міститься у 4 пляшках, ніж у одній такій пляшці?

 

3авдання 267

35 – х = 12
х = 35 – 12
х = 23
35 – 23 = 12
12 = 12

х – 15 = 37
х = 37 + 15
х = 52
52 – 15 = 37
37 = 37

х : 4 = 8
х = 8 • 4
х = 32
32 : 4 = 8
8 = 8

(68 – 26) : 7 = 42 : 7 = 6
35 – 14 : 7 = 35 – 2 = 33
50 + 42 : 7 = 50 + 6 = 56

Завдання 268

(7  4  14) : 2 = (28  14) : 2 = 14 : 2 = 7
(7  8  26) : 6 = (56  26) : 6 = 30 : 6 = 5
(7  5 + 10) : 5 = (35 + 10) : 5 = 45 : 5 = 9
(7  9 + 16)  23 = (63 + 16)  23 = 79  23 = 56
(45  15) : 6  7 = 30 : 6  7 = 5  7 = 35

 

3авдання 269

Трактор за 6 год роботи витрачає 42 л паль­ного. Скільки літрів пального витратить цей трактор за 8 год роботи?

Норма витрати

Час роботи

Витрачено

Однакова

6 год

8 год

42 л

?

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (л) – витрачає пального за 1 год роботи;

2) 7 • 8 = 56 (л)

Відповідь: за 8 год роботи цей трактор витратить 56 л пального.

 

3авдання 270

На пошиття 3 однакових костюмів витратили 12 м тканини. Скільки метрів тканини витратять на пошиття 5 таких костюмів?

Норма

Кількість

Витрачено

Однакова

3 костюми

5 костюмів

12 м

?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (м) – витрачається тканини на пошиття 1 костюма.

2) 4 • 5 = 20 (м)

Відповідь: на пошиття 5 костюмів витратять 20 м тканини.

 

3авдання 271

Підкресли другий доданок у вира­зах, де останньою є дія додавання.

5 • 7 + 15 = 35 + 15 = 50

20 + 7 • 9 = 20 + 63 = 83

80 – 7 • 7 = 80 – 49 = 31

(18 – 12) • 7 = 6 • 7 = 42

7 • 8 + 36 : 6 = 56 + 6 = 62

40 – 5 • 4 = 40 – 20 = 20

Завдання 272

За яких значень a = 14, 21, 28, 42, 56, 63 нерівність a : 7 > 6 істинна?

a : 7 > 6, тому a > 42, якщо а = 56, 63

 

3авдання 273

54 зменшили на невідоме число і дістали 32. Знайди невідоме число.

Розв’язання

54 – х = 32

х = 54 – 32

х = 22

Відповідь: невідоме число 22.

 

3авдання 274

Накресли незамкнену ламану із чотирьох однакових ланок, завдовжки у 3 рази меншу за периметр квадрата зі стороною 6 см.

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (см) – периметр квадрата;

2) 24 : 3 = 8 (см) – довжина ламаної;

3) 8 : 4 = 2(см) – довжина ланки ламаної.

Накресли незамкнену ламану із чотирьох однакових ланок, завдовжки 2 см кожна.

 

3авдання 275

Запиши за допомогою цифр 4, 5, 7, 8 всі двоцифрові числа, які починаються із цифри 4 або 8. Обведи найбільше з них і підкресли найменше.

44, 45, 47, 48, 84, 85, 87, 88

 

3авдання 276

Швачка з 12 м тканини пошила 6 однакових фартухів. Скільки треба метрів тканини, щоб пошити ще 9 таких фартухів?

Розв’язання

1) 12 : 6 = 2 (м) – треба тканини на пошиття 1 фартуха.

2) 2 • 9 = 18 (м)

Відповідь: треба 18 м тканини на пошиття ще 9 таких фартухів.

 

3авдання 277

24 : 6 = 4
(40 + 9) : 7 = 49 : 7 = 7

(17 + 18) : 7 = 35 : 7 = 5
45 : (13 – 8) = 45 : 5 = 9

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3
6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9 

Інші завдання дивись тут...

  • дима
    завданя 453
    --------------
    http://8next.com/gdz3klas_bogdan/345-gdz_mat_3_bogd451_472.html
    29 листопада 2014 18:55