Інші завдання дивись тут...

ТИСЯЧА. нумерація трицифрових чисел

Завдання 374.

10 десятків паличок становлять 1 сотню паличок.

 

Завдання 375. Користуючись малюнками, назви числа від 100 до 110.

сто один, сто два, сто три, сто чотири, сто п’ять, сто шість, сто сім, сто вісім, сто девять, сто десять

 

Завдання 376.

На першому малюнку: одинадцять , сто одинадцять.

На другому малюнку: двадцять, сто двадцять.

На третьому малюнку: двадцять один, сто двадцять один.

 

Завдання 377. Прочитай числа, записані в нумераційній таб­лиці.

Сотні

Десятки

Одиниці

 

-

9

8

Дев’яносто вісім

1

0

1

Сто один

1

2

1

Сто двадцять один

Скільки в числі 98 десятків? Як утворити число 101? Скільки в числі 121 сотень; десятків; одиниць?

Розв'язання:

У числі 98 є 9 десятків.

Якщо до числа 100 додати 1 , утвориться число 101 = 100 + 1.

У числі 121 одна сотня, два десятки, одна одиниця.

 

Завдання 378. Прочитай рівності в кожному стовпчику. Зроби висновок про утворення чисел.

99 + 1 = 100             121 – 1 = 120

100 + 1 = 101           120 – 1 = 119

101 + 1 = 102           140 – 1 = 139

109 + 1 = 110           139 – 1 = 138

110 + 1 = 111           151 – 1 = 150

111 + 1 = 112           150 – 1 = 149

Як утворити число, що йде за числом 149? Як утворити число, що передує числу 160?

Розв'язання:

149 + 1 = 150

160 – 1 = 159

 

Завдання 379. (Усно.)

135 + 1 = 136                    181 – 1 = 180        169 + 1 = 170

140 – 1 = 139                     180 – 1 = 179        170 + 1 = 172

 

Завдання 380. Назви числа, що передують кожному них, і числа, що йдуть за ними. 90, 100, 115, 120, 189.

Розв'язання:

89, 91

99, 101

114, 116

119, 121

188, 190

 

Завдання 381. Посадили всього 80 дерев. 44 дерева посадили вздовж тротуару, а решту — в парку, у 4 ряди порів­ну. Скільки дерев у кожному ряді?

Розв'язання:

80 – 44 = 36 (д.) - посадили дерев у парку.

36 : 4 = 9 (д) - дерев у кожному ряді.

Відповідь: 9 дерев.

 

Склади подібну задачу за виразом (66 - 18) : 6.

Посадили всього 66 кущів. 18 кущів посадили вздовж тротуару, а решту — в парку, у 6 рядів порів­ну. Скільки кущів у кожному ряді?

 

Завдання 382.

41 - 7 • 5 = 41 – 35 = 6      (82 - 19) : 7 = 63 : 7 = 9        56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

81 : 9 – 9 = 9 – 9 = 0          3 • 4 + 48 = 12 + 48 = 60     96 - 9 • 4 = 96 – 36= 60

(84 - 20) : 8 = 64 : 8 = 8     61 - (7 + 9) = 61 – 16 = 45    5 • (9 : 9) = 5 • 1 = 5

 

Завдання 383*. Три дошки довжиною 8 дм, 6 дм і 10 дм зби­ли в одну. Якої довжини вийшла дошка, якщо довжи­на місць з'єднання (здвоєних частин) 2 дм?

Розв'язання:

2 • 2 = 4 (дм) - зайва довжина на двох місцях з'єднання.

8 + 6 + 10 – 4 = 20 (м) - вийшла довжина дошки.

Відповідь: 20 метрів.

 

Завдання 384°. Від сувою трьом покупцям відрізали по 9 м тканини, після чого в ньому залишилося 27 м. Скіль­ки метрів тканини було в сувої?

Розв'язання:

3 • 9 = 27 (м) - метрів тканини відрізали покупцям.

27 + 27 = 54 (м) - метрів тканини було в сувої.

Відповідь: 54 метри.

 

Завдання 385°. Знайди значення виразу а : 9, якщо а = 18, а = 45, а = 54, а = 63.

Розв'язання:

18 : 9 = 2

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

 

Завдання 386. 1) Назви числа від 95 до 105; від 157 до 165.

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165

2) Назви числа, прилічуючи десятками, від 70 до 120; від 150 до 190.

70, 80, 90, 100, 110, 120

 

150, 160, 170, 180, 190

 

Завдання 387. Розклади на розрядні доданки числа: 183, 127, 107, 120.

З р а з о к. 138 = 100 + 30 + 8, 150 = 100 + 50.

Розв'язання:

183 = 100 + 80 + 3

127 = 100 + 20 + 7

107 = 100 + 7

120 = 100 + 20

 

Завдання 388.

100 + 30 + 5 = 135             100 + 60 + 1 = 161          100 + 20 = 120

100 + 8 = 108                     100 + 40 + 7  = 147         100 + 2 = 102

100 + 70 = 170                   100 + 50 + 9 = 159          100 + 4 = 104

(Усно.) Розв'яжи рівняння: 100 + x+ 5 = 165.

165 = 100 + 60 + 5

х = 60

 

Завдання 389. Прочитай числа в нумераційній таблиці.

Сотні

Десятки

Одиниці

 

1

0

4

Сто чотири

1

4

1

Сто сорок один

1

9

5

Сто дев’яносто п'ять

1

9

9

Сто дев’яносто дев’ять

Скільки в числі 199 сотень; десятків; одиниць? У числі 199 маємо 1 сотня, 9 десятків, 9 одиниць.

 

Завдання 390. Розглянь малюнок і поясни, як утворили чис­ло 200.

199 + 1 = 200

100 + (99 + 1) = 100 + 100 = 200

  

Завдання 391. Розглянь рівності та прочитай назви чисел третього розряду.

1 + 1 = 2      10 + 10 = 20      100 + 100 = 200 двісті

2 + 1 = 3      20 + 10 = 30      200 + 100 = 300 триста

3 + 1 = 4      30 + 10 = 40      300 + 100 = 400 чотириста

4 + 1 = 5      40 + 10 = 50      400 + 100 = 500 п’ятсот

5 + 1 = 6      50 + 10 = 60      500 + 100 = 600 шістсот

6 + 1 = 7      60 + 10 = 70      600 + 100 = 700 сімсот

7 + 1 = 8      70 + 10 = 80      700 + 100 = 800 вісімсот

8 + 1 = 9      80 + 10 = 90      800 + 100 = 900 девятсот

9 + 1 = 10    90 + 10 = 100     900 + 100 = 1000 тисяча

 

Завдання 392. Для походу туристи купили банки консервів. Коли вони витратили 9 банок, то залишилось у 3 рази більше, ніж витратили. Скільки банок консервів купи­ли туристи?

Розв'язання:

9  • 3 = 27 (б) - залишилось банок.

9 + 27 = 36 (б) - банок купили туристи.

Відповідь: 36 банок.

 

Заміни число 3 числом 5. Чи зміниться план розв'язування задачі?

Розв'язання:

9  • 5 = 45 (б) - залишилось банок.

9 + 45 = 54 (б) - банок купили туристи.

Відповідь: 54 банки. План розв'язування задачі не зміниться.

 

Завдання 393. Обчисли. Випиши вирази, у яких першою є дія ділення.

64 : 8 • 9 = 8 • 9 = 72

(81 - 18) : 9 = 63 : 9 = 7

18 : 9 + 2 • 8 = 2 + 16 = 14

8 • 7 + 45 : 5 = 42 + 9 = 51

72 : (13 - 5) = 72 : 8 = 9

60 - 40 : 5 = 60 – 8 = 52

Розв'язання:

64 : 8 • 9 = 8 • 9 = 72

18 : 9 + 2 • 8 = 2 + 16 = 14

 

Завдання 394*. У хлопчика була 1 грн і ще монета. Скільки всього ко­пійок могло бути у хлопчика?

Розв'язання:

1 грн =  100 коп.

У хлопчика могло бути копійок: 

100 + 1 = 101 (коп.) 

100 + 2 = 102 (коп.) 

100 + 5 = 105 (коп.) 

100 + 10 = 110 (коп.) 

100 + 25 = 125 (коп.) 

100 + 50 = 150 (коп.) 

Відповідь: 101, 102, 105, 110, 125, 150 копійок.

 

Завдання 395°. У швейній майстерні було 54 м тканини. 3 18 м тканини пошили дитячі куртки, а з решти — плащі для дорослих. На кожний плащ витрачали по 4 м тканини. Скільки плащів пошили?

Розв'язання:

54 – 18 = 36 (м) - метрів тканини було для плащів.

36 : 4 = 9 (п.) - пошили плащів.

Відповідь: 9 плащів.

 

Завдання 396°.

40 : 4 > 7                10 = 16 : 4 + 6                       81 : 9 = 9

36 : 36 < 5              20 = 9 • 8 – 52                        8 • 8 = 64

 

Завдання 397. 1) Скільки паличок у кожному рядку?

 

Сотні (III розряд)

Десятки (II розряд)

Одиниці (I розряд)

2

3

6

4

3

0

4

0

5

 

2) Чи правильно позначено числами кількість пали­чок кожного рядка в нумераційній таблиці? Прочитай числа.

Сотні                    Десятки                Одиниці

(IIIрозряд)          (IIрозряд)            (Iрозряд)

2                          3                           6

4                          3                           0

4                          0                           5     

 

Розв'язання:

В нумераційній таблиці правильно позначено числами кількість паличок.

Двісті тридцять шість.

Чотириста тридцять.

Чотириста п’ять.

 

Завдання 398. Число, у якому:

2 сот. 3 дес. 7 од. = 237 (двісті тридцять сім)

7 сот. 4 дес. = 740 (сімсот сорок)

5 сот. 8 од. = 508 (п’ятсот вісім)

5 сот. 6 дес. 2 од. = 562 (п’ятсот шістдесят два)

4 дес. 7 од. = 47 (сорок сім)

9 сот. 9 од. = 909 (дев’ятсот дев’ять)

Дев’ятсот дев’ять – це найбільше число.

Сорок сім - це найменше із цих чисел.

 

Завдання 399. (Усно.)

1 дм = 10 см                    3 дм = 30 см

1 м = 100 см                    2 м = 200 см

8 м = 800 см                      9 м = 900 см

 

Завдання 400.

1) сто одинадцять;

    двісті двадцять два;

    триста тридцять три;

    чотириста сорок чотири;

    п’ятсот п’ятдесят п’ять ;

    шістсот шістдесят шість;

    сімсот сімдесят сім;

    вісімсот вісімдесят вісім;

    дев’ятсот дев’яносто дев’ять.

2) Підкреслено однією рискою: триста двадцять чотири.

    Підкреслено двома рисками : п’ятсот сорок.

    Підкреслено хвилястою лінією : вісімсот два.

3) Не підкресленими у таблиці, утворених двома розрядами, можуть бути числа:

    сто п’ять, сто вісім,  двісті шістдесят, сімсот вісім, вісімдесят один.

 Інші завдання дивись тут...