Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 152

1) 2 • 8 = 16    16 + 58 = 58 + 2 + 14 = 74    74 – 71 = 3     3 • 9 = 27    27 – 25 = 2      2 • 9 = 18

2) 3 • 6 = 18    18 + 34 = 40 + 12 = 52     52 – 49 = 52 – 42 – 7 = 3     3 • 9 = 27    27 – 24 = 3    3 • 9 = 27

 

Завдання 153

1) Проста задача на множення

Мама купила 3 ручки, по 9 грн кожна. Яка вартість покупки?

Ціна  

Кількість

Вартість

9 грн

3

?

Розв’язання

9 • 3 = 27 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 27 гривень.

 

2) Обернена проста задача на ділення

За 3 однакові ручки мама заплатила 27 грн. Яка ціна ручки?

Ціна  

Кількість

Вартість

?

3

27 грн

Розв’язання

27 : 3 = 9 (грн) – ціна ручки.

Відповідь: ціна ручки 9 гривень.

 

3) Обернена проста задача на ділення на вміщення

Мама купила однакові ручки, по 9 грн кожна. Скільки ручок купила мама, якщо вартість покупки 27 гривень?

Ціна  

Кількість

Вартість

9 грн

?

27 грн

Розв’язання

27 : 9 = 3 (р.) – ручок купила мама.

Відповідь: мама купила 3 ручки.

 

Завдання 154  

1) 7 стовпців по 3 кубики   3 • 7 = 21

2) 3 ряди по 7 кубиків        7 • 3 = 21

3) 21 кубик — це ? стовпців по 3 кубики  21 : 3 = 7 

4) 21 кубик — це ? рядів по 7 кубиків      21 : 7 = 3

Порівняли рівності 1) і 2): переставний закон множення.

Порівняй першу рівність із рівностями 3) і 4): взаємозв’язок дій множення і ділення.

Щоб одержати невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

 

Завдання 155 До рівності на множення склали по дві рівності на ділення

«Родина» чисел 2, 8, 16 при множенні: 8 • 2 = 16    2 • 8 = 16    16 : 2 = 8    16 : 8 = 2

«Родина» чисел 3, 9, 27 при множенні: 9 • 3 = 27    3 • 9 = 27    27 : 3 = 9     27 : 9 = 3

«Родина» чисел 2, 9, 18 при множенні: 9 • 2 = 18    2 • 9 = 18    18 : 2 = 9     18 : 9 = 2

«Родина» чисел 3, 7, 21 при множенні: 7 • 3 = 21    3 • 7 = 21    21 : 3 = 7     21 : 7 = 3

 

Завдання 156 Порядок дій

(62 – 59) • 7 = (62 – 59) • 7 = 3 • 7 = 21

92 – (26 + 37) = 92 – (26 + 40 – 3) = 92 – 63 = 92 – 70 + 7 = 29

2 • (73 – 64) = 2 • (73 – 63 – 1) = 2 • 9 = 18

3 • (94 – 85) = 3 • (94 – 84 – 1) = 3 • 9 = 27

3 • 8 + 84 = 24 + 84 = (20 + 80) + (4 + 4) = 108

3 • (2 • 4) = 3 • 8 = 24

 

Завдання 157 Дібрали два числа, щоб нерівності були істинні

35 + х > 57

35 + х > 35 + 22

х > 22

Відповідь: 23, 24

х – 48 < 24

х – 48 < 72 – 48

х < 72

Відповідь: 70, 71

64 – х > 45

64 – х > 64 – 19

х < 19

Відповідь: 17, 18

Завдання 158 Рівняння

х + 45 = 84

х = 84 – 45

х = 39

39 + 45 = 84

84 = 84

73 – х = 48

х = 73 – 48

х = 25

73 – 25 = 48

48 = 48

х – 23 = 58

х = 58 + 23

х = 81

81 – 23 = 58

58 = 58

Завдання 159 Накресли чотири трикутники дев'ятьма від­різками.

Завдання 160  У брата було 48 грн, а в сестри — 42 грн. Разом вони купили книжку за 65 грн. Чи зможуть вони купити ще набір кольорового паперу за 28 грн?

Міркуємо так

1) 48 + 42 = 90 (грн) – всього грошей у брата і сестри.

2) 90 – 65 = 25 (грн) – решта.

3) 25 < 28   Відповідь: не зможуть купити набір.

 

Завдання 161

2 • (41 – 32) = 2 • (41 – 31 – 1) = 2 • 9 = 18

(61 – 58) • 7 = (61 – 60 + 2) • 7 = 3 • 7 = 21

(50 – 47) • 6 = 3 • 6 = 18

(70 – 68) • 5 = 2 • 5 = 10

3 • 8 – 0 = 24 – 0 = 24

2 • (6 + 0) = 2 • 6 = 12

 

Завдання 162 Складена задача на віднімання

Було 8 монет по 2 грн та ще 20 грн. Купили альбом за 24 грн. Скільки гривень залишилося?

Короткий запис

Монетами — ? грн, 8 монет по 2 грн

Гривнями — 20 грн

Всього (Було) — ?

Витратила — 24 грн

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (грн) – гривень було монетами.

2) 16 + 20 = 36 (грн) – всього гривень було.

2) 36 – 24 = 12 (грн) – гривень залишилося.

Відповідь: залишилося 12 гривень.

Завдання 163

2 • 5 = 10    2 • 8 = 16    2 • 6 = 12     3 • 4 = 12     3 • 7 = 21     3 • 9 = 27

Таблиця ділення на число 2.

Таблиця ділення на число 3.

2) Поміркували, як знайти невідомий множник, ділене, дільник.

2 • 4 = 8 (бо 8 : 4 = 2)    12 : 3 = 4 (бо 4 • 3 = 12)      12 : 4 = 3 (бо 12 : 3 = 4)

 

Завдання 164

12 : 2 + 38 = 6 + 38 = 38 + 2 + 4 = 44        

16 : 2 – 8 = 8 – 8 = 0

12 : 3 + 68 = 4 + 68 = 68 + 2 + 2 = 72

27 : (62 – 59) = 27 : (62 – 60 + 1) = 27 : 3 = 9

(94 – 67) : 3 = (94 – 70 + 3) : 3 = 27 : 3 = 9

(53 – 35) : 2 = (53 – 33 – 2) : 2 = 18 : 2 = 9

Завдання 165 Складена задача на різницеве порівняння

Для обміну 18 учнів принесли по пригод­ницькій книжці й розклали їх порівну на дві полиці. Потім принесли ще 16 книжок і поставили їх на третю полицю. На скільки книжок більше стало на третій полиці, ніж на першій?

Короткий запис №1

18 книжок — це 2 полиці по ? книжок

На і полиці  — ? кн., 18 книжок розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

І полиця  — 9 книжок

ІІІ полиця  — 16 книжок, на ? більше

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (кн.) – книжок на першій полиці.

2) 16 – 9 = 7 (кн.) – на стільки більше стало на третій полиці, ніж на першій.

Відповідь: на 7 книжок більше стало на третій полиці, ніж на першій.

� Склали обернену задачу на множення за першою дією.

Для обміну учні розклали на 2 полиці книжки, по 18 порівну на кожну. Скільки книжок принесли учні для обміну? 18 • 2 = 36 (кн.)

 

Завдання 166 Задача на зведення до одиниці з остачею

За 3 дні дівчинка прочитала 18 сторінок книжки на 45 сторінок. За скільки днів вона прочитає всю книжку, якщо читатиме по стіль­ки само сторінок щодня?

Короткий запис

3 дні — 18 сторінок

? днів — 45 сторінок

План розв'язування

1) Скільки сторінок дівчинка прочитала за 1 день?

2) За скільки днів дівчинка прочитає книжку?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (стор.) – сторінок дівчинка читає за 1 день.

2) 45 : 6 = 7 (ост. 3) – 7 днів і ще 3 сторінки восьмого дня.

Відповідь: дівчинка прочитає всю книжку за 8 днів.

 

Завдання 167

1) Складена задача на ділення на вміщення

У бібліотеці на двох стелажах було 33 книжки. На першому стелажі було 15 книг, а на другому стелажі на полицях, по 2 книги в кожній. Скільки полиць було на другому стелажі? 

Короткий запис

І стелаж — 15 книжок

ІІ стелаж — ? кн., ? полиць по 2 книжки

Всього — 33 книжки

Розв’язання

1) 33 – 15 = 18 (кн.) – книжок на ІІ стелажі.

2) 18 : 2 = 9 (п.)

 

2) Проста задача на ділення на вміщення

Бібліотеку відвідують 3 учні щодня. За скільки днів 24 учні відвідають бібліотеку?

Учнів в 1 день

Кількість днів

Загальна кількість учнів

3 уч.

?

24 уч.

Короткий запис

1 день — 3 учні

? днів — 24 учні

Розв’язання

24 : 3 = 8 (уч.)

 

Завдання 168

х + 48 = 64

х = 64 – 48

х = 16

16 + 48 = 64

64 = 64

6 • 3 = 18

бо 18 : 3 = 6

х – 36 = 54

х = 54 + 36

х = 90

90 – 36 = 54

54 = 54

3 • 9 = 27

бо 27 : 3 = 9

х • 3 = 18

х = 18 : 3

х = 6

6 • 3 = 18

18 = 18

х • 2 = 18

х = 18 : 2

х = 9

9 • 2 = 18

18 = 18

Завдання 169

6 • 7 – 34 = 42 – 34 = 42 – 32 – 2 = 8

86 – 6 • 4 = 86 – 24 = 62

(80 – 32) : 6 = (80 – 40 + 8) : 6 = 48 : 6 = 8

(36 + 18) : 6 = (36 + 4 + 14) : 6 = 54 : 6 = 9

36 + 18 : 6 = 36 + 3 = 39

58 – 36 : 6 = 58 – 6 = 52

24 : 6 • 5 = 4 • 5 = 20

42 : 6 – 7 = 7 – 7 = 0

6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

Завдання 170  У книжці немає кількох сторінок. Перша відсутня сторінка мала номер 67, а номер останньої записано тими самими цифрами, але в іншому порядку. Скількох сторінок немає у книзі?

Міркуємо так.

76 – номер останньої сторінки. Треба знайти кількість сторінок від 67 до 75, тому

75 – 67 + 1 = 9 (стор.)

Відповідь: у книзі нема 9 сторінок.

 

Завдання 171

3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

9 : 3 • 8 = 3 • 8 = 24

(68 – 44) : 3 = 24 : 3 = 8

(83 – 65) : 2 = (83 – 70 + 5) : 2 = 18 : 2 = 9

100 – 27:3 = 100 – 9 = 91

82 + 16 : 2 = 82 + 8 = 80 + 10 = 90

Завдання 172  Складена задача додавання частки і числа

До Музею книги і дру­карства України приїхало 18 учнів класу, дівчат і хлопчиків було порівну. До них приєдналося ще 10 дівчат з іншого класу. Скільки дівчат приїхало до музею?

Було дівчат

Приєдналося дівчат

Стало

18 дітей розділити на 2 порівну

10 дітей

?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (д.) – дівчат приїхало спочатку.

2) 9 + 10 = 19 (д.) – дівчат стало.

Відповідь: до музею приїхало 19 дівчат.

Інші завдання дивись тут...