Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 130

1) Кожне із чисел 36, 67, 79, 92 збільшили на 8 (додали число 8):

36 + 8 = 36 + 4 + 4 = 40 + 4 = 44

67 + 8 = 67 + 10 – 2 = 77 – 2 = 75

79 + 8 = 79 + 1 + 7 = 80 + 7 = 87

92 + 8 = 90 + 10 = 100

2) Кожне із чисел 17, 33, 64, 100 зменшили на 9 (відняли число 9):

17 – 9 = 17 – 10 + 1 = 7 + 1 = 8

33 – 9 = 33 – 3 – 6 = 30 – 6 = 24

64 – 9 = 50 + (14 – 9) = 50 + 5 = 55

100 – 9 = 91

Завдання 131 Складена задача на різницеве порівняння

Сума трьох чисел 100. Перше число 27, друге — на 9 більше. На скільки третє число більше за перше?

Короткий запис

І число — 27

ІІ число — ?, на 9 більше

ІІІ день — ?; на ? більше, ніж І число

Всього  — 100

Розв’язання

1) 27 + 9 = 36 – друге число.

2) 100 – 27 – 36 = 73 – 36 = 37 – третє число.

3) 37 – 27 = 10 – на стільки більше третє число, ніж перше.

2 спосіб

Короткий запис №1

І число — 27

ІІ число — ?, на 9 більше

Короткий запис №2

І число — 27

ІІ число — 36

Всього — ?

Короткий запис №3

І і ІІ число — 63

ІІІ число — ?

Всього  — 100

Короткий запис №4

І число — 27

ІІІ число — 37, на ? більше

1) 27 + 9 = 36 – друге число.

2) 27 + 36 = 63 – сума першого і другого чисел.

3) 100 – 63 = 37 – третє число.

4) 37 – 27 = 10 – на стільки більше третє число, ніж перше.

Відповідь: на 10 більше третє число за перше.

� Склали обернені задачі до першої дії розв'язан­ня

Проста задача на збільшення на деяке число

Обернена задача на різницеве порівняння для знаходження числа 9

Обернена непряма задача на зменшення на деяке число для знаходження числа 27

Перше число 27, друге — на 9 більше. Знайди друге число.

Короткий запис

І число — 27

ІІ число — ?, на 9 більше

27 + 9 = 36 9

Перше число 27, а друге 36. На скільки більше друге число за перше?

Короткий запис

І число — 27

ІІ число — 36, на ? більше

36 – 27 = 9

Друге число 36, воно на 9 більше, ніж перше. Знайди перше число.

Короткий запис

І число — ?

ІІ число — 36, на 9 більше

36 – 9 = 27 – перше число

Завдання 132 Непряма складена задача на знаходження невідомого доданка

Периметр трикутної ділянки 56 м. Довжина однієї сторони 18 м, що на 4 м більше за дов­жину другої сторони. Яка довжина третьої сторони ділянки?

Короткий запис

І сторона — 18 м, що на 4 м більше, ніж ІІ сторона

ІІ сторона — ?

ІІІ сторона — ?

Всього  — 56 м

Розв’язання

1) Якщо перша сторона більша за другу, тоді друга сторона менша, тому

18 – 4 = 14 (м) – ІІ сторона.

2) 18 + 14 = 32 (м) – сума І і ІІ сторони.

3) 56 – 32 = 24 (м) – ІІІ сторона.

� Скільки потрібно стовпців, щоб огородити цю ділянку, якщо ставити їх через 2 м?

56 м — це ? стовпців по 2 м

56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 28 (ст.) – потрібно стовпців для ділянки (потрібно вершин для замкненої ламаної, бо кількість ланок і вершин однакова).

 

Завдання 133 Порядок дій

36 + 16 – 28 = 24

36 – 28 + 16 = 24

24 = 24

52 – (24 – 18) = 46

52 – 24 – 18 = 10 

46 < 10

65 – 37 + 18 = 46

65 – (37 – 18) = 46

46 = 46

Завдання 134 Рівняння

23 + х = 52

х = 52 – 23

х = 29

23 + 29 = 52

52 = 52

63 – х = 29

х = 63 – 29

х = 34

63 – 34 = 29

29 = 29

х – 38 = 59

х = 59 + 38

х = 97

97 – 38 = 59

59 = 59

Завдання 135

50 – 23 + 48 = 50 + 48 – 23 = 98 – 23 = 75

76 – 50 – 8 = 26 – 8 = 26 – 10 + 2 = 18

27 + 53 – 16 = 27 – 16 + 53 = 11 + 53 = 64

50 – 27 = 50 – 30 + 3 = 23

 

Завдання 136 Задачі –жарти

1) Сестра старша за брата на 5 років. На скільки років вона буде старша за брата через 6 років? Завжди буде старша на 5 років.

2) Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6 кг. Якою буде маса чаплі, коли вона стане на дві ноги? Маса чаплі буде також 6 кг.

 

Завдання 137  На фото зображено 12 котів. З них 8 — білих і 6 — пухнастих. Чи є на цьому фото білі пухнасті коти?

12 – 8 = 4 (к.) – коти, котрі не є білими.

12 – 6 = 6 (к.) – коти, котрі не є пухнастими.

6 – 4 = 2 (к.) – принаймні пухнасті білі коти.

Навіть, якщо усі коти, котрі не є білими, будуть пухнастими, залишиться принаймні 2 білих коти, які обов’язково будуть пухнастими.

 

Завдання 138 Порівняння чисел

28 + 38 < 97 – 28

56 – 17 = 63 – 24

83 – 54 < 80 – 38

93 – 25 < 35 + 38

70 – 52 < 92 – 47

43 + 29 = 100 – 28

Завдання 139 Складена задача на зменшення суми на деяке число

До Всесвітнього дня тварин (4 жовтня) учні зробили виставку малюнків домашніх улюблен­ців. Малюнків собак було 36, що на 6 більше, ніж котів, а інших тварин — на 37 менше, ніж собак і котів разом. Скільки було малюнків інших домашніх тварин?

Короткий запис №1

Собак — 36 малюнків, це на 6 малюнків

                 більше, ніж про котів

Котів — ?

Короткий запис №2

Собак — 36 малюнків

Котів — 30 малюнки

Всього — ?

Короткий запис №3

Собак і котів — 66 малюнків

Інших — ?, на 37 малюнків менше

Розв’язання

1) Якщо малюнків про собак більше, ніж про котів, тобто малюнків про котів менше, ніж про собак, тому

36 – 6 = 30 (м.) – малюнків про котів.

2) 36 + 30 = 66 (м.) – всього малюнків про собак і котів.

3) 66 – 37 = 66 – 36 – 1 = 29 (м.) – малюнків про інших тварин.

Відповідь: учні зробили 29 малюнків про інших домашніх тварин.

� Постав до умови задачі всі можливі запитання.

Скільки всього малюнків про тварин було?

 

Завдання 140 Замінили додавання множенням

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4                 14 + 14 + 14 = 14 • 3

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 5           21 + 21 + 21 = 21 • 3

 

Завдання 141  Перший множник • Другий множник = Добуток

3 • 6 = 18  Число 3 показує вибране число. Число 6 показує скільки разів узяте вибране число.

Завдання 142 Замінили множення додаванням

15 • 3 = 15 + 15 + 15 = (10 + 10 + 10) + (5 + 5 + 5) = 45     23 • 2 = 23 + 23 = (20 + 20) + (3 + 3) = 46     

12 • 5 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 50 + 10 = 60

Завдання 143, 144

Таблиця множення числа 2.   Таблиця множення числа 3.

2 • 2 + 96 = 4 + 96 = 90 + 10 = 100

3 • 9 – 18 = 27 – 18 = 27 – 17 – 1 = 9

3 • 5 – 6 = 15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

(50 – 48) • 7 = 2 • 7 = 14

2 • (61 – 52) = 2 • (61 – 50 + 8) = 2 • 9 = 18

3 • 7 – 19 = 21 – 19 = 21 – 20 + 1 = 1 + 1 = 2

3 • 4 – 0 = 12 – 0 = 12

3 • 6 + 18 = 18 + 18 = 18 + 2 + 16 = 20 + 16 = 36

Завдання 145 Складена задача на віднімання числа від добутку

В Олі було 6 монет по 2 грн. Вона купила гумку за 3 грн. Скільки грошей залишилося в Олі?

Було

Витратила

Залишилося

6 монет по 2 грн

3 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 6 монет по 2 грн

Витратила — 3 грн

Залишилося — ?

Схема

Вираз   2 • 6 – 3

Короткий запис №1

Було — ? грн, 6 монет по 2 грн

Короткий запис №2

Було — 12 грн

Витратила — 3 грн

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки грошей було в Олі?

2) Скільки грошей залишилося в Олі?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (грн) – грошей було в Олі.

2) 12 – 3 = 9 (грн) – грошей залишилося в Олі.

Відповідь: в Олі залишилося 9 гривень.

 

Завдання 146 Непряма складена задача на збільшення добутку на деяке число

Купили 3 пляшки олії по 2 л, що на 4 л менше, ніж купили води. Скільки літрів води купили?

Короткий запис

Олія — ? л, 3 пляшки по 2 л, це на 4 л менше

Вода — ?

Схема

Вираз   2 • 3 + 4

Короткий запис №1

Олія — ? л, 3 пляшки по 2 л

Короткий запис №2

Олія — 6 л, це на 4 л менше

Вода — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів олії купили?

2) Скільки літрів води купили?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (л) – літрів олії купили.

2) якщо олії на 4 л менше, ніж води, тоді води на 4 л більше, тому

6 + 4 = 10 (л) – літрів води купили.

Відповідь: купили 10 літрів води.

 

Завдання 147 Прості задачі на множення

1) Купили 4 пакети соку, по 2 л кожний. Скільки літрів соку купили?

Літрів у 1 пакеті  

Кількість пакетів

Загальна кількість літрів

2 л

4

?

 

Короткий запис

Вода — ? л., 4 пакети по 2 л

Короткий запис

1 пакет — 2 л

4 пакети — ? л

Схема

Розв’язання

2 • 4 = 8 (л) – літрів соку купили.

Відповідь: купили 8 літрів соку.

 

2) Купили 8 пакетів соку, по 3 л кожний. Скільки літрів соку купили?

Короткий запис

1 пакет — 3 л

8 пакетів — ? л

Розв’язання

3 • 8 = 24 (л) – літрів соку купили.

Відповідь: купили 24 літри соку.

 

Завдання 148 Накресли 4 відрізки: довжина кожного на­ступного на 2 см більша від довжини поперед­нього, а довжина найдовшого відрізка дорів­нює 1 дм (10 дм).

Міркуємо так

10 – 2 = 8 (см) – третій відрізок. 8 – 2 = 6 (см) – другий відрізок. 6 – 2 = 4 (см) – другий відрізок.

Завдання 149 «Магічні» квадрати

8

18

4

24

9

12

16

36

8

6

10

14

3

15

27

12

20

28

16

2

12

18

21

6

32

4

24

Сума діагоналі 30

30 – 16 – 8 = 6  

Сума діагоналі 45

45 – 24 – 12 = 9

45 – 18 – 6 = 21

45 – 15 – 27 = 3

Сума діагоналі 60

60 – 16 – 36 = 8     60 – 24 – 8 = 28

60 – 20 – 28 = 12   60 – 16 – 12 = 32

60 – 32 – 24 = 4

Завдання 150 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Господарка купила шість сіток картоплі, по 3 кг у кожній, і качан капусти на 5 кг. Скіль­ки всього кілограмів овочів купила господарка?

Картопля

Капуста

Всього

6 сіток по 3 кг

5 кг

?

Короткий запис

Картопля — ? кг., 6 сіток по 3 кг

Капуста — 5 кг

Всього — ?

Вираз     3 • 6 + 5

Короткий запис №1

Картопля — ? кг., 6 сіток по 3 кг

Короткий запис №2

Картопля — 18 кг

Капуста — 5 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі купила господарка?

2) Скільки всього кілограмів овочів купила господарка?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (кг) – кілограмів овочів купила господарка.

2) 18 + 5 = 23 (кг) – всього кілограмів овочів купила господарка.

Відповідь: господарка купила 23 кілограми овочів.

 

Завдання 151

3 • 5 + 6 = 15 + 6 = 21

3 • 6 – 18 = 18 – 18 = 0

2 • 7 – 8 = 14 – 8 = 6

3 • 3 + 29 = 9 + 29 = 38

2 • (12 – 4) = 2 • 8 = 16

2 • (2 + 7) = 2 • 9 = 18

Інші завдання дивись тут...