Інші завдання дивись тут...

Завдання 348

1) Збільшили числа в 3 рази (помножили на 3):

15 • 3 = 45

18 • 3 = 54

23 • 3 = 69

55 • 3 = 165

2) Зменшили числа в 4 рази (поділили на 4):

100 : 4 = 25   

400 : 4 = 100   

800 : 4 = 200

Завдання 349  Проста задача

900 яєць розклали в лотки, по З0 у кож­ний. Скільки потрібно було лотків?

Короткий запис

900 яєць ― це ? лотків по 30 яєць

Розв'язання

900 : 30 = 30 (л.)

Відповідь: потрібно 30 лотків.

 

Завдання 350

Добова порція кухонної солі для однієї корови становить 65 г. Скільки грамів солі потрібно двом коровам на тиждень?

Короткий запис

1 к., 1 день ― 65 г

2 к., 7 днів ― ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 65 • 7 = 455 (г) – добова порція солі для 1 корови на тиждень

2) 455 • 2 = 910 (г)

2 спосіб

1) 65 • 2 = 130 (г) – добова порція солі для 2 корів

2) 130 • 7 = 910 (г)

Відповідь: двом коровам потрібно 910 грам солі на тиждень.

 

Завдання 351

Козі на добу потрібно 15 г солі, а коню — у 3 рази більше. Скільки грамів солі потрібно на 2 дні козі й коню разом?

Короткий запис

1 коза, 1 день ― 15 г

1 кінь,1 день ― ? г, у 3 рази більше

Разом, 2 дні― ? 

Розв’язання

1) 15 • 3 = 45 (г) – коню на добу

2) 15 + 45 = 60 (г) – козі і коню на добу разом

3) 60 • 2 = 120 (г)

Відповідь: потрібно 120 грам.

 

Завдання 352  Як відміряти рівно 15 хв за допомогою двох пісочних годинни­ків по 7 хв і 11 хв?  (11 хв – 7 хв) + 11 хв

Одночасно перевернути два пісочні годинники. Коли мине 7 хв на одному годиннику, перевернути інший пісочний годинник 11 хв. Коли з нього висиплеться пісок, настане 15 хв.

 

Завдання 353 Одиниці вимірювання

13 год 16 хв + 2 год 06 хв = 15 год 22 хв

23 см 16 мм – 2 дм 05 см = 230 мм + 16 мм – 200 мм – 50 мм = 

35 хв 20 с + 16 хв 35 с = 51 хв 55 с

45 дм 6 см – 15 дм 12 см = 29 дм 4 см

 

Завдання 354

Знайди периметр дошки парти, за якою сидиш.

Короткий запис

Довжина ― 1 м 20 см = 120 см

Ширина ― 50 см

Периметр ― ? см

Розв'язання

Р = (120 + 50) • 2 = 240 + 100 = 340 (см)

 

Завдання 355 Порядок дій

32 • 3 – 79 = 96 – 79 = (30 + 2) • 3 – 79 = 90 + 6 – 79 = 17

17 • (32 – 27) = 17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85

(94 – 76) • 4 = 18 • 4 = 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

 

Завдання 356

Вівці, що їсть узимку лише сухий корм, потрібно до 6 л теплої води на добу. Вівцям на зимовому пасовищі без снігу — у 2 рази мен­ше води. Скільки потрібно води на добу отарі з 25 овець на зимовому пасовищі без снігу?

Короткий запис

1 вівці влітку, 1 день ― 6 л

1 вівці взимку, 1 день ― ? л, у 3 рази менше

25 вівцям взимку, 1 день ― ? л

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (л) – води потрібно 1 вівці узимку
2) 3 • 25 = 75 (л)
Відповідь: потрібно 75 літрів води на добу отарі з 25 овець на зимовому пасовищі без снігу. 

 

Завдання 357 Порядок дій

18 + 19 • 4 = 18 + (10 + 9) • 4 = 18 + 40 + 36 = 94

(43 – 39) • 24 = 4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 80 + 16 = 96

830 – 57 • 5 = 830 – (50 + 7) • 5 = 830  250  35 = 545  

 

Завдання 358

1) 45 : 5 = 9         9 : 3 = 3   

3 • 21 = 63

63 – 7 = 63 – 3 – 4 = 60 – 4 = 56       56 : 7 = 8

2) 2 м 3 дм • 4 = (2 м + 3 дм) • 4 = 8 м 12 дм = 9 м 2 дм

2 т 7 ц : 3 = 27 ц : 3 = 9 ц

4 дм : 8 = 40 см : 8 = 5 см

5 • 3 л = 15 л

3 т 20 ц • 3 = (3 т + 2 т) • 3 = 15 т

10 хв • 6 = 60 хв = 1 год

 

Завдання 359

Під час планової вирубки лісу на першій лісовій ділянці спиляли 27 зрілих дерев, на другій — у 3 рази більше, а на третій — на 45 дерев менше, ніж на першій і другій разом. Скільки всього дерев спиляли на трьох ділян­ках?

Короткий запис

І ― 27 д.

ІІ ― ?, у 3 рази більше, ніж на I 

ІІІ ― ?, на 45 д. менше, ніж на І і на ІІ разом.

Всього д. ― ? 

Розв’язання

1) 27 • 3 = 81 (д.) – спиляли на І ділянці

2) 27 + 81 = 108 (д.) – спиляли на І і ІІ ділянках разом

3) 108 - 45 = 63 (д.) – спиляли на ІІІ ділянці

4) 27 + 81 + 63 = 171 (д.)

Відповідь: всього спиляли 171 дерево на трьох ділянках.

 

Завдання 360

На 3 вантажівки навантажили по 17 зруба­них колод, а на 4 вантажівки — по 21 колоді. Скільки всього колод вивезли цими вантажів­ками?

Короткий запис

3 в. ― ? к., по 17 к.

4 в. ― ? к., по 21 к.

Всього ― ? к.

Розв'язання

1) 17 • 3 = 51 (к.) – навантажили на 3 вантажівки

2) 21 • 4 = 84 (к.) – навантажили на 4 вантажівки

3) 51 + 84 = 135 (к.)

Відповідь: всього 135 колод вивезли цими вантажівками.

 

Завдання 361

Накресли квадрат, довжина сторін якого на 4 см менша за довжину сторін рівностороннього трикутника з периметром 18 см.

Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (см) – сторона рівностороннього трикутника

2) 6 – 4 = 2 (см) – сторона квадрата

 

Завдання 362

4 • 23 – 79 = 92 – 79 = 13

41 • 2 : 9 = (40 + 1) • 2 : 9 = (80 + 2) : 9 = 82 : 9

542 – 324 + 123 = 542 + 123 – 324 = 341

607 – 345 + 235 = 497

(73 – 48) • 4 =  25 • 4 = 100

(37 • 2) + 629 = 74 + 629 = 703

 

Завдання 364  Рівняння

х : 3 = 263 – 245

х : 3 = 18

х = 18 • 3

х = 54

4 • х = 8 • 100

4 • х = 800

х = 800 : 4

х = 200

850 – х = 32 • 3

850 – х = 96

х = 850 – 96

х = 754

400 : х = 48 : 6

400 : х = 8

х = 400 : 8

х = 50

Завдання 365

Скільки треба підготувати саджанців сосни для посадки на 3 ділянках вирубаного лісу, якщо 2 сосни садити замість одного зрубано­го дерева.

Скористайся даними та розв'яжи задачу.

На I ділянці — 16 дерев

На II ділянці — ?, у 2 рази більше

На III ділянці — ?, стільки, як на І і ІІ разом

Всього — ?

Розв’язання

1) 16 • 2 = 32 (д.) – на ІІ ділянці

2) 16 + 32 = 48 (д.) –  на ІІІ ділянці

3) 16 + 32 + 48 = 96 (д.)

Відповідь: треба підготувати 96 саджанців сосни для посадки на 3 ділянках вирубаного лісу.

 

Завдання 366 Порядок дій

620 + 18 • 5 = 620 + (10 + 8) • 5 = 620 + 50 + 40 = 710

280 : 4 • 8 = 70 • 8 = 560

780 – 390 : 3 = 780 – 130 = 650

530 – 240 : 6 = 530 – 40 = 490

280 : 4 + 590 = 70 + 590 = 660

350 : 7 • 10 = 50 • 10 = 500

Інші завдання дивись тут...