Інші завдання дивись тут...

ЦІЛІ ЧИСЛА. КООРДИНАТНА ПРЯМА ТА ПЛОЩИНА. ДІЇ З ЦІЛИМИ ЧИСЛАМИ
Завдання 1
Покази термометрів: –13°; –5°; –4°
а) –8°0°, 
б) –15°; –7°; –6°
Завдання 2
а) P(–4), K(2), L(1), A(1), C(2)
б) P(8), K(4), L(2), A((2), C(6)
в) A(5;2), B(3;4), C(2;2), D(4;6), K(0;3), L(3;2), M(2;8), N(6;5), R(4;2)

 

Завдання 3
Твердження
Істинне/Хибне
Від’ємне число завжди менше за додатне
З двох від’ємних чисел менше те, модуль якого менший
Сума двох від’ємних чисел є числом від’ємним
Частка двох чисел різних знаків є додатним числом
Добуток трьох від’ємних чисел є числом від’ємним
Різниця двох додатних чисел є числом додатним
Модуль від’ємного числа є додатним числом
Модулі протилежних чисел є протилежними числами
Істинне
Хибне
Істинне
Хибне
Істинне
Хибне
Істинне
Хибне
Завдання 4
На екскурсії туристи спустились на 7 м нижче рівня моря, а потім піднялися на 13 м. На якій висоті відносно рівня моря вони перебувають?  7 + 13 = 6 (м)

 

Завдання 5
Всі цілі від'ємні числа, що більші за –6, але менші 3. 5, 4, 3, 2, 1

 

Завдання  6
Координати середини відрізків АА1, ВВ1, СС1  це точка О(0)

 

Завдання 7 Порівняй
а) 34 > 17
г) 36 : (–6) > 3  (–2)
е)  |3| < |–9|
б) –21 > –30
є) |–4 + 5| |–4|+ 5
ґ) |–7| > 5
в) –15 < –20 : 2
д) 2 – 7 < |5|
Завдання 8
21°С + (-30°) = 9°С
-9°С + (-5°) = 14°С
-14°С + 10° = 4°С
4°С + 15° = 19°С
Завдання 9
а) –194  (35 – 96) = 194  (–61) = 11834
б) |–501|  (99 – 95) = 501  4 = 2004
в) 52  (–14  5 – 3) = 52  (–70 – 3) = 52  (–73) = 3796
г) |105 – 9  32|  21 = |105 – 288|  21 = 183  21 = 3843
ґ) (83 – 17)  (83 + 17) = 66  100 = 6600
д) |–58 – 29|  |29 – 58| = |–87|  |–29| = 87  29 = 2523

 

Завдання 10
1150  (1300 : 2) = 1150  (650) = 1800
(2400 : 2) + 250  4 = 1200 + 1000 = 200

 

Завдання 11 Рівняння
а) 4х + 38 = 18
   4х = 18  38
   4х = 20
   х = 20 : 4
   х = 5
б) –2х – 3х = 250
   5х = 250
    х = 250 : -5
    х = 50
в) –2(2х + 13) = 38
   4х  26 = 38
   4х = 38 + 26
   4х = 64
    х = 64 : (4)
    х = 16
Завдання 12
а) (–5)  (–18)  (–4) = 20  (18) = 360
б) –34  7 + (–34)  3 + (–5)  (–34) = 34  (7 + 3 + (5)) = 34  5 = 170

 

Завдання 13
Якщо m = 3, n = 1, k = –2, тоді 125m  2n  5k – 2280 =
= 1250mnk – 2280 = 1250  3  1  (2) – 2280 = 7500 – 2280 = 9780

 

ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ. НАЙБІЛЬШИЙ СПІЛЬНИЙ ДІЛЬНИК ТА НАЙМЕНШЕ СПІЛЬНЕ КРАТНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ
VII  7
IV  4
XII  12
XVIII  18
XIX  19
XL  40
Зайве число 28, бо не ділиться на 9
Зайве число 35, бо не ділиться на 8
Зайве число 32, бо не ділиться на 7
Зайве число 35, бо не ділиться на 6
Завдання 3
Використовуючи цифри 1, 2, 3, запиши усі трицифрові числа, в яких кожна цифра трапляється лише один раз: 123, 132, 213, 231, 312, 321
а) з них парних два числа:  
б) непарних чотири числа
в) кратних 3 шість чисел, кратних 6 два числа, кратних 9 нема чисел.

 

Завдання 4
Прості числа, менші за 15: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13

 

Завдання 5
П’ять парних натуральних чисел, кратних 7: 14, 28; 42; 56; 70

 

Завдання 6

900|2

450|2

225|5

  45|5

   9|3

   3|3

   1|

104|2

 52|2

 26|2

 13|13

  1|

40|2

20|2

10|2

 5|5 

  1|

72|2

36|2

18|2

 9|3

 3|3 

 1|

Завдання 7

Запиши суму чисел, менших за 20 і взаємно простих з 20. 1 + 3 + 7 = 11

 

Інтернет дарує додатковий ваучер на 1000 грн кожному 25-му покупцю та мобільний телефон кожному 100-му покупцю. Який з покупців перший отримає і ваучер, і телефон?
Розв'язання
25 = 5  5; 100 = 2  2  5  5
НСК(25;100) = 5  5  2  2 = 100
Відповідь: 100ий покупець.

 

Завдання 9
Скільки наклейок в альбомі, якщо їх кількість:
а) це найменше число, що кратне кількості наліпок у Валентина і кратне кількості наліпок у Діани;
Розв'язання
14 = 2  7; 6 = 2  3
НСК(14;6) = 2  7  3 = 42
Відповідь: 42 наліпки.
б) це найбільше число, що є дільником кількості наліпок у Марії і дільником кількості наліпок у Костянтина.
Розв'язання
9 = 3  3; 12 = 2  2  3
НСД(9;12) = 3
Відповідь: 3 наліпки.

 

175 = 5  5  7; 280 = 2  2  2  5  7
НСД(175;280) = 5  7 = 35
НСК(175;280) = 2  2  2  5  7  5 = 1400

 

Завдання 11
Скільки однакових букетів можна утворити з 24 тюльпанів та 42 нарцисів?
Розв'язання
24 = 2  2  2  3; 42 = 2  3  7
НСД(24;42) = 2  3 = 6 
Відповідь: 6 букетів.

 

Завдання 12
Кількість книжок на полиці книгарні можна порівну розділити на 2, 3 і 5 учнів. Скільки книжок на полиці, якщо це число більше 100, але менше 140?
Розв'язання
НСК(2;3;5) = 2  3  5 = 30
30  4 = 120  
Відповідь: 120 книжок.

 

Завдання 13
a = 24  52 = 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 13b = 33  5 = 3 • 5 • 11; 
c = 2  32 = 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 
а) НСК (a, b) =  2  2  3  2  2  13  11  5 = 68640
б) НСК (a, c) =  2  2  3  2  2  13  2 = 2496
в) НСК (a, b, c) =  2  2  3  2  2  13  11  5  2 = 137280

 

Завдання 14
Два велосипедисти одночасно в одному напрямку стартували по велотреку. Перший велосипедист долає повне коло за 40 с, а другий — за 60 с. Через який найменший час спортсмени знову зустрінуться на старті? Скільки кіл при цьому проїде кожен із велосипедистів?
Розв'язання
40 = 2  2  2  5; 60 = 2  2  3  5
НСК(40;60) = 2  2  2  5  3 = 120 (с)
120  : 40 = 3 (к.)  зробить перший велосипедист;
120  : 60 = 2 (к.)  зробить другий велосипедист.
Відповідь: 120 с; 3 кола і 2 кола.

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗВИЧАЙНИХ І ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ
Завдання 1
Знайди спільний дільник 9 і 12.
9 = 3  3; 12 = 2  2  3
НСД(9;12) = 3  3  2  2 = 36
9/12 = 3/4

 

Завдання 2 Скорочення дробів
а) 8/10 = 4/5
б) 16/24 = 2/3
в) 15/40 = 3/8
г) 36/42 = 6/7
ґ) 40/60 = 2/3
д) 252/243 = 28/27
е) 111/222 = 1/2
є) 24/54 = 4/9
Завдання 3
На координатній прямій познач точки з координатами:
А(1/6); B(1 1/3); C (2 1/2); D(1 5/6); E(0,5)

 

Завдання 4 Порівняй
< 13/6 = 1 1/6
5/9 > 4 7/11
6/7 < 1 6/4
3/6 = 2 15/30 > 2 2/5 = 2 12/30
17/5 = 3 2/5 = 3 14/35 > 3 1/7 = 3 5/35
20/3 = 6 2/3 = 6 8/12 < 27/4 = 6 3/4 = 6 9/12
Завдання 5
а) 3 1/2 – 2/4 = 3 1/2  1/2 = 3
б) 4 3/9 : 39/9 = 39/9 : 39/9 = 39/9  9/39 = 1
в) 4/9 + 1/4 = 16/36 + 9/36 = 25/36
г) 5 7/15  7/15 : 4 1/5 = 5 7/15  7/15 : 21/5 = 5 7/15  7/15  5/21 =
= 5 7/15  1/9 = 5 42/90  10/90 = 5 32/90 = 5 16/45
ґ) 20 – (3 1/2)² = 20  (7/2)² = 20  49/4 = 20  12 1/4 = 19 4/4  12 1/4 = 7 3/4 

 

Завдання 6
На  діаграмі зображена маса смородини (у кг), яку зібрали учні.
а) Яку масу смородини зібрав кожен з дітей? 
Оля зібрала 2/8 кг, Гнат  1 1/8 кг, Віра  7/8 кг, Марта  4/8 кг, Ігор  6/8 кг.
б) На  скільки більше кілограмів смородини зібрав Гнат, ніж Марта?
1 1/8  4/8 = 9/8  4/8 = 5/8 (кг)
в) Скільки смородини зібрали разом Оля і Віра?
2/8 + 7/8 = 9/8 = 1 1/8 (кг)
г) У скільки разів Ігор зібрав більше, ніж Оля?
6/8 : 2/8 = 6/8  8/2 = 3 (рази)
ґ) Яку масу смородини зібрали всі учні разом?
2/8 + 1 1/8 + 7/8 + 4/8 + 6/8 = 2/8 + 9/8 + 7/8 + 4/8 + 6/8 = 28/8 = 3 4/8 = 3 1/2 (кг)

 

Завдання 7
1 1/35 : 3/5 + (7 5/7 : 3 3/5  6/7) = 3
1) 7 5/7 : 3 3/5 = 54/7 : 18/5 = 54/7  5/18 = 15/7
2) 15/7 – 6/7 = 9/7
3) 1 1/35 : 3/5 = 36/35 : 3/5 = 36/35  5/3 = 12/7
4) 12/7 + 9/7 = 21/7 = 3
2 2/5 (8 4/9 : 3 4/5 + 1 1/2  5/27) = 6
1) 8 4/9 : 3 4/5 = 76/9 : 19/5 = 76/9  5/19 = 20/9
2) 1 1/2  5/27 = 3/2  5/27 = 5/18
3) 20/9 + 5/18 = 40/18 + 5/18 = 45/18
4) 2 2/5  45/18 = 12/5  45/18 = 18/3 = 6 

 

Завдання 8 Рівняння
11/24 х  5/8 = 1 2/3
11/24 х  5/8 = 5/3
11/24 х = 5/3 + 5/8
11/24 х = 40/24 + 15/24
11/24 х = 55/24
х = 55/24 : 11/24
х = 55/24  24/11
х = 55/11
х = 5
12 4/5  2/3 (3/5х + 1 1/2) = 11 2/5
2/3 (3/5х + 1 1/2) = 12 4/5 – 11 2/5
2/3 (3/5х + 1 1/2) = 1 2/5
3/5х + 1 1/2 = 1 2/5 : 2/3
3/5х + 1 1/2 = 7/5 : 2/3
3/5х + 1 1/2 = 7/5  3/2
3/5х + 1 1/2 = 21/10
3/5х = 21/10  3/2
3/5х = 21/10  15/10
3/5х = 6/10
х = 6/10 : 3/5
х = 6/10  5/3
х = 1
Завдання 9
а) 0,6 = 6/10 
б) 1,75 = 1 75/100 = 175/100 = 35/20
в) 3,4 = 3 4/10 = 34/10 = 17/5

 

Завдання 10
а) 140/1  3/7 = 60
б) 10/1  3/7 = 30/7
в)  3/7 = 3/7
Завдання 11
Промінь ОК ділить кут АОВ на кути АОК і ВОК так, що кут АОК становить 2/5 кута АОВ. Знайди кут ВОК, якщо кут АОВ дорівнює 60°.
Розв'язання
АОК = 60°  2/5 = 24°
ВОК = АОВ  АОК = 60°  24° = 36°
Відповідь: 36°.

 

Завдання 12
Після того як Денис використав 2/9 довжини гумки, у нього залишилась гумка довжиною 2,1 см. Якої довжини гумка була на початку?
Розв'язання
1) 1  2/9 = 7/9 (ч.)  частина гумки залишилася;
2) 2,1 : 7/9 = 2 1/10 : 7/9 = 21/10 : 7/9 = 21/10  9/7 = 27/10 = 2 7/10 = 2,7 (см)
Відповідь: 2,7 см.

 

Завдання 13
Стрічку довжиною 5 м розрізали на 3 рівні частини. Знайди довжину кожної з частин стрічки у метрах. Запиши відповідь десятковим дробом та округли її до десятих.
Розв'язання
5 : 3 = 1,(6) ≈ 1,7 (м)  довжина кожної частини.
Відповідь: 1,7 см.

 

Завдання  14
15/25 = 60/100 = 0,6
18/12 = 3/2 = 15/10 = 1 5/10 = 1,5
10/25 = 40/100 = 0,4
41/8 = 5 1/8 = 5 125/1000 = 5,125
59/8 = 7 3/8 = 7 375/1000 = 7,375

 

Завдання 15
3,1, 4,4, 2 1/2 = 2,5, 4 3/5 = 4,6, 4 1/4 = 4,25
У порядку зростання числа: 1 1/2; 3,1; 4 1/4; 4,4; 4 3/5

 

Завдання 16
Довжина прямокутника становить 2 1/4 м, а ширина — на 1,5 м менша. Знайди периметр прямокутника.
Розв'язання
1) 2 1/4  1,5 = 2,25  1,5 = 0,75 (м)  ширина прямокутника;
2) (0,75 + 2,25)  2 = 3  2 = 6 (м)  периметр прямокутника.
Відповідь: 6 м.

 

Завдання 17
18,2 ≈ 18; 64,82 ≈ 64,8; 188,5 ≈ 189
82,4 ≈ 83; 29,8 ≈ 30; 45,66 ≈ 45,7