Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Запитання

1. Що означає поділити число а на число 6? Знайти таке число, добуток якого з числом 6 дорівнює а.

2. Як у рівності а : b = с називають число а? число b? число с? запис а : b? У рівності а : b = с число а називають діленим, число Ь — дільником, число с і запис а : b — часткою.

3. Що показує частка двох чисел? Частка а : b показує, у скільки разів число а більше за число b або у скільки разів число b менше від числа а.

4. На яке число ділити не можна? На нуль ділити не можна.

5. Чому дорівнює частка від ділення числа 0 на будь-яке натуральне число? 0 : а = 0

6. Чому дорівнює частка а : а, де а ≠ 0? а : а = 1

7. Чому дорівнює частка а : 1? а : 1 = а

8. Як знайти невідомий множник? Правило знаходження невідомого множника: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

9. Як знайти невідоме ділене? Правило знаходження невідомого діленого: щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку.

10. Як знайти невідомий дільник? Правило знаходження невідомого дільника: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

Завдання 2 Виконай ділення

1) 432 : 4 = (400 + 32) : 4 = 400 : 4 + 32 : 4 = 100 + 8 = 108

2) 609 : 3 = (600 + 9) : 3 = 600 : 3 + 9 : 3 = 200 + 3 = 203

3) 3600 : 6 = 600

4) 1500 : 50 = 30

 

Завдання 3 Укажіть серед даних добутків найбільший:

1) 239 • 4 • 25 = 239 • 100

2) 239 • 20 • 4 =  239 • 80

3) 10 • 239 • 10 = 239 • 100

4) 239 • 10 • 12 = 239 • 120 – найбільший добуток

 

Завдання 4 Доганяючи Сашка, Славко біжить зі швидкістю 180 м/хв. Чому дорівнює швидкість Сашка, якщо хлопчики зближуються зі швидкістю 12 м/хв?

Розв'язання

180 – 12 = 168 (м/хв)

Відповідь: швидкість Сашка 168 м/хв.

 

Завдання 5 Два автомобілі рухаються назустріч один одному, причому один із них зі швидкістю 74 км/год. Чому дорівнює швидкість другого автомобіля, якщо вони зближуються зі швидкістю 150 км/год?

Розв'язання

150 – 74 = 76 (км/год) – швидкість другого автомобіля.

Відповідь: швидкість другого автомобіля дорівнює 76 км/год.

 

Завдання 6

Щоб бути здоровою, людина щодня має споживати 3 г білка на кожні 4 кг своєї маси. Скільки грамів білка має отримувати на день дитина, маса якої становить 36 кг?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (разів) – у стільки разів більше білка має отримувати.

2) 3 • 9 = 27 (г) – білка має отримувати на день дитина.

Відповідь: 27 грамів білка має отримувати на день дитина.

 

Вправи

Завдання 479° Відомо, що 243 • 425 = 103 275. Чому дорівнює значення виразу:

1) 103275 : 243 = 243 • 425 : 243 = 243 : 243 • 425 = 1 • 425 = 425

2) 103275 : 425 = 243 • 425 : 425 = 243 • 1 = 243

 

Завдання 480° Відомо, що 4608 : 48 = 96. Чому дорівнює значення виразу:

1) 96 • 48 = 4608

2) 4608 : 96 = 4608 : (48 • 2) = 4608 : 48 : 2 = 96 : 2 = 48

 

Завдання 481° Заповніть таблицю

Ділене

320

96

84

0

0

945

637

3232

Дільник

40

12

6

264

128

1

637

16

Частка

8

8

14

0

0

945

1

202

Завдання 482° Письмове ділення

1)

_1548 | 36

  144     43

  _108

    108

       0

 

 

2)

_5562 | 18 

  54       309

  _162

    162

       0

 

 

3)

_15552 | 72 

  144       216

   _115

     72

    _432

      432

         0 

4)

_16320 | 48  

  144      340

  _192

    192

        0

 

 

 

 

5)

_906192 | 126  

  882         7192

  _241

    126

   _1159

     1134

       _252

         252

            0

6)

_2430000 | 1800  

 1800          1350

  _6300

    5400

    _9000

      9000

           0

 

 

Завдання 483°

1)

_2812 | 74 

  222      38

 _592

   592

      0

 

2)

_9384 | 46  

  92       204

 _18

    0

 _184

   184

      0

3)

_18526 | 59 

  177       314

   _82

     59

    _236

      236

         0

4)

_63378 | 63   

  63          1006

    _378

      378

         0

 

 

 

5)

_153216 | 38    

  152        4032

    _121 

      114

        _76

          76

            0

 

6)

_1334504 | 214   

  1284         6236

    _505

      428

       _770

         642

        _1284

          1284

               0

Завдання 484° Знайдіть частку та зробіть перевірку письмовим множенням:

_16728 | 68 

  136      246

  _312

    272

    _408

      408

         0

 

 

Перевірка:

х 246

    68

 1968

1476  

16728

 

 

 

_942866 | 178  

  890       5297

  _528

    356

   _1726

     1602

     _1246

       1246

            0

Перевірка:

х 5297

    178

 42376

37079

5297  

942866

 

 

Завдання 485°

_1248 | 24 

  120     52

    _48

      48

        0

 

Перевірка:

х 52

   24

 208

104  

1248

_15652 | 26  

  156      602

      _52 

        52

          0

 

Перевірка:

х 602

    26

 3612

1204  

15652

Завдання 486° У скільки разів одна величина більша за другу:

1) 1 т і 100 кг;  У 10 разів  (1000 кг : 100 кг = 10)

3) 24 ц і 8 кг;  У 30 разів   (240 кг : 8 кг = 30)

2) 20 см і 1 м;  У 10 разів   (100 см : 20 см = 5)

4) 10 хв і 2 год?  У 12 разів  (120 х : 10 хв = 12)

 

Завдання 487° У скільки разів одна величина менша від другої:

1) 1 км і 250 м;  У 4 рази  (1000 м : 250 кг = 4)

2) 4 ц і 2 т;  У 5 разів  (20 кг : 4 ц = 5)

3) 3 хв і 3 с?  У 60 разів  (180 с : 3 с = 60)

 

Завдання 488° (Домашня практична робота) У записі 339 968 : 32 = ВУЖЙІ буквами позначено цифри числа, що є результатом ділення. Із цих букв складається прізвище видатної української акторки. Щоб розшифрувати слово, достатньо в наведеній таблиці під кожною цифрою записати літеру, яка стоїть на місті цієї цифри в правій частині даного запису. Установіть прізвище мисткині.

_339968 | 32     

  32         10624

  _199

    192

     _76

       64

      _128

        128

           0

0

6

1

4

2

У

Ж

В

І

Й

Завдання 489° Знайдіть значення виразу:

1) 4704 - 4704 : (46 + 38) = 4704 - 4704 : 84 = 4704 - 56 = 4648

2) 2808 : 72 + 15 808 : 52 = 343

+46

  38

  84

_4704 | 84  

  420      56  

  _504

    504

        0

_4704

     56

  4648

_2808 | 72  

 216       39

 _648

   648

      0

_15808 | 52   

 156        304

   _20

      0

   _208

     208

        0 

+304

   39

  343

Завдання 490°

1) 3264 - 3264 : (92 - 44) = 3196

2) 18 144 : 84 - 2924 : 68 = 173

_92

  44

  48

_3264 | 48

 288      68

 _384

   384

      0

_3264

     68

  3196

_18144 | 84 

 168        216

  134

    84

    504

    504

       0

_2924 | 68

 272     43

 _704

   704

      0

_216

   43

 173

Завдання 491° Чи існує таке значення a, при якому є правильною рівність:

1) a : 9 = 0; Існує, а = 0

3) a : a = 0; Не існує, на 0 ділити не можна!

2) 16 : a = 0; Не існує, на 0 ділити не можна!

4) 0 : a = 5? Не існує.

 

Завдання 492° Розв'яжіть рівняння

1) 13х = 195

    х = 195 : 13 

    х = 15

 

2) х • 18 = 468

    х = 468 : 18

    х = 26

 

3) 11х + 6х = 408

    17 х = 408

    х = 408 : 17

    х = 24

_195 | 13

  13     15

  _65

    65

      0

 

_468 | 18  

  36      26

 _108

   108

      0

_408 | 17  

  34      24

    68

     68

       0

4) 33m – m = 1024

    32m= 1024

    m = 1024 : 32

    m = 32

5) х : 19 = 26

    х = 26 • 19

    х = 494

 

6) 476 : х = 14

    х = 476 : 14

    х = 34

 

_1024 | 32

   96     32

   _64

     64

       0

х 26

  19

234

26  

494

_476 | 14 

  42     34

  _56

    56 

      0

Завдання 493°

1) 19х = 95

    х = 95 : 19

    х = 5

 

2) х • 22 = 132

    х = 132 : 22

    х = 6

 

3) 38х – 16х = 1474

    22х = 1474

    х = 1474 : 22

    х = 67

_95 | 19

  95    5

    0

 

 

_132 | 22  

  132    6

     0

 

 

_1474 | 22  

  132     67

  _154

    154

       0

4) у + 27у = 952

    28у = 952

    у = 952 : 28

    у = 34

5) х : 25 = 16

    х = 16 • 25

    х = 400

 

6) 324 : х = 27

    х = 324 : 27

    х = 12

 

_952 | 28  

  84      34

_112

  112

     0

х 16

   25

  80

 32   

 400

_324 | 27 

  27     12

  _54

    54

      0 

Завдання 494 Замість одного дерева в паперовій промисловості можна використати 60 кг макулатури. Скільки дерев урятують учні школи, у якій навчається 520 школярів, якщо кожний із них здасть 3 кг макулатури?

Розв’язання

1) 3 • 520 = 1560 (кг) – всього макулатури зберуть учні.

2) 1560 : 60 = 26 (д.) – дерев урятують учні школи.

Відповідь: 26 дерев урятують учні школи.

 

Завдання 495 Вершник долає відстань між двома селищами за 5 год, якщо рухається зі швидкістю 12 км/год. З якою швидкістю він має рухатися, щоб подолати цю відстань за 4 год?

Розв'язання

1) 12 • 5 = 60 (км) – відстань між селищами.

2) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15 (км/год) – нова швидкість вершника.

Відповідь: вершник повинен рухатися зі швидкістю 15 км/год.

 

Завдання 496

Купили 8 кг печива за ціною 72 грн за кілограм. Скільки кілограмів печива за ціною 48 грн за кілограм можна купити за ці самі гроші?

Розв’язання

1) 72 • 8 = 576 (грн.) – вартість покупки.

2) 576 : 48 = 12 (кг) – печива за ціною 48 грн можна купити.

Відповідь: 12 кілограмів печива за ціною 48 грн можна купити.

 

Завдання 497 Порядок дій

1 ) 82 275 - 64 • 56 + 9680 : 16 - 23 637 = 55659

х   64

    56

  384

 320  

 3584

_9680 | 16   

 96        605

   _80

     80

       0

_82275 

   3584

  78691

 

 

+ 78691

      605

   79296

 

 

_79296

  23637

  55659

 

  

2) (204 • 402 - З0 456 : 423) : 36 - 1388 = 888

х  204

   402

   408

816   

82008

 

 

 

 

_30456 | 423

 2961      72

   _846

     846

        0

 

 

 

 

_82008

      72

  81936

 

 

 

 

 

 

_81936 | 36    

 72         2276

 _99

   72

  _273

    252

    _216

      216

         0

_2276

  1388

    888

 

 

 

 

 

 

Завдання 498 

1) 49 184 + 4575 : 15 - 62 • 93 - 33 999 = 9724

_4575 | 15 

 45     305

  _75

    75

      0

х 62

   93

 186

558  

5766

+ 49184

      305

   49489

  

 

_49489

   5766

  43723

 

 

_43723

  33999

   9724 

    

 

3) 1885 : (542 - 477) + 48 • (134 - 92) = 2045

_ 542

   477

    65

 

 

_134

   92

   42

 

 

_1885 | 65

 130     29

 _585

   585

      0

х   42

    48

   336

 168  

 2016 

+2016

     29

  2045

 

 

Завдання 499 Малюк купив для Карлсона 8 тістечок і 12 булочок з повидлом, заплативши за всю покупку 408 крон. Одне тістечко коштує 24 крони. Скільки коштує одна булочка?

Короткий запис

Вартість — 24 408 кр. 

Тістечка — ?, 8 шт. по 24 кр.

Булочки 12 шт. по ? кр.

Розв'язання

1) 24 • 8 = (20 + 4) • 8 = 192 (кр.) – заплатив за тістечка.

2) 408 – 192 = 216 (кр.) – заплатив за булочки.

3) 216 : 12 = 216 : 2 : 6 = 18 (кр.) – ціна булочки.

Відповідь: одна булочка коштує 18 крон. 

 

Завдання 500 Дід Панас заготовив на зиму 6 діжок квашеної капусти і 14 діжок солоних огірків. В одну діжку вміщується 26 кг капусти. Скільки кілограмів огірків міститься в одній діжці, якщо всього дід Панас заготовив 324 кг овочів?

Короткий запис

Овочів — 324 кг

Капусти — ?, 6 д. по 26 кг

Огірків — 14 д. по ? кк

Розв'язання

1) 26 • 6 = 156 (кг) – квашеної капусти заготовив.

2) 324 – 156 = 168 (кг) – солоних огірків заготовив.

3) 168 : 14 = 168 : 2 : 7 = 12 (кг) – огірків у одній діжці.

Відповідь: у одній бочці 12 кг огірків.  

 

Завдання 501 Скільки кілограмів масла можна виготовити з 261 кг вершків, якщо з 9 кг вершків отримують 2 кг масла?

Короткий запис

261 кг  ? кг

9 кг  2 кг

Розв'язання

1) 261 : 9 = 29 (разів) – у стільки разів більше вершків.

2) 2 • 29 = 58 (кг) – масла можна отримати.

Відповідь: з 261 кг вершків можна отримати 58 кг масла.

 

Завдання 502 Курочка Ряба зібрала 328 кг проса. Скільки пшона вона зможе отримати із цього проса, якщо з 4 кг проса виходить 3 кг пшона?

Короткий запис

328 кг  ? кг

4 кг  3 кг

Розв'язання

1) 328 : 4 = 82 (разів) – у стільки разів більше проса.

2) 3 • 82 = 246 (кг) – пшона зможе отримати.

Відповідь: зможе отримати 246 кг пшона.

 

Завдання 503 Відстань між двома пристанями дорівнює 476 км. Рухаючись за течією річки, катер проходить цю відстань за 14 год. За скільки годин він пройде цю відстань проти течії річки, якщо швидкість течії дорівнює 3 км/год?

Розв'язання

1) 476 : 14 = 34 (км/год) – швидкість катера за течією річки

2) 34 - 3 = 31 (км/год) – власна швидкість катера.

3) 31 - 3 = 28 (км/год) – швидкість катера проти течії річки

4) 476 : 28 = 17 (год) – часу треба.

Відповідь: проти течії річки катер пройде відстань за 17 годин. 

 

Завдання 504 Відстань між двома портами дорівнює 504 км. Рухаючись проти течії річки, теплохід проходить цю відстань за 21 год. За скільки годин він пройде цю відстань за течією річки, якщо швидкість течії дорівнює 2 км/год?

Розв'язання

1) 504 : 21 = 24 (км/год) – швидкість теплохода проти течії річки

2) 24 + 2 = 26 (км/год) – власна швидкість теплохода.

3) 26 + 2 = 28 (км/год) – швидкість за течією річки

4) 504 : 28 = 18 (год) – часу треба.

Відповідь: за течією річки теплохід пройде цю відстань за 18 годин.

 

Завдання 505 Із сіл Квіткове і Казкове, відстань між якими дорівнює 136 км, виїхали одночасно назустріч один одному козаки Шибайголова та Гострошабленко. Шибайголова рухався зі швидкістю 16 км/год. З якою швидкістю їхав Гострошабленко, якщо козаки зустрілися через 4 год після виїзду?

Розв'язання

1) 136 : 4 = 34 (км/год) – швидкість зближення.

2) 34 - 16 = 18 (км/год) – швидкість Гострошабенка.

Відповідь: Гострошабенко їхав зі швидкістю 18 км/год.

 

Завдання 506 Відстань між двома містами дорівнює 1264 милі. Із них одночасно вилетіли  назустріч один одному два килими-літаки й зустрілися через 8 год після вильоту. Один із килимів пролітав 82 милі за годину. З якою швидкістю летів другий килим? (1 сухопутна миля = 1609 м)

Розв'язання

1) 1264 : 8 = 158 (милі/год) – швидкість зближення.

2) 158 - 82 = 76 (милі/год) – швидкість другого килима.

Відповідь: другий килим летів зі швидкістю 76 милі/год.

 

Завдання 507 Із двох станцій, відстань між якими дорівнює 24 км, одночасно в одному напрямі вийшли два поїзди. Попереду йшов поїзд зі швидкістю 58 км/год. Через 4 год після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзда.

Розв'язання

1) 58 • 4 = 232 (км) – відстань першого поїзда.

2) 232 + 24 = 256 (км) – відстань другого поїзда.

3) 256 : 4 = 64 (км/год) – швидкість другого поїзда.

Відповідь: швидкість другого поїзда 64 км/год.

 

Завдання 508 Відстань між селами Вишневе та Яблуневе дорівнює 15 км. Із цих сіл одночасно в одному напрямі вирушили Марина й Дарина. Марина їхала верхи зі швидкістю 9 км/год і через 3 год після початку руху наздогнав Дарину, який йшла пішки. З якою швидкістю йшла Дарина?

Розв'язання

1) 9 • 3 = 27 (км) – відстань проїхала верхи Марина.

2) 27 – 15 = 12 (км) – відстань пройшkа Дарина.

3) 12 : 3 = 4 (км/год) – швидкість Дарини.

Відповідь: Дарина йшла зі швидкістю 4 км/год.

 

Завдання 509 Відстань між містечками Сен-Жермен і Сен-Антуан дорівнює 12 льє. Із цих містечок одночасно в одному напрямі виїхали Портос зі швидкістю 1 льє/год і д’Артаньян зі швидкістю 3 льє/год, причому Портос рухався попереду. Через скільки годин після виїзду д’Артаньян наздогнав Портоса? 

Льє — старовинна французька одиниця довжини (1 льє приблизно дорівнює 4444 м).

Розв'язання

1) 3 – 1 = 2 (льє/год) – швидкість зближення. 

2) 12 : 2 = 6 (год) – через стільки годин наздожене.

Відповідь: д’Артаньян наздогнав Портоса через 6 год.

 

Завдання 510 Відстань між островами Акулячий і Китовий дорівнює 48 морських миль. Від цих островів одночасно в одному напрямі вирушили фрегати ≪Відважний ≫ і ≪Стрімкий≫, причому ≪Відважний≫ ішов попереду ≪Стрімкого≫. ≪Відважний≫ проходив за годину 12 миль, а ≪Стрімкий≫ — 18 миль. Через скільки годин ≪Стрімкий≫ наздогнав ≪Відважного≫?

1 морська миля = 1852 м.

Розв'язання

1) 18 – 12 = 6 (миль/год) – швидкість зближення.

2) 48 : 6 = 8 (год) – через стільки годин наздожене.

Відповідь: ≪Стрімкий≫ наздогнав ≪Відважного≫ через 8 год.

 

Завдання 511* Мальвіна живе на відстані 1 км 200 м від школи. Уроки в школі починаються о 8 год 30 хв. Мальвіна робить за хвилину 120 кроків, довжина кроку — 40 см. О котрій годині вона має виходити з дому, щоб приходити до школи за 10 хв до початку занять?

Розв'язання

1) 120 • 40 = 4800 (см) = 48 (м) – відстань проходить за 1 хв.

2) 1200 : 48 = 25 (хв) – час руху до школи.

3) 8 год 30 хв – 10 хв = 8 год 20 хв – час приходу до школи.

4) 8 год 20 хв – 25 хв = 7 год + 80 хв – 25 хв = 7 год  + 55 хв = 7 год 55 хв

Відповідь: Мальвіна має виходити з дому о 7 год 55 хв. 

 

Завдання 512* Чергові першого загону туристів за 6 хв можуть почистити 24 картоплини, а чергові другого загону за 9 хв — 45 картоплин. За скільки хвилин спільної роботи вони почистять 198 картоплин?

Короткий запис

 6 хв  24 к.

II  9 хв  43 к.

Разом  ? хв  198 к.

Розв'язання

1) 24 : 6 = 4 (к.) – картоплин чистять чергові першого загону за 1 хв.

2) 45 : 9 = 5 (к.) – картоплин чистять чергові другого загону за 1 хв.

3) 4 + 5 = 9 (к.) – картоплин чистять чергові двох загонів разом за 1 хв.

4) 198 : 9 = 22 (хв) – потрібно часу.

Відповідь: 198 картоплин вони почистять за 22 хв спільної роботи. 

 

Завдання 513 На скільки днів шкільній їдальні вистачить 800 л соку, якщо хлопчики за 8 днів випивають 960 л соку, а дівчатка за 6 днів — 480 л?

Короткий запис

Хлопчики  8 дн.  960 л

Дівчатка  6 дн.  460 л

Разом  ? дн  800 л

Розв'язання

1) 960 : 8 = 120 (л) – соку випивають хлопці за 1 день.

2) 480 : 6 = 80 (л) – соку випивають дівчата за 1 день.

3) 120 + 80 = 200 (л) – соку випивають хлопці та дівчата разом за 1 день.

4) 800 : 200 = 4 (дні) – вистачить соку.

Відповідь: соку вистачить на 4 дні. 

 

Завдання 514 За 4 дні роботи три оператори набрали на комп’ютері разом 288 сторінок. Скільки сторінок набере один оператор за 7 днів, якщо в них однакова продуктивність праці?

Короткий запис

3 оп., 4 дн. —  288 с.

1 оп., 7 дн. — ?

Розв'язання

1) 288 : 4 : 3 = 24 (с.) – сторінок набере 1 оператор за 1 день.

2) 24 • 7 = 168 (с.) – сторінок набере 1 оператор за 7 днів.

Відповідь: за 7 днів оператор набере 168 сторінок.

 

Завдання 515 Для роботи 6 однакових двигунів протягом 8 год потрібно 672 л палива. На скільки годин роботи вистачить одному такому двигуну 98 л палива?

Короткий запис

6 дв., 672 л — 8 год

1 дв., 98 л — ?

Розв'язання

1) 672 : 6 : 8 = 14 (л) – палива потрібно для роботи 1 двигуна за 1 год.

2) 98 : 14 = 7 (год) – на стільки часу.

Відповідь: 98 л палива вистачить на 7 год роботи двигуна.

 

Завдання 516 Дід Часник привіз на ринок 420 кг яблук і 180 кг груш у 50 однакових ящиках. Скільки було ящиків з яблуками і скільки — з грушами?

 

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Маса фруктів

Яблука

Однакова

 

? 50

 

420 кг

Груші

?

180 кг
Розв'язання

1) 420 + 180 = 600 (кг) – груш і яблук привіз.

2) 600 : 50 = 12 (кг) – маса ящика з фруктами.

3) 420 : 12 = 35 (ящ.) – було ящиків з яблуками.

4) 180 : 12 = 15 (ящ.) – було ящиків з грушами.

Відповідь: було 35 ящиків з яблуками, 15 ящиків з грушами.

 

Завдання 517 Алі-Баба перевозив знайдене в печері розбійників золото на 4 віслюках у 22 однакових мішках. На першого віслюка він навантажив 80 кг золота, на другого — 100 кг, на третього — 120 кг, на четвертого — 140 кг. Скільки мішків золота було навантажено на кожного віслюка?

Розв'язання

1) 80 + 100 + 120 + 140 = 440 (кг) – всього золота.

2) 440 : 22 = 20 (кг) – маса мішка.

3) 80 : 20 = 4 (м.) – мішків навантажено на першого віслюка.

4) 100 : 20 = 5 (м.) – мішків навантажено на другого віслюка.

5) 120 : 20 = 6 (м.) – мішків навантажено на третього віслюка.

6) 140 : 20 = 7 (м.) – мішків навантажено на четвертого віслюка.

Відповідь: на першого віслюка навантажено 4 мішки, на другого - 5 мішків, на третього - 6 мішків, на четвертого - 7 мішків.

 

Завдання 518

1) 21 (18 + х) = 714

18 + х = 714 : 21

18 + х = 34

х = 34 - 18

х = 16

21 • (18 + 16) = 21 • 34 = 714

714 = 714

 

 

3) 12 (152 + 19х) = 2052

152 + 19х = 2052 : 12

152 + 19х = 171

19х = 171 - 152

19х = 19

х = 19 : 19

х = 1

12 • (152 + 19 • 1) = 2052

2052 = 2052

_714 | 21   

 63       34

 _84

   84

     0

 

 

_2052 | 12   

  12       171

  _85

    84

    _12

      12

        0

_ 171

   152

     19

 

 

 

 

2) 16 (4х - 34) = 608

4х - 34 = 608 : 16

4х - 34 = 38

4х = 38 + 34

4х = 72

х = 72 : 4 

х = 18

16 • (4 • 18 - 34) =

16 • (72 - 34) = 16 • 38 = 608

608 = 608

4) (152х + 32) • 6 = 192

152х + 32 = 192 : 6 

152х  + 32 = 32

152х = 32 - 32 

152х = 0

х = 0 : 152

х = 0

(152 • 0 + 32) • 6 = 192

192 = 192

 

_608 | 16   

 48       38

_128

  128

      0

_192 | 6   

  18     32

  _12

    12

      0

Завдання 519

1) 8 (х - 14) = 56

х - 14 = 56 : 8 

х - 14 = 7

х = 7 + 14

х = 21

8 • (21 - 14) = 56

56 = 56

 

 

3) 9 (143 - 13х) = 234

143 - 13х = 234 : 9

143 - 13х = 26

13х = 143 - 26

13х = 117

х = 117 : 13

х = 9

9 • (143 - 13 • 9) = 234

234 = 234

2) (46 - х) • 19 = 418

46 - х = 418 : 19

46 - х = 22

х = 46 - 22

х = 24

(46 - 24) • 19 = 418

418 = 418

 

 

4) 17 (5х - 16) = 238

5х - 16 = 238 : 17

5х - 16 = 14

5х = 14 + 16

5х = 30

х = 30 : 5 

х = 6

17 • (5 • 6 - 16) = 238

238 = 238

Завдання 520 

1) 14 х + 4х - 48 = 240

18 х - 48 = 240

18х = 240 + 48

18х = 288

х = 288 : 18

х = 16

3) 16а – 7а + 96 = 222

9а + 96 = 222

9а = 222 – 96

9а = 126

а = 126 : 9 

а = 14 

2) 25Ь - 7Ь - 9 = 279

18Ь – 9 = 279

18Ь = 279 + 9

18Ь = 288

Ь = 288 : 18

Ь = 16

4) 20у + 5у + у + 19 = 227.

26у + 19 = 227

26у = 227 – 19

26у = 208

у = 208 : 26

у = 8

Завдання 521 

1) 9Ь + 6Ь – 15 = 615

15Ь – 15 = 615

15Ь = 615 + 15

15Ь = 630

Ь = 630 : 15

Ь  = 42

2) 17х – х + 5х – 19 = 170.

21х – 19 = 170

21х = 170 + 19

21х = 189

х = 189 : 21

х = 9

Завдання 522 

1) (х + 14) : 9 = 13

х + 14 = 13 • 9

х + 14 = 117

х = 117 – 14

х = 103

4) 52 + 72 : х = 56

72 : х = 56 – 52

72 : х = 4

х = 72 : 4

х = (40 + 32) : 4

х = 18

2) 966 : (х + 17) = 23

х + 17 = 966 : 23

х + 17 = 42

х = 42 – 17

х = 25

5) 56 : (х – 6) = 8

х – 6 = 56 : 8

х – 6 = 7

х = 7 + 6

х = 13

3) х : 8 – 6 = 49

х : 8 = 49 + 6

х : 8 = 55

х = 55 • 8

х = 440

6) 56 : х – 6 = 8

56 : х = 8 + 6

56 : х = 14

х = 56 : 14

х = 4

Завдання 523

1) (х – 23) : 26 = 8 

х – 23 = 8 • 26

х – 23 = 208

х = 208 + 23

х = 231

2) 1728 : (56 – х) = 36

56 – х = 1728 : 36

56 – х = 48

х = 56 – 48

х = 8  

Завдання 524 Батько із сином посадили 108 кущів помідорів, причому батько посадив у 2 рази більше, ніж син. Скільки кущів помідорів посадив син?

Розв'язання

Нехай син посадив х кущів, тоді батько — 2х кущів. Разом вони посадили 108 кущів. Складемо рівняння.

х + 2х = 108

3х = 108

х = 108 : 3

х = (90 + 18) : 3 

х = 36 (к.)

Відповідь: син посадив 36 кущів. 

 

Завдання 525 До двох магазинів завезли 268 кг шампіньйонів, причому до першого магазину завезли шампіньйонів у 3 рази менше, ніж до другого. Скільки кілограмів шампіньйонів завезли до кожного магазину?

Розв'язання

Нехай до першого магазину завезли х кг шампіньйонів, тоді до другого — 3х кг. Разом до двох магазинів завези 268 кг. Складемо рівняння. 

х + 3х = 268

4х = 268

х = 268 : 4

х = (240 + 28) : 4 

х = 67 (кг)

3 • 67 = 201 (кг)

Відповідь: до першого магазину привезли 67 кг грибів, до другого  201 кг грибів. 

 

Завдання 526 У султана було двогорбих верблюдів у 7 разів більше, ніж одногорбих. Скільки в султана було одногорбих верблюдів, якщо відомо, що їх на 156 менше, ніж двогорбих?

Розв'язання

Нехай одногорбих верблюдів було х, тоді двогорбих — 7х. Складемо рівняння.

7х – х = 156

6х = 156

х = 156 : 6

х = 26 (в.)

Відповідь: у султана було 26 одногорбих верблюдів.

 

Завдання 527 Валентин подарував Валентині троянди й орхідеї, причому орхідей було в 4 рази менше, ніж троянд. Скільки троянд подарував Валентин, якщо відомо, що їх було на 51 більше, ніж орхідей?

Розв'язання

Нехай троянд було х квітів, тоді троянд — 4х квітів. Складемо рівняння.

4х – х = 51

3х = 51

х = 51 : 3

х = 17 (кв.)

4 • 17 = 68 (кв.)

Відповідь: Валентин подарував 68 троянд.

 

Завдання 528 З вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить прямий кут на два кути, один з яких більший за другий на 20°. Знайдіть величину кожного з утворених кутів.

Розв'язання

Нехай величина одного кута х градусів, тоді величина іншого кута х + 20 градусів. Складемо рівняння.

х + (х + 20) = 90

2х + 20 = 90

2х = 90 – 20

2х = 70

х = 70 : 2

х = 35 (°)

35 + 20 = 55 (°)

Відповідь: величина першого кута 35°, другого – 55°.

 

Завдання 529 З вершини розгорнутого кута проведено промінь так, що він ділить розгорнутий кут на два кути, один з яких менший від другого на 50°. Знайдіть величину кожного з утворених кутів.

Розв'язання

Нехай величина одного кута х градусів, тоді величина іншого кута х + 20 градусів. Складемо рівняння.

х + (х + 50) = 180

2х + 50 = 180

2х = 180 – 50

2х = 130

х = 130 : 2

х = 65 (°)

65 + 50 = 115 (°)

Відповідь: величина першого кута 65°, другого – 115°.

 

Завдання 530 На день народження Вінні-Пуху порося П’ятачок, віслюк Іа та кенгуру Кенга подарували 264 кг меду. П’ятачок подарував у 3 рази більше меду, ніж Кенга, а Іа — у 2 рази більше, ніж Кенга. Скільки меду подарував кожен із гостей?

Розв'язання

Нехай х (кг) – меду подарував Кенга, 3х (кг) – меду подарував П’ятачок, 2х (кг) – меду подарував Іа. Складемо рівняння.

х + 3х + 2х = 264

6х = 264

х = 264 : 6

х = (240 + 24) : 6

х = 44 (кг) – меду подарував Кенга.

3х = 3 • 44 = 132 (кг) – меду подарував П’ятачок.  

2х = 2 • 44 = 88 (кг) – меду подарував Іа.

Відповідь: Кенга подарував 44 кг меду, П’ятачок – 132 кг, Іа – 88 кг.

 

Завдання 531 За чотири дні подорожі Сіндбад-мореплавець проплив 546 миль. За другий день він проплив у 4 рази більше, ніж за перший, за третій — у 3 рази більше, ніж за перший, а за четвертий — у 5 разів більше, ніж за перший. Скільки миль пропливав Сіндбад кожного дня?

Розв'язання

Нехай х (миль) – відстань проплив першого дня, 4х (миль) – відстань проплив другого дня, 3х (миль) – відстань проплив третього дня, 5х (миль) – відстань проплив четвертого дня. Складемо рівняння.

х + 4х + 3х + 5х = 546

13х = 546

х = 546 : 13

х = 42 (миль) – відстань проплив першого дня.

4х = 4 • 42 = 168 (миль) – відстань проплив другого дня.

3х = 3 • 42 = 126 (миль) – відстань проплив третього дня.

5х = 5 • 42 = 210 (миль) – відстань проплив четвертого дня.

Відповідь: Синдбад першого дня проплив 42 милі, другого дня – 168 миль, третього дня – 126 (миль), четвертого дня – 210 миль. 

 

Завдання 532 Тарас, Богдан і Олесь зловили 256 окунів. Тарас зловив у 3 рази більше окунів, ніж Богдан, а Олесь — стільки, скільки Тарас і Богдан разом. Скільки окунів зловив найкращий рибалка?

Розв'язання

Нехай х (ок.) – окунів зловив Богдан, 3х (ок.) – окунів зловив Тарас, х + 3х = 4х (ок.) – окунів зловив Олесь. Складемо рівняння.

х + 3х + 4х = 256

8х = 256

х= 256 : 8

х = (240 + 16) : 8

х = 32 (ок.) – окунів зловив Богдан.

4х = 4 • 32 = 128 (ок.) – окунів зловив Олесь.

Відповідь: Олесь зловив 128 окунів.

 

Завдання 533 Барвінок, Котигорошко, Попелюшка та Дюймовочка зліпили 500 вареників. Барвінок зліпив у 2 рази більше вареників, ніж Дюймовочка, Котигорошко — стільки, скільки Барвінок та Дюймовочка разом, а Попелюшка — стільки, скільки Котигорошко та Дюймовочка разом. Скільки вареників зліпила Попелюшка?

Розв'язання

Нехай х (в.) – вареників зліпила Дюймовочка, тоді 2х (в.) – вареників зліпив Барвінок, х + 2х = 3х (в.) – вареників зліпив Котигорошко, х + 3х = 4х (в.) – вареників зліпила Попелюшка. Складемо рівняння

х + 2х + 3х + 4х = 500

10х = 500

х = 500 : 10 

х = 50 (в.) – вареників зліпила Дюймовочка.

2х = 2 • 50 = 100 (в.) – вареників зліпив Барвінок.

3х = 3 • 50 = 150 (в.) – вареників зліпив Котигорошко.

4х = 4 • 50 = 200 (в.) – вареників зліпила Попелюшка.

Відповідь: Дюймовочка зліпила 50 вареників, Барвінок – 100 вареників, Коти горошко – 150 вареників, Попелюшка – 200 вареників.

 

Завдання 534 У трьох вагонах електропоїзда їхало 246 пасажирів. У першому вагоні було у 2 рази більше пасажирів, ніж у другому, а в третьому — на 78 пасажирів більше, ніж у другому. Скільки пасажирів їхало в кожному вагоні?

Розв'язання

Нехай х (п.) – пасажирів у другому вагоні, тоді 2х (п.) – пасажирів у першому вагоні, х + 78 (п.) – пасажирів у третьому вагоні. Складемо рівняння

х + 2х + х + 78 = 246

4х + 78 = 246

4х = 246 – 78

4х = 168

х = 168 : 4

х = (160 + 8) : 4

х = 42 (п.) – пасажирів у другому вагоні.

2х = 2 • 42 = 84 (п.) – пасажирів у першому вагоні.

х + 78 = 42 + 78 = 120 (п.) – пасажирів у третьому вагоні.

Відповідь: у першому вагоні їхало 84 пасажирів, у другому – 42 пасажири, у третьому – 120  пасажирів.

 

Завдання 535 Одна зі сторін трикутника в 5 разів менша від другої і на 25 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см.

Розв'язання

Нехай х (см) – перша сторона, тоді 5х (см) – друга сторона, х + 25 (см) – третя сторона. Складемо рівняння

х + 5х + х + 25 = 74

7х + 25 = 74

7х = 74 – 25

7х = 49

х = 49 : 7

х = 7 (см) – перша сторона.

5х = 5 • 7 = 35 (см) – друга сторона.

х + 25 = 7 + 25 = 32 (см) – третя сторона.

Відповідь: перша сторона трикутника дорівнює 7 см, друга сторона – 35 см, третя сторона – 32 см.

 

Завдання 536 На шальках терезів, зображених на рисунку 153, стоять однакові пакети борошна та гирі, маси яких подано в кілограмах. Складіть за цим рисунком рівняння та знайдіть масу одного пакета борошна.

Розв'язання

Нехай х (кг) – маса одного пакета борошна, тоді 3х (кг) – маса трьох таких пакетів. Складемо рівняння.

3х + 6 = 15

3х = 15 – 6

3х = 9

х = 9 : 3

х = 3 (кг) – маса пакета борошна.

Відповідь: маса одного пакета борошна 3 кг.

 

Завдання 537 На шальках терезів, зображених на рисунку 154, стоять однакові пляшки з олією та гирі, маси яких подано в кілограмах. Складіть за цим рисунком рівняння та знайдіть масу однієї пляшки олії.

Розв'язання

Розв'язання

Нехай х (кг) – маса однієї пляшки олії, тоді 4х (кг) – маса чотирьох таких пляшків. Складемо рівняння.

4х + 3 = 11

4х = 11 – 3

4х = 8

х = 8 : 4

х = 2 (кг) – маса пляшки олії.

Відповідь: маса однієї пляшки олії 2 кг.

 

Завдання 538 Поставте в записі 7 • 9 + 12 : 3 – 2 дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало: 1) 75; 2) 23.

Розв'язання

(7 • 9 + 12) : (3 – 2) = (63 + 12) : 1 = 75

(7 • 9 + 12) : 3 – 2 = (63 + 12) : 3 – 2 = (21 + 4) – 2 = 25 – 2 = 23 

 

Завдання 539 Поставте в записі 4 • 12 + 18 : 6 + 3 дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало: 1) 50; 2) 72.

Розв'язання

4 • 12 + 18 : (6 + 3) = 48 + 2 = 50

4 • (12 + 18 : 6 + 3) = 4 • (12 + 3 + 3) = 4 • 18 = 72 

 

Вправи для повторення

Завдання 540 Периметр чотирикутника ABCD дорівнює 34 см, АВ = 6 см, сторона ВС у 2 рази більша за сторону АВ, сторони CD і AD рівні. Обчисліть довжину сторони AD.

Короткий запис

Периметр  34 см

АВ  16 см

ВС  ?, у 2 рази більша, ніж АВ

AD  ?, дорівнює СD

Розв'язання

1) 6 • 2 = 12 (см) – довжина сторони ВС.

2) 6 + 12 = 18 (см) – довжина сторін АВ і ВС разом.

3) 34 – 18 = 16 (см) – довжина сторін CD і AD разом.

4) 16 : 2 = 8 (см) – довжина сторони AD.

Відповідь: довжина сторони AD дорівнює 8 см.

 

Завдання 541 Серед придбаних конвертів 18 виявились рожевого кольору, а 12 конвертів — з марками. Крім того, серед рожевих конвертів 8 було з марками. Скільки всього купили конвертів?

Розв'язання

1) 12 – 8 = 4 (к.) – конвертів іншого кольору.

2) 18 + 4 = 22 (к.) – конвертів всього.

Відповідь: всього купили 22 конверти.

 

Задача від Мудрої Сови

Завдання 527 На столі розташовано 7 зубчастих коліс так, що перше зчеплене з другим, друге — з третім і т. д., а сьоме зчеплене з першим. Чи можуть усі колеса обертатись одночасно? Ні. Щоб колеса оберталися, вони повинні рухатися попарно в протилежні сторони. Це можливо при парній кількості коліс. 

 

------------------------------------------ у підручниках за 2013, 2018 роки ----------------------- 

Завдання 465.* Петрик купив 8 кг печива по 36 грн за кілограм. Скільки кілограмів печива по 24 грн за кілограм він зможе купити за ці самі гроші?

Розв'язання

1 спосіб

1) 36 • 8 = 288 (грн)  вартість печива.

2) 288 : 24 = 12 (кг)

Відповідь: за ці самі гроші можна купити 12 кг печива.

 

Завдання 517.* При яких значеннях а є правильною рівність:

1) 12 : а = 12

а = 12 : 12

а = 1 

4) 16 : а = 1 

а = 1 • 16

а = 16 

7) 16 : а = 0

Нема розв’язку 

 

2) а : 15 = 1 

а = 1 • 15

а = 15

5) 1 : а = 1

а = 1 : 1

а = 1

8) а : а = 0

Нема розв’язку 

 

3) а : 1 = 10

а = 10 • 1

а = 10 

6) а : 9 = 0

а = 0 • 9

а = 0

9) 0 : а = 5

Нема розв’язку

 

Завдання 7 Чи існує таке значення a, при якому є правильною рівність:

1) a : 9 = 0 при а = 0

2) 16 : a = 0 не існує значення а.

3) a : a = 0 не існує значення а.

4) 0 : a = 5 не існує значення а

 

Вправа 457°

2)

_2668 | 58

 232     46

  348

  348

     0

 

 

 

 

4)

_3672 | 34 

 34       108

   27

    0

   272

   272

      0

 

 

6)

_16728 | 68

 136      246

  312

  272

   408

   408

      0

 

 

9)

_942866 | 178 

 890        5297

   528

   356

   1726

   1602

    1246

    1246

        0

Завдання 458°

2) 

_1248 | 24 

 120      52

    48

    48

     0

 

 

3) 

_6565 | 13 

 65       505

    6

    0

    65

    65

     0

6) 

_15652 | 26 

 156       602

     5

     0

     52

     52

      0

Завдання 459° 

1) 34 250 000 : 10 = 3 425 000

2) 34 250 000 : 1000 = 34 250

3) 34 250 000 : 10 000 = 3425

4) 25 600 : 80 = 25600 : 10 : 8 = 320

5) 25600 : 800 = 25600 : 100 : 8 = 32

6) 2430000 : 180 = 2430000 : 10 : 3 : 6 = 13500

7) 2430000 : 1800 = 2430000 : 100 : 18 = 1350

8) 243000 : 18000 = 243000 : 1000 : 18 = 135

 

Завдання 460 Виконайте ділення:

1) 32 596 800 : 10 = 3 259 680

2) 876 900 : 100 = 8 769

3) 240 000 : 10 000 = 24

4) 450 000 : 150 = 450 000 : 10 : 15 = 3000

5) 36000 : 12000 = 36000 : 1000 : 12 = 3

6) 124360000 : 40 000 = 124 360 000 : 10 000 : 4 = 3109

 

Завдання 461° Виконайте дії:

1) 256 + 144 : 16  8  = 256 + 144 : 2 : 8  8 = 257

2) (256 + 144) : (16  8) = 400 : 8 = 50

3) (256 + 144) : 16  8 = 400 : 16  8 = 400 : 8 : 2  8 = 17

4) 256 + 144 : (16  8) = 256 + 144 : 8 = 256 + 18 = 274

 

Завдання 469

3) 1376 : (621 - 589) + (138 - 69) • 29 = 2044

_621 

 589

  32

 

 

_138

   69

   69

 

 

_1376 | 32

 128     43

    96

    96

     0 

х  69

   29

  621 

 138  

 2001

+2001

     43

  2044

 

 

Завдання 470* 

2) (306 • 307 - 187 • 36) : 45 + 5780 = 7718

х  306

    307

  2142

918   

93942

 

 

 

 

х  187

     36 

  1122

  561  

  6732

 

 

 

 

_93942

   6732

 87210

 

 

 

 

 

 

_87210 | 45  

 45        1938

 422

 405

  171

  135

   360

   360

      0

+1938

  5780

  7718

 

 

 

 

 

 

Завдання 474* У Петра Івановича є автомобіль ≪Таврія≫. Чи вистачить йому 28 л бензину, щоб доїхати з Києва до Полтави, відстань між якими 337 км, якщо витрата бензину на проїзд 100 км становить 7 л?

Короткий запис

100 км  7 л

х км  28 л

Розв'язання

1) 28 : 7 = 4 (разів)  у стільки разів більше бензину.

2) 100 • 4 = 400 (км)  достатня відстань.

Відповідь: так, вистачить бензину.

 

Завдання 481* Відстань між селами Вишневе та Яблуневе дорівнює 15 км. Із цих сіл одночасно в одному напрямі вирушили козаки Чорновус і Сірошапка. Чорновус скакав на коні зі швидкістю 9 км/год і через 3 год після початку руху наздогнав Сірошапку, який ішов пішки. З якою швидкістю йшов Сірошапка?

Розв'язання

1) 9 • 3 = 27 (км) – відстань проскакав козак Чорновус.

2) 27 – 15 = 12 (км) – відстань пройшов козак Сірошапка.

3) 12 : 3 = 4 (км/год) – швидкість козака Сірошапки.

Відповідь: козак Сірошапка йшов із швидкістю 4 км/год.

 

Завдання 482* О 6 год ранку з Мурома до Києва виїхав зі швидкістю 9 км/год Ілля Муромець. О 8 год ранку з Мурома до Києва виїхав Альоша Попович, який наздогнав Іллю Муромця о 2 год дня. З якою швидкістю рухався Альоша Попович?

Розв'язання

1) 14 - 6 = 8 (год)  час у дорозі Іллі Муромця.

2) 14 - 8 = 6 (год)  час у дорозі Альоші Поповича.

4) 8 • 9 = 72 (км)  відстань.

5) 72 : 6 = 12 (км/год)  швидкість Альоші Поповича.

Відповідь: Альоша Попович рухався зі швидкістю 12 км/год.

 

Завдання 483* О 8 год 57 хв черепаха Катріна вирушила в подорож зі свого ставка до сусіднього. О 9 год 5 хв із цього ж ставка в тому самому напрямі вирушила черепаха Вікторія, як а наздогнала Катріну о 9 год 29 хв. Знайдіть швидкість, з якою рухалася Катріна, якщо відомо, що Вікторія повзла зі швидкістю 8 м/хв.

Розв'язання

1) 9 год 29 хв  8 год 57 хв = 32 хв  черепаха Катріна.

2) 9 год 29 хв  9 год 5 хв = 24 хв  черепаха Вікторія.

3) 8 • 24 = 192 (м)  пройшла черепаха Вікторія

4) 192 : 32 = 6 (км/год)  швидкість черепахи Катріни.

Відповідь: черепаха Катріна рухалась зі швидкістю 6 км/год. 

 

Завдання 488* Буратіно живе на відстані 1 км 200 м від школи. Уроки в школі починаються о 8 год 30 хв. Буратіно робить за хвилину 120 кроків, довжина кроку — 40 см. О котрій годині Буратіно має виходити з дому, щоб приходити до школи за 10 хв до початку занять?

Розв'язання

1) 120 • 40 = 4800 (см) = 48 (м)  відстань за 1 хв.

2) 1200 : 48 = 25 (хв)  час руху до школи.

3) 8 год 30 хв  10 хв = 8 год 20 хв  час приходу до школи.

4) 8 год 20 хв  25 хв = 7 год 55 хв

Відповідь: Буратіно має виходити о 7 год 55 хв.   

 

Завдання 486* Школярі Василько, Андрійко, Данилко і Сергійко зібрали 326 кг моркви. Василько зібрав 37 кг моркви, що в 3 рази менше, ніж Андрійко, а Данилко і Сергійко зібрали моркви порівну. Хто зі школярів зібрав більше моркви?

Розв'язання

1) 37 • 3 = 111 (кг)  зібрав Андрійко.

2) 37 + 111 = 148 (кг)  зібрали Василько і Андрійко разом.

3) (326  148) : 2  = 89 (кг)  зібрали окремо Данилко і Сергійко.

Відповідь: найбільше моркви зібрав Андрійко.

 

Завдання 487* Робітники Іван, Петро, Степан і Павло виготовили 160 деталей. Іван виготовив 81 деталь, що у 3 рази більше, ніж Петро, а Степан і Павло виготовили деталей порівну. Хто з робітників виготовив найменше деталей?

Розв'язання

1) 81 : 3 = 27 (д.)  виготовив Петро.

2) 81 + 27 = 108 (д.)  виготовили Іван і Петро разом.

3) (160  108) : 2 = 26 (д.)  виготовили окремо Степан і Павло.

Відповідь: найменше деталей виготовив Степан та Павло.

 

Завдання 493 Білочки Руденька та Жовтенька збирали горіхи. Руденька зібрала 6 мішечків горіхів, а Жовтенька — 7 таких самих мішечків. Разом вони зібрали 52 кг горіхів. Скільки кілограмів горіхів зібрала Руденька і скільки — Жовтенька?

Розв'язання

1) 6 + 7 = 13 (м)  мішечків горіхів зібрали білочки.

2) 52 : 13 = 4 (кг)  горіхів у 1 мішечку.

3) 4 • 6 = 24 (кг)  горіхів зібрала Руденька.

4) 4 • 7 = 28 (кг)  горіхів зібрала Жовтенька.

Відповідь: Руденька зібрала 24 кг горіхів, Руденька  28 кг горіхів.

 

Завдання 494* Рухаючись пустелею протягом 3 днів, караван подолав 63 км. Першого дня караван рухався 6 год, другого — 8 год, а третього — 7 год. Скільки кілометрів проходив караван кожного дня, якщо відомо, що він рухався всі дні зі сталою швидкістю?

Розв'язання

1) 6 + 8 + 7 = 21 (год)  час руху каравану.

2) 63 : 21 = 3 (км/год)  швидкість каравану.

3) 3 • 6 = 18 (км)  відстань за перший день. 

4) 3 • 8 = 24 (км)  відстань за другий день.

5) 3 • 7 = 21 (км)  відстань за третій день.

Відповідь: першого дня караван пройшов 18 км, другого - 24 км, третього - 21 км.

 

Завдання 512 Червона Шапочка, Мальвіна, Попелюшка та Дюймовочка зліпили 500 вареників. Червона Шапочка зліпила у 2 рази більше вареників, ніж Дюймовочка, Мальвіна — стільки, скільки Червона Шапочка та Дюймовочка разом, а Попелюшка — стільки, скільки Мальвіна та Дюймовочка разом. Скільки вареників зліпила кожна дівчинка?

Розв'язання

Нехай х (в.) – вареників зліпила Дюймовочка, тоді 2х (в.) – вареників зліпила Червона Шапочка, х + 2х = 3х (в.) – вареників зліпила Мальвіна, х + 3х = 4х (в.) – вареників зліпила Попелюшка. Складемо рівняння

х + 2х + 3х + 4х = 500

10х = 500

х = 500 : 10 

х = 50 (в.) – вареників зліпила Дюймовочка.

2х = 2 • 50 = 100 (в.) – вареників зліпила Червона Шапочка.

3х = 3 • 50 = 150 (в.) – вареників зліпила Мальвіна.

4х = 4 • 50 = 200 (в.) – вареників зліпила Попелюшка.

Відповідь: Дюймовочка зліпила 50 вареників, Червона Шапочка  100 вареників, Мальвіна  150 вареників, Попелюшка  200 вареників. 

 

Завдання 514 Між трьома школами розподілили 552 кг апельсинів, причому одна школа отримала в 6 разів менше апельсинів, ніж друга, і на 136 кг менше, ніж третя. Скільки кілограмів апельсинів отримала кожна школа?

Розв'язання

Нехай х (кг) – апельсинів отримала перша школа, тоді 6х (кг) – апельсинів отримала друга школа, х + 136 (кг) – апельсинів отримала третя школа. Складемо рівняння

х + 6х + х + 136 = 552

8х = 552 – 136

8х = 416

х =  416 : 8

х = (400 + 16) : 8

х = 52 (кг) – апельсинів отримала перша школа.

6х = 6 • 52 = 312 (кг) – апельсинів отримала друга школа.

х + 136 = 52 + 136 = 188 (кг) – апельсинів отримала третя школа.

Відповідь: перша школа отримала 52 кг апельсини, друга школа – 312 кг апельсинів, третя школа – 188 кг апельсинів.

 

Завдання 516 Одна зі сторін трикутника у 2 рази більша за другу сторону, а друга — на 7 дм менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 99 дм.

Розв'язання

Нехай х (дм) – друга сторона, тоді 2х (дм) – перша сторона, х + 7 (дм) – третя сторона. Складемо рівняння

х + 2х + х + 7 = 99

4х + 7 = 99

4х = 99 – 7

4х = 92

х = 92 : 4

х = (80 + 12) : 4

х = 23 (дм) – друга сторона.

2х = 2 • 23 = 46 (дм) – перша сторона.

х + 7 = 23 + 7 = 30 (дм) – третя сторона.

Відповідь: довжина першої сторони 46 дм, другої – 23 дм, третьої – 30 дм.

 

Завдання 517

1) Чи правильно, що коли кожний доданок ділиться на деяке число, то й сума цих доданків ділиться на це число? Проілюструйте свою відповідь прикладами.

Розв'язання

Правильно.

10 : 2 + 12 : 2 = 5 + 6 = 11

(10 + 12) : 2 = 22 : 2 = 11

2) Чи може сума кількох доданків ділитися на деяке число, якщо кожний доданок не ділиться на це число? Проілюструйте свою відповідь прикладами.

Розв'язання

Так, може.

(10 + 25 + 1) : 3 = 36 : 3 = 12

Сума ділиться на 3, а кожен доданок не ділиться на 3. 

 

Завдання 518 Як зміниться частка, якщо:

1) ділене збільшити в 7 разів; 2) ділене зменшити у 2 рази; 3) дільник збільшити в 4 рази; 4) дільник зменшити в 5 разів; 5) ділене збільшити у 8 разів, а дільник — у 2 рази; 6 ) ділене зменшити в 9 разів, а дільник — у 3 рази; 7) ділене збільшити в 6 разів, а дільник зменшити у 2 рази; 8) ділене зменшити в 6 разів, а дільник збільшити у 2 рази?

Розв'язання

1) Збільшиться в 7 разів

2) зменшиться в 2 рази

3) зменшиться в 4 рази

4) збільшиться в 5 разів

5) збільшиться в 4 рази (частка збільшиться у 8 разів, потім частка зменшиться у 2 рази,

маємо 8 : 2 = 4)

6) зменшиться в 3 рази (частка зменшиться в 9 разів, частка збільшиться в 3 рази,

9 : 3 = 3)

7) збільшиться в 12 разів (частка збільшиться в 6 разів, частка збільшиться у 2 рази,

6 • 2 = 12)  

8) зменшиться в 12 разів (частка зменшиться в 6 разів, частка зменшиться у 2 рази,

6 • 2 = 12)

 

Завдання 519 Ділене збільшили в 3 рази. Як треба  змінити дільник, щоб частка: 1 ) збільшилась у 6 разів; 2) зменшилась у 6 разів; 3) не змінилася?

Розв'язання

1) Дільник зменшити у 2 рази (частка збільшилась в 3 рази, частку збільшити у 2 рази)

2) Дільник збільшити у 18 разів (частка збільшилась у 3 рази, частку зменшити у 18 разів)

3) Дільник збільшити у 3 рази (частка збільшилась в 3 рази, частку зменшити у 3 рази)

 

Завдання 520* Обчисліть зручним способом:

1) (44 • 58) : 11 = 44 : 11 • 58 = 4 • 58 = (50 + 8) • 4 = 232 

2) (69 • 60) : 30 = 60 : 30 • 69 = 69 • 2 = (60 + 9) • 2 = 138  

3) (63 • 88) : 21 = 63 : 21 • 88 = 3 • 88 = (80 + 8) • 3 = 240 + 24 = 264 

4) (350 • 48) : 70 = 350 : 70 • 48 = 5 • 48 = (40 + 8) • 5 = 240 

5) (2 • 17 • 14) : 28 = (17 • 2 • 14) : 28 = (17 • 28 ) : 28 = 28 : 28 • 17 = 17 

6) (21 • 18) : 14 = (21 • 18) : (7 • 2) = 21 : 7 • 18 : 2 = 3 • 9 = 27

 

Завдання 521** Обчисліть зручним способом:

1) (36 • 21) : 12 = 36 : 12 • 21 = 3 • 21 = 63

2) (40 • 420) : 60 = 420 : 60 • 40 = 7 • 40 = 280

3) (5 • 6 • 78) : 3 = 6 : 3 • 5 • 78 = 10 • 78 = 780

4) (45 • 63) : 81 = (45 • 63) : (9 • 9) = 45 : 9 • 63 : 9 = 5 • 7 = 35

 

Завдання 524* Складіть числовий вираз із використанням тільки знаків чотирьох арифметичних дій та чотирьох цифр 2 так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало: 1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 8; 8) 10.

Розв'язання

1) 2 : 2 + 2 – 2 = 1

2) 2 : 2 + 2 : 2 = 2

3) 2 + 2 – 2 : 2 = 3

4) 2 • 2 • 2 : 2 = 4

5) 2 + 2 + 2 : 2 = 5

6) 2 • 2 • 2 – 2 = 6

7) 2 • 2 + 2 • 2 = 8

8) (22 – 2) : 2 = 10  або 2 • 2 • 2 + 2= 10

 Інші завдання дивись тут ...