Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Розрядні доданки

1) 347 = 300 + 40 + 7

2) 6401 = 6000 + 400 + 1

3) 72392 = 70000 + 2000 + 300 + 90 + 2

4) 100101 = 100000 + 100 + 1

5) 550505 = 500000 +  50000 + 500 + 5

6) 930936 = 900000 + 30000 + 900 + 30 + 6

 

Завдання 2 Компоненти арифметичної дії.

1) Доданок 18, доданок 17, сума 35

2) Зменшуване 25, від'ємник 12, різниця 13

3) Множник 9, множник 9, добуток 81

4) Ділене 30, дільник 2, частка 15

5) Доданок 16, доданок 9, сума 25

6) Зменшуване 81, від'ємник 41, різниця 40

7) Множник 7, множник 11, добуток 77

8) Ділене 44, дільник 4, частка 11

 

Завдання 3 Порядок дій

1) (24 : 8 + 14) • 2 – 15 = 19

1) 24 : 8 = 3

2) 3 + 14 = 17

3) 17 • 2 = 34

4) 34 – 15 = 19

2) (45 + 5) : 10 • 4 + 12 = 32

1) 45 + 5 = 50

2) 50 : 10 = 5

3) 5 • 4 = 20

6) 20 + 12 = 32

Завдання 4

1) (44 – 14) : 3 + 12 • 3 = 46

1) 44 – 14 = 30

2) 30 : 3 = 10

3) 12 • 3 = 36

4) 10 + 36 = 46

2) (16 + 24) : 4 – 4 • 2 = 2

1) 16 + 24 = 40

2) 40 : 4 = 10

3) 4 • 2 = 8

4) 10 – 8 = 2

Завдання 5

М. 45 + 132 = 177

Т. 547 – 243 = 304

Ф. 45 • 12 = 540

А. 256 : 8 = 32

К. 4723 + 287 = 5010

Р. 700 – 482 = 218

И. 107 • 29 = 3103

Е. 4 000 : 25 = 160

32

218

3103

540

177

160

304

3103

5010

32

А

Р

И Ф М Е Т И К А
Завдання 6 

1) 950 : 25 + 960 : 60 = 38 + 16 = 54

2) (4528 – 4239) : 17 + 13 = 289 : 17 + 13 = 17 + 13 = 30

3) 125 • 8 – 36 • 25 + 40 • 15 = 1000 – 900 + 600 = 700

4) (32 • 16 + 38) : 11 – 25 = (512 + 38) : 11  – 25 = 550 : 11 – 25 = 50 – 25 = 25

5) 124 + 26 • (1071 : 51 – 14) = 124 + 26 • (21 – 14) = 124 + 26 • 7 = 124 + 182 = 306

 

Завдання 7

1) 20 + 1035 : 23 – 595 : 35 = 20 + 45 – 17 = 65 – 17 = 48

2) 24 • 15 + (542 – 128) : 18 = 360 + 414 : 18 = 360 + 23 = 383

3) (251 + 149) : 50 – 9 • 12 = 399 : 50 – 9 • 12 Помилкова умова 

 

Завдання 8 Математичні вирази

1) 22 + 18

5) 5  20

6) 64 – 12

4) х : 23

2) 25 + а

3) 42 – х

Завдання 9

1) Якщо a = 15 і b = 8, тоді 4 • а + 64 : b = 4 • 15 + 64 : 8 = 60 + 8 = 68

2) Якщо a = 22 і b = 4, тоді 4 • а + 64 : b = 4 • 22 + 64 : 4 = 88 + 16 = 104

 

Завдання 10

Якщо х = 6 і у = 4, тоді 72 : х – 2 • у = 72 : 6 – 2 • 4 = 12 – 8 = 4

 

Завдання 11 Рівняння

1) 45 + х = 60
x = 60  45
x = 15
3) х – 26 = 18
x = 26 + 18
x = 44
5) 12  х = 24
x = 24 : 12
x = 2
7) х : 8 = 11
x = 8 • 11
x = 88
2) х + 18 = 32
x = 32  18
x = 14
4) 70 – х = 25
x = 70  25
x = 45
6) х  5 = 60
x = 60 : 5
x = 12
8) 50 : х = 5
x = 50 : 5
x = 10
Завдання 12 

1) 24 + х = 42

x = 42  24

x = 18

3) 36 – х = 9

x = 36 – 9

x = 25

5) 26 : х = 2

x = 26 : 2

x = 13

2) х – 10 = 38

x = 38 + 10

x = 48

4) х • 11 = 77

x = 77 : 11

x = 7

6) х : 4 = 20

x = 20 • 4

x = 80

Завдання 13 Порівняйте

1) 50 : 2 + 35 < 12  6 – 10

               60 < 62

2) 14  3 + 18 = 64 : 4 + 44

               60 = 60

Завдання 14

66 : 6 + 19 < 15  2 + 8, бо 30 < 38

 

Завдання 15 Запишіть три числа, які перетворюють нерівність на правильну.

1) а < 12, якщо а = 0, 1, 2

2) а > 26, якщо а = 27, 28, 29

3) а + 48 > 60, тому а > 12, якщо а = 13, 14, 15

4) 50 – а < 14,  тому а > 36, якщо а = 37, 38, 39

Завдання 16

1) а > 36, якщо а = 37, 38, 39

2) а + 15 < 48, тому а < 33, якщо а = 32, 31, 30

 

Завдання 17

Першого дня фабрика пошила 25 жіночих костюмів, другого — 27 костюмів, а третього дня — 30 костюмів. На всі костюми витратили 328 м тканини. Скільки метрів тканини витрачали на пошиття одного жіночого костюма? Скільки метрів тканини витратили другого дня?

Короткий запис

 25 к.

II  27 к. по ? м

III  30 к.

328 м  разом к. по ? м

Розв'язання
1) 25 + 27 + 30 = 82 (к.)  костюмів пошили;
2) 328 : 82 = 4 (м.)  витратили на 1 костюм;
3) 4 • 27 = 108 (м.)  витратили тканини ІІ дня.
Відповідь: 4 метри; 108 метрів.

 

Завдання 18

У продуктовий магазин завезли 15 ящиків бананів, 10 ящиків персиків та 8 ящиків ківі. Усі ящики однакової маси. Усього до магазину завезли 231 кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів у кожному ящику? Скільки всього кілограмів персиків завезли до магазину? Скільки всього кілограмів ківі завезли до магазину? На скільки більше кілограмів бананів, аніж ківі, завезли в магазин?

Розв'язання

1) 15 + 10 + 8 = 33 (ящ.)  ящиків завезли в магазин;

2) 231 : 33 = 7 (кг)  фруктів у кожному ящику;

3) 7 • 10 = 70 (кг)  завезли персиків до  магазину;

4) 8 • 7 = 56 (кг)  завезли ківі до магазину;

5) 15 • 7 = 105 (кг)  завезли бананів до магазину;

6) 105 - 56 = 49 (кг)  на стільки більше завезли бананів, ніж ківі.

Відповідь: 1) 7 кг; 2) 70 кг; 3) 56 кг; 4) на 49 кг.

 

Завдання 19

До 8 Березня хлопчики 5-го класу вирішили зробити сюрприз дівчаткам і вчительці. Вони виготовили 225 паперових квітів червоного, жовтого та зеленого кольорів, порівну кожного кольору. Потім цими квітами однаково прикрасили три вікна.

1) Скільки квіток червоного кольору виготовили хлопчики?

225 : 3 = 75 (кв.) 

2) Скільки всього квіток зеленого й жовтого кольорів виготовили хлопчики?

75 • 2 = 150 (кв.)

3) Скільки квіток жовтого кольору витратили на прикрашання одного вікна?

75 : 3 = 25 (кв.)

4) Скільки квіток червоного кольору витратили на прикрашання двох вікон?

25 • 2 = 50 (к.)

 

Завдання 20

У Тетянки 14 цукерок, у Марічки — на 4 цукерки менше, ніж у Тетянки, а в Софійки — у 2 рази більше, ніж у Марічки. Скільки всього цукерок у дівчат?

Короткий запис

У Тетянки  14 ц.

У Марічки  ?, на 4 ц. менше, ніж у Тетянки

У Софійки  ?, у 2 рази більше, ніж у  Марічки

Разом  ?

Розв'язання

1) 14 - 4 = 10 (ц.)  цукерок у Марічки;

2) 10 • 2 = 20 (ц.)  цукерок у Софійки;

3) 14 + 10 + 20 = 44 (ц.)  всього цукерок у дівчат.

Відповідь: 44 цукерки.

 

Завдання 21      

Туристки за 3 дні подолали відстань від Хмельницького до Вінниці, що становить 120 км. Першого дня вони пройшли 20 км, другого дня проїхали на автобусі відстань, у 4 рази більшу, ніж пройшли за перший день. Скільки кілометрів залишилося пройти туристкам третього дня?

Короткий запис

Усього  120 км

 20 км

II  ?, у 4 рази більше, ніж за I

III  ?, решта

Розв'язання

1) 20 • 4 = 80 (км)  проїхали II дня;

2) 20 + 80 = 100 (км)  пройшли I i II дні разом;

3) 120 - 100 = 20 (км)  залишилося пройти ІІІ дня.

Відповідь: 20 км.

 

Завдання 22

Між учнями 3-х і 4-х класів проводяться спортивні змагання. Для нагородження переможців (3 особи) треба купити комплект нагород. Грамоти коштують 8 грн за штуку, подарунки — 250 грн, 200 грн і 150 грн за перше, друге і третє місця відповідно.

1) Скільки гривень коштує комплект нагород за перше місце?

250 + 8 = 258 (грн)

2) Скільки всього гривень коштують усі три комплекти нагород?

250 + 200 + 150 + 8 • 3 = 624 (грн)

3) На скільки гривень менше коштує комплект нагород за третє місце, аніж за друге?

(200 + 8)  (150 + 8) = 208 – 158 = 50 (грн)

 

Завдання 23

Розробіть план вашого переміщення з дому до школи. Побудуйте траєкторію вашого руху.

 

Завдання 24

Накресліть відрізок АВ завдовжки 6 см. Відрізок МР утричі коротший, ніж АВ. Накресліть відрізок МР.

6 : 3 = 2 (см)  довжина відрізка МР.

Завдання 25

Накресліть відрізок АВ завдовжки 3 см. Відрізок МР в 4 рази довший, ніж АВ. Накресліть відрізок МР.

 4 = 12 (см)  довжина відрізка МР.

Завдання 26

Який кут менший від прямого кута? Гострий.

Треба побудувати довільний кут, менший за кут 90°, наприклад, 45°

 

Завдання 27

Який кут більший за прямий кут? Тупий.

Треба побудувати довільний кут, більший за кут 90°, наприклад, 120°

 

Завдання 28

Побудуйте прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см. Знайдіть його периметр і площу.

Розв'язання
1) (8 + 6)  2 = 14  2 = 28 (cм)  периметр прямокутника;
2) 8  6 = 48 (cм2 площа прямокутника.
Відповідь: 28 см; 48 см2.

 

Завдання 29

Побудуйте квадрат зі стороною 5 см. Знайдіть його периметр.

Розв'язання
 4 = 20 (cм)  периметр квадрата.
Відповідь: периметр квадрата.

 

Завдання 30 

Довжина прямокутника дорівнює 8 см, а ширина — на 5 см менша. Знайдіть периметр і площу прямокутника.

Короткий запис

 8 см
 ?, на 5 см менша, ніж I
 ?
 ?

Розв'язання

1)  5 = 3 (см)  ширина прямокутника;

2) (8 + 3) • 2 = 22 (см)  периметр прямокутника;
2) • 3 = 24 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 22 см; 24 см2.

 

Завдання 31

Довжина прямокутника дорівнює 24 см, а ширина — у 3 рази менша. Знайдіть периметр прямокутника.

Короткий запис

 24 см
 ?, у 3 рази менша, ніж b
 ?
Розв'язання

1)24 : 3 = 8 (см)  ширина прямокутника;

2) (24 + 8) • 2 = 32 • 2 = 64 (см)  периметр прямокутника.
Відповідь: 64 см.

 

Завдання 32

Знайдіть периметр трикутника, якщо його сторони дорівнюють:

1) 2 см, 4 см і 3 см;

Р = 2 + 4 + 3 = 9 (см)  периметр трикутника.

2) 10 см, 15 см і 12 см.

Р = 10 + 15 + 12 = 37 (см)  периметр трикутника.

 

Завдання 33

Знайдіть периметр трикутника, якщо його сторони дорівнюють 9 см, 6 см і 7 см.

Розв'язання

Р = 9 + 6 + 17 = 32 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 32 см.

 

Завдання 34

Одна сторона трикутника дорівнює 5 см, друга — на 3 см довша за першу, а третя — у 2 рази довша за першу. Знайдіть периметр трикутника.

Короткий запис

 5 см
 ?, на 3 см більша від I
 ?, у 2 рази більша від I
 ?

Розв'язання

1) + 3 = 8 (см)  друга сторона трикутника;

2)  2 = 10 (см)  третя сторона трикутника;

3) 5 + 8 + 10 = 23 (см)  периметр трикутника.
Відповідь: 23 см.

 

Завдання 35

Одна сторона трикутника дорівнює 12 см, друга — на 5 см коротша від першої, а третя — у 2 рази коротша від першої. Знайдіть периметр трикутника.

Короткий запис

 12 см
 ?, на 5 см менша від I
 ?, у 2 рази менша від I
 ?

Розв'язання

1) 12  5 = 7 (см)  друга сторона трикутника;

2) 12 : 2 = 6 (см)  третя сторона трикутника;

3) 12 + 7 + 6 = 25 (см)  периметр трикутника.
Відповідь: 25 см.

 

Завдання 36 Побудуйте коло радіуса:

1) 2 см

2) 3 см 5 мм

Завдання 37

Побудуйте коло радіуса 1 см 5 мм.

 

Завдання 38

Предмети, розміщені у нашій класній кімнаті, мають форму геометричних фігур: прямокутник, круг, трикутник. 

Інші завдання дивись тут...