Інші завдання дивись тут...

Завдання 249

0 • 10 = 0       3 • 0 = 0      300 • 0 = 0     0 • 1 =0    1 • 10 = 10

 

Завдання 250

1) Закономірність: наступне число у 2 рази менше, ніж попереднє.

Продовжили послідовність: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

2) Закономірність: наступне число в 3 рази більше, ніж попереднє.

Продовжили послідовність: 3, 9, 27, 81, 243, 729

 

Завдання 251 Кожного місяця я обчислюю приблизно 307 виразів. Скіль­ки виразів я обчислив за 3 місяці?

Розв'язання

х 307

     3

  921 (в.)

Відповідь: я обчислив 921 вираз за три місяці.

 

Завдання 252, 253 Письмове множення

х203

     4

 812

х230

    4

  920

х45

   7

315

420 : 7 = 60

Завдання 254 У шкільний кіоск до першого вересня завезли 320 зошитів у лінію, а в клітинку — у 2 рази більше. Альбомів завезли на 680 менше, ніж зошитів. Чого завезли менше: зошитів у лінію чи альбомів? На скільки?

Розв'язання

1) 320 • 2 = 640 (шт.)  зошитів у клітинку
2) 640 + 320 = 960 (шт.)  всього зошитів завезли
3) 960 – 680 = 280 (шт.) – альбомів завезли
4) 320 > 280
5) 320 – 280 = 40 (шт.)
Відповідь: у шкільний кіоск завезли на 40 альбомів менше, ніж зошитів у лінію.

 

Завдання 255 Множення

32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 120 + 8 = 128

48 • 5 = (40 + 8) • 5 = 200 + 40 = 240

х105

    3

 315

х209

    3

  627

х470

    2

 940

х180

    5

  900

х324

    2

  648

х174

    5

  870

0 • 115 = 0    314 • 0 = 0     1 • 900 = 900       791 • 1 = 791

 

Завдання 256  28 четвертокласників купили по 5 зошитів за ціною 2 грн ко­жен. Яка вартість куплених зошитів? Скільки коштували б зошити для трьох таких класів?

Розв'язання
1-й спосіб
1) 5 • 28 = 140 (з.) – купили зошитів для одного класу
2) 2 • 140 = 280 (грн) – вартість зошитів для одного класу
3) 280 • 3 = 840 (грн)
2-й спосіб
1) 2 • 5 = 10 (грн) – вартість 5 зошитів
2) 28 • 10 = 280 (грн) – вартість зошитів для одного класу
3) 280 • 3 = 840 (грн)
Відповідь: вартість зошитів 280 грн, а для трьох таких класів – 840 грн.
 

Завдання 257

Радіус круга менший.

Радіус кола 1 см 50 мм (r = 1 см 50 мм)

Радіус круга 1 см (r = 1 см)

Довжина діаметра кола 3 см (d = 1 см 50 мм • 2 = 3 см)

Довжина діаметра круга 2 см (d = 1 см • 2 = 2 см)

d = r • 2; r = d : 2.

 

Завдання 258  Порядок дій

330 • 3 – 120 : 10 + 11 • 2 = 990  12 + 22 = 1000

200 • 4 – 100 • 2 + 150 • 2 + 25 • 4 = 800  200 + 300 + 100 = 1000

17 • 9 + 170 • 3 – 17 • 5 – 170 • 1 = 153 + 510 - 85  170 = 408

240 • 2 + 180 : 3 + 22 • 4 = 480 + 60 + 88 = 628

207 • 3 – 309 • 2 + 150 • 2 = 621  618 + 300 = 303

45 • 2 + 36 • 3 – 48 • 4 = 90 + 108  192 = 6

 

Завдання 259

а) Діаметр кола 8 см. Який його радіус?

r = 8 : 2 = 4 см – радіус кола

Зобрази це коло.


б) Радіус кола 45 дм. Знайди діаметр кола.

d = 45 • 2 = 90 (дм) – діаметр кола

 

Завдання 260 Досліди:

а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на 30, а другий збільшити на 5? Збільшиться на 35

б) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок зменшити на 30, а другий зменшити на 6? Зменшиться на 35

в) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на 30, а другий зменшити на 20? Збільшиться на 10

г) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок зменшити на 30, а другий збільшити на 20? Зменшиться на 10

 

Завдання 261  Розподільний закон ділення щодо додавання

842 : 2 = (800 + 40 + 2) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 2 : 2 = 400 + 20 + 1 = 421

357 : 7 = (350 + 7) : 7 = 350 : 7 + 7 : 7 = 50 + 1 = 51

365 : 5 = (350 + 15) : 5 = 350 : 5 + 15 : 5 = 70 + 3 = 73

 

Завдання 262, 263, 264

У тебе є 848 грн. Ти маєш намір використати їх порівну про­тягом 4 місяців на культурні розваги. Скільки гривень ти маєш витрачати щомісяця?

Короткий запис

4 м. — 848 грн

1 м. — ?

Розв'язання

_848 |  4   

 8       212 (грн)

  _4

    4

    _8

      8

      0   

Відповідь: я маю витрачати щомісяця  212 гривень.

 

Завдання 263, 264 Письмове ділення

_396 |  3  

 3       132

 _9

   9

   _6

     6

     0   

_844 |    4  

 8         211

  _4

    4

    _4

      4

      0

_642 |    2  

  6        321

  _4

    4

    _2

      2

      0 

_231 |  3   

  21       77

  _21

    21

      0

Завдання 266  Рівняння

х • 3 = 736 – 43

х • 3 = 643

х = 693 : 3

х = 231

824 : у = 36 : 18

824 : у = 2

у = 824 : 2

у = 412 

z + 328 = 405 + 294

z + 328 = 699

z = 699  328

z = 371

Завдання 267  Рівняння

х + (120 – 20) = 300

х + 100 = 300

х = 300 - 100

х = 200

х • (21 – 18) = 963

х • 3 = 963

х = 963 : 3

х = 321

(0 + 420) : у = 84 : 42

420 : у = 2

у = 420 : 2

у = 210

(400 – 395) • z = 105

5 • z = 105

z = 105 : 5

z = 21

Завдання 268 На швейній фабриці з 444 м тканини пошили костюми для дівчаток. На кожен костюм витратили по 4 м тканини. Скіль­ки костюмів пошили?

Короткий запис

4 м — 1 к.

444 м — ?

Розв'язання

_444 |  4   

 4       111 (к.)

  _4

    4

    _4

      4

      0   

Відповідь: пошили 111 костюмів.

 

Завдання 269 Три однакові святкові сукні коштують 675 грн. Скільки ко­штують 2 такі сукні? 4 такі сукні?

Короткий запис

3 с. — 675 грн

2 с. — ?

4 с. — ?

Розв'язання

1) 675 : 3 = 225 (грн) – ціна сукні
2) 225 • 2 = 450 (грн) – коштують 2 такі сукні
3) 225 • 4 = 900 (грн)
Відповідь: дві сукні коштують 450 грн, а чотири такі сукні  900 грн.

Поцікався, яка ціна твоєї куртки. Обчисли вартість 2 таких курток.

Ціна моєї куртки 600 грн.

600 • 2 = 1200 (грн) – вартість 2 таких курток

 

Завдання 270 Роман і Яринка зібрали 135 горіхів, причому Роман зібрав удвічі більше за Яринку. Скільки горіхів зібрала кожна ди­тина?

Короткий запис

Яринка — ?

Роман — ?, у 2 рази більше

Всього — 135 горіхів

Розв'язання

1) 135 : 3 = 45 (г.) – припадає на частину, або зібрала Яринка
2) 45 • 2 = 90 (г.)  зібрав Роман
Відповідь: Яринка зібрала 45 горіхів, а Роман  90 горіхів.

 

Завдання 271

3 • х = 77 • 9

3 • х = 693

х = 693 : 3

х = 231

4 • х = 299 + 189

4 • х = 488

х = 488 : 4

х = 122

936 : х = 54 – 51

936 : х = 3

х = 936 : 3

х = 312

Завдання 272  Із 33 м тканини пошили сукні для дівча­ток, на кожну з яких витратили 3 м. На костюм для хлопчика витратили на 1 м більше. Скільки метрів тканини потрібно витратити на пошиття одягу для такої са­мої кількості хлопчиків, як і дівчаток?

 

Виріб

На 1 виріб

Кількість

Витратили тканини

 

Сукня

3 м

однакова

33 м

 

Костюм

?, на 1 м більше ?

Розв'язання

1) 33 : 3 = 11 (с.)  усіх суконь
2) 3 + 1 = 4 (м) – тканини йде на 1 костюм
3) 4 • 11 = 44 (м)
Відповідь: на пошиття одягу для хлопчиків потрібно витратити 44 метри тканини.

 

Завдання 273 На кожному рисунку по два кола. Чи є однакові рисун­ки? Немає 

Як розміщені кола?

1) мають одну спільну точку;
2) не мають спільних точок;
3) не мають спільних точок;
4) мають дві спільні точки;
5) мають декілька спільних точок;
6) мають дві спільні точки.

Інші завдання дивись тут...