Інші правила дивись тут...

Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е 

(відкидаємо закінчення прикметника і додаємо суфікс прислівника: щир[ий]  щиро, сумн[а] — сумно, добр[е] — добре)

Як у ступенях порівняння якісних прикметниківформи ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру (більшу від звичайної) вияву названої ознаки. На меншу міру (меншу від звичайної) вияву названої ознаки вказують складені форми ступенів порівняння прислівників зі словами менш і найменш.

 

Є два ступені порівняння — вищий і найвищий, кожен з них має дві форми — просту і складену.

Вищий ступінь порівняння прислівника

● проста форма утворюється від прислівника за допомогою суфіксів -ш-, -іш- та кінцевого прислівникового суфікса -е: холодно — холодніше, весело — веселішелегко — легше.

Деякі прислівники вищого ступеня мають інші, ніж звичайні прислівники, корені: погано — гірше, багато — більше, гарно — краще, мало — менше.

Значення вищої міри ознаки може підсилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, набагато, куди: ще сильніше, куди швидше.

   Чергування, випадання приголосних звуків прислівників:
   якщо у прислівнику є суфікси -к-, -ок-, то вони випадають і вживається суфікс -ш-: швидко — швидше, глибоко — глибше; 
   літери г, ж, з перед суфіксом -ш- змінюються на -жч-: дорого — дорожче, дужо — дужче, низько — нижче;
   літера с перед суфіксом –ш- змінюється на -щ-: високо — вище.

● складена форма утворюється додаванням до звичайного прислівника слів більш, менш: більш популярно, менш вправно.

 

Найвищий ступінь порівняння прислівника

● Проста форма найвищого ступеня утворюється від простої форми вищого ступеня за допомогою префікса най-: холодніше — найхолодніше, гірше — найгірше.

Для підсилення можуть вживатися префікси як-, що-: якнайкраще, щонайсильніше.

● складена форма утворюється додавання до звичайного прислівника слів найбільш, найменш: найбільш часто, найбільш густо.

 

Завдяки близькості значень прості та складені форми ступеня порівняння прислівників є граматичними синонімами: найсильніше — найбільш сильно, сильніше — більш сильно
У мовленні ступені порівняння вживаються неоднаково: прості форми — загальновживані, складені — вживаються переважно в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення