Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Будна Н."

Сторінка 104

Завдання 1 Сума розрядних доданків

29 = 20 + 9       53 = 50 + 3      84 = 80 + 4

Завдання 2 Одиниці вимірювання

+2 дм 3 см

  5 дм 5 см

  7 дм 8 см

+2 дм 3 см

          5 см

  2 дм 8 см

+2 дм 3 см

  5 дм      

  7 дм 3 см

Завдання 3 Порозрядне додавання

25 + 30 = 55

52 + 5 = 57

54 + 40 = 94

63 + 5 = 68

15 + 50 = 65

56 + 3 = 59

28 + 60 = 88

91 + 8 = 99

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

Маса лисиці 14 кг, а вовк на 30 кг важчий (більше кілограмів). Яка маса вовка?

Короткий запис

Лисиця — 14 кг

Вовк — ?, на 30 кг більше

Короткий запис

Лисиця — 14 кг

Вовк — ?, стільки ж і ще 30 кг

Схема

Розв’язання

14 + 30 = 44 (кг) – маса вовка.

Відповідь: маса вовка 44 кілограми.

Завдання 5 «Кругові» приклади

15 + 4 = 19     19 – 6 = 13    13 + 3 = 16    16 – 6 = 10

10 + 1 = 11    11 + 7 = 18    18 – 4 = 14     14 + 1 = 15

Завдання 6 Доба

Годину показує кожен годинник: 12 год          4 год            1 год

Завдання 7  Синій відрізок — 9 см, червоний — 7 см, зелений — 4 см

9 см > 7 см     9 см > 4 см     синій відрізок найбільший

4 см < 7 см     4 см < 9 см     зелений відрізок найменший

9 см > 7 см     синій відрізок більший, ніж червоний

9 см < 9 см     червоний відрізок менший, ніж синій

9 см > 4 см     синій відрізок більший, ніж зелений

4 см < 9 см     зелений відрізок менший, ніж синій

7 см > 4 см     червоний відрізок більший, ніж зелений

4 см < 7 см     зелений відрізок менший, ніж червоний

 

Сторінка 105

Завдання 1 Натуральні числа

Число стоїть посередині між числами:

25, 26, 27       49, 50, 51      10, 20, 30      53, 50, 47

Завдання 2

+ 3 дм 5 см

   2 дм 4 см

   5 дм 9 см

+ 3 дм

   4 дм 6 см

   7 дм 6 см

+        3 см

   4 дм 6 см

   4 дм 9 см

Завдання 3, 4

30 + 54 = 84      30 + 54 = 30 + 50 + 4 = 80 + 4 = 84  

20 + 53 = 73      40 + 15 = 55       70 + 22 = 92       50 + 27 = 77

2 + 53 = 55        4 + 15 = 19        7 + 22 = 29         3 + 46 = 49

Завдання 5 Порівняння чисел

50 + 20 < 90  (70 < 90)

42 – 2 = 40

57 – 7 = 50

54 + 20 > 70  (74 > 70)

60 < 20 + 35  (60 < 75)

80 = 50 + 30

Завдання 6  Проста задача на знаходження зменшуваного

На стоянці було декілька машин. Коли 5 з них поїхало, на стоянці залиши­лося 33 машини. Скільки машин було на стоянці спочатку?

Було

Поїхало

Залишилось

?

5 машин

33 машини

Короткий запис

Було — ?

Поїхало — 5 машин

Залишилось — 33 машини

Розв’язання

33 + 5 = 38 (м.) – машин було на стоянці спочатку.

Відповідь: спочатку на стоянці було 38 машин.

Завдання 7

50 + 10 = 60

90 + 10 = 100

89 + 1 = 90

50 – 1 = 49

34 + 30 = 64

34 + 3 = 37

8010 = 70

100 – 10 = 90

49 + 1 = 50

20 – 1 = 19

18 + 40 = 58

8 + 40 = 48

Додати 1 – знайти наступне число: 89 + 1 = 90

Порозрядне додавання: 50 + 10 = 60

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

90 + 10 = 9 дес. + 1 дес. = 10 дес. = 100

Відняти 1 – знайти попереднє число: 50 – 1 = 49

Порозрядне віднімання: 80 – 10 = 70

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

100 – 10 = 10 дес. – 1 дес. = 9 дес. = 90

 

Сторінка 106

Завдання 1     34 = 30 + 4     48 = 40 + 8      76 = 70 + 6

Завдання 2 

_7 дм 8 см

  4 дм 2 см

  3 дм 6 см

_7 дм 8 см

 4 дм       

 3 дм 8 см

_7 дм 8 см

         2 см

  7 дм 6 см

Завдання 3

4320 = 23     8750 = 37    9430 = 64     6540 = 25

385 = 33       987 = 91     564 = 52       493 = 46

Завдання 4  Проста задача на віднімання

У книжці 64 сторінки. Гордійко прочитав 30 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати Гордійкові?

Було

Прочитав

Залишилось

64 сторінки

30 сторінок

?

Короткий запис

Було — 64 сторінки

Прочитав — 30 сторінок

Залишилось — ?

Розв’язання

64 – 30 = 34 (ст.) – сторінок залишилося прочитати Гордійкові

Відповідь: Гордійкові залишилося прочитати 34 сторінки

Завдання 5

20 + 10 = 10 + 20 = 30     30 + 20 = 50      42 + 20 = 62     54 + 20 = 74

Чим більший доданок, тим більша сума.

Завдання 6

24 + 30 = 54

24 + 3 = 27

8680 = 6

866 = 80

755 = 70

7550 = 25

466 = 40

4640 = 6

29 + 1 = 30

40 – 1 = 39

30 + 12 = 42

3 + 12 = 15

Завдання 7 №1 – п’ятикутник, №2 – трикутник, №3 – коло, №4 – чотирикутник, №5 – чотирикутник, №6 – квадрат.

Чотирикутники: 4, 5, 6

 

Сторінка 107

Завдання 1     1 м = 10 дм = 100 см

Завдання 2      3 м = 30 дм = 300 см

Завдання 3      89 – 40 = 49          89 – 4 = 85

Завдання 4

7320 = 53

6430 = 34

988 = 90

452 = 43

9880 = 18

4520 = 25

486 = 42

563 = 53

56 + 30 = 86

44 40 = 4

5410 = 44

5450 = 4

Завдання 5  Прості задачі на віднімання

1) Від смужки довжиною 35 см відрізали частину завдовжки 3 см. Якої довжини стала смужка?

Було

Відрізали

Залишилось

35 см

3 см

?

Короткий запис

Було — 35 см

Відрізали — 3 см

Залишилось — ?

Розв’язання

35 – 3 = 32 (см) – довжини стала смужка.

Відповідь: смужка стала довжиною 32 сантиметри.

2) Від смужки довжиною 35 см відрізали частину зав­довжки 3 дм (30 см). Якої довжини стала смужка?

Було

Відрізали

Залишилось

35 см

30 см

?

Короткий запис

Було — 35 см

Відрізали — 30 см

Залишилось — ?

Розв’язання

35 – 30 = 5 (см) – довжини стала смужка.

Відповідь: смужка стала довжиною 5 сантиметрів.

Завдання 6    2 см + 8 см = 10 см         3 см + 5 см = 8 см

 

Сторінка 108

Завдання 1

32 + 24 = 5   32 + 24 = (30 + 2) + (20 + 4) = (30 + 20) + (2 + 4) = 50 + 6 = 56

Завдання 2      43 + 21 = 40 + 3 + 20 + 1 = 60 + 4 = 64

Завдання 3      32 + 15 = 30 + 2 + 10 + 5 = 40 + 7 = 47

Завдання 4

21 + 43 = 54

42 + 51 = 93

35 + 22 = 57

44 + 31 = 75

15 + 21 = 36

28 + 41 = 69

53 + 13 = 66

63 + 22 = 85

45 + 14 = 59

25 + 33 = 58

22 + 57 = 79

12 + 31 = 43

Завдання 5  Проста задача на знаходження суми

На лісовій ділянці посадили 26 дубків і 42 ялинки. Скільки всього дерев посадили?

Дубки

Ялинки

Всього

26 дерев

42 дерева

?

Короткий запис

Дубки — 26 дерев

Ялинки — 42 дерева

Всього — ?

Розв’язання

26 + 42 = 68 (д.) – всього дерев посадили.

Відповідь: посадили 68 дерев.

Завдання 6

40 + 5 1 = 45 – 1 = 44               20 + 9 + 1 = 29 + 1 = 30

37 30 + 10 = 7 + 10 = 17           65 + 34 + 1 = 99 + 1 = 100

Завдання 7  №1 – квадрат, №2 – трикутник, №3 – чотирикутник, №4 – трикутник, №5 – коло, №6 – шестикутник, №7 – п’ятикутник

Трикутники: 2, 4

Завдання 8

Літери в порядку зростання чисел: 24, 35, 46, 80, 92  (свято)

Літери в порядку спадання чисел: 72, 51, 50, 32, 18 (хвіст)

 

Сторінка 109

Завдання 1 Порозрядне віднімання

5431 = 23      54 – 31 = (50 – 30) + (4 – 1) = 20 + 3 = 23

Завдання 2   59 – 36 = 23      59 – 36 = (50 – 30) + (9 – 6) = 20 + 3 = 23

Завдання 3

62 – 21 = 41

65 – 32 = 33

54 – 22 = 32

48 – 26 = 22

27 – 16 = 11

53 – 31 = 22

99 – 33 = 66

49 – 34 = 15

58 – 42 = 16

55 – 32 = 23

97 – 44 = 53

67 – 51 = 12

Завдання 4  Від найбільшого двоцифрового числа відніми чис­ло 25.

99 – 25 = 74

Завдання 5  На першому малюнку 10 + 1 = 11 (коп.), а на другому 50 + 5 = 55 (коп.)  Де менше грошей і на скільки менше?

11 коп. < 55 коп.

55 – 11 = 44 (коп.) – на стільки менше грошей на першому малюнку.

Завдання 6  Проста задача на віднімання

Листоноша мав рознести 36 листів. До обіду він розніс 12 листів. Скільки листів йому залишилося рознести?

Було

Розніс

Залишилось

36 листів

12 листів

?

Короткий запис

Було (мав рознести) — 36 листів

Розніс — 12 листів

Залишилось — ?

Розв’язання

36 – 12 = 24 (л.) – листів йому залишилося рознести.

Відповідь: йому залишилося рознести 24 листи.

Завдання 7 

5 дм = 50 см          1 дм 5 см = 10 см + 5 см = 15 см

6 м = 60 дм            6 м 4 дм = 60 дм + 4 дм = 64 дм

Завдання 8

Плодів усередині рожевого кільця: 7 (6 слив і 1 яблуко)

Всере­дині рожевого і блакитного кілець одночасно: 2 (1 слива і 1 яблуко)

Плодів за межами кілець: 2 (2 ананаси)

 

Сторінка 110

Завдання 1, 2 Рівняння

56 – х = 43

х = 56 – 43

х = 13

64 – х = 12

х = 64 – 12

х = 52

54 – х = 22

х = 54 – 22

х = 32

56 + х = 88

х = 88 – 56

х = 32

х – 12 = 25

х = 25 + 12

х = 37

х + 14 = 36

х = 36 – 14

х = 22

Завдання 3  Проста задача на знаходження від’ємника

В Олі було 98 к. Коли вона купила олівець, то в неї залишилося 13 к. Скільки копійок коштує олівець?

Було

Заплатила

Залишилось

98 к.

?

13 к.

Короткий запис

Було — 98 к.

Заплатила — ?

Залишилось — 13 к.

Розв’язання

98 – 13 = 85 (к.) – копійок коштує олівець.

Відповідь: олівець коштує 85 копійок.

Завдання 4  Чи можна в результаті дії віднімання отримати різницю, що дорівнює зменшуваному? Так (5 – 0 = 5). Яке число має бути від'ємником? Число 0.

Завдання 5

37 + 12 = 49

55 – 31 = 24

46 – 15 = 31

48 + 51 = 99

54 + 32 = 86

44 + 35 = 79

57 – 24 = 33

69 – 32 = 37

44 – 32 = 12

57 – 43 = 14

64 + 33 = 97

44 + 12 = 56

Завдання 6  Діти фотографували 4 кульки на столі з різних боків. Де чия фотографія?

АНДРІЙ  oOo    ГАЛИНКА  oOo   БОРИС  oOo    ВІТАЛИК oOo

Інші завдання дивись тут...