Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 122  Вправи на засвоєння способів додавання й віднімання

Завдання 1 

Збільшили на 13 (додати число 13):

23 + 13 = 23 + 10 + 3 = 33 + 3 = 36

35 + 13 = 35 + 10 + 3 = 45 + 3 = 58

41 + 13 = 41 + 10 + 3 = 51 + 3 = 54

54 + 13 = 54 + 10 + 3 = 64 + 3 = 67

70 + 13 = 70 + 10 + 3 = 80 + 3 = 83

61 + 13 = 61 + 10 + 3 = 71 + 3 = 74

Зменшили на 24 (відняти число 24):

57 – 24 = 57 – 20 – 4 = 37 – 4 = 33

25 – 24 = 25 – 20 – 4 = 5 – 4 = 1

67 – 24 = 67 – 20 – 4 = 47 – 4 = 43

85 – 24 = 85 – 20 – 4 = 65 – 4 = 61

99 – 24 = 99 – 20 – 4 = 79 – 4 = 75

44 – 24 = 44 – 20 – 4 = 24 – 4 = 20

Завдання 2

64 + 33 = 64 + 30 + 3 = 94 + 3 = 97           41 + 56 = 41 + 50 + 6 = 91 + 6 = 97

36 + 12 = 36 + 10 + 2 = 46 + 2 = 48           89 – 32 = 89 – 30 – 2 = 59 – 2 = 57

 

Завдання 3  Проста задача на віднімання

У малому залі кінотеатру 98 місць. На сеанс продали 85 квитків. Скільки вільних місць залишилося в залі?

Було

Продали

Залишилось

98 місць

85 місць

?

Короткий запис

Було — 98 місць

Продали — 85 місць

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

98 – 85 = 13 (м.) – вільних місць залишилося в залі

Відповідь: у залі залишилося 13 вільних місць

 

Завдання 4 Проста задача на різницеве порівняння

Ялина має висоту 35 м, а береза — 12 м. На скільки метрів береза нижча, ніж яли­на?

Короткий запис

Ялина — 35 м

Береза — 12 м, на ? менше

Схема

Розв’язання

35 – 12 = 23 (м) – на стільки метрів береза нижча, ніж яли­на

Відповідь: на 23 метри береза нижча, ніж ялина

 

Завдання 5

9 + 38 + 50 + 1 = (9 + 1) + 50 + 38 = 10 + 50 + 38 = 60 + 38 = 98

47 + 4 + 10 + 6 = (4 + 6) + 47 + 10 = 10 + 47 + 10 = 57 + 10 = 67

20 + 2 + 41 + 8 = (2 + 8) + 20 + 41 = 10 + 20 + 41 = 30 + 41 = 71

 

Завдання 6

O

 

O

O

O

O

O

СТОРІНКА 123

Завдання 1  Висоти (у мет­рах) може досягти сосна

24 + 13 = 37     37 – 30 = 7     7 + 3 = 10     10 + 15 = 25   25 + 60 = 75    75 – 40 = 35

 

Завдання 2  Числа сьомого десятка: 71, 80, 77, 70, 78, 73, 79, 74

 

Завдання 3

23 + 64 = 87

86 – 45 = 41

68 – 37 = 31

51 + 48 = 99

93 – 91 = 2

86 – 66 = 20

78 – 48 + 21 = 30 + 21 = 51

56 – 50 – 6 = 6 – 6 = 0

Завдання 4  Проста задача на різницеве порівняння

Народна художниця розписала 27 куманців і 14 глечиків. На скільки більше куманців, ніж глечиків, розписала народна художниця?

Короткий запис

Куманці — 27 штук, на ? більше

Глечики — 14 штук

Схема

Розв’язання

27 – 14 = 13 (гл.) – на стільки більше куманців, ніж глечиків, розписала народна художниця

Відповідь: на 13 куманців більше, ніж глечиків, розписала народна художниця

 

Завдання 5  Проста задача на зменшення на деяке число

У сувенірному магазині іноземні туристи придбали 32 розписані тарелі, а писанок — на 11 менше. Скільки писанок придбали іноземні туристи?

Короткий запис

Тарелі — 23 сувеніри

Писанки — ?, на 11 сувенірів менше

Короткий запис

Тарелі — 23 сувеніри

Писанки — ?, стільки ж, але без 11 сувенірів

Схема      

Розв’язання

23 – 11 = 12 (п.) – писанок придбали іноземні туристи

Відповідь: іноземні туристи придбали 12 писанок

 

Завдання 6  У трьох бочках містяться гречка, манка та гречка або рис, але всі підписи переплутані. Назви, що зберігається в кож­ній бочці.

Продукти

гречка

манка

рис

переплутана умова

перша бочка

 

 

+

гречка

друга бочка

+

 

 

манка

третя бочка

 

+

 

гречка або рис

Відповідь: у першій бочці – гречка, у другій – гречка, у третій – манка

 

СТОРІНКА 124 Порівняння іменованих чисел

Завдання 1 Одиниці вимірювання

Групи одиниць довжини (1 м, 1 дм 2 см, 18 см, 20 дм, 1 дм) і одиниць вартості (50 к., 10 к., 1 грн)

 

Завдання 2

15 кг < 51 кг

2 дм = 20 см

5 грн > 50 к.

1 м > 10 см

6 л < 16 л

2 год < 24 год

Завдання 3

12 + 44 = 56

67 – 30 = 37

90 – 60 = 30

35 + 23 = 58

89 – 47 = 42

76 – 45 = 31

78 – 8 – 50 = 70 – 50 = 20

50 + 9 – 20 = 59 – 20 = 39

Завдання 4  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання)

«Родина» чисел 11, 82, 93:  11 + 82 = 93    82 + 11 = 93    93 – 11 = 82    93 – 82 = 11

«Родина» чисел 26, 32, 58:  32 + 26 = 58    26 + 32 = 58    58 – 26 = 32    58 – 32 = 26

«Родина» чисел 33, 46, 79:  33 + 46 = 79    46 + 33 = 79    79 – 33 = 46    79 – 46 = 33

«Родина» чисел 27, 61, 88:  27 + 61 = 88    61 + 27 = 88    88 – 61 = 27    88 – 27 = 61

«Родина» чисел 14, 25, 39:  14 + 25 = 39    25 + 14 = 39    39 – 14 = 25    39 – 25 = 14

«Родина» чисел 15, 43, 58:  43 + 15 = 58    15 + 43 = 58    58 – 43 = 15    58 – 15 = 43

«Родина» чисел 20, 64, 84:  20 + 64 = 84    64 + 20 = 84    84 – 64 = 20    84 – 20 = 64

«Родина» чисел 25, 72, 97:  25 + 72 = 97    72 + 25 = 97    97 – 72 = 25    97 – 25 = 72

 

Завдання 5  Проста задача на різницеве порівняння

Максим читає за хвилину 48 слів, а Ярослава — 36 слів. На скільки більше слів за хвилину читає Максим, ніж Яросла­ва?

Короткий запис

Максим — 48 слів, на ? більше

Ярослава — 36 слів

Схема

Розв’язання

48 – 36 = 12 (сл.) – на стільки більше слів за хвилину читає Максим, ніж Яросла­ва

Відповідь: за хвилину Максим читає на 12 слів більше, ніж Ярослава

 

Завдання 6  Від криниці пес пробіг вулицею 40 м в одному напрямку, а потім у зворотному напрямку 58 м. На якій відстані від криниці він зупинився?

Міркуємо так

____∆__40м____

_______58м____

58 – 40 = 18 (м)

Відповідь:  він зупинився на відстані 18 м від криниці

 

СТОРІНКА 125  Додавання та віднімання іменованих чисел

Завдання 1

1 дм = 10 см     1 м = 100 см    1 грн = 100 к.    1 грн = 100 к.

 

Завдання 2 Дії з іменованими числами

16 л – 4 л = 12 л              25 см + 10 см = 35 см

56 кг + 12 кг = 68 кг        100 к. – 40 к. = 60 к.

15 м – 5 м = 10 м              24 год + 5 год = 29 год

98 кг – 38 кг = 60 кг         29 см – 7 см = 22 см

 

Завдання 3 «Кругові» вирази

26 + 33 = 59    59 – 32 = 27    27 + 40 = 67    67 – 25 = 42     42 + 54 = 96   96 – 70 = 26

 

Завдання 4  Проста задача на віднімання

У бідоні було 58 кг меду. Бджоляр продав на ярмарку 37 кг меду. Скільки кілограмів меду залишилося в бідоні?

Було

Продав

Залишилось

58 кг

37 кг

?

Короткий запис

Було — 58 кг

Продав — 37 кг

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

58 – 37 = 21 (кг) – кілограмів меду залишилося в бідоні

Відповідь: у бідоні залишилося 21 кілограмів меду

 

Завдання 5  Проста задача на знаходження від’ємника

У Дмитра було 37 грн. На обід у шкільній їдальні він витра­тив частину грошей, і в нього залишилося 12 грн. Скільки коштував обід Дмитра?

Було

Витратив

Залишилось

37 грн

?

12 грн

Короткий запис

Було — 37 грн

Витратив — ?

Залишилось — 12 грн

Схема

Розв’язання

37 – 12 = 25 (грн) – коштував обід Дмитра

Відповідь: обід Дмитра коштував 25 гривень

 

Завдання 6 Доба

Котра тепер година, якщо від початку доби минуло стільки часу, скільки залишилося до кінця доби?

Міркуємо так

1 доба = 24 год,  12 год + 12 год = 24 год

Відповідь: тепер 12 година

 

СТОРІНКА 126

Завдання 1  Ребуси

банк+ноти   БАНКНОТИ        г + 1 + а  ГОДИНА        100 + ворона   СТОРОНА

 

Завдання 2

95 кг + 4 кг = 99 кг                   99 к. – 60 к. = 33 к.

2 см + 8 см = 10 см = 1 дм        1 м – 70 см = 100 см – 70 см = 30 см

 

Завдання 3 

50 грн < 55 грн          1 тиждень < 26 днів   (24 дні < 26 днів)

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження зменшуваного

Художник-модельєр вже пошив 15 одиниць одягу і залишилося пошити ще 23 одиниці дитячого одягу. Скільки одиниць дитячого одягу було в колекції художника-модельєра?

Було

Пошив

Залишилось

?

15 одиниць

23 одиниць

Короткий запис

Було — ?

Пошив — 15 одиниць

Залишилось — 23 одиниць

Схема

Розв’язання

23 + 15 = 38 (од.) – одиниць дитячого одягу було в колекції художника-модельєра

Відповідь: у художника-модельєра було 38 одиниць дитячого одягу

 

Завдання 5

45 – 4 = 41

36 + 50 = 86

74 + 5 = 79

85 – 61 = 24

19 – 11 = 8

14 + 15 = 29

67 + 2 – 40 = 69 – 40 = 29

80 – 60 + 13 = 20 + 13 = 33

Завдання 6  Сова поставила будильник. О котрій годині вона планує по­летіти на полювання?  О 10 год

 

Завдання 7  За одну добу сова полює на 20 гризунів. Скільки гризунів може вполювати сова за 2 доби? 20 + 20 = 40 (гр.)

 

СТОРІНКА 127 Повторення вивченого за рік

Завдання 1 Склад числа

9 = 6 +      6 = 4 + 2      8 = 3 + 5

7 = 2 + 5      4 = 1 + 3      10 = 5 + 5      5 = 2 + 3

 

Завдання 2

3 + 4 + 20 = 7 + 20 = 27

56 – 3 – 20 = 53 – 20 = 33

7 + 2 + 40 = 9 + 40 = 49

9 – 5 + 80 = 4 + 80 = 84

5 + 3 + 51 = 8 + 51 = 59

48 – 4 – 21 = 44 – 21 = 23

3 + 2 + 63 = 5 + 63 = 68

97 – 5 – 2 = 92 – 2 = 90

Завдання 3  Порівняння чисел

7 > 4  на 3       7 – 4 = 3

3 < 9  на 6       9 – 3 = 6

10 > 5  на 5     10 – 5 = 5

5 < 8  на       8 – 5 = 3

3 < 8  на       8 – 5 = 3

9 > 8  на       9 – 8 = 1

Завдання 4   Проста задача на знаходження зменшуваного

Євген списав за рік 7 зошитів у клітинку. У нього залишило­ся 3 чистих зошити. Скільки всього зошитів у клітинку було в Євгена спочатку?

Було

Списав

Залишилось

?

7 зошитів

3 зошити

Короткий запис

Було — ?

Списав — 7 зошитів

Залишилось — 3 зошити

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (з.) – зошитів у клітинку було в Євгена спочатку

Відповідь: спочатку в Євгена було 10 зошитів

 

Завдання 5  Проста задача на віднімання

У класі було 7 музичних інструментів. Для виступу взяли 3 інструменти. Скільки музичних інструментів залишилося в класі?

Було

Узяли

Залишилось

7 інструментів

3 інструменти

?

Короткий запис

Було — 7 інструментів

Узяли — 3 інструменти

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

7 – 3 = 4 (інстр.) – музичних інструментів залишилося в класі

Відповідь: у класі залишилося 4 музичних інструментів

 

СТОРІНКА 128  Одноцифрові та двоцифрові числа

Завдання 1

4 + 2 = 6       6 – 2 = 4        5 – 4 = 1       4 + 1 = 5

 

Завдання 2 

Одноцифрові числа в порядку зростання: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дво­цифрові числа в порядку зростання: 10, 11, 15, 18, 20, 31, 50, 99

 

Завдання 3

67 – 40 – 5 = 37 – 5 = 32

32 + 7 – 14 = 39 – 14 = 25

90 + 3 + 4 = 90 + 7 = 97

61 – 30 + 6 = 31 + 6 = 37

84 + 12 – 6 = 96 – 6 = 90

100 – 40 + 8 = 60 + 8 = 68

Завдання 4  Проста задача на знаходження зменшуваного

Леся купила журнал за 17 грн. У неї залишилося ще 42 грн. Скільки грошей було в Лесі спочатку?

Було

Купила

Залишилось

?

17 грн

42 грн

Короткий запис

Було — ?

Купила — 17 грн

Залишилось — 42 грн

Схема

Розв’язання

42 + 17 = 59 (грн) – грошей було в Лесі спочатку

Відповідь: спочатку в Лесі було 59 гривень

 

Завдання 5 Проста задача на збільшення на деяке число

На правій стороні вулиці знаходяться 25 будинків, а на лі­вій — на 3 будинки більше. Скільки будинків на лівій сто­роні вулиці?

Короткий запис

Права — 25 будинків

Ліва — ?, на 3 будинки більше

Короткий запис

Права — 25 будинків

Ліва — ?, стільки ж і ще 3 будинки

Схема

Розв’язання

25 + 3 = 28 (б.) – будинків на лівій сто­роні вулиці

Відповідь: на лівій стороні вулиці 28 будинків

 

Завдання 6 Натуральні числа

Усі двоцифрові числа, використовуючи цифри 5, 1, 7. Повторювати цифри не можна. 15, 17, 51, 57, 71, 75

Інші завдання дивись тут...