Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 1 клас Цибульська С. (до підручника Скворцової С. та ін.) частина 2"

Сторінка 36

Завдання 1

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

3 + 5 = 8      1 + 6 = 7      4 + 2 = 6     7 + 3 = 10     8 + 1 = 9

2 + 5 = 7      4 + 3 = 7     2 + 7 = 9      0 + 8 = 8       3 + 2 = 5

Завдання 2 Обчислили довжину всієї смужки.

3 + 4 + 3 = 10  (см)

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

Маса ящика 2 кг, апельсинів – 7 кг. Обчисли масу ящика з апельсинами.

Ящик

Апельсини

Всього

2 кг

7 кг

?

Короткий запис

Ящик — 2 кг

Апельсини — 7 кг

Всього — ?

Розв’язання

2 + 7 = 9 (кг) – маса ящика з апельсинами.

Відповідь: 9 кг.

Завдання 4 Проста задача на знаходження суми

Змішали 2 л яблучного і 1 л морквяного соку. Скільки літрів морквяно-яблучного соку вийде?

Яблучний сік

Морквяний сік

Всього

2 л

1 л

?

Короткий запис

Яблучний сік — 2 л

Морквяний сік — 1 л

Всього — ?

Розв’язання

2 + 1 = 3 (л.) – всього літрів яблучно-морквяного соку вийде.

Відповідь: 3 літри соку вийде.

Завдання 5

8 = 7 + 1

8 = 6 + 2

8 = 5 + 3

8 = 4 + 4

10 = 9 + 1

10 = 8 + 2

10 = 7 + 3

10 = 6 + 4

10 = 5 + 5

9 = 8 + 1

9 = 7 + 2

9 = 6 + 3

9 = 5 + 4

Завдання 6

Доповнили частинами:  3) |  2)

 

Сторінка 37

Завдання 1  Склад числа 10:

10 = 9 + 1     10 = 8 + 2     10 = 7 + 3     10 = 6 + 4       10 = 5 + 5

Завдання 2 Десяткова лічба

30 = 3 дес.                   50 = 5 дес.

20 = 2 дес.                  80 = 8 дес.

Завдання 3 Порівняння чисел

2 д. < 7 д.     6 д. > 3 д.      5 д. = 5 д.

Завдання 4

4 д. + 5 д. = 9 д.                   10 д. – 2 д. = 8 д.

1 д. + 7 д. = 8 д.                    9 д. – 3 д. = 6 д.

2 д. + 5 д. = 7 д.                    6 д. – 5 д. = 1 д.

Завдання 5

1) Проста задача на віднімання

Купили 4 десятки яєць. Використали 1 десяток. Скільки десятків яєць залишилося?

Було

Використали

Залишилось

4 д. яєць

1 д. яєць

?

Короткий запис

Було — 4 д. яєць

Використали — 1 д. яєць

Залишилось — ?

Розв’язання

4 – 1 = 3 (д.) – десятків яєць залишилося.

Відповідь: 3 десятки яєць залишилось.

2) Проста задача на віднімання

У кравчині був 1 десяток ґудзиків. Вона пришила 7 ґудзиків. Скільки ґудзиків залишилось?

Було

Пришила

Залишилось

1 д. ґудзиків

7 ґудзиків

?

Короткий запис

Було — 10 ґудзиків

Пришила — 7 ґудзиків

Залишилось — ?

Розв’язання

10 – 7 = 3 (ґ.) – ґудзиків залишилося.

Відповідь: 3 ґудзики залишилось.

Завдання 6

3 д. = 1 д. + 1 д. + 1 д.                   30 = 10 + 10 + 10

 

Сторінка 38

Завдання 1

1 д. = 10    8 д. = 80    3 д. = 30    10 д. = 100    6 д. = 60    4 д. = 40

Завдання 2 Круглі числа

70 > 40

20 > 10

80 < 90

50 > 30

100 > 60

80 > 70

Завдання 3

80 – 30 = 50       90 – 40 = 50

30 + 20 = 50       40 + 10 = 50

60 – 20 = 40        30 + 10 = 40

90 – 50 = 40        20 + 20 = 40

Завдання 4  Підкреслили найменший результат.

100 – 50 – 10 = 50 – 10 = 40

30 + 40 – 20 = 50 – 20 = 30

80 + 10 + 10 = 90 + 10 = 100

90 – 60 + 20 = 30 + 20 = 50

70 + 20 + 10 = 90 + 10 = 100

70 – 10 + 40 = 60 + 40 = 100

Завдання 5

1) Проста задача на зменшення на деяке число

Футбольний м’яч пролетів 30 м, а баскетбольний – на 10 м менше. Скільки метрів пролетів баскетбольний м’яч?

Короткий запис

Футбольний — 30 мг

Баскетбольний — ?, на 10 м менше

Розв’язання

30 – 10 = 20 (м) – метрів пролетів баскетбольний м’яч.

Відповідь: 20 метрів.

2) Проста задача на збільшення на деяке число

Привезли 40 кг апельсинів, а яблук – на 10 кг більше. Скільки кілограмів яблук привезли?

Короткий запис

Апельсини — 40 кг

Яблука — ?, на 10 кг більше

Розв’язання

40 + 10 = 50 (кг) – кілограмів яблук привезли.

Відповідь: 50 кг яблук.

 

Сторінка 39

Завдання 1

60 > 50

10 < 20

80 < 90

40 > 30

100 > 90

50 < 60

20 > 30

70 < 80

Завдання 2 Метричні одиниці вимірювання

5 см + 5 см = 10 см

2 см + 8 см = 10 см

7 см + 3 см = 10 см

4 дм = 40 см

8 дм = 80 см

2 дм = 20 см

30 см = 3 дм

90 см = 9 дм

60 см = 6 дм

Завдання 3

10 + 20 = 30 (дм) – відстань проповзли два равлики разом до зустрічі.

Завдання 4  Проста задача на різницеве порівняння

Висота тюльпана 5 дм, а конвалії – 2 дм. На скільки дециметрів тюльпан вищий (більше дециметрів) від конвалії?

Короткий запис

Тюльпан — 5 дм, на ? дм більше

Конвалія — 2 дм

Розв’язання

5 – 2 = 3 (дм) – на стільки дециметрів тюльпан вищий за конвалію.

Відповідь: на 3 дм тюльпан вищий від конвалії.

Завдання 5

Сторінка 40

Завдання 1 Натуральні числа

Числа від 10 до 20: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Завдання 2

7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12

4 + 6 + 1 = 10 + 1 = 11

2 + 8 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

3 + 7 + 6 = 10 + 6 = 16

Завдання 3

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

10 + 5 = 15

10 + 6 = 16

10 + 9 = 19

бо 15 – 10 = 5

бо 16 – 10 = 6

бо 19 – 10 = 9

10 + 7 = 17

10 + 4 = 14

10 + 1 = 11

бо 17 – 10 = 7

бо 14 – 10 = 4

бо 11 – 10 = 1

10 + 3 = 13

10 + 2 = 12

10 + 8 = 18

бо 13 – 10 = 3

бо 12 – 10 = 2

бо 18 – 10 = 8

Завдання 4

1) Проста задача на збільшення на деяке число

На першій галявині розцвіли 3 підсніжники, а на другій – на 4 більше. Скільки підсніжників розцвіло на другій галявині?

Короткий запис

І галявина — 3 підсніжники

ІІ галявина — ?, на 4 підсніжники більше

Розв’язання

3 + 4 = 7 (п.) – підсніжників розцвіло на другій галявині.

Відповідь: 7 підсніжників розцвіло на другій галявині.

2) Проста задача на знаходження суми

I дня розцвіло 4 про­ліски, II дня — 5. Скіль­ки пролісків розцвіло за два дні?

І день

ІІ день

Всього

4 проліски

5 пролісків

?

Короткий запис

І день — 4 проліски

ІІ день — 5 пролісків

Всього — ?

Розв’язання

4 + 5 = 9 (пр.) – пролісків розцвіло за два дні.

Відповідь: 9 пролісків розцвіло за два дні.

 

Сторінка 41

Завдання 1  Підкреслили найбільше число у кожній групі.

Упорядкуємо по зростанню (від меншого до більшого).

57 17 50 27 73 70       

37 70 77 79 71 27

64 40 46 16 60 61

25 50 85 58 52 80

17, 27, 50, 53, 70, 73

27, 37, 70, 71, 77, 79

16, 40, 46, 60, 61, 64

25, 50, 52, 58, 80, 85

Завдання 2

40 – 30 + 8 = 10 + 8 = 18           20 – 10 + 9 = 10 + 9 = 19

70 – 60 + 5 = 10 + 5 = 15           50 – 40 + 3 = 10 + 3 = 13

90 – 80 + 2 = 10 + 2 = 12

Завдання 3

1 д. 3 од. = 13      2 д. 8 од. = 28       7 д. 5 од. = 75  

9 д. 6 од. = 96      4 д. 2 од. = 42       3 д. 9 од. = 39

Завдання 4

1) Проста задача на додавання

На дереві було 20 птахів. Прилетіло ще 40 птахів. Скільки птахів стало?

Було

Прилетіли

Стало

20 птахів

40 птахів

?

Короткий запис

Було — 20 птахів

Прилетіло — 40 птахів

Стало — ?

Розв’язання

20 + 40 = 60 (пт.) – птахів стало.

Відповідь: 60 птахів стало.

2) Проста задача на віднімання

На дереві було 70 птахів. Полетіло 30 птахів. Скільки птахів залишилось?

Було

Полетіло

Залишилось

70 птахів

30 птахів

?

Короткий запис

Було — 70 птахів

Полетіло — 30 птахів

Залишилось — ?

Розв’язання

70 – 30 = 40 (пт.) – птахів залишилося.

Відповідь: 40 птахів залишилось.

 

Сторінка 42

Завдання 1  «Сусіди» числа – попереднє і наступне числа.

Відняти число 1 — знайти попереднє число. Додати число 1 — знайти наступне число.

9, 10, 11        44, 45, 46        77, 78, 79        92, 93, 94

Завдання 2

10 + 2 > 7 + 3

12 > 10

20 – 20 < 10 – 6

0 < 4

50 – 40 = 8 + 2

10 = 10

Завдання 3

32 > 23

75 > 57

64 < 67

48 > 44

82 > 57

91 > 69

29 < 30

80 > 78

Завдання 4

Ручка

Клей

Гумка

Ручка довша від гумки на 6 см  (8 – 2 = 6)

Ручка довша від клею на 3 см  (8 – 5 = 3)

Гумка коротша від клею на 3 см  (5 – 2 = 3) 

Завдання 5

1) Проста задача на різницеве порівняння

У банці уміщається 3 л соку, а в пакеті – 1 л. На скільки більше літрів соку в банці?

Короткий запис

Банка — 3 л, на ? л більше

Пакет — 1 л

Розв’язання

3 – 1 = 2 (л) – на стільки більше літрів соку в банці.

Відповідь: на 2 л більше соку в банці.

2) Проста задача на різницеве порівняння

Кавун важить 8 кг, а диня – 2 кг. На скільки кілограмів диня важить менше?

Короткий запис

Кавун — 8 кг

Диня — 2 кг, на ? кг менше

Розв’язання

8 – 2 = 6 (кг) – на стільки кілограмів менше важить диня.  

Відповідь: на 6 кг диня важить менше.

 

Сторінка 43

Завдання 1

Числа від 1 до 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

«Родина» чисел 6, 10, 16

«Родина» чисел 2, 10, 12

6 + 10 = 16

10 + 6 = 16

16 – 6 = 10

16 – 10 = 6

2 + 10 = 12

10 + 2 = 12

12 – 2 = 10

12 – 10 = 2

Завдання 3

19 – 9 – 3 = 10 – 3 = 7                 15 – 5 – 9 = 10 – 9 = 1

12 – 10 + 3 = 2 + 3 = 5                13 – 10 + 6 = 3 + 6 = 9

11 – 1 – 0 = 1 – 0 = 1

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження суми

На виставі було 30 хлопчиків і 50 дівчаток. Скільки всього дітей побачили виставу?  

Хлопчики

Дівчатка

Всього

30 дітей

50 дітей

?

Короткий запис

Хлопчики — 30 дітей

Дівчатка — 50 дітей

Всього — ?

Розв’язання

30 + 50 = 80 (д.) – всього дітей побачили виставу.

Відповідь: 80 дітей.

2) Проста задача на різницеве порівняння

Виставу подивилося 30 хлопчиків і 50 дівчаток. На скільки більше було дівчаток?

Короткий запис

Хлопчики — 30 дітей

Дівчатка — 50 дітей, на ? дітей більше

Розв’язання

50 – 30 = 20 (д.) – на стільки більше було дівчаток.

Відповідь: на 20 дівчаток більше.

Виставу подивилося 30 хлопчиків і 50 дівчаток. На скільки менше було хлопчиків?

Короткий запис

Хлопчики — 30 дітей, на ? дітей менше

Дівчатка — 50 дітей

Розв’язання

50 – 30 = 20 (хл.) – на стільки менше було хлопчиків.

Відповідь: на 20 хлопчиків менше.

Завдання 5

57 < 58

92 < 93

34 < 35

49 < 50

Сторінка 44

Завдання 1 Сума розрядних доданків

28 = 20 + 8

73 = 70 + 3

95 = 90 + 5

46 = 40 + 6

31 = 30 + 1

28 = 2 д. 8 од. = 2 д. + 8 од. = 20 + 8

73 = 7 д. 3 од. = 7 д. + 3 од. = 70 + 3

85 = 9 д. 5 од. = 9 д. + 5 од. = 90 + 5

46 = 4 д. 6 од. = 4 д. + 6 од. = 40 + 6

31 = 3 д. 1 од. = 3 д. + 1 од. = 30 + 1

Завдання 2  

25 – 5 = 20

79 – 9 = 70

91 – 1 = 90

47 – 40 = 7

80 – 60 = 20

32 – 30 = 2

50 + 3 = 53

70 + 7 = 77

10 + 10 = 20

Завдання 3

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Пошили 10 сорочок, а футболок – на 7 більше. Скільки футболок пошили?

Короткий запис

Сорочки — 10 виробів

Футболки — ?, на 7 виробів більше

Розв’язання

10 + 7 = 17 (ф.) – футболок пошили.

Відповідь: 17 футболок.

2) Проста задача на зменшення на деяке число

Продали 16 шарфів, а спідниць – на 10 менше. Скільки спідниць продали?

Короткий запис

Шарфи — 16 виробів

Спідниці — ?, на 10 виробів менше

Розв’язання

16 – 10 = 6 (сп.) – спідниць продали.

Відповідь: 6 спідниць.

Завдання 4

20 + 10 + 9 = 30 + 9 = 39

50 – 30 + 4 = 20 + 4 = 24

90 – 50 + 1 = 40+ 1 = 41

62 – 60 + 20 = 2 + 20 = 22

41 – 40 + 30 = 1 + 30 = 31

39 – 9 + 7 = 30 + 7 = 37

48 – 40 + 20 = 8 + 20 = 28

76 – 70 + 30 = 6 + 30 = 36

Інші завдання дивись тут...