Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 55

ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ  (1 сантиметр – це 1 см)

Завдання 1  1 сантиметр — 1 см

Найдовший червоний відрізок, найкоротший зелений відрізок

 

Завдання 2  Найбільший фіолетовий відрізок, найменший зелений відрізок

 

Завдання 3  Довжину кожного відрізка зліва вимірювали за допомогою відрізка справа

Синій відрізок має 6 одиниць вимірювання

Червоний відрізок має 3 одиниці вимірювання

Зелений відрізок має 2 одиниці вимірювання

 

Завдання 5

СТОРІНКА 56

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ (а + b = с, с – а = b, с – b = а)

Завдання 3

«Родина» чисел 1, 5, 6:

5 + 1 = 6     1 + 5 = 6     6 – 5 = 1     6 – 1 = 5

«Родина» чисел 2, 4, 6:

4 + 2 = 6     2 + 4 = 6     6 – 4 = 2     6 – 2 = 4

«Родина» чисел 2, 6, 8:

2 + 6 = 8     6 + 2 = 8     8 – 2 = 6     8 – 6 = 2

«Родина» чисел 3, 5, 8:

5 + 3 = 8     3 + 5 = 8     8 – 5 = 3     8 – 3 = 5

 

Завдання 4  Перший доданок ілюструє зелена смужка, другий дода­нок – жовта смужка. Сумою є уся стрічка. Якщо прикрити спочатку перший доданок, а потім другий доданок, то смужки не буде видно, тобто 0

 

Завдання 5  До кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання

«Родина» чисел 2, 3, 5:

3 + 2 = 5      2 + 3 = 5     5 – 3 = 2     5 – 2 = 3

«Родина» чисел 1, 7, 8:

1 + 7 = 8     7 + 1 = 8      8 – 7 = 1       8 – 1 = 7

«Родина» чисел 0, 8:

0 + 8 = 8      8 + 0 = 8      8 – 8 = 0       8 – 0 = 8

«Родина» чисел 1, 9, 10:

1 + 9 = 10    9 + 1 = 10    10 – 9 = 1     10 – 1 = 9

 

СТОРІНКА 57

Завдання 2  Якщо від суми двох чисел віднімемо один доданок, то одержимо другий доданок

3 + 4 = 7      7 – 3 = 4       7 – 4 = 3

2 + 6 = 8      8 – 2 = 6       8 – 6 = 2

3 + 5 = 8      8 – 3 = 5       8 – 5 = 3

 

Завдання 3   Склад числа 9:  

9 = 4 + 5      9 = 7 + 2     9 = 3 + 6    9 = 8 + 1

6 + 3 = 9     8 + 2 = 9      4 + 5 = 9

2 + 5 = 9     6 + 3 = 9      4 + 5 = 9

9 – 7 = 2      9 – 2 = 7       9 – 5 = 4

9 – 9 = 0      9 – 4 = 5       9 – 3 = 6

 

Завдання 4  Переставний закон додавання

1 + 8 = 8 + 1 = 9       1 + 7 = 7 + 1 = 8

1 + 3 = 3 + 1 = 4       2 + 7 = 7 + 2 = 9

1 + 5 = 5 + 1 = 6       2 + 3 = 3 + 2 = 5

1 + 9 = 9 + 1 = 10      2 + 8 = 8 + 2 = 10

 

Завдання 5

Тюльпани

Фіалки

Всього

3 квітки

4 квітки

?

Короткий запис

Тюльпани — 3 квітки

Фіалки — 4 квітки

Всього — ?

Схема

3 і 4 всього 7

Вираз:   3 + 4

Рівність:   3 + 4 = 7

 

СТОРІНКА 58

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛО 2

Завдання 1

4 + 2 = 4 + (1 + 1) = (4 + 1) + 1 = 5 + 1 = 6

7 – 2 = 7 – (1 + 1) = (7 – 1) – 1 = 6 – 1 = 5

2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4       6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 5 – 1 = 4

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9       4 – 2 = 4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2

3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 5       9 – 2 = 9 – 1 – 1 = 8 – 1 = 7

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8       8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 10

 

Завдання 2   Склад числа 10

10 = 3 + 7     10 = 5 + 5     10 = 2 + 8      10 = 6 + 4     10 = 1 + 9

6 + 4 = 10     5 + 5 = 10     8 + 2 = 10     1 + 9 = 10

7 + 3 = 10     6 + 4 = 10      8 + 2 = 10     3 + 7 = 10

10 – 2 = 8      10 – 3 = 7      10 – 5 = 5      10 – 6 = 4

10 – 8 = 2      10 – 4 = 6      10 – 1 = 9      10 – 7 = 3

 

Завдання 3    Склад числа 6

6 = 4 + 2     6 = 1 + 5      6 = 3 + 3

6 – 3 = 3, тому що 3 + 3 = 6

6 – 4 = 2, тому що 2 + 4 = 6

6 – 5 = 1, тому що 1 + 5 = 6

 

Завдання 4  У дворі гуляли 1 курка та 3 курчат. Скільки всього птахів гуляло в дворі? 

Кури

Курчата

Всього

1 птах

3 птахів

?

Короткий запис 

Кури — 1 птах 

Курчата — 3 птахів

Всього — ? 

Схема

3 і 1 всього 4

Вираз:   3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4

Інші завдання дивись тут...