Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 4)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 17

Завдання 5

У числах кожного рядка однакова кількість десятків

У числах кожного стовпчика однакова кількість одиниць

 

Завдання 6  Натуральні числа

27 (двадцять сім)      74 (сім­десят чотири)     93 (дев'яносто три)

17 (сімнадцять)         68 (шістдесят вісім)

 

Завдання 7 Продовжили ряди

1, 2, 3, 4, 5, 6                       11, 12, 13, 14, 15, 16

21, 22, 23, 24, 25, 26           31, 32, 33, 34, 35, 36

 

Завдання 8 Зустрілися троє друзів — Іванюк, Петренко і Миколаєнко.

— Цікаво, але наші імена — Іван, Петро та Микола — ні в кого з нас не «збігаються» із прізвищами!

— Правду кажеш, Пет­ре! Ось моє пріз­вище — Миколаєнко, а звуть мене...

Петро

Іванюк

Миколаєнко

Петренко

Умова

Іван

 

+

 

 

Микола

 

 

+

 

Петро

+

 

 

не Миколаєнко, не Петренко

Відповідь: Петро Іванюк, Іван Миколаєнко, Микола Петренко

 

СТОРІНКА 18

Завдання 1  Розрядна лічба

22 = 2 д. 2 од.     47 = 4 д. 7 од.    48 = 4 д. 8 од.    86 = 8 д. 6 од.    44 = 4 д. 4 од.

 

Завдання 2 «Сусіди» числа (попереднє та наступне числа до поданого)

13, 14, 15                          17, 18, 19

 

Завдання 3  Доповнили числові ряди

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61

 

Завдання 4 Порівняння чисел

5 < 8

4 < 12

7 > 4

11 < 15

13 > 3

16 > 0

14 > 9

6 < 16

24 < 28

23 < 32

40 > 12

28 < 98

56 > 54

44 < 49

87 < 83

65 > 62

Завдання 5

13 < 19

14 > 4

5 < 16

48 > 9

17 > 14

25 < 29

93 > 91

56 > 44

СТОРІНКА 19

Числа з цифр 2, 4, 7:  27 —> 24 —> 72 —> 42

 

Завдання 6

4 < 12

12 > 4

27 > 9

9 < 27

7 < 43

43 > 7

Будь-яке одноцифрове число менше за будь-яке двоцифрове

Будь-яке двоцифрове число більше від будь-якого одноцифрового

 

Завдання 7

15 і 51       71 і 17        12 і 21         81 і 18

91 і 19       14 і 41        61 і 16         13 і 31

21 і 52       72 і 27        32 і 13         48 і 84

 

Завдання 8

27 > 19

30 < 32

48 > 36

26 < 28

54 < 58

47 < 62

78 < 92

84 > 82

Завдання 9

15 > 12

15 < 16

37 > 35

37 < 34

59 < 62

59 > 57

Завдання 10

5 дм < 7 дм

40 л < 50 л

25 см < 30 см

15 кг < 40 кг

7 дм = 70 см

12 л < 17 л

СТОРІНКА 20

Завдання 1

36 = 3 д. 6 од.       17 = 1 д. 7 од.      58 = 5 д. 8 од.      22 = 2 д. 2 од.

40 = 4 д.                84 = 8 д. 4 од.     63 = 6 д. 3 од.       97 = 9 д. 7 од.

 

Завдання 2

10 + 3 = 13             10 + 5 = 15           10 + 2 = 12

 

Завдання 3  

10 + 7 = 1 д. 7 од. = 17

10 + 3 = 13

10 + 9 = 19

10 + 5 = 15

10 + 1 = 11

10 + 8 = 18

10 + 4 = 14

10 + 6 = 16

10 + 2 = 12

10 + 1 = 11

Завдання 4

14 – 4 = 10             16 – 6 = 10              15 – 5 = 10

 

Завдання 5   

15 – 5 = 1 д. 5 од. – 5 од. = 1 д. = 10      155 = 10

13 – 3 = 10

19 – 9 = 10

11 – 1 = 10

18 – 8 = 10

16 – 6 = 10

12 – 2 = 10

СТОРІНКА 21

Числа з цифр 0, 1, 5:  10 —> 15 —> 51 —> 1

Завдання 6

13 – 10 = 3            15 – 10 = 5         14 – 4 = 10        14 – 10 = 4

 

Завдання 7   

18 – 10 = 1 д. 8 од. – 1 д. = 8 од. = 8      1810 = 8

17 – 10 = 7

11 – 10 = 1

14 – 10 = 4

16 – 10 = 6

19 – 10 = 9

13 – 10 = 3

Завдання 8 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Павук за день сплів 70 см павутини. З них 40 см до обіду, а решту — після обіду. Скільки сантиме­трів павутини сплів павук після обіду?

До обіду

Після обіду

Всього

40 см

?

70 см

Короткий запис

До обіду — 40 см

Після обіду — ?

Всього — 70 см

Схема

Розв’язання

70 – 40 = 30 (см) – сантиме­трів  павутини сплів павук після обіду

Відповідь: 30 сантиме­трів павутини сплів павук після обіду

 

Завдання 9 Одиниці вимірювання

8 дм – 3 см = 80 см – 3 см = 77 см

70 см – 50 см = 20 см

8 дм – 3 дм = 5 дм

5 дм + 4 дм = 9 дм

60 см + 30 см = 90 см

5 дм + 4 дм = 9 дм

Завдання 10

70 + 30 20 = 100 – 20 = 40

70 30 20 = 40 – 20 = 20

40 10 + 50 = 30 + 50 = 80

40 + 10 50 = 50 – 50 = 0

СТОРІНКА 22

Завдання 1 Додавання      10 + 4 = 14              50 + 4 = 54

 

Завдання 2

10 + 3 = 13

10 + 7 = 17

20 + 7 = 27

40 + 3 = 43

30 + 2 = 32

10 + 5 = 15

50 + 2 = 52

80 + 6 = 86

90 + 4 = 94

10 + 8 = 18

60 + 1 = 61

40 + 8 = 48

Завдання 3  Віднімання    144 = 10                544 = 50

 

СТОРІНКА 23

Завдання 4

16 – 6 = 10

26 – 6 = 20

19 – 10 = 9

59 – 50 = 9

18 – 8 = 10

78 – 8 = 70

12 – 10 = 2

32 – 30 = 2

15 – 5 = 10

65 – 5 = 60

17 – 10 = 7

87 – 80 = 7

Завдання 5

19 – 10 = 9

15 – 5 = 10

47 – 40 = 7

63 – 3 = 60

86 – 6 = 80

51 – 50 = 1

38 – 30 = 8

74 – 4 = 70

19 – 9 = 10

80 + 4 = 84

26 – 20 = 6

62 – 2 = 60

97 – 90 = 7

40 + 5 = 45

83 – 3 = 80

Завдання 6 «Родина» чисел

3 + 70 = 73

70 + 3 = 73

73 – 3 = 70

73 – 70 = 3

8 + 20 = 28

20 + 8 = 28

28 – 8 = 20

28 – 20 = 8

6 + 50 = 56

50 + 6 = 56

56 – 6 = 50

56 – 50 = 6

5 + 90 = 95

90 + 5 = 95

95 – 5 = 90

95 – 90 = 5

Завдання 7 Рівняння

37 – 7 = 30

70 + 4 = 74

42 – 40 = 2

90 + 1 = 91

73 – 3 = 70

50 + 1 = 51

56 – 50 = 6

98 – 90 = 8

37 – 7 = 30

Завдання 8 Накресли два відрізки: перший завдовжки 1 дм = 10 см, а другий відрі­зок — коротший за нього. Запиши довжини відрізків.

10 – 5 = 4 (см)

СТОРІНКА 24

Завдання 1     13 = 1 дес. 3 од.      23 = 2 дес. 3 од.     33 = 3 дес. 3 од.

 

Завдання 2

34 = 3 дес. 4 од.        27 = 2 дес. 7 од.        46 = 4 дес. 6 од.   

84 = 8 дес. 4 од.        41 = 4 дес. 1 од.

 

Завдання 3 Підкресли одиниці однією рискою, десятки — двома.

36 = 3 дес. 6 од.    (тридцять шість)

18 = 1 дес. 8 од.    (вісімнадцять)

49 = 4 дес. 9 од.    (сорок дев'ять)

25 = 2 дес. 5 од.    (двадцять п'ять)

13 = 1 дес. 3 од.    (тринад­цять)

70 = 7 дес.             (сімдесят)

62 = 6 дес. 2 од.     (шістдесят два)

11 = 1 дес. 1 од.     (одинадцять)

 

Завдання 4  «Родина» чисел – взаємозв'язок арифметичних дій додавання та віднімання (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання)

6 + 10 = 16

10 + 6 = 16

16 – 10 = 6

16 – 6 = 10

5 + 70 = 75

70 + 5 = 75

75 – 70 = 5

75 – 5 = 70

2 + 90 = 92

90 + 2 = 92

92 – 90 = 2

92 – 2 = 90

СТОРІНКА 25

Завдання 5  «Родина» чисел

4 + 10 = 14

10 + 4 = 14

14 – 4 = 10

14 – 10 = 4

4 + 30 = 34

30 + 4 = 34

34 – 4 = 30

34 – 30 = 4

8 + 70 = 78

70 + 8 = 78

78 – 8 = 70

78 – 70 = 8

Завдання 6

17 – 10 = 7

13 – 3 = 10

10 + 2 = 12

78 – 8 = 70

49 – 40 = 9

50 + 7 = 57

56 – 50 = 6

54 – 4 = 50

69 – 60 = 9

70 + 8 = 78

24 – 4 = 20

70 + 1 = 71

Завдання 7

72 – 2 = 70

50 + 4 = 54

60 + 5 = 65

83 – 3 = 80

86 – 80 = 6

38 – 30 = 8

Завдання 8 Задача на різницеве порівняння

Сорока назбирала 12 жовтих нами­стин і 10 червоних. На скільки більше жовтих намистин у сороки?

Короткий запис

Жовті  — 12 намистин, на ? більше

Червоні — 10 намистин

Схема

Розв’язання

12 – 10 = 2 (н.) – на стільки більше жовтих намистин у сороки

Відповідь: у сороки на 2 жовті намистини більше, ніж червоних

 

Завдання 9

4 см < 4 дм

6 дм = 60 см

5 дм > 30 см

80 см > 9 см

6 дм < 70 см

30 см < 6 дм

СТОРІНКА 26

Завдання 1

20, 19, 18, 17, 16, 15, 14               40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

 

Завдання 2 Додати 1 — знайти наступне число,

відняти 1 — знайти попереднє число

7 + 1 = 8     0 – 1 = 9     6 + 1 = 7     4 – 1 = 3     9 + 1 = 10

 

Завдання 3

3 + 1 = 4

13 + 1 = 14

53 + 1 = 54

8 – 1 = 7

18 – 1 = 17

38 – 1 = 37

10 – 1 = 9

20 – 1 = 19

40 – 1 = 39

Завдання 4

14 + 1 = 15

23 – 1 = 22

30 + 1 = 31

43 – 1 = 42

69 + 1 = 70

96 – 1 = 95

80 + 1 = 81

79 – 1 = 78

28 + 1 = 29

Завдання 5  Знак арифметичної дії (+, —)

26 + 1 = 27           77 + 1 = 78      45 + 1 = 46

47 – 1 = 46            34 – 1 = 33      81 – 1 = 80

 

Завдання 6  Проста задача на збільшення на деяке число

В Іринки стрічка завдовжки 20 см, а в Марини — на 1 см довша (більша). Якої довжини стрічка в Марини?

Короткий запис

Іринка — 20 см

Марина — ?, на 1 см більше

Короткий запис

Іринка — 20 см

Марина — ?, стільки ж і ще 1 см

Схема

Розв’язання

20 + 1 = 21 (см) – довжина стрічка в Марини

Відповідь: у Марини довжина стрічки 21 сантиметр

 

СТОРІНКА 27

Завдання 7

1) Довжину відрізка АВ у сантиметрах: 12 см

2) 12 см =10 см + 2 см =1 дм 2 см

 

Завдання 8  Подали величини в дециметрах і сантиметрах

15 см = 10 см + 5 см = 1 дм 5 см

11 см = 10 см + 1 см = 1 дм 1 см

16 см = 10 см + 6 см = 1 дм 6 см

13 см = 10 см + 3 см = 1 дм 3 см

 

Завдання 9

16 см = 10 см + 6 см = 1 дм 6 см

43 см = 40 см + 3 см = 4 дм 3 см

18 см = 10 см + 8 см = 1 дм 8 см

25 см = 20 см + 5 см = 2 дм 5 см

Завдання 10

53 – 3 = 50

20 + 7 = 27

71 – 70 = 1

90 + 6 = 96

64 – 60 = 4

80 + 9 = 89

50 + 4 = 54

32 – 30 = 2

44 – 4 = 40

30 + 8 = 38

86 – 6 = 80

20 + 8 = 28

СТОРІНКА 28

Завдання 1   56 = 5 дес. 6 од     48 = 4 дес. 8 од.

 

Завдання 2

37 = 3 дес. 7 од.      37 = 30 + 7     37 = 7 + 30     37 = 36 + 1     37 = 38 – 1 

52 = 5 дес. 2 од.      52 = 50 + 2     52 = 2 + 50     52 = 51 + 1     52 = 53 – 1

88 = 8 дес. 8 од.      88 = 80 + 8     88 = 87 + 1     88 = 89 – 1

60 = 6 дес.              60 = 59 + 1     60 = 61 – 1

19 = 1 дес. 9 од.      19 = 10 + 9     19 = 9 + 10     19 = 18 + 1      19 = 20 – 1

24 = 2 дес. 4 од.      24 = 20 + 4     20 = 4 + 20     24 = 23 + 1      24 = 25 – 1

46 = 4 дес. 6 од.      46 = 40 + 6     46 = 6 + 40     46 = 45 + 1      46 = 47 – 1

 

Завдання 3

1 дес. = 10        1 дес. 4 од. = 14      8 од. = 8     1 дес. 5 од. = 15

2 дес. = 20        1 дес. 3 од. = 13      2 дес. 7 од. = 27

Одноцифрові числа: 8          Двоцифрові числа: 10, 14, 15, 20, 13, 27

 

Завдання 4

57 = 50 + 7        26 = 20 + 6        88 = 80 + 8

63 = 60 + 3        94 = 90 + 4        61 = 60 + 1

Інші завдання дивись тут...