Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Математика 1 клас  

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2018 року видання

СТОРІНКА 131

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО АБО ВІД'ЄМНИКА

Завдання 1

Зменшуване

8

7

8

10

9

8

10

23

90

27

36

65

83

Від’ємник

2

4

3

5

2

2

9

3

60

2

2

25

60

Різниця

6

3

5

5

7

6

1

20

30

25

34

40

23

Зменшуване ― Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

 

Завдання 2

Зв'язок між цими задачами – це обернені задачі.

1) На тарілці було 7 слив. Гості з'їли 3 сливи. Скільки слив залишилось на тарілці?

Короткий запис

Було ― 7 слив

З'їли ― 3 сливи

Залишилось ― ?

Розв’язання

7 – 3 = 4 (сл.)

Відповідь: на тарілці залишилось 4 сливи

 

2) Коли гості з'їли 3 сливи, на тарілці ще залишилось 4 сливи. Скільки слив було на тарілці спочатку?

Короткий запис

Було ― ? 

З'їли ― 3 сливи

Залишилось ― 4 сливи

Розв’язання

4 + 3 = 7 (сл.)

Відповідь: спочатку на тарілці було 7 слив

 

3) На тарілці було 7 слив. Після гостей на тарілці залишилось 4 сливи. Скільки слив з'їли гості?

Короткий запис

Було ― 7 слив

З'їли ― ?

Залишилось ― 4 сливи

Розв’язання

7 – 4 = 3 (сл.)

Відповідь: гості з'їли 3 сливи

 

Завдання 3

35 + 4 = 39

34 + 5 = 39

28 + 40 = 68

48 + 20 = 68

62 + 5 = 67

65 + 2 = 67

Інші завдання дивись тут...