Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 70 ВЕЛИЧИНИ, МАСА, МІСТКІСТЬ

Завдання 1

Порося важче, ніж заєць.

Сонечко легше, ніж півень.

Маса пса і кота однакова.

Завдання 2, 3, 4   Вимірювальні прилади

Масу зважують:  1 кг    2 кг      5 кг    7 кг    10 кг

Завдання 3 Порівняння чисел

1 кг < 5 кг    5 кг = 5 кг     8 кг < 4 кг    6 кг < 7 кг

Завдання 6  Проста задача на віднімання

Для гурткової роботи купили 5 кг пластиліну. Використали 2 кг. Скільки кілограмів пластиліну залишилося?

Було

Використали

Залишилось

5 кг

2 кг

?

Короткий запис

Було (купили) — 5 кг

Використали — 2 кг

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (кг) – кілограмів пластиліну залишилося.

Відповідь: залишилося 3 кілограми пластиліну.

� Знайшли помилку художника:

5 + 3 = 3 + 5      1 + 3 > 1 + 2

 

СТОРІНКА 71  МАСА, ЗВАЖУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Завдання 1  Яка маса предметів?

1 кг – маса батона.

1 кг + 3 кг = 4 кг – маса торта.

3 кг – 1 кг = 2 кг – маса груш.

Завдання 2

2 кг + 3 кг = 5 кг     З кг – 1 кг = 2 кг         6 кг – 4 кг = 2 кг

Завдання 3  Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

7 + 2 < 10 (9 < 10)     7 + 2 > 8  (9 > 8)

7 + 3 = 10                7 + 3 > 8  (10 > 8)

5 – 2 < 5 + 2  (різниця менша, ніж сума)

4 + 5 > 4 + 3  (де більший доданок, там більша сума)

Завдання 4  Одиниці вимірювання

2 кг + 1 кг > 2 кг   (3 кг > 2 кг)

Завдання 5

а) Задача на віднімання

У шкільну їдальню привезли 10 кг масла. Для приготування каші використали 6 кг. Скільки кіло­грамів масла залишилося?

Було

Використали

Залишилось

10 кг

6 кг

?

Короткий запис

Було (привезли) — 10 кг

Використали — 6 кг

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (кг) – кілограмів масла залишилося.

Відповідь: залишилося 4 кілограми масла.

б) Задача на зменшення на деяке число

У їдальню привезли 10 кг масла, а в кафе — на 6 кг менше. Скільки кілограмів масла привезли в кафе?

Короткий запис

Їдальня — 10 кг

Кафе — ?, на 6 кг менше

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (кг) – кілограмів масла привезли в кафе.

Відповідь: у кафе привезли 4 кілограми масла.

 

СТОРІНКА 72  ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Завдання 1 Перший доданок + Другий доданок = Сума

6 + 4 = 10   7 + 2 = 9   7 – 1 = 6    5 + 3 = 8    9 + 1 = 10    9 – 1 = 8

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

«Родина» чисел 2, 3, 5:  2 + 3 = 5    3 + 2 = 5    5 – 2 = 3    5 – 3 = 2

3 + 2 = 5       5 = 3 + 2

5 – 2 = 3       3 = 5 – 2

5 – 3 = 2       2 = 5 – 3       

Завдання 3

5 + 4 =       3 + 6 = 9     4 + 6 = 10

4 + 5 = 9       9 – 6 = 3      4 + 6 = 10

Завдання 4  АВ = 7 см CD = 4 см. Який відрізок довший (більше сантиметрів)? На скільки сантиметрів?

7 см > 4 см    відрізок АВ довший, ніж відрізок CD

7 – 4 = 3 (см) – на стільки сантиметрів відрізок АВ довший, ніж відрізок CD.

Завдання 5  Склади задачу на віднімання про квіти (задачі на різницеве порівняння)

1) У вазі 4 маки і 3 ромашки. На скільки більше маків, ніж ромашок?

Короткий запис

Маки — 4 квітки, на ? більше

Ромашки — 3 квітки

Схема

Розв’язання

4 – 3 = 1 (м.) – на стільки більше маків, ніж ромашок.

Відповідь: на 1 мак більше, ніж ромашок.

2) У вазі 4 маки і 3 ромашки. На скільки менше ромашок, ніж маків?

Короткий запис

Маки — 4 квітки

Ромашки — 3 квітки, на ? менше

Схема

Розв’язання

4 – 3 = 1 (р.) – на стільки менше ромашок, ніж маків.

Відповідь: на 1 ромашку менше, ніж маків.

� На скільки сума двох доданків більша від першого доданка? Досліди на прикладі 2 + 5 = 7

Міркуємо так: 7 – 2 = 5, сума двох доданків більша від першого доданка на другий доданок.

 

СТОРІНКА 73 ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

Завдання 1  Рівняння 

Перший доданок + Другий доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок:

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

7 + 3 = 10

10 – 7 = 3

10 – 3 = 7

5 + 5 = 10

10 – 5 = 5

Завдання 2

3 + 2 = 5   (бо 5 – 3 = 2)   6 + 3 = 9  (бо 9 – 6 = 3)

3 + 4 = 7   (бо 7 – 4 = 3)   4 + 3 = 7  (бо 7 – 3 = 4)

Завдання 3 Задача на знаходження невідомого доданка

На тарілці були сливи. Коли поклали ще 6 слив, то їх стало 9. Скільки слив було на тарілці спочатку?

Було

Поклали

Стало

?

6 слив

9 слив

Короткий запис

Було — ?

Поклали — 6 слив

Стало — 9 слив

Схема

Розв’язання

9 – 6 = 3 (сл.) – слив було на тарілці спочатку

Відповідь: спочатку на тарілці було 3 сливи

Завдання 4

1 + 2 = 3     1 кг + 2 кг = 3 кг     1 см + 2 см = 3 см

9 – 5 = 4      9 кг – 5 кг = 4 кг     9 см – 5 см = 4 см

Завдання 5  Дізнайся, яка маса кролика, якщо: З кг – котик = 2 кг  і   2 кг + котик = кролик

Міркуємо так.

1) 3 – 2 = 1 (кг) – маса котика.

2) 2 + 1 = 3 (кг) – маса кролика.

Відповідь: маса кролика 3 кг

�  Маса теляти така сама, як маса свині та індика разом. Яка маса індика, якщо маса теляти на 4 кг більша від маси свині?

_________

_________

Міркуємо так:  свиня + індик = теля,  теля – свиня = 4 кг, маса індика 4 кг.

 

СТОРІНКА 74 ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ 7

Завдання 1

Додавання числа 7:  1 + 7 = 8    2 + 7 = 9    3 + 7 = 10

Віднімання числа 7:   8 – 7 = 1    9 – 7 = 2    10 – 7 = 3
Завдання 2

3 + 7 = 7 + 3 = 10      10 – 7 = 3     10 – 3 = 7

2 + 7 = 7 + 2 = 9        9 – 7 = 2       9 – 2 = 7

1 + 7 = 7 + 1 = 8        8 – 7 = 1       8 – 1 = 7

5 + 2 = 2 + 5 = 7        7 – 5 = 2       7 – 2 = 5

Завдання 3

Скільки днів у тижні? Сім.

У які дні в тебе є уроки математики? Понеділок, вівторок, середа, четвер.

Як дні тижня вихідні? Субота, неділя.

 

СТОРІНКА 75  МІСТКІСТЬ, ЛІТР

Завдання 1, 2, 3

1 л    4 л   5 л    6 л    8 л    9 л    10 л

Найменше число 1, найбільше 10

Завдання 4  За малюнками ялинок і виразами склали задачі

1) Задача на знаходження суми

Для новорічних свят купили низькорослі ялинки: 7 зелених і 2 блакитні. Скільки всього низькорослих ялинок купили?

Зелені

Блакитні

Всього

7 ялинок

2 ялинки

?

Короткий запис

Зелені — 7 ялинок

Блакитні — 2 ялинки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 2 = 9 (ял.) – всього низькорослих ялинок купили.

Відповідь: купили 9 низькорослих ялинок.

2) Задача на знаходження суми трьох доданків

Для новорічних свят придбали ялинки: 1 велику зелену ялинку, 7 низькорослих зелених ялинок і 2 блакитні ялинки. Скільки всього ялинок придбали?

Великі зелені

Низькорослі зелені

Блакитні

Всього

1 ялинка

7 ялинок

2 ялинки

?

Короткий запис

Великі зелені — 1 ялинка

Низькорослі зелені — 7 ялинок

Блакитні — 2 ялинки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1 + 7 + 2 = 10 (ял.) – всього ялинок придбали.

Відповідь: придбали 10 ялинок.

3) Задача на знаходження суми

Для новорічних свят придбали зелені ялинки: 1 велику і 7 малих. Скільки всього зелених ялинок придбали?

Великі

Малі

Всього

1 ялинка

7 ялинок

?

Короткий запис

Великі — 1 ялинка

Малі — 7 ялинок

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1 + 7 = 8 (ял.) – всього зелених ялинок придбали.

Відповідь: придбали 8 зелених ялинок.

4) Задача на знаходження невідомого доданка

Замовили 8 зелених малих і великих ялинок. З них 7 малі. Скільки великих зелених ялинок замовили?

Малі

Великі

Всього

7 ялинок

?

8 ялинок

Короткий запис

Малі — 7 ялинок

Великі — ?

Всього — 8 ялинок

Схема

Розв’язання

8 – 7 = 1 (ял.) – великих зелених ялинок замовили.

Відповідь: замовили 1 велику зелену ялинку.

Завдання 5  

Літрова банка містить 5 склянок води.

� Є п'ятилітрова і дволітрова банки. Як з їх допомогою налити у відро із джерельця 3 л води? 9 л?

Міркуємо так. 

Щоб налити у відро 3 л води, треба набрати 5 л води і відлити 2 л води, бо  5 – 2 = 3 (л).

Щоб налити у відро 9 л води, треба набрати 5 л води, 2 л води і ще 2 л води, бо 5 + 2 + 2 = 9 (л).

 

СТОРІНКА 76  ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ 8

Завдання 1  Натуральні числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

«Сусіди» числа – це попереднє і наступне числа:

«Сусіди» числа 2: 1, 3      «Сусіди» числа 3: 2, 4     «Сусіди» числа 5: 4, 6

«Сусіди» числа 7: 6, 8      «Сусіди» числа 8: 7, 9     «Сусіди» числа 9: 8, 10

Завдання 2

7 >     7 >     7 > 4

3 < 6     7 > 6     8 > 6

Завдання 3 

Додавання числа 81 + 8 = 9    2 + 8 = 10

Віднімання числа 8:  9 – 8 = 1    10 – 8 = 2

Завдання 4  Перший доданок + Другий доданок = Сума

Обчислили суми, переставляючи доданки місцями:

1 + 8 = 8 + 1 = 9      9 – 8        2 + 8 = 8 + 2 = 10         4 + 6 = 6 + 4 = 10

7 + 2 + 1 = 7 + 1 + 2 = 8 + 2 = 9            1 + 7 = 7 + 1 = 8    

9 – 1        10 – 8        10 – 6          7 – 2 – 1  

Завдання 5

1) Задача на збільшення на деяке число

На одній сторінці підручника 5 завдань, на на­ступній — на 2 завдання більше. Скільки завдань на наступній сторінці?

Короткий запис

Одна сторінка — 5 завдань

Наступна сторінка — ?, на 2 завдання більше

Розв’язання

5 + 2 = 7 (з.) – завдань на наступній сторінці.

Відповідь: на наступній сторінці 7 завдань.

2) Задача на зменшення на деяке число

На одній сторінці книжки 9 малюнків, на наступ­ній — на 8 малюнків менше. Скільки малюнків на наступній сторінці книжки?

Короткий запис

Одна сторінка — 9 малюнків

Наступна сторінка — ?, на 8 малюнків менше

Схема

Розв’язання

9 – 8 = 1 (м.) – малюнків на наступній сторінці книжки.

Відповідь: на наступній сторінці 1 малюнок.

� Перевір, чи утворюють «родину» числа 3, 5 і 8.

Міркуємо так. Утворюють, оскільки   3 + 5 = 8     5 + 3 = 8     8 – 3 = 5    8 – 5 = 3

Інші завдання дивись тут...