Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 606, 607 Множення числа 3

Дев'ять жабок розмістилися на листках латаття по троє. Скільки таких листків знадобилося жабкам?

Жабок на 1 листку

Кількість листків

Загальна кількість жабок

3

?

12

12 жабок — це ? листків по 3 жабки

Розв’язання

12 : 3 = 4 (л.) – листків знадобилося.
Відповідь: знадобилося 4 таких листки.

 

Завдання 608 Порядок дій

27 : 3 + 14 = 9 + 14 = 14 + 10 – 1 = 23

18 : 3 + 29 = 6 + 29 = 29 + 1 + 5 = 35

90 – 9 : 3 = 90 – 3 = 87

18 – 6 : 3 = 18 – 2 = 16

21 : 3 + 21 = 9 + 21 = 30

35 + 15 : 3 = 35 + 5 = 40

Завдання 609  Складена задача на збільшення на деяке число

У перший вагон поїзда сіло 27 пасажирів, у другий — в три рази менше, ніж у перший, а в третій — на 5 пасажирів більше, ніж у другий. Скільки пасажирів сіло в третій вагон?

Короткий запис

І вагон — 27 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 3 рази менше, ніж у І вагон

ІІІ вагон — ?, на 5 пасажирів більше, ніж у ІІ вагон

Вираз   27 : 3 + 5 

Короткий запис №1

І вагон — 27 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

ІІ вагон — 9 пасажирів

ІІІ вагон — ?, на 5 пасажирів більше

План розв’язування

1) Скільки пасажирів сіло в другий вагон?

2) Скільки пасажирів сіло в третій вагон?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (п.) – пасажирів сіло в другий вагон.

2) 9 + 5 = 14 (п.) – пасажирів сіло в третій вагон.

Відповідь: у третій вагон сіло 14 пасажирів.

 

Завдання 610

Частка чисел 15 і 3:  15 : 3 = 5

Сума чисел 15 і 3: 15 + 3 = 18

Добуток чисел 7 і 3:  7 • 3 = 21

Різниця чисел 7 і 3:  7 – 3 = 4

Добуток чисел 6 і 3:  6 • 3 = 18

Частка чисел 6 і 3:  6 : 3 = 2

Різниця чисел 12 і 3:  12 – 3 = 9

Сума чисел 12 і 3:  12 + 3 = 15

Завдання 611

2 • 9 = 18     18 : 3 = 6     6 + 6 = 12     12 : 2 = 6    6 : 3 = 2

 

Завдання 612  У рівності з таблиці ділення на 3 всі числа заши­фрували буквами А : Б = В. Яка буква позначає найбільше число?

Міркуємо так. Оскільки букви різні, тоді ділене А більше за дільник Б або частку В.

Відповідь: буква А позначає найбільше число.

 

Завдання 613 Проста задача на ділення

Триголовий дракон з'їв 27 яблук — кожна голова порівну. Скільки яблук з'їла кожна голова?

27 яблук — це 3 голови по ? яблука

Яблук для 1 голови

Кількість голів

Загальна кількість яблук

?

3

27

Короткий запис

Голови — ? г., 27 яблук розділити на 3 порівну

Розв’язання

27 : 3 = 9 (ябл.) – яблук з'їла кожна голова.

Відповідь: кожна голова з'їла 9 яблук.

 

Завдання 614  Ділення

9 : 3 = 2       18 : 3 = 6       24 : 3 = 8        12 : 3 = 4  

9 : 3 = 3        27 : 3 = 9      15 : 3 = 5         21 : 3 = 9

 

Завдання 615

1) Числа 21, 18, 9, 27, 15, 6 зменшили у 3 рази (поділили на число 3): 7, 3, 9, 5, 2

2) Числа 7, 2, 4, 9, 6, 5 збільшили у 3 рази (помножили на число 3): 21, 6, 12, 27, 18, 15

Завдання 616 Ділення на число 2

Парні числа: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

 

Завдання 617

40 + 15 : 3 = 40 + 5 = 45

39 – 12 : 3 = 39 – 4 = 35

9 • 3 – 17 = 27 – 17 = 10

7 • 3 + 24 = 21 + 24 = 45

27 + 24 : 3 = 27 + 8 = 27 + 10 – 2 = 35

47 – 21 : 3 = 47 – 7 = 40

8 • 3 + 19 = 24 + 19 = 30 + 13 = 43

3 • 6 + 35 = 18 + 35 = 18 + 2 + 33 = 53

Завдання 618 Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

Батько зліпив 18 вареників, а донь­ка — у 3 рази менше. Скільки варени­ків зліпили батько з донькою разом?

Батько

Донька

Всього

18 вареників

у 3 рази менше

?

Короткий запис

Батько — 18 вареників

Донька — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

fsh3_018d018l003

Короткий запис №1

Батько — 18 вареників

Донька — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Батько — 18 вареників

Донька — 6 вареників

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки варени­ків зліпила донька?  18 : 3 = 6 (в.)

2) Скільки варени­ків зліпили батько з донькою разом?  18 + 6 = 24 (в.)

Розв’язання

1) 18 + 18 : 3 = 18 + 6 = 24 (в.) – варени­ків зліпили батько з донькою разом.

Відповідь: батько з донькою разом зліпили 24 вареники.

 

Завдання 619 Одиниці вимірювання

1 ц > 1 кг           1 ц < 10 ц         1 ц = 100 кг

1 ц > 10 кг          5 ц < 6 ц          6 ц > 6 кг

 

Завдання 620  У рівностях із таблиці ділення частину чисел замі­нили буквами А : 2 = Б, А : 3 = В. Яке число більше: Б чи В?

Міркуємо так. Якщо ділене однакове, тоді частка більша там, де менше ділене, тому Б > В.

Відповідь: число Б більше.

 

Завдання 621  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

На кожній із трьох вантажівок везуть по 3 шафи та ще 2 шафи — на причепі. Скільки всього шаф перевозять?

Вантажівки

Причепи

Всього

3 вантажівки по 3 шафи

2 шафи

?

Короткий запис

Вантажівки — ? ш., 3 вантажівки по 3 шафи

Причеп — 2 шафи

Всього — ?

Вираз     3 • 3 + 2

План розв’язування

1) Скільки шаф перевозять вантажівками?

2) Скільки всього шаф перевозять?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (ш.) – шаф перевозять вантажівками.

2) 9 + 2 = 11 (ш.) – всього шаф перевозять.

Відповідь: перевозять 11 шаф.

 

Завдання 622

12 : 2 = 6

18 : 2 = 9

14 : 2 = 7

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

15 : 3 = 5

27 : 3 = 9

16 : 2 = 8

Завдання 623, 624 

Знайти половину – це поділити на число 2, знайти третину (третю частину) – це поділити на число 3.

12 : 2 = 6    4 : 2 = 2      18 : 2 = 6      12 : 3 = 4      9 : 3 = 3     18 : 3 = 6

 

Завдання 625 Два однакові відрізки поділили на рівні частини: перший — на дві половини, а другий — на три частини. Що більше: половина чи третя частина?

Міркуємо так. Якщо однакові відрізки поділити на деяке число, то частка більша там, де менший дільник.

Висновок: половина більша, ніж третина.

 

Завдання 626

24 : 3 + 42 = 8 + 42 = 50

25 – 15 : 3 = 25 – 5 = 20

73 – 7 • 3 = 73 – 21 = 52

53 + 5 • 3 = 53 + 15 = 68

18 : 2 + 82 = 9 + 82 = 82 + 8 + 1 = 91

27 : 3 + 51 = 9 + 51 = 50 + 10 = 60

Завдання 627 Складена задача на віднімання суми від числа

На грядці росло 28 морквин. Три зайці взяли по 6 морквин кожен. Скільки морквин залишилося на грядці?

Було

Узяли

Залишилось

28 морквин

3 зайці по 6 морквин

?

Короткий запис

Було (росло) — 28 морквин

Узяли — ? м., 3 зайці по 6 морквин

Залишилось — ?

Вираз    28 – 6 • 3

Короткий запис №1

Узяли — ? м., 3 зайці по 6 морквин

Короткий запис №2

Було — 28 морквин

Узяли — 18 морквин

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки морквин узяли зайці?

2) Скільки морквин залишилося на грядці?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (м.) – морквин узяли зайці.

2) 28 – 18 = 10 (м.) – морквин залишилося на грядці.

Відповідь: на грядці залишилось 10 морквин.

 

Завдання 628

Букви біля чисел, що діляться на 2: БОРОДА

букви біля чисел, що діляться на 3: КОЛІНО

 

Завдання 629  Порівняння чисел

Прямокутники мають 6 клітинок. Розділи один прямокутник нав­піл, а інший — на три рівні части­ни. Порівняй кількість клітинок у половині і третині.

6 : 3 = 2      6 : 2 = 3      9 : 3 < 9 : 2       9 : 2 > 9 : 3

 

Завдання 630  Сплели «мереживо»: 4 + 14 ... до 60

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до заданого числа.

4 + 14 = 18       18 + 14 = 20 + 12 = 32      32 + 14 = 46     46 + 14 = 50 + 10 = 60

 

Завдання 631, 632 Множення числа 4

2 • 3 + 2 = 2 • 4 = 8

3 • 3 + 3 = 3 • 4 = 12

4 • 3 + 4 = 4 • 4 = 16

5 • 3 + 5 = 5 • 4 = 20

6 • 3 + 6 = 6 • 4 = 24

7 • 3 + 7 = 7 • 4 = 28

8 • 3 + 8 = 8 • 4 = 32

9 • 3 + 9 = 9 • 4 = 36

Завдання 633 Квадратик має 4 палички.

4 • 4 = 16 (кв.) – потрібно паличок, щоб побудувати 4 такі квадратики.

4 • 6 = 24 (кв.) – потрібно паличок, щоб побудувати 6 таких квадратиків.

4 • 9 = 36 (кв.) – потрібно паличок, щоб побудувати 9 таких квадратиків.

 

Завдання 634  У країні Кокосії поширені купюри вартістю 4 коко­си. Кожну таку купюру можна обміняти на 1 ананас. Скільки кокосів потрібно, щоб виміняти 3 ананаси? 5 ананасів? 7 ананасів? 9 ананасів?

Короткий запис

1 ананас — 4 кокоси

3 ананаси — ?, у 3 рази більше

5 ананасів — ?, у 5 разів більше

7 ананасів — ?, у 7 разів більше

9 ананасів — ?, у 9 разів більше

 

 

4 • 3 = 12 (к.) – кокосів потрібно, щоб виміняти 3 ананаси.

4 • 5 = 20 (к.) – кокосів потрібно, щоб виміняти 5 ананасів.

4 • 7 = 28 (к.) – кокосів потрібно, щоб виміняти 7 ананасів.

4 • 9 = 36 (к.) – кокосів потрібно, щоб виміняти 9 ананасів

Завдання 635  Поділи 12 кружечків на дві частини так, щоб зліва їх було на 4 більше, ніж справа.

Розв’язання

1) 12 – 4 = 8 (кр.) – дві частини з однаковою кількістю кружечків.

2) 8 : 2 = 4 (кр.) – кружечків справа.

3) 4 + 4 = 8 (кр.) – кружечків зліва.

O O O O O O O O | O O O O

 

Завдання 636 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

П'ять машин мають по 4 колеса і ще 7 запасних коліс — у багажниках. Скільки всього коліс у цих машин?

Робочі

Запасні

Всього

5 машин по 4 колеса

7 коліс

?

Короткий запис

Колеса — ? к., 5 машин по 4 колеса і ще 7 коліс

План розв’язування

1) Скільки робочих коліс у цих машин? 4 • 5 = 20 (к.)

2) Скільки всього коліс у цих машин? 20 + 7 = 27 (к.)

Розв’язання

1) 4 • 5 + 7 = 27 (к.)всього коліс у цих машин.

Відповідь: на екскурсію поїхало 56 осіб

 

Завдання 637  Збільшили числа 2, 4, 6, 3, 9, 7 у 4 рази числа (помножили на число 4):

2 • 4 = 8     4 • 4 = 16    6 • 4 = 24    3 • 4 = 12      9 • 4 = 36     7 • 4 = 28

 

Завдання 638 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

У кімнаті стоїть 6 стільців і один триногий табурет. На скільки більше ніжок у всіх стільців, ніж у табурета?

Короткий запис

Крісла — ? н., 6 стільців по 4 ніжки; на ? ніжки більше

Табурет — 3 ніжки

Вираз   4 • 6 – 3

Короткий запис №1

Крісла — ? н., 6 стільців по 4 ніжки

Короткий запис №2

Крісла — 24 ніжки,  на ? ніжки більше

Табурет — 3 ніжки

План розв’язування

1) Скільки ніжок у всіх стільців?

2) На скільки більше ніжок у всіх стільців, ніж у табурета?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (н.) – ніжок у всіх стільців.

2) 24 – 3 = 21 (н.) – на стільки більше ніжок у всіх стільців, ніж у табурета.

Відповідь: на 21 ніжку більше у всіх стільців, ніж у табурета.

Інші завдання дивись тут...